Úpravy nabídek

Nabídky můžete upravovat pro celou reklamní sestavu nebo pro jednotlivá klíčová slova. Změnou nabídek podle výkonu kampaně můžete ovlivnit objem návštěvnosti reklam a návratnost investic (ROI).

Tento článek vysvětluje, jak měnit nabídky ceny za proklik (CPC) a nabídky ceny za tisíc viditelných zobrazení (viditelné CPM).

Pokyny

 

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

 

Postup úpravy výchozí nabídky reklamní sestavy

Výchozí nabídka reklamní sestavy umožňuje nastavit jednu nabídku pro všechna klíčová slova, umístění, segmenty publika a jiné typy cílení v reklamní sestavě. Výchozí nabídku reklamní sestavy použije služba AdWords v případě, že nepovolíte pro některou z metod cílení vlastní nabídky a konkrétně je nenastavíte. Pokud je například výchozí nabídka reklamní sestavy nastavena na 10 Kč a aktivujete vlastní nabídky pro klíčová slova s cílem zvýšit nabídku pro jedno klíčové slovo v reklamní sestavě na 12 Kč, pak při spuštění reklamy tímto klíčovým slovem použijeme vámi zvolenou nabídku (12 Kč).

Postup úpravy výchozí nabídky u jedné reklamní sestavy
 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně. Klikněte na název kampaně a potom na název reklamní sestavy, jejíž nabídku chcete upravit.
 3. Vedle zobrazované reklamy budou uvedeny aktuální typ nabídky a výchozí nabídka reklamní sestavy. Klikněte na odkaz Upravit.

  Edit your ad group default bid

 4. Zadejte jednu z následujících hodnot:

  • Kampaně typu Pouze Vyhledávací síť: zadejte částku výchozí nabídky, kterou chcete použít pro všechna klíčová slova v reklamní sestavě (s výjimkou těch, pro něž jste již nastavili konkrétnější nabídky).
  • Kampaně typu Vyhledávací a Obsahová síť: zadejte částku výchozí nabídky, kterou chcete použít pro všechna klíčová slova, umístění a jiné metody cílení v reklamní sestavě (s výjimkou těch, pro něž jste již nastavili konkrétnější nabídky). Kromě toho můžete nastavit samostatnou nabídku pro Obsahovou síť, která se použije pro kliknutí v této síti. Možnost zvolit samostatnou nabídku pro Obsahovou síť je k dispozici pouze u tohoto typu kampaně.
  • Kampaně typu Vyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí: zadejte částku výchozí nabídky, kterou chcete použít pro všechna klíčová slova, umístění a remarketingové seznamy v reklamní sestavě (s výjimkou těch, pro něž jste již nastavili konkrétnější nabídky).
  • Kampaně typu Pouze Obsahová síť: zadejte částku výchozí nabídky, kterou chcete použít pro všechna klíčová slova, umístění a jiné metody cílení v reklamní sestavě (s výjimkou těch, pro něž jste již nastavili konkrétnější nabídky).

   Ad group default bids

Tip

Pokud používáte strategii nabídek Maximalizace počtu kliknutí, nebudete moci výchozí nabídku reklamní sestavy upravovat.

Úprava nabídky pro více reklamních sestav
 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Klikněte na kartu Reklamní sestavy.
 4. Zaškrtněte políčka vedle reklamních sestav, které chcete upravit. Můžete také zaškrtnutím políčka na liště s nabídkou vybrat všechny reklamní sestavy.
 5. Klikněte na tlačítko Upravit a vyberte možnost Změnit nabídky....
 6. V okně, které se objeví, můžete nastavit konkrétní částku nabídek nebo nabídku zvýšit či snížit o určité procento či konkrétní sumu. See ad group bulk edit options
 7. Po kliknutí na tlačítko Zobrazit náhled změn si můžete prohlédnout, jak by se změny projevily. Kliknutím na tlačítko Provést změny pak můžete změny ve vybraných reklamních sestavách provést.

Postup úpravy cenové nabídky u jednotlivých klíčových slov nebo jiných metod cílení

Pokud kampaň používá manuální nabízení cen, můžete nastavit vlastní částku nabídky max. CPC. Bude použita namísto výchozí nabídky reklamní sestavy pokaždé, když určité klíčové slovo, umístění nebo jiná metoda cílení spustí zobrazení reklamy.

Pokud chcete nastavit max. CPC pro konkrétní metodu cílení, musíte pro tuto metodu nastavit vlastní nabídku. Příklad: Budete-li chtít nastavit konkrétní nabídku pro web example.com, bude třeba nastavit vlastní nabídky pro umístění. Postup aktivace funkcí nabízení cen v Obsahové síti

Úprava nabídky pro konkrétní klíčové slovo
 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Klikněte na reklamní sestavu nebo kampaň, kterou chcete upravit.
  • V případě kampaně typu Pouze Vyhledávací síť, Vyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí nebo Vyhledávací a Obsahová síť klikněte na kartu Klíčová slova.
  • V případě kampaně typu Pouze Obsahová síť: klikněte na kartu Obsahová síť a poté na kartu Klíčová slova pro Obsahovou síť.
 4. Klikněte na částku nabídky ve sloupci Max. CPC pro klíčová slova, jejichž nabídku chcete změnit. Pokud chcete provést změny u několika klíčových slov najednou, zaškrtněte políčka vedle nich.
 5. V nabídce Upravit zvolte možnost Změnit nabídky max. CPC… Set a keyword bid
 6. Zadejte novou nabídku a klikněte na možnost Uložit.

Tip

Pokud nevíte, jak vysokou nabídku nastavit, zkuste do tabulky statistik přidat sloupec Odhadovaná nabídka pro první stránku. Uvádí odhad nabídky, kterou je pravděpodobně třeba nastavit, aby se vaše reklama zobrazovala na první stránce s výsledky vyhledávání.

Postup úpravy cenových nabídek pro zvolená umístění, témata, zájmy a remarketing, pohlaví nebo věk
 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Přejděte na kartu Obsahová síť.
 4. Klikněte na kartu pro metodu cílení, jejíž nabídky chcete změnit. Pokud chcete například změnit nabídky pro zvolená umístění, klikněte na kartu Umístění.
 5. Zkontrolujte, zda je v nastaveních nabídek zvolena možnost Aktivovat vlastní nabídky. Klikněte na částku nabídky ve sloupci Max. CPC pro metodu cílení, jejíž nabídku chcete změnit. Chcete-li provádět hromadné úpravy, zaškrtněte políčka u všech požadovaných metod cílení.
 6. V nabídce Upravit vyberte možnost Změnit max. CPC..., Změnit max. CPM... nebo Změnit úpravu nabídky...
 7. Zadejte novou nabídku nebo úpravu nabídky a klikněte na tlačítko Uložit.

Tip

Pokud chcete změnit nabídky pro jednotlivá klíčová slova, umístění nebo jiné metody cílení zpět na původní výchozí nabídku reklamní sestavy, stačí na příslušnou metodu cílení kliknout a text smazat, aby pole zůstalo prázdné.

Tip

Zde je několik dalších druhů cenových nabídek, o kterých možná nevíte:

 • Nastavením úprav nabídek získáte lepší kontrolu nad tím, kdy a kde se reklamy zobrazují. Pomocí úprav nabídek lze nastavit konkurenceschopnější nabídky pro mobilní zařízení, lokality, dny a konkrétní časy. Další informace o úpravách nabídek
 • Služba AdWords dále nabízí automatizované strategie nabídek. Jedná se o funkci, která může nastavovat nabídky CPC za vás. Další informace o automatickém nabízení cen

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?