Úpravy nabídek

Nabídky můžete upravovat pro celou reklamní sestavu nebo pro jednotlivá klíčová slova. Změnou nabídek podle výkonu kampaně můžete ovlivnit objem návštěvnosti reklam a návratnost investic (ROI).

Tento článek vysvětluje, jak měnit nabídky ceny za proklik (CPC) a nabídky ceny za tisíc viditelných zobrazení (viditelné CPM).

Pokyny

Postup úpravy výchozí nabídky u jedné reklamní sestavy

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na Kampaně.
 3. Vyberte kampaň, kterou chcete upravit.
 4. Klikněte na Reklamní sestavy.
 5. Vyberte ze seznamu příslušnou reklamní sestavu.
 6. Klikněte na tlačítko s tužkou Upravit ve sloupci Výchozí max. CPC.
 7. Zadejte novou částku.
 8. Klikněte na Uložit

Tip

Pokud používáte jinou strategii automatického nabízení cen než vylepšenou CPC, nebudete moci výchozí nabídku reklamní sestavy upravit.

Úprava nabídky pro více reklamních sestav

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na Reklamní sestavy.
 4. Vyberte reklamní sestavy, které chcete upravit.
 5. Klikněte na Upravit. Můžete změnit strategii nabídek, měřicí šablony a vlastní parametry.

Postup úpravy cenové nabídky u jednotlivých klíčových slov nebo jiných metod cílení

Pokud kampaň používá manuální nabízení cen, můžete nastavit vlastní částku nabídky max. CPC. Bude použita namísto výchozí nabídky pro reklamní sestavu pokaždé, když určité klíčové slovo, umístění nebo jiná metoda cílení spustí zobrazení reklamy.

Pokud chcete nastavit max. CPC pro konkrétní metodu cílení, musíte pro tuto metodu nastavit vlastní nabídku. Příklad: Budete-li chtít nastavit konkrétní nabídku pro web example.com, bude třeba nastavit vlastní nabídky pro umístění. Postup aktivace funkcí nabízení cen v Obsahové síti

Úprava nabídky pro konkrétní klíčové slovo

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na Reklamní sestavy. Vyberte reklamní sestavu s klíčovým slovem, jehož cenovou nabídku chcete změnit.
 4. Klikněte na Klíčová slova. Vyberte klíčové slovo, jehož cenovou nabídku chcete změnit.
 5. Klikněte na Upravit. Vyberte Změnit max. CPC.
 6. Na stránce, která se zobrazí, můžete nastavit novou cenovou nabídku, zvýšit stávající nabídku nebo ji snížit. Chcete-li použít výchozí nabídku pro reklamní sestavu, ponechte částku prázdnou.
 7. Klikněte na Použít.

Úpravy cenových nabídek pro zvolená umístění, témata, zájmy a remarketing, pohlaví nebo věk

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V postranní nabídce klikněte na Všechny kampaně.
 3. Klikněte na Klíčová slova.
 4. Vyberte klíčová slova, jejichž cenové nabídky chcete upravit.
 5. Klikněte na Upravit. Vyberte Změnit nabídky, Změnit strategii nabídek, Změnit měřicí šablony nebo Změnit vlastní parametry.
 6. Zadejte novou cenovou nabídku nebo úpravu nabídky a klikněte na Použít.

Tip

Chcete-li změnit cenovou nabídku pro jednotlivé klíčové slovo, umístění nebo jinou metodu cílení zpět na výchozí nabídku reklamní sestavy, klikněte na cenovou nabídku pro jednotlivou metodu cílení, vymažte text a ponechte pole prázdné.

Tip

Zde je několik dalších druhů cenových nabídek, o kterých možná nevíte:

 • Nastavením úprav nabídek získáte lepší kontrolu nad tím, kdy a kde se reklamy zobrazují. Pomocí úprav nabídek lze nastavit konkurenceschopnější nabídky pro mobilní zařízení, lokality, dny a konkrétní časy. Další informace o úpravách nabídek
 • Služba Google Ads dále nabízí automatizované strategie nabídek. Jedná se o funkci, která může nastavovat nabídky CPC za vás. Další informace o automatickém nabízení cen
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory