Legg til, endre og kopiér plasseringer

Hvis du vil at annonsene dine skal vises på YouTube eller i Displaynettverket, må du legge til disse stedene som plasseringer i annonsegruppene dine. De aktuelle plasseringene kan være knyttet til produktene eller tjenestene du tilbyr, eller nettsteder kundene besøker.

I henhold til Googles retningslinjer har du ikke lov til å målrette annonser mot plasseringer som fremmer hat, vold, intoleranse eller diskriminering mot grupper eller enkeltpersoner. Alle kampanjer er underlagt retningslinjene for annonsering på Google Ads. Finn ut mer

Veiledning

Du kan legge til plasseringer i annonsegrupper i video- eller bannerkampanjer.

Legg til plasseringer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Åpne navigasjonspanelet, og velg Bannerkampanjer eller Videokampanjer.
 3. Velg kampanjen du vil endre, og velg så en annonsegruppe i denne kampanjen.
 4. Klikk på Plasseringer i sidemenyen.
 5. Klikk på blyantikonet . Klikk på Endre plasseringene etter at du har klikket på blyantikonet, hvis du skal legge til plasseringer i en bannerkampanje.
 6. (Bare for bannerkampanjer:) Velg ønsket målrettingstype for plasseringene.
  • Målretting (anbefales): Avgrens rekkevidden du får med annonsegruppen, til bare å omfatte de valgte målgruppene.
  • Observasjon: Ikke avgrens rekkevidden til annonsegruppen.
 7. Velg ønsket plasseringstype i feltet som vises. Vær oppmerksom på at du må søke etter (per ord, uttrykk, nettadresse eller video-ID) og finne enkelte plasseringstyper før du kan ta dem med i annonsegruppen:
  • Nettsteder: Plassér annonsene på bestemte nettsteder. Dette krever at du søker i plasseringsfeltet.
  • YouTube-kanaler: Plassér annonsene i bestemte YouTube-kanaler. Dette krever at du søker i plasseringsfeltet.
  • YouTube-videoer: Plassér annonsene i bestemte YouTube-videoer. Dette krever at du søker i plasseringsfeltet.
  • Apper: Plassér annonsene i bestemte apper. Dette krever at du søker i plasseringsfeltet.
  • Appkategorier: Plassér annonsene i bestemte apper som tilhører en bestemt kategori (f.eks. «Bøker»). Apple App Store og Google Play-butikken er blant de kvalifiserte appbutikkene. Du trenger ikke å bruke søkefeltet til å avgrense resultatene hvis du velger denne plasseringstypen. 
 8. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av de plasseringene du vil målrette annonser mot.
 9. (Valgfritt:) Klikk på Angi flere plasseringer nederst i feltet hvis du vil legge til flere plasseringer, og skriv så inn de aktuelle nettadressene. Klikk så på Legg til plasseringer.
 10. Klikk på Lagre.

Endre plasseringene

Du kan slå på og fjerne bestemte plasseringer, sette dem på pause, endre plasseringer samt endre budene du har lagt inn på plasseringer.

 1. Åpne navigasjonspanelet, og velg Bannerkampanjer eller Videokampanjer.
 2. Velg kampanjen du vil endre, og velg så en annonsegruppe i denne kampanjen.
 3. Klikk på Plasseringer i sidemenyen.
 4. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av plasseringen du vil endre.
 5. Klikk på Endre, og velg så hvordan du vil endre plasseringen:
  • Endre statusen for en plassering: Klikk på Sett på pause, Slå på eller Fjern.
  • Endre bud: Klikk på Endre budjusteringer, Endre maks. CPC-bud eller Endre maks. CPM-bud.
Hvis du fjerner en plassering, kan annonsene dine fremdeles vises i denne plasseringen, men dette forutsetter da at det finnes samsvar mellom den aktuelle plasseringen og emner, søkeord eller andre uttrykk i annonsegruppen.

Kopiér plasseringer over i andre annonsegrupper (bare for bannerkampanjer)

Når du har lagt inn plasseringer for én annonsegruppe, kan du kopiere plasseringene over i andre annonsegrupper i bannerkampanjer. 

Sånn kan du kopiere plasseringer:

 1. Åpne navigasjonspanelet, og velg Bannerkampanjer.
 2. Velg kampanjen du vil endre, og velg så en annonsegruppe i denne kampanjen.
 3. Klikk på Plasseringer i sidemenyen.
 4. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av plasseringene du vil kopiere.
 5. Klikk på Endre.
 6. Klikk på Kopiér i redigeringsmenyen (eller trykk på Ctrl + C / Cmd + C på tastaturet).

Sånn kan du lime inn kopierte plasseringer:

 1. Åpne navigasjonspanelet, og velg Bannerkampanjer.
 2. Velg kampanjen du vil endre, og velg så en annonsegruppe i denne kampanjen.
 3. Klikk på Plasseringer i sidemenyen.
 4. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av navnet på den annonsegruppen du vil lime inn plasseringene i.
 5. Klikk på Lim inn i redigeringsmenyen (eller trykk på Ctrl + V / Cmd + V på tastaturet).
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt