Dodavanje, uređivanje i uklanjanje upravljanih položaja

Ako želite da se vaši oglasi prikazuju na određenim web-lokacijama koje su dio prikazivačke mreže, dodajte ih kao položaje u svoje grupe oglasa. To može biti položaj srodan vašim proizvodima ili uslugama ili destinacija na mreži koju posjećuju vaši klijenti.

Managed placements

Postoje dvije vrste položaja: upravljani položaji i automatski položaji. Upute u nastavku odnose se samo na upravljane položaje, no postoji i nekoliko drugih načina da svoje oglase ciljate na prikazivačku mrežu.

Kako dodati upravljane položaje?

Grupama oglasa možete dodati položaje u svojim kampanjama na prikazivačkoj mreži. Kako biste to učinili, kampanja mora ciljati prikazivačku mrežu, a to obuhvaća i kampanje vrste "Pretraživačka mreža s opcijom prikazivačke".

Dodavanje upravljanih položaja
 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Pri vrhu kliknite karticu Kampanje i odaberite kampanju koju želite urediti. Campaigns tab
 3. Otvorite karticu Prikazivačka mreža i kliknite opciju + Ciljanje koja se nalazi iznad grafikona.
 4. Odaberite grupu oglasa.
 5. Kliknite padajući izbornik "Dodaj ciljanje" i odaberite "Položaji". Unesite naziv ili URL položaja na kojem želite da se prikazuju oglasi iz te grupe oglasa. Ako u grupu oglasa želite odjednom dodati više položaja, kliknite vezu Dodaj više položaja odjednom pri dnu okvira.
 6. Kliknite Zatvori, a zatim Spremi da biste položaje dodali u grupu oglasa.

Kako urediti upravljane položaje?

Možete pauzirati ili omogućiti određeni položaj te urediti sam položaj i licitacije koje ste postavili za svoje položaje.

Uređivanje upravljanih položaja
 1. Kliknite karticu Kampanje pri vrhu Google Ads računa.
 2. Odaberite kampanju, a zatim grupu oglasa.
 3. Otvorite karticu Prikazivačka mreža.
 4. Kliknite karticu Položaji i potražite položaje sa statusom "Upravljani".
  • Pauziranje ili omogućivanje položaja: za pauziranje položaja kliknite simbol za pauziranje pokraj željenog položaja u tablici. Kako biste omogućili položaj, kliknite zelenu točku.
  • Uređivanje postojećeg položaja: da biste promijenili položaj, jednostavno kliknite položaj, unesite novi položaj i kliknite Spremi.
  • Uređivanje licitacija na razini položaja: da biste uredili licitacije za pojedinačni položaj, jednostavno kliknite licitaciju u stupcu "Maks. CPC", unesite licitaciju i kliknite Spremi.

Kopiranje položaja u drugu grupu oglasa

Kada postavite položaje za jednu grupu oglasa, položaje možete kopirati u ostale grupe oglasa u kampanjama samo za prikazivačku mrežu. Prvo trebate kopirati željene položaje. Zatim ih možete zalijepiti u novu grupu oglasa.

Kako biste kopirali položaje:

 • Kliknite karticu Prikazivačka mreža.
 • Kliknite karticu Položaji.
 • Označite potvrdni okvir pokraj položaja koje želite kopirati.
 • Na izborniku Uredi odaberite Kopiraj (ili Ctrl + C na osobnim računalima, Command + C na Mac računalima).

Kako biste zalijepili kopirane položaje:

 • Kliknite karticu Kampanje.
 • Kliknite naziv kampanje u koju želite zalijepiti položaje.
 • Označite okvir pokraj naziva grupe oglasa u koju želite zalijepiti položaje.
 • Na izborniku Uredi odaberite Zalijepi (ili Ctrl + V na osobnim računalima, Command + V na Mac računalima).

Kako ukloniti upravljane položaje?

Upravljane položaje možete ukloniti iz grupa oglasa u kampanjama na prikazivačkoj mreži. Vaši se oglasi i dalje mogu prikazati na upravljanom položaju koji ste prethodno uklonili ako grupa oglasa sadrži ključne riječi, teme itd. koje se podudaraju s njim.

Uklanjanje upravljanih položaja
 1. Kliknite karticu Kampanje pri vrhu računa.
 2. Odaberite kampanju, a zatim grupu oglasa.
 3. Otvorite karticu Prikazivačka mreža.
 4. Kliknite karticu Položaji i potražite položaje sa statusom "Upravljani". Položaji s tim statusom položaji su koje ste dodali u svoju grupu oglasa. Moći ćete ukloniti samo položaje koji imaju status "Upravljani".
 5. Odaberite položaj koji želite ukloniti odabirom potvrdnog okvira lijevo od njega.
 6. Kliknite padajući izbornik "Uređivanje" i odaberite "Ukloni".
 7. Kliknite U redu i vaš će se položaj ukloniti.

Sljedeći koraci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem