Szacowanie wyników za pomocą symulatorów stawek

Symulatory stawek Google Ads pozwalają zobaczyć, jak zmiana stawek może wpłynąć na skuteczność reklam w ciągu tygodnia.
 • Zwykłe symulatory stawek pozwalają oszacować wpływ zmian maks. stawki CPC na koszt lub liczbę kliknięć, wyświetleń i konwersji oraz wartość konwersji, które Twoje reklamy mogłyby uzyskać w przypadku danego słowa kluczowego lub danej grupy reklam. Znajdziesz je na kartach Grupy reklam i Słowa kluczowe.
 • Symulatora stawek w kampanii można użyć do oszacowania wpływu zmian stawek na wyniki kampanii. Znajdziesz go na karcie Kampanie.
 • Symulator stawek w kampaniach produktowych pozwala oszacować, jak określone zmiany stawek mogłyby wpłynąć na wyniki danej grupy produktów. Znajdziesz go na karcie Grupy produktów.
 • Symulator stawek w kampaniach wideo pozwala oszacować wpływ zmian maks. CPV na typowy tygodniowy ruch generowany z filmów. Znajdziesz go na karcie Kampanie.
 • Symulator docelowego CPA pokazuje, jak zmiany docelowego kosztu pozyskania (docelowego CPA) mogą wpłynąć na skuteczność Twoich reklam. Znajdziesz go na karcie Kampanie oraz w sekcji Zasoby wspólne.
 • Symulator dostosowania stawek według urządzenia pokazuje, jak zmiany dostosowania stawek według urządzenia mogą wpływać na skuteczność reklam na różnych urządzeniach.

Przykład

Przypuśćmy, że Twoja maks. stawka CPC wynosi 3 PLN za słowo kluczowe i chcesz sprawdzić, jakie wyniki dałaby stawka 4,50 PLN lub 2,25 PLN.

Symulator stawek może pokazać szacunkowe kliknięcia, koszty, wyświetlenia oraz liczbę i wartość konwersji, jakie można by uzyskać przy maks. stawce CPC w wysokości 4,50 PLN lub 2,25 PLN za słowo kluczowe.

Symulator stawek w kampanii może natomiast oszacować te same dane, ale przy założeniu, że w całej kampanii stawka wynosiłaby np. 4,50 PLN lub byłaby zwiększona lub zmniejszona o określony procent.

Uwaga

 • Wszystkie aktywne dostosowania stawek dla kampanii lub grup reklam są brane pod uwagę podczas symulacji.
 • Jeśli kampania ma stan „Ograniczenie z powodu budżetu”, w wyskakującym okienku na karcie Kampanie zamiast Symulatora stawek w kampanii pojawią się propozycje budżetu. Więcej informacji o propozycjach budżetu

Jak działają symulatory stawek

Symulatory stawek gromadzą dane z aukcji reklam w sieci wyszukiwania oraz sieci reklamowej i analizują je pod kątem Wyniku Jakości, ruchu generowanego przez słowa kluczowe i konkurencji w aukcji. Następnie wykorzystują te informacje, by oszacować skuteczność, jaką mogły uzyskać Twoje reklamy, pod względem kluczowych wskaźników, takich jak koszt, wyświetlenia, kliknięcia i wartość konwersji.

Pamiętaj, że dzięki symulatorom stawek możesz zobaczyć, jak różne stawki mogły potencjalnie wpłynąć na skuteczność reklam w ciągu ostatnich siedmiu dni, ale nie możesz tworzyć prognoz na przyszłość. Jeśli na przykład przypuszczasz, że skuteczność Twoich reklam może się znacznie zmienić w nadchodzących tygodniach, zachowaj ostrożność podczas ustawiania stawek na podstawie danych z symulatorów stawek.

Możesz zbiorczo oszacować wyniki za pomocą symulatorów stawek, korzystając z interfejsu Google Ads API (AdWords API).

Jak uzyskać szacunkowe dane z symulatorów stawek

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Stosowanie symulatorów stawek w sieci wyszukiwania i reklamowej

Symulatory stawek działają w kampaniach typu „Tylko sieć wyszukiwania”, „Tylko sieć reklamowa” i „Sieć wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową”. Uwaga: symulator stawek stosowany w kampanii typu „Sieć wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową” uwzględnia tylko ruch w sieci wyszukiwania.

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Kliknij kartę Kampanie, Grupy reklam, Automatyczne cele lub Słowa kluczowe.
 4. Kliknij ikonę symulatora (Bid Simulator icon) Nie widzisz tej ikony? Dowiedz się dlaczego
  • Na karcie Kampanie ikona jest w kolumnie „Budżet”.
  • Na kartach Grupy reklam, Automatyczne cele lub Słowa kluczowe ikona jest w kolumnie „Maks. CPC”.
 5. Możesz zmienić stawkę poprzez wybranie nowej opcji określania stawek w Symulatorze stawek i kliknięcie Zastosuj teraz (lub Zapisz na karcie Słowa kluczowe).
  Wypróbuj

Wskazówka

Do tabeli statystyk na karcie Słowa kluczowe możesz też dodać kolumny symulatora stawek, by szybko wyświetlić prognozy dla wielu słów kluczowych. Więcej informacji o tych kolumnach

Stosowanie symulatora stawek w kampaniach wideo

Symulatory stawek w sieci wideo można stosować tylko w kampaniach wideo.
 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie lub Grupy reklam.
 3. Kliknij ikonę symulatora (Bid Simulator icon) Nie widzisz tej ikony? Dowiedz się dlaczego
  • Na karcie Kampanie ikona jest w kolumnie „Budżet”.
  • Na karcie Grupy reklam ikona jest w kolumnie „Maks. CPV”.
 4. Możesz zmienić stawkę poprzez wybranie nowej opcji określania stawek w Symulatorze stawek i kliknięcie Zastosuj teraz na karcie Grupy reklam lub Zapisz na karcie Kampanie.
Stosowanie symulatora stawek w kampaniach produktowych

W kampaniach produktowych dostępny jest symulator stawek, który pomoże Ci oszacować, jak zmiany stawek wpłynęłyby na uzyskaną liczbę kliknięć, wyświetleń i konwersji oraz koszty. Więcej informacji o używaniu symulatora stawek w kampaniach produktowych.

Stosowanie symulatora stawek docelowego CPA

Symulator docelowego CPA pozwala sprawdzić, ile konwersji mogłyby uzyskać Twoje reklamy przy innych stawkach docelowego CPA. Ten symulator jest dostępny zarówno w strategiach standardowych, jak i strategiach portfolio określania docelowej stawki CPA.

Standardowa strategia ustalania stawek dotyczy jednej kampanii. Jeśli stosujesz standardową strategię określania docelowej stawki CPA, możesz wyświetlić Symulator docelowego CPA na karcie Kampanie, tak samo jak inne symulatory stawek dla sieci wyszukiwania.

Znajdź symulator dla kampanii

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Kliknij kartę Kampanie lub Grupy reklam.
 4. Kliknij ikonę symulatora (Bid Simulator icon). Nie widzisz tej ikony? Dowiedz się dlaczego
  1. Na karcie Kampanie znajdziesz ją w kolumnie „Budżety”.

Znajdź symulator dla portfolio

Dzięki strategii portfolio możesz objąć jedną strategią ustalania stawek wiele kampanii i grup reklam. Jeśli stosujesz strategię portfolio określania docelowej stawki CPA, Symulator docelowego CPA znajdziesz w Udostępnianych zasobach.

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Kliknij link Udostępniane zasoby na pasku nawigacyjnym z lewej strony.
 4. Kliknij Strategie ustalania stawek poniżej.
 5. Kliknij strategię docelowego CPA, by wyświetlić raport o jej skuteczności.
 6. Kliknij ikonę symulatora w kolumie „Docelowy CPA” w raporcie o skuteczności. Nie widzisz tej ikony? Dowiedz się dlaczego
Stosowanie symulatora dostosowania stawek mobilnych

Symulator dostosowania stawek mobilnych służy do porównywania potencjalnego wpływu różnych dostosowań stawek mobilnych na tygodniowy ruch w sieci wyszukiwania. Pozwala również w łatwy sposób zmienić budżet tak, aby uwzględniał ten ruch.

Zanim zaczniesz

Ten symulator jest dostępny tylko dla kampanii w sieci wyszukiwania i produktowych, które wyświetlają reklamy na urządzeniach mobilnych. Dla kampanii ze współdzielonym lub ograniczonym budżetem ten symulator stawek może nie być dostępny. Nie jest on również dostępny dla kampanii z automatycznymi strategiami ustalania stawek (z wyjątkiem ulepszonego kosztu kliknięcia) ani dla eksperymentów kampanii.

Instrukcje

 1. Kliknij kartę Kampanie.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Urządzenia.
 4. Kliknij Bid Simulator icon w kolumnie „Dost. stawek”. Nie widzisz tej ikony? Dowiedz się dlaczego

Pamiętaj

 • Ten symulator stawek uwzględnia bieżące ustawienia kampanii, w tym aktualne maks. stawki CPC, ulepszone stawki kosztu kliknięcia, dostosowania stawek według lokalizacji, dostosowania stawek według harmonogramu wyświetlania reklam i dostosowania stawek w remarketingu.
 • Symulator stawek nie uwzględnia dostosowań stawek grupy reklam. Jeśli zastosujesz jakiekolwiek zmiany dostosowań stawek na podstawie symulatora, dostosowania stawek grupy reklam zostaną zastąpione.
 • Z czasem prognozy będą coraz bardziej dokładne ze względu na stale gromadzone dane w kampanii. Symulatora można nadal używać dla nowszych kampanii.
 • Może być konieczne zwiększenie budżetu w celu uzyskania poziomów ruchu wskazanych przez symulator.
 • Symulator stawek pokazuje prognozy dla kliknięć, kosztu oraz liczby wyświetleń. Nie informuje o szacowanej liczbie konwersji.

Korzystanie z symulatorów stawek do oszacowania liczby konwersji

Jeśli używasz śledzenia konwersji, za pomocą symulatorów możesz zobaczyć, ile konwersji mogłyby przynieść Twoje reklamy, gdyby stawki były inne. Jeśli w sieci wyszukiwania masz przypisane wartości do konwersji – lub ustawione wartości konwersji – możesz przejrzeć ich oszacowanie, by zobaczyć, ile można by zyskać przy innym ustawieniu stawek.

Kilka informacji, o których warto pamiętać:

 • Definicje konwersji: konwersje zależą nie tylko od interakcji z reklamami, takich jak kliknięcia, ale też od działań, które użytkownicy wykonują na Twojej stronie. Może to dodatkowo utrudniać prognozy.
 • Zmiany śledzenia konwersji: Usunięcie lub przeniesienie tagu śledzenia konwersji może sprawić, że prognozy staną się nieprzydatne. Nie wprowadzaj poważniejszych zmian w kodzie śledzenia konwersji przez co najmniej dwa tygodnie przed użyciem symulatorów stawek do oszacowania konwersji i wartości konwersji.
 • Opóźnione konwersje (wizyty w sieci wyszukiwania): symulatory zliczają konwersje, które zostały zarejestrowane w okresie symulacji (zwykle ostatnie 7 dni). Jeżeli na przykład kliknięcie miało miejsce w okresie symulacji, ale konwersja nie została zarejestrowana przed zakończeniem tego okresu, nie będzie ona uwzględniona przez symulator. Pamiętaj: konwersje mogą wystąpić w ciągu 90 dni po każdej interakcji w zależności od wybranego okna konwersji.
 • Mało danych o konwersji: danych o konwersji jest zwykle mniej niż danych o kliknięciach czy wyświetleniach, dlatego podawanie szacunków w tym zakresie może być trudniejsze. Jeśli Twoje konto uzyskuje zazwyczaj niewiele konwersji, możemy nie dysponować wystarczającymi informacjami, by wygenerować prognozę dla konwersji. Im dłuższa historia i większa liczba konwersji, tym dokładniejsze będą prognozy.

Więcej informacji o używaniu symulatorów stawek do szacowania liczby konwersji w kampaniach produktowych.

Zalety korzystania z symulatora stawek w kampanii

 • Możesz wyświetlać zbiorcze zmiany stawek i modelować zmiany, nawet jeśli poszczególne słowa kluczowe albo grupy reklam nie mają wystarczających danych.
 • Dzięki dostępnej opcji skalowania stawek możesz sprawdzić, co się stanie, jeśli zwiększysz lub zmniejszysz wszystkie stawki o określony procent (np. 10%).
 • Zmiany stawek na poziomie kampanii mogą znacznie zwiększyć liczbę odwiedzin, więc poinformujemy Cię, czy trzeba zwiększyć budżet, a jeśli tak – to o ile.
 • Możesz sprawdzić, co się stanie, jeśli dla wszystkich stawek w kampanii wybierzesz ustaloną wartość. Jeśli zastosujesz jedną z tych zmian stawek w kampanii, zmienimy domyślne stawki grup reklam na tę wartość, a stawki na poziomie słów kluczowych zostaną usunięte.

Rozwiązywanie problemów

Niedostępny symulator stawek

Symulator stawek może czasami być niedostępny, co uniemożliwia szacowanie wpływu stawek lub docelowego CPA na uzyskiwaną skuteczność. Gdy symulator jest niedostępny, ikona symulatora (Bid Simulator icon​) jest wyszarzona, a w nowej wersji Google Ads wyszarzona i przekreślona. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych przyczyn niedostępności symulatora:

 • Za mało danych

  Do opracowania szacunków symulatory stawek korzystają z danych za ostatnie siedem dni. Mogą nie przedstawić szacunków, jeśli kampania, słowo kluczowe, grupa reklam lub grupa produktów zostały niedawno dodane lub w ciągu ostatnich siedmiu dni uzyskały niewiele kliknięć.

  Po dodaniu nowej kampanii, słowa kluczowego, grupy reklam lub grupy produktów odczekaj trochę, zanim sprawdzisz szacunki przedstawione przez symulatory. Jeżeli kampania, słowo kluczowe, grupa reklam lub grupa produktów uzyskują niewiele wyświetleń, podniesienie stawek może spowodować częstsze wyświetlanie reklam.

 • Kampania wykorzystuje budżet wspólny
  Jeśli kampania korzysta z budżetów wspólnych, symulator stawek w kampanii nie jest dostępny.

 • Budżet dzienny kampanii

 • Jeśli przynajmniej raz w ciągu ostatnich siedmiu dni w kampanii został wykorzystany cały lub prawie cały budżet dzienny, symulatory stawek mogą nie podać oszacowań.

 • Opcja określania stawek w kampanii

  Symulatory nie działają w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i reklamowej, które korzystają ze strategii ustalania stawek CPC ustawiany samodzielnie, Ulepszony koszt kliknięcia i Docelowy CPA.

 • Eksperymenty kampanii

  Symulatory nie działają w przypadku kampanii z eksperymentami, które właśnie trwają lub zostały zakończone w ciągu ostatnich ośmiu dni. Więcej informacji

 • Grupy produktów w kampanii produktowej, która korzysta z atrybutu „identyfikator produktu”

  Symulator stawek nie działa w przypadku grup produktów, w których korzystasz z atrybutu „identyfikator produktu”.

Brakujące kolumny w symulatorze

Oto kilka powodów, dla których w symulatorze stawek może brakować następujących kolumn:

 • Kliknięcia i koszt

  Kolumny kliknięć i kosztu pojawiają się dopiero po przekroczeniu minimalnego progu kliknięć w ciągu ostatniego tygodnia.

 • Wyświetlenia u góry strony

  Ta kolumna pojawia się, gdy przynajmniej w jednym przypadku prognoza wskazuje, że masz szansę wyświetlić reklamę u góry strony. Dotyczy to wyłącznie kampanii w sieci wyszukiwania.

 • Konwersje i wartość konwersji

  Kolumny „Konwersje” i „Łączna wartość konw.” pojawiają się tylko, jeśli:

  • korzystasz ze śledzenia konwersji Google Ads;
  • w ciągu minionego tygodnia został przekroczony minimalny próg liczby konwersji.
 • Wymagany dodatkowy budżet dzienny

  Ta kolumna pojawia się tylko w symulatorze stawek docelowego CPA.

Wskazówka: symulatory stawek a Planer słów kluczowych i Planer kampanii w sieci reklamowej

 • Symulatory stawek pozwalają oszacować skuteczność reklam na podstawie szczegółowych informacji o kampanii, w tym Wyniku Jakości i słów kluczowych.
 • Planer słów kluczowych i Planer kampanii w sieci reklamowej szacują skuteczność reklamy na podstawie informacji o reklamodawcy i zapewniają informacje o ogólnych wzorcach ruchu u wszystkich reklamodawców.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa