Pridanie, úprava a odstránenie spravovaných umiestnení

Ak chcete reklamy zobrazovať na určitých webových stránkach, ktoré sú súčasťou Obsahovej siete, pridajte ich ako umiestnenia do reklamných skupín. Môžu to byť umiestnenia týkajúce sa vašich produktov alebo služieb, prípadne online stránky, ktoré navštevujú vaši zákazníci.

Managed placements

Nezabúdajte, že rozoznávame dva typy umiestnení: spravované umiestnenia a automatické umiestnenia. Pokyny uvedené nižšie sa týkajú len spravovaných umiestnení. Existuje však aj niekoľko ďalších možností, ako zacieliť reklamy na Obsahovú sieť.

Pridanie spravovaných umiestnení

Umiestnenia môžete pridávať do reklamných skupín v kampaniach v Obsahovej sieti. Vaša kampaň pritom musí byť zacielená na Obsahovú sieť, čo zahŕňa aj kampane vo Vyhľadávacej sieti s optimalizovanou Obsahovou sieťou.

Pridávanie spravovaných umiestnení
 1. Prihláste sa do svojho účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Prejdite na kartu Kampane v hornej časti a zvoľte si kampaň, ktorú chcete upravovať.
 3. Prejdite na kartu Obsahová sieť a kliknite na položku + Zacielenie, ktorá sa nachádza nad grafom.
 4. Vyberte reklamnú skupinu.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Pridať zacielenia a vyberte položku Umiestnenia. Zadajte názov alebo webovú adresu umiestnenia, kde chcete zobrazovať reklamy z tejto reklamnej skupiny. Ak chcete do reklamnej skupiny pridať viacero umiestnení naraz, kliknite na odkaz Pridať viac umiestnení naraz v dolnej časti okna.
 6. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť a potom na tlačidlo Uložiť pridajte umiestnenia do reklamnej skupiny.

Úprava spravovaných umiestnení

Konkrétne umiestnenie môžete pozastaviť alebo ho povoliť. Môžete tiež upravovať samotné umiestnenie a upravovať cenové ponuky, ktoré ste pre svoje umiestnenia nastavili.

Úprava spravovaných umiestnení
 1. Kliknite na kartu Kampane v hornej časti účtu Google Ads.
 2. Vyberte kampaň a potom reklamnú skupinu.
 3. Prejdite na kartu Obsahová sieť.
 4. Kliknite na kartu Umiestnenia a vyhľadajte umiestnenia so stavom Spravované.
  • Pozastavenie alebo povolenie umiestnenia: Ak chcete umiestnenie pozastaviť, kliknite na symbol pozastavenia vedľa umiestnenia v tabuľke. Ak chcete umiestnenie povoliť, kliknite na zelenú bodku.
  • Úprava skutočného umiestnenia: Ak chcete zmeniť určité umiestnenie, jednoducho kliknite na umiestnenie, zadajte nové umiestnenie a kliknite na položku Uložiť.
  • Úprava cenových ponúk na úrovni umiestnenia: Ak chcete upraviť cenové ponuky pre jednotlivé umiestnenia, kliknite na cenovú ponuku pod stĺpcom Max. CZK, zadajte novú cenovú ponuku a kliknite na položku Uložiť.

Kopírovanie umiestnení do inej reklamnej skupiny

Potom, čo ste nastavili umiestnenia pre nejakú reklamnú skupinu, môžete svoje umiestnenia skopírovať do iných reklamných skupín v kampaniach Iba Obsahová sieť. V prvom kroku je potrebné požadované umiestnenia skopírovať. Potom ich môžete prilepiť do novej reklamnej skupiny.

Kopírovanie umiestnení:

 • Kliknite na kartu Obsahová sieť.
 • Kliknite na kartu Umiestnenia.
 • Začiarknite políčko vedľa umiestnení, ktoré chcete skopírovať.
 • V ponuke Upraviť vyberte možnosť Kopírovať (alebo stlačte klávesovú skratku CTRL + C na klasických počítačoch a Command + C na počítačoch Mac).

Prilepenie skopírovaného umiestnenia:

 • Kliknite na kartu Kampane.
 • Kliknite na názov kampane, do ktorej chcete umiestnenia prilepiť.
 • Začiarknite políčko vedľa názvu reklamnej skupiny, do ktorej chcete umiestnenia prilepiť.
 • Následne v ponuke Upraviť kliknite na možnosť Prilepiť (alebo stlačte klávesovú skratku CTRL + V na klasických počítačoch a Command + V na počítačoch Mac).

Odstránenie spravovaných umiestnení

Z reklamných skupín v kampaniach v Obsahovej sieti môžete odstrániť spravované umiestnenia. Nezabúdajte, že reklamy sa môžu naďalej zobrazovať na spravovanom umiestnení, ktoré ste predtým odstránili, ak reklamná skupina obsahuje vyhovujúce kľúčové slová, témy a podobne.

Odstránenie spravovaných umiestnení
 1. Kliknite na kartu Kampane v hornej časti účtu.
 2. Vyberte kampaň a potom reklamnú skupinu.
 3. Prejdite na kartu Obsahová sieť.
 4. Kliknite na kartu Umiestnenia a vyhľadajte umiestnenia so stavom Spravované. Umiestnenia s týmto stavom sú tie, ktoré ste pridali do svojej reklamnej skupiny. Odstrániť budete môcť iba umiestnenia so stavom Spravované.
 5. Začiarknutím políčka naľavo od umiestnenia vyberte umiestnenie, ktoré chcete odstrániť.
 6. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte položku Odstrániť.
 7. Kliknutím na tlačidlo OK sa vaše umiestnenie odstráni.

Ďalší postup

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory