Pridanie, úprava a kopírovanie umiestnení

Ak chcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali na YouTube alebo v Obsahovej sieti, pridajte ich ako umiestnenia do reklamných skupín. Môžu to byť umiestnenia týkajúce sa vašich výrobkov alebo služieb, prípadne online stránky, ktoré navštevujú vaši zákazníci.

Pravidlá Googlu nepovoľujú zacielenie na umiestnenia, ktoré propagujú nenávisť, neznášanlivosť, diskrimináciu alebo násilie voči jednotlivcovi, prípadne skupine. Na všetky kampane sa vzťahujú pravidlá reklamy služby Google Ads. Ďalšie informácie

Pokyny

Pridanie umiestnení

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Otvorte navigačný panel a vyberte Obsahové kampane alebo Videokampane.
 3. Kliknite na kampaň, ktorú chcete upraviť.
 4. V ponuke stránok kliknite na Umiestnenia.
 5. Kliknite na ikonu ikonu ceruzky Úprava nastavenia, ikona ceruzky. Ak umiestnenia pridávate do obsahovej kampane, po kliknutí na ikonu ceruzky kliknite na Upraviť umiestnenia.
 6. Kliknite na možnosť Vyberte reklamnú skupinu a vyberte reklamnú skupinu v kampani, ktorú chcete upraviť.
 7. (Len obsahové kampane) Vyberte typ zacielenia pre umiestnenia.
  • Zacielenie (odporúčané): zúženie dosahu reklamnej skupiny na vybrané publiká.
  • Pozorovanie: bez zúženia dosahu reklamnej skupiny.
 8. V zobrazenom poli vyberte typ umiestnenia. Majte na pamäti, že pri niektorých typoch umiestnenia je pred pridaním typu umiestnenia do reklamnej skupiny potrebné vyhľadať ho podľa slova, slovného spojenia, webovej adresy alebo identifikátora videa:
  • Weby: umiestnenie reklám na konkrétne weby. Je potrebné vyhľadávanie v poli umiestnenia.
  • Kanály na YouTube: umiestnenie reklám v konkrétnych kanáloch na YouTube. Je potrebné vyhľadávanie v poli umiestnenia.
  • Videá na YouTube: umiestnenie reklám v konkrétnych videách na YouTube. Je potrebné vyhľadávanie v poli umiestnenia.
  • Aplikácie: umiestnenie reklám v konkrétnych aplikáciách. Je potrebné vyhľadávanie v poli umiestnenia.
  • Kategórie aplikácií: umiestnenie reklám v konkrétnych aplikáciách, ktoré zodpovedajú príslušnej kategórii (napríklad Knihy). Aplikácie môžu byť napríklad v obchode s aplikáciami Apple App Store alebo Google Play. Ak vyberiete tento typ umiestnenia, nemusíte zúžiť výsledky pomocou vyhľadávacieho poľa.
 9. Kliknite na začiarkavacie políčka vedľa umiestnení, na ktoré chcete zacieliť.
 10. (Nepovinné) Ak chcete zadať viaceré umiestnenia, v poli kliknite na Zadať a zadajte webové adresy umiestnení. Keď skončíte, kliknite na Pridať umiestnenia.
 11. Kliknite na Uložiť.

Úprava umiestnení

Konkrétne umiestnenie môžete pozastaviť, povoliť alebo odstrániť. Môžete tiež upravovať umiestnenia alebo ponuky, ktoré ste pre svoje umiestnenia nastavili.

 1. Otvorte navigačný panel a vyberte Obsahové kampane alebo Videokampane.
 2. Vyberte kampaň, ktorú chcete upraviť, a potom v nej vyberte reklamnú skupinu.
 3. V ponuke stránok kliknite na Umiestnenia.
 4. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa umiestnenia, ktoré chcete upraviť.
 5. Kliknite na Upraviť a potom vyberte, ako chcete umiestnenie upraviť:
  • Zmeniť stav umiestnenia: kliknite na Pozastaviť, Povoliť alebo Odstrániť.
  • Upraviť ponuky: kliknite na Zmeniť úpravy ponúk, Zmeniť max. ponuky CZK alebo Zmeniť max. ponuky CTZ.
Ak umiestnenie odstránite, vaše reklamy sa v ňom môžu stále zobrazovať, ak reklamná skupina obsahuje kľúčové slová, témy alebo iné frázy, ktoré sa zhodujú s umiestnením.

Kopírovanie umiestnení do inej reklamnej skupiny (len obsahové kampane)

Po nastavení umiestnení pre jednu reklamnú skupinu môžete umiestnenia skopírovať do iných reklamných skupín v obsahových kampaniach.

Kopírovanie umiestnení:

 1. Otvorte navigačný panel a vyberte Obsahové kampane.
 2. Vyberte kampaň, ktorú chcete upraviť, a potom v nej vyberte reklamnú skupinu.
 3. V ponuke stránok kliknite na Umiestnenia.
 4. Kliknite na začiarkavacie políčka vedľa umiestnení, ktoré chcete kopírovať.
 5. Kliknite na Upraviť.
 6. V ponuke Upraviť kliknite na Kopírovať (alebo stlačte klávesy Ctrl + C / Cmd + C).

Prilepenie skopírovaného umiestnenia:

 1. Otvorte navigačný panel a vyberte Obsahové kampane.
 2. Vyberte kampaň, ktorú chcete upraviť, a potom v nej vyberte reklamnú skupinu.
 3. V ponuke stránok kliknite na Umiestnenia.
 4. Začiarknite políčko vedľa názvu reklamnej skupiny, do ktorej chcete umiestnenia prilepiť.
 5. V ponuke Upraviť kliknite na Prilepiť (alebo stlačte klávesy Ctrl + V / Cmd + V).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false