Chọn số tiền đặt thầu hiệu quả với bạn

Nếu bạn chỉ vừa mới bắt đầu với Google Ads, bạn nên có một ngân sách và số tiền đặt thầu phù hợp với bạn.

Bài viết này cung cấp các mẹo và phương thức tối ưu để giúp bạn chọn những giá thầu đầu tiên.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn mới làm quen với việc đặt giá thầu Google Ads, hãy đọc Căn bản về đặt giá thầu quảng cáo. Biết được mục đích của chiến dịch và mạng nào hoạt động hiệu quả nhất để giúp bạn đạt được mục đích là một điều hữu ích.

Chọn giá thầu đầu tiên

Đầu tiên: không có một mức giá đặt thầu khuyến nghị nào là phù hợp cho mọi người. Giá thầu phù hợp với bạn tùy thuộc vào:

  • Loại chiến dịch
  • Chi phí cho từ khóa
  • Độ thành công của từ khóa

Hầu hết mọi người mới bắt đầu với Google Ads sử dụng giá thầu chi phí mỗi lần nhấp (CPC) để thanh toán cho mỗi lần nhấp vào quảng cáo của họ. Với tùy chọn này, bạn đặt một giá thầu chi phí mỗi lần nhấp tối đa (giá thầu CPC t.đa) là số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho một lần nhấp lên quảng cáo của mình.

Đặt giá thầu bằng cách suy nghĩ xem mỗi lần nhấp vào quảng cáo đáng giá bao nhiêu cho bạn. Nếu bạn không chắc chắn bắt đầu với giá thầu nào, hãy thử đặt giá thầu CPC t.đa là 1 đô la Mỹ.

Ví dụ:

Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng ván trượt và bạn kiếm được 10 đô la Mỹ mỗi lần bán được ván trượt. Bạn nhận thấy trung bình 10 lượt truy cập vào trang web của bạn thì có một lần mua. Nếu bạn đặt giá thầu CPC t.đa là 1 đô la Mỹ, bạn sẽ huề vốn (chi phí quảng cáo = doanh số).Để tạo lợi nhuận, bạn nên chi tiêu ít hơn 1 đô la Mỹ để có được một lần nhấp vào quảng cáo, nghĩa là bạn nên đặt giá thầu CPC tối đa thấp hơn 1 đô la Mỹ.

Mẹo: Tự động hóa việc đặt giá thầu

Nếu bạn mới làm quen với Google Ads và bạn muốn tăng số lượt nhấp vào trang web của bạn, bạn có thể xem xét sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa số lần nhấp tự động hóa. Chiến lược này tự động đặt giá thầu của bạn để giúp bạn nhận được số lần nhấp tối đa trong phạm vi ngân sách của bạn. Tìm hiểu về mọi loại chiến lược giá thầu tự động hóa.

Khi bạn đặt giá thầu CPC t.đa trong một chiến dịch mới, nó được áp dụng cho những từ khóa bạn chọn cho nhóm quảng cáo của bạn. Bạn có thể thay đổi giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo này bất kỳ lúc nào. Nếu một số từ khóa nhất định có liên quan đến doanh nghiệp của bạn hơn những từ khóa khác, bạn có thể chọn đặt những giá thầu khác nhau cho các từ khóa để tăng cơ hội quảng cáo xuất hiện khi mọi người tìm kiếm bằng các từ khóa đó. Đây được gọi là giá thầu từ khóa.

Để thực hiện thay đổi cho các từ khóa riêng lẻ, hãy nhấp vào số tiền đấu thầu trong cột "CPC t.đa" cho từ khóa đó.

Đặt giá thầu trên Mạng hiển thị

Lưu ý rằng tỷ lệ nhấp thường thấp hơn trên Mạng hiển thị, vì có thể khó được người đọc chú ý hơn. Nếu bạn đang hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị, bạn có thể đặt giá thầu CPC tối đa trong Mạng hiển thị cho những lần nhấp chỉ xảy ra trên Mạng hiển thị. 

  • Xem xét việc đặt giá thầu cho số lần hiển thị: Thay vì trả cho mỗi lần nhấp, bạn có thể thanh toán theo số lần người dùng xem quảng cáo của bạn. Bạn sẽ đặt giá thầu theo dạng chi phí mỗi một ngàn lần hiển thị có thể xem được (vCPM) và thanh toán cho mỗi 1.000 lần quảng cáo của bạn được tính là có thể xem được. Nếu bạn chủ yếu quan tâm đến việc làm nổi bật tên hoặc biểu trưng của công ty mình với nhiều người, đây là một tùy chọn thông minh. Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu CPM
  • Đặt giá thầu cho vị trí: Tương tự với cách bạn đánh giá từ khóa, nếu quảng cáo của bạn hoạt động tốt ở những vị trí nhất định, bạn có thể xem xét việc tăng giá thầu cho những vị trí đó.

Những cách khác để chọn giá thầu

Bạn cũng có thể đặt điều chỉnh giá thầu để tăng hoặc giảm giá thầu dựa trên việc người nào đó tìm kiếm từ thiết bị di động, vào thời gian nhất định trong ngày, hay từ các vị trí cụ thể. Tham khảo bài viết Giới thiệu về điều chỉnh giá thầu.

Ví dụ:

Bạn quản lý một cửa hàng tại San Francisco và bạn đã đặt giá thầu CPC t.đa là 1 đô la Mỹ. Bạn có thể sử dụng điều chỉnh giá thầu để tăng cơ hội hiển thị quảng cáo cho khách hàng trong vùng lân cận của bạn. Ví dụ: bạn có thể đặt điều chỉnh +20% cho vùng lân cận, dẫn đến số tiền giá thầu cuối cùng là 1,2 đô la Mỹ. Dưới đây là cách tính:

Giá thầu khởi điểm: 1 đô la
Điều chỉnh theo địa điểm: 1 đô la x (+20%) = 1,2 đô la
Giá thầu cuối cùng cho các tìm kiếm lân cận: 1,2 đô la

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố