Płatność przelewem z konta bankowego (polecenie zapłaty)

Jeśli płacisz przelewem z konta bankowego (czyli za pomocą polecenia zapłaty), Google pobiera z Twojego konta bankowego należność za korzystanie z Google Ads.

Jak to działa

 • Jeśli korzystasz z płatności automatycznych (polecenia zapłaty)
  Przetwarzamy Twoją płatność po naliczeniu kosztów reklamy. Należności są rozliczane 30 dni od ostatniego automatycznego obciążenia lub gdy Twoje koszty przekroczą określoną kwotę (tzw. próg naliczania należności), zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
  Płatności automatyczne z konta bankowego (wpłaty bezpośrednie) są dostępne tylko w niektórych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych.
 • Jeśli korzystasz z płatności ręcznych
  Aby używać tej formy płatności, musisz zapisać dane rozliczeniowe na koncie Google Ads i zweryfikować swoje konto bankowe. Po jego skonfigurowaniu możesz używać przycisku „Dokonaj płatności” do wykonywania płatności ręcznych. Pamiętaj, że przetworzenie płatności z konta bankowego może potrwać pięć dni.

Kto może z tego korzystać

Polecenie zapłaty jest dostępne w przypadku wybranych krajów i walut. Aby dowiedzieć się, czy możesz płacić w ten sposób za reklamy Google Ads, użyj narzędzia opcje płatności i sprawdź, czy polecenie zapłaty jest wymienione na liście form płatności dostępnych dla Twojego kraju i wybranej waluty.

Konfiguracja

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności w menu po lewej stronie.
 4. Kliknij Dodaj nową formę płatności.
 5. Kliknij Konto bankowe, wpisz informacje bankowe i zaakceptuj wyświetlone warunki korzystania z usługi.
 6. Aby ustawić tę formę płatności jako podstawową, zaznacz pole obok opcji Ustaw tę formę płatności jako podstawową.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.
Przejdź do Google Ads

Weryfikacja konta bankowego

W niektórych krajach trzeba zweryfikować konto bankowe, by korzystać z polecenia zapłaty. Przebieg tego procesu zależy od kraju. 

Uwaga: we wszystkich krajach z wyjątkiem Izraela proces weryfikacji konta bankowego odbywa się online. Reklamodawcy spoza Izraela nie powinni wysyłać do nas wydrukowanych autoryzacji polecenia zapłaty.
 • USA: możesz wybrać weryfikację natychmiastową lub przez wpłatę próbną. Jeśli wybierzesz weryfikację natychmiastową, system poprosi Cię o identyfikator użytkownika i hasło do konta bankowego, którego Google użyje do weryfikacji konta w ciągu kilku sekund. Jeśli weryfikacja natychmiastowa nie powiedzie się lub wybierzesz opcję wpłaty próbnej, w ciągu trzech dni Google prześle na Twoje konto bankowe niewielką kwotę. Gdy wpłata pojawi się na koncie, zaloguj się na swoje konto Google Ads i wybierz Rozliczenia i płatności. Pojawi się prośba o podanie kwoty wpłaty, by zweryfikować konto.
 • Austria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy: najpierw zaakceptuj upoważnienie na swoim koncie Google Ads. Następnie zweryfikuj konto za pomocą wpłaty próbnej. W ciągu 3–5 dni na Twoje konto bankowe zostanie wysłana niewielka kwota. Gdy wpłata pojawi się na koncie, zaloguj się na konto Google Ads, otwórz Rozliczenia i płatności i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 
 • Wielka Brytania: nie musisz weryfikować konta bankowego.
 • Izrael: wydrukuj, wypełnij i wyślij do nas autoryzację polecenia zapłaty. Zobacz, jak to zrobić

Zmiana konta bankowego

W razie potrzeby możesz zmienić konto bankowe używane do dokonywania płatności za korzystanie z Google Ads. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Jeśli jesteś użytkownikiem konta menedżera, zaloguj się bezpośrednio na konto klienta.
 3. Kliknij kolejno ikonę narzędzia oraz Rozliczenia i płatności, a następnie kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Kliknij Dodaj formę płatności.
 5. Wpisz nowe informacje o koncie bankowym i kliknij Zapisz.
 6. Po skonfigurowaniu konta bankowego (co może zająć kilka dni) ustaw je jako podstawową formę płatności na koncie. W tym celu wejdź na stronę Rozliczenia i płatności, a następnie kliknij link Formy płatności z boku strony.
 7. Znajdź swoje nowe konto bankowe, a następnie wybierz Podstawowa z menu w lewym dolnym rogu.
 8. Kliknij Zapisz.
Przejdź do Google Ads

Jeżeli nie będziesz już korzystać z poprzedniego konta bankowego, możesz usunąć je z konta, klikając link Formy płatności, odszukując odpowiednie konto bankowe na stronie i klikając Usuń. Pamiętaj, że przed usunięciem starej formy płatności należy przypisać do konta nową podstawową formę płatności.

Jeśli nie chcesz, by reklamy zaczęły wyświetlać się od razu po zweryfikowaniu konta bankowego, wstrzymaj swoje kampanie.

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem