Lägga till, redigera och ta bort hanterade placeringar

Om du vill att dina annonser ska visas på särskilda webbplatser i Display-nätverket, kan du lägga till dem som placeringar i dina annonsgrupper. Det kan vara placeringar som har anknytning till dina produkter eller tjänster, eller webbplatser och webbsidor som dina kunder besöker.

Managed placements

Det finns två typer av placeringar: hanterade placeringar och automatiska placeringar. Anvisningarna nedan gäller hanterade placeringar, men det finns även andra sätt att inrikta dina annonser på Display-nätverket.

Lägga till hanterade placeringar

Du kan lägga till placeringar i annonsgrupper i dina kampanjer i Display-nätverket. Kampanjerna måste vara inriktade på Display-nätverket, inräknat kampanjtypen Söknätverket med Display-tillval.

Lägga till hanterade placeringar
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Öppna fliken Kampanjer högst upp och välj kampanjen du vill redigera.
 3. Öppna fliken Display-nätverket och klicka på + Inriktning ovanför diagrammet.
 4. Välj en annonsgrupp.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till inriktning och välj Placeringar. Ange namnet på eller webbadressen till den placering där du vill att annonserna i annonsgruppen ska visas. Om du vill lägga till flera placeringar på en gång i annonsgruppen, klickar du på länken Lägg till flera placeringar samtidigt längst ned i rutan.
 6. Klicka på Stäng och sedan på Spara så att placeringarna läggs till i annonsgruppen.

Redigera hanterade placeringar

Du kan pausa eller aktivera placeringar, redigera själva placeringarna och ändra buden för placeringarna.

Redigera hanterade placeringar
 1. Öppna fliken Kampanjer högst upp i ditt Google Ads-konto.
 2. Välj en kampanj och därefter en annonsgrupp.
 3. Öppna fliken Display-nätverket.
 4. Öppna fliken Placeringar och leta efter placeringar med statusen Hanterad.
  • Pausa eller aktivera en placering: Pausa en placering genom att klicka på paussymbolen bredvid placeringen i tabellen. Aktivera en placering genom att klicka på den gröna punkten.
  • Redigera själva placeringen: Ändra en placering genom att klicka på den, ange den nya placeringen och klicka på Spara.
  • Redigera bud på placeringsnivå: Redigera dina bud för en enskild placering genom att klicka på budet i kolumnen Högsta CPC och ange det nya budet. Klicka sedan på Spara.

Kopiera placeringar till en annan annonsgrupp

När du har skapat placeringar för en annonsgrupp, kan du kopiera dem till andra annonsgrupper i kampanjer av typen Endast Display-nätverket. Först kopierar du placeringarna du vill använda. Sedan klistrar du in dem i en ny annonsgrupp.

Så här kopierar du placeringar:

 • Öppna fliken Display-nätverket.
 • Öppna fliken Placeringar.
 • Markera kryssrutan vid placeringarna du vill kopiera.
 • Välj Kopiera på menyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).

Så här klistrar du in kopierade placeringar:

 • Öppna fliken Kampanjer.
 • Klicka på den kampanj där du vill klistra in placeringarna.
 • Markera kryssrutan vid annonsgruppen där du vill klistra in placeringarna.
 • Välj Klistra in på menyn Redigera (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).

Ta bort hanterade placeringar

Du kan ta bort hanterade placeringar från annonsgrupper i dina kampanjer i Display-nätverket. Tänk på att annonserna kan fortsätta visas på en hanterad placering som du har tagit bort, om annonsgruppen innehåller sökord, ämnen och annat som matchar den.

Ta bort hanterade placeringar
 1. Öppna fliken Kampanjer högst upp i kontot.
 2. Välj en kampanj och därefter en annonsgrupp.
 3. Öppna fliken Display-nätverket.
 4. Öppna fliken Placeringar och leta efter placeringar med statusen Hanterad. Det är de placeringar som du har lagt till i annonsgruppen. Du kan bara ta bort placeringar som har statusen Hanterad.
 5. Markera kryssrutan vid placeringen du vill ta bort.
 6. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera och välj Ta bort.
 7. Klicka på OK, så tas placeringen bort.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt