Προσθήκη, επεξεργασία και κατάργηση διαχειριζόμενων τοποθετήσεων

Αν θέλετε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται σε συγκεκριμένους ιστότοπους που αποτελούν τμήμα του Δικτύου εμφάνισης, προσθέστε τους ως τοποθετήσεις στις ομάδες διαφημίσεών σας. Αυτές θα μπορούσαν να είναι τοποθετήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας ή με προορισμούς στο διαδίκτυο που επισκέπτονται οι πελάτες σας.

Managed placements

Να θυμάστε ότι οι τοποθετήσεις μπορούν να ανήκουν σε έναν από τους εξής δύο τύπους: διαχειριζόμενες τοποθετήσεις ή αυτόματες τοποθετήσεις. Οι παρακάτω οδηγίες καλύπτουν μόνο τις διαχειριζόμενες τοποθετήσεις, αλλά υπάρχουν επίσης και κάποιοι άλλοι τρόποι για τη στόχευση των διαφημίσεών σας στο Δίκτυο εμφάνισης.

Τρόπος προσθήκης διαχειριζόμενων τοποθετήσεων

Μπορείτε να προσθέσετε τοποθετήσεις σε ομάδες διαφημίσεων στις καμπάνιες σας του Δικτύου εμφάνισης. Για να το κάνετε αυτό, η καμπάνια σας πρέπει να στοχεύει το Δίκτυο εμφάνισης, το οποίο περιλαμβάνει καμπάνιες τύπου "Δίκτυο αναζήτησης με επιλογή εμφάνισης".

Προσθήκη διαχειριζόμενων τοποθετήσεων
 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνιες στο επάνω μέρος και επιλέξτε την καμπάνια που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Δίκτυο εμφάνισης και κάντε κλικ στην επιλογή + Στόχευση, η οποία βρίσκεται πάνω από το γράφημα.
 4. Επιλέξτε μια ομάδα διαφημίσεων.
 5. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Προσθήκη στόχευσης" και επιλέξτε "Τοποθετήσεις". Πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση URL της τοποθέτησης όπου θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων. Αν θέλετε να προσθέσετε ταυτόχρονα πολλές τοποθετήσεις στην ομάδα διαφημίσεών σας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Ταυτόχρονη προσθήκη πολλών τοποθετήσεων στο κάτω μέρος του πλαισίου.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο και κατόπιν στην επιλογή Αποθήκευση, για να προσθέσετε τις τοποθετήσεις στην ομάδα διαφημίσεών σας.

Τρόπος επεξεργασίας διαχειριζόμενων τοποθετήσεων

Μπορείτε να παύσετε ή να ενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση, να επεξεργαστείτε την ίδια την τοποθέτηση και να επεξεργαστείτε προσφορές που έχετε ορίσει στις τοποθετήσεις σας.

Επεξεργασία διαχειριζόμενων τοποθετήσεων
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνιες, στο επάνω μέρος του λογαριασμού σας στο Google Ads.
 2. Επιλέξτε μια καμπάνια και, στη συνέχεια, μια ομάδα διαφημίσεων.
 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Δίκτυο εμφάνισης.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τοποθετήσεις και αναζητήστε τοποθετήσεις που έχουν την κατάσταση "Διαχειριζόμενη".
  • Παύση ή ενεργοποίηση τοποθέτησης: Για να παύσετε μια τοποθέτηση, κάντε κλικ στο σύμβολο παύσης, δίπλα στην τοποθέτηση που βρίσκεται στον πίνακά σας. Για να ενεργοποιήσετε μια τοποθέτηση, κάντε κλικ στην πράσινη τελεία.
  • Επεξεργασία πραγματικής τοποθέτησης: Για να αλλάξετε μια τοποθέτηση, απλώς κάντε κλικ στην τοποθέτηση, καταχωρίστε τη νέα σας τοποθέτηση και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
  • Επεξεργασία προσφορών σε επίπεδο τοποθέτησης: Για να επεξεργαστείτε τις προσφορές για μια μεμονωμένη τοποθέτηση, απλώς κάντε κλικ στην προσφορά στη στήλη "Μέγ. CPC", καταχωρίστε τη νέα προσφορά και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αντιγραφή τοποθετήσεων σε άλλη ομάδα διαφημίσεων

Όταν ρυθμίσετε τοποθετήσεις για μία ομάδα διαφημίσεων, μπορείτε να αντιγράψετε τις τοποθετήσεις σας σε άλλες ομάδες διαφημίσεων σε καμπάνιες Μόνο Δικτύου εμφάνισης. Αρχικά, θα πρέπει να αντιγράψετε τις τοποθετήσεις που θέλετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να τις επικολλήσετε σε μια νέα ομάδα διαφημίσεων.

Για να αντιγράψετε τις τοποθετήσεις:

 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο εμφάνισης.
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Τοποθετήσεις.
 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στις τοποθετήσεις που θέλετε να αντιγράψετε.
 • Από το μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για PC και Command-C για Mac).

Για να επικολλήσετε τις αντιγραμμένες τοποθετήσεις:

 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνιες.
 • Κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τις τοποθετήσεις.
 • Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο όνομα της ομάδας διαφημίσεων όπου θέλετε να επικολλήσετε τις τοποθετήσεις.
 • Από το μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Επικόλληση (ή Control-V για PC και Command-V για Mac).

Τρόπος κατάργησης των διαχειριζόμενων τοποθετήσεων

Μπορείτε να καταργήσετε διαχειριζόμενες τοποθετήσεις από ομάδες διαφημίσεων στις καμπάνιες σας του Δικτύου εμφάνισης. Έχετε υπόψη ότι οι διαφημίσεις σας ενδέχεται να συνεχίσουν να εμφανίζονται σε μια διαχειριζόμενη τοποθέτηση που έχετε καταργήσει, αν η ομάδα διαφημίσεων περιέχει λέξεις-κλειδιά, θέματα κ.λπ. που αντιστοιχούν στην τοποθέτηση.

Κατάργηση διαχειριζόμενων τοποθετήσεων
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνιες, στο επάνω μέρος του λογαριασμού σας.
 2. Επιλέξτε μια καμπάνια και, στη συνέχεια, μια ομάδα διαφημίσεων.
 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Δίκτυο εμφάνισης.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τοποθετήσεις και αναζητήστε τοποθετήσεις που έχουν την κατάσταση "Διαχειριζόμενη". Οι τοποθετήσεις με αυτήν την κατάσταση είναι οι τοποθετήσεις που έχετε προσθέσει στην ομάδα διαφημίσεών σας. Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τοποθετήσεις που έχουν την κατάσταση "Διαχειριζόμενη".
 5. Επιλέξτε την τοποθέτηση που θέλετε να καταργήσετε, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά της.
 6. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Επεξεργασία" και επιλέξτε "Κατάργηση".
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή OK και η τοποθέτηση θα καταργηθεί.

Επόμενα βήματα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας