Beregn resultatene dine med budsimulatorer

Med budsimulatorene i Google Ads kan du se hvordan ulike bud kan påvirke de ukentlige resultatene for annonsene dine.
 • I de vanlige budsimulatorene kan du se hvordan endringer i maks.CPC-budet ditt kan påvirke kostnader, antall klikk, visninger, konverteringer og konverteringsverdien annonsene dine kunne oppnådd for søkeordene dine eller annonsegruppen din. Du kan finne simulatorene i fanene Annonsegrupper og Søkeord.
 • I Kampanjebudsimulatoren kan du se hvordan endringer i budene for kampanjen din kan påvirke kampanjeresultatene. Du finner den på Kampanjer-fanen.
 • I Budsimulatoren for Shopping-kampanjer kan du se hvordan visse endringer i budet ditt kan påvirke resultatene til produktgruppen din. Du finner den på Produktgrupper-fanen.
 • I Budsimulatoren for videokampanjer kan du se hvordan endringer i maks. CPV kan påvirke den normale ukentlige videotrafikken din. Du finner den på Kampanjer-fanen.
 • I Simulatoren for mål-CPA kan du se hvordan endringer i målkostnaden per kjøp (mål-CPA) kan påvirke annonseresultatene. Du finner dette verktøyet på Kampanjer-fanen eller i det delte biblioteket.
 • Simulatoren for budjusteringer for enheter viser hvordan justeringer av bud for enheter kan påvirke annonseresultatene dine på ulike enheter.

Eksempel

Tenk deg at du har et maks. CPC-bud på NOK 10 for søkeordet ditt, og lurer på hvilke resultater du hadde fått med et bud på NOK 15 eller 7,50.

Med budsimulatoren ser du anslag for klikkene, kostnadene, visningene, konverteringene og konverteringsverdiene du hadde fått med et maks. CPC-bud på NOK 15 eller NOK 7,50 for søkeordet ditt.

Med Kampanjebudsimulatoren får du se lignende anslag, for eksempel basert på et kampanjebud på NOK 15, eller du kan øke eller redusere budet på kampanjenivå med en viss prosent.

Merk

 • Eventuelle aktive budjusteringer for kampanjen din eller annonsegruppene dine tas i betraktning under simuleringer.
 • Hvis kampanjen din har statusen «Begrenset av budsjettet», får du opp budsjettforslag i forgrunnsvinduet på Kampanjer-siden i stedet for i kampanjebudsimulatoren. Finn ut mer om budsjettforslag

Slik fungerer budsimulatorene

Med budsimulatorene blir data samlet inn og analysert fra annonseauksjoner i Søkenettverket og Displaynettverket. Det blir tatt hensyn til kvalitetspoengene dine, søkeordtrafikken og budene som andre la inn i annonseauksjonen. Denne informasjonen blir brukt for å anslå hvilke resultater annonsene dine hadde fått for viktige mål som kostnader, visninger, klikk og konverteringsvolum.

Ut fra informasjonen du får fra budsimulatorene, får du en pekepinn på hvordan annonseresultatene dine for de siste sju dagene kunne ha vært hvis du hadde valgt andre bud. Du kan derimot ikke trekke noen sikker konklusjon om de fremtidige resultatene dine på grunnlag av denne informasjonen. Hvis du for eksempel tror at annonseresultatene dine kommer til å endre seg betydelig i løpet av de neste ukene, skal du være forsiktig med å bruke dataene fra budsimulatoren når du velger bud.

Du kan skalere de anslåtte resultatene fra budsimulatoren ved å bruke Google Ads API (AdWords API).

Slik får du anslag fra budsimulatorer

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Bruk budsimulatorer i Søke- og Displaynettverket

Budsimulatorer fungerer på kampanjetypene «Bare Søkenettverket», «Bare Displaynettverket» og «Søk med utvalgt display». Merk: Når du bruker en budsimulator i en kampanje av typen «Søk med utvalgt display», er det bare søkedelen i trafikken som blir simulert.

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på Kampanjer-, Annonsegrupper-, Automatiske mål- eller Søkeord-fanen.
 4. Klikk på simulatorikonet (Bid Simulator icon). Ser du ikke dette ikonet? Finn ut hvorfor.
  • Hvis du er i Kampanjer-fanen, finner du ikonet i Budsjetter-kolonnen.
  • Hvis du er i Annonsegrupper-, Automatiske mål- eller Søkeord-fanen, finner du ikonet i «Maks. CPC»-kolonnen.
  See the Bid Simulator icon
 5. Du kan endre budet ditt ved å velge et annet budalternativ i budsimulatoren, og deretter klikke på Bruk nå (eller Lagre, hvis du er i Søkeord-fanen).
  Prøv det nå

Tips

Alternativt kan du legge til budsimulator-kolonnene i statistikktabellen i Søkeord-fanen, slik at du enkelt kan se anslag for flere søkeord. Finn ut mer om denne kolonnegruppen

Bruk budsimulatoren for videokampanjer

Budsimulatorer for videonettverket kan bare brukes for videokampanjer.
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer- eller Annonsegrupper-fanen.
 3. Klikk på simulatorikonet (Bid Simulator icon). Ser du ikke dette ikonet? Finn ut hvorfor.
  • Hvis du er på Kampanjer-fanen, finner du ikonet i «Budsjetter»-kolonnen.
  • Hvis du er på Annonsegrupper-fanen, finner du ikonet i «Maks. CPV»-kolonnen.
 4. Du kan endre budet ditt ved å velge et annet budalternativ i budsimulatoren, og deretter klikke på Bruk nå når du er på Annonsegrupper-fanen eller Lagre når du er på Kampanjer-fanen.
Bruk budsimulatoren for Shopping-kampanjer

Budsimulatoren er tilgjengelig for Shopping-kampanjer, slik at du kan anslå hvordan bestemte endringer i budet ditt hadde kommet til å påvirke antallet klikk, visninger, konverteringer og kostnadsnivået. Finn ut mer om hvordan du bruker Budsimulatoren med Shopping-kampanjer.

Bruk budsimulatoren for mål-CPA

Med simulatoren for mål-CPA får du en pekepinn på hvor mange konverteringer annonsene dine kunne ha fått hvis CPA-målene dine hadde vært annerledes. Denne simulatoren kan brukes for mål-CPA både i standardbudstrategier og i budstrategier for porteføljer.

En standardbudstrategi gjelder for én enkelt kampanje. Hvis du bruker en standardbudstrategi for mål-CPA, kan du se simulatoren for mål-CPAKampanjer-fanen, akkurat som andre budsimulatorer for Søkenettverket.

Finn en simulator for en kampanje

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på Kampanjer- eller Annonsegrupper-fanen.
 4. Klikk på simulatorikonet (Bid Simulator icon). Ser du ikke dette ikonet? Finn ut hvorfor.
  1. Hvis du er på Kampanjer-fanen, finner du dette ikonet i «Budsjetter»-kolonnen.

Finn en simulator for en portefølje

Med en porteføljestrategi kan du knytte flere kampanjer og annonsegrupper til én enkelt budstrategi. Hvis du bruker en budstrategi for mål-CPA for porteføljer, finner du simulatoren for mål-CPA i det delte biblioteket.

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på Delt bibliotek-linken i navigasjonsraden til venstre.
 4. Klikk på Budstrategier under den.
 5. Klikk på ønsket mål-CPA-strategi for å se resultatrapporten om denne strategien.
 6. Klikk på simulatorikonet i resultatrapportens «Mål-CPA»-kolonne. Ser du ikke dette ikonet? Finn ut hvorfor.
Bruk simulatoren for justering av bud for mobil

Du kan bruke simulatoren for justering av bud for mobil til å sammenligne den potensielle virkningen ulike justeringer av bud for mobil har på den ukentlige trafikken i Søkenettverket. I tillegg kan du enkelt endre budsjettet ditt for å fange opp denne trafikken.

Før du begynner

Denne simulatoren er bare tilgjengelig for kampanjer i Søkenettverket og Shopping-kampanjer som har vist annonser på mobilenheter. Det er ikke sikkert at du kan bruke den med kampanjer med delte eller begrensede budsjetter. Simulatoren er ikke tilgjengelig for kampanjer der du bruker automatiske budstrategier (med unntak av utvidet kostnad per klikk), eller for kampanjeeksperimenter.

Veiledning

 1. Klikk på Kampanjer-fanen.
 2. Klikk på Innstillinger-fanen.
 3. Klikk på Enheter-knappen.
 4. Klikk på (Bid Simulator icon) i Bud.just.-kolonnen. Ser du ikke dette ikonet? Finn ut hvorfor.

Vær oppmerksom på følgende

 • Denne budsimulatoren tar hensyn til de eksisterende kampanjeinnstillingene dine, inkludert nåværende maks. CPC-bud, bud for utvidet kostnad per klikk samt budjusteringer for sted, remarketing og annonseplanlegging.
 • Det tas derimot ikke hensyn til justeringer av bud for annonsegrupper. Hvis du bruker budjusteringsendringer fra simulatoren, blir budjusteringene dine for annonsegrupper overskrevet.
 • Anslagene blir mer nøyaktige over tid etter hvert som data akkumuleres for en kampanje. Du kan likevel bruke simulatoren for nyere kampanjer.
 • Du må kanskje øke budsjettet ditt hvis du ønsker å oppnå trafikknivåene som vises i simulatoren.
 • Budsimulatoren gir anslag for klikk, kostnader og visninger. Du får ikke konverteringsanslag i simulatoren.

Bruk av budsimulatorene for konverteringsanslag

Hvis du bruker konverteringssporing, kan simulatorene gi deg en pekepinn på hvor mange konverteringer annonsene dine kunne ha fått med andre bud. Hvis du har tildelt verdier til konverteringene dine, eller har angitt konverteringsverdier i Søkenettverket, kan du evaluere anslagene for konverteringsverdier for å få et inntrykk av hvilken konverteringsverdi du kunne ha fått hvis du hadde angitt andre bud.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Forskjellige definisjoner av konverteringer: Konverteringene beror ikke bare på annonseklikk, men også på handlingene kundene foretar på nettstedet ditt. Dette kan gjøre at det blir vanskeligere å anslå antallet konverteringer.
 • Endringer i konverteringssporing: Hvis du fjerner eller flytter taggen for konverteringssporing, kan anslagene bli ugyldige. Du bør unngå å endre koden for konverteringssporing i vesentlig grad i minst to uker før du anslår konverteringer og konverteringsverdier ved hjelp av budsimulatorene.
 • Forsinkede konverteringer (søketrafikk): Simulatorene teller konverteringer som kunne ha blitt registrert i løpet av simuleringsperioden (vanligvis de sju siste dagene). Hvis et klikk for eksempel fant sted i simuleringsperioden, men konverteringen ikke ble registrert før etter simuleringsperioden, telles ikke konverteringen i simulatoren. Vær oppmerksom på at konverteringer kan finne sted opptil 90 dager etter en interaksjon, avhengig av konverteringsvinduet du har valgt.
 • Lite konverteringsdata: Det er vanligvis færre konverteringsdata enn klikk- eller visningsdata når disse anslagene genereres, og konverteringer kan derfor være vanskeligere å forutsi. Hvis kontoen din vanligvis ikke får så mange konverteringer, kan det hende at vi ikke har nok informasjon til å generere et anslag for konverteringer. Jo mer omfattende logg, og jo flere konverteringer du har, desto mer nøyaktige blir anslagene.

Finn ut mer om hvordan du bruker budsimulatorene til å anslå antallet konverteringer med Shopping-kampanjer.

Fordeler med Kampanjebudsimulatoren

 • Du kan se budendringer i form av samlede og modellerte endringer – selv når det ikke finnes tilstrekkelig med data om søkeord eller annonsegrupper til dette alene.
 • Budskalering er også tilgjengelig, slik at du kan se hva som skjer hvis du øker eller reduserer alle budene dine med en bestemt prosentandel (f.eks. 10 %).
 • Ettersom endringer i bud på kampanjenivå kan føre til en betydelig trafikkøkning, gir vi deg beskjed om du må øke budsjettet ditt, og i så fall hva du bør endre det til.
 • Du kan lage modeller for hva som skjer hvis du endrer alle budene i kampanjen din til en fast verdi. Hvis du velger å bruke en av disse budendringene i hele kampanjen, blir standardbudene for annonsegruppen din endret til denne faste verdien, og budene på søkeordnivå blir slettet.

Feilsøking

Budsimulatoren er ikke tilgjengelig

Når du vil se hvordan endringer i budet ditt eller mål-CPA-en kommer til å slå ut i resultatene dine, er det ikke alltid at du har en budsimulator tilgjengelig til å beregne dette. Hvis en simulator ikke er tilgjengelig, er simulatorikonet (Bid Simulator icon​) nedtonet. I den nye utgaven av Google Ads er simulatorikonet nedtonet og har en skråstrek gjennom seg. Her følger noen vanlige årsaker til at dette kan skje:

 • Ikke tilstrekkelig med data

  Det utarbeides anslag i budsimulatorene på grunnlag av data fra de siste sju dagene. Hvis kampanjen, søkeordet, annonsegruppen eller produktgruppen ble lagt til nylig, eller ikke har fått mange klikk i løpet av de siste sju dagene, er det ikke sikkert at det kan utarbeides noe anslag.

  Hvis du nettopp har lagt til en ny kampanje, et nytt søkeord, en ny annonsegruppe eller en ny produktgruppe, kan du komme tilbake senere for å se om det da kan utarbeides anslag i simulatorene. Hvis kampanjen, søkeordet, annonsegruppen eller produktgruppen har få visninger, kan du prøve å øke budene for å gi annonsene dine større eksponering.

 • Kampanjen bruker delt budsjett
  Hvis kampanjen din bruker delte budsjetter, blir kampanjebudsimulatoren utilgjengelig.

 • Kampanjens dagsbudsjett

 • Hvis kampanjen din har nådd eller nesten nådd dagsbudsjettet sitt minst én gang i løpet av de siste sju dagene, er det ikke sikkert at det kan gis anslag i simulatorene.

 • Budgivningsaltervativer for kampanjen

  Simulatorene fungerer ikke med søke- og bannerkampanjer som bruker en av budstrategiene manuell CPC, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA.

 • Kampanjeeksperimenter

  Simulatorene fungerer ikke med kampanjer som har aktive eller nylig avsluttede eksperimenter (innen de siste 8 dagene). Finn ut mer

 • Produktgrupper i Shopping-kampanjer som bruker vare-ID-attributtet

  Budsimulatoren er ikke tilgjengelig for produktgrupper som bruker vare-ID-attributtet.

Kolonner mangler i simulatoren

Her er noen mulige årsaker til at følgende kolonner kan mangle i budsimulatoren:

 • Klikk og kostnader

  Kolonnene for klikk og kostnader blir bare vist hvis du oppnådde et minimum antall klikk i løpet av den siste uken.

 • Topplasseringsvisninger

  Denne kolonnen blir bare vist hvis det anslås at du kommer til å oppnå minst én topplasseringsvisning for et av de simulerte budene. Kolonnen vises bare for Søkenettverket.

 • Konverteringer og konverteringsverdi

  «Konverteringer»- og «Total konv.verdi»-kolonnene vises bare hvis

  • du bruker konverteringssporing i Google Ads
  • du har nådd minstekravet for antallet konverteringer i løpet av den siste uken
 • Ønsket ekstra budsjett per dag

  Det kan hende at denne kolonnen bare vises i budsimulatorer på kampanjenivå.

Tips: Budsimulatorer kontra Søkeord- og Bannerkampanjeplanleggeren

 • Med budsimulatorene blir annonseresultatene dine anslått ut fra detaljert, kampanjespesifikk informasjon, inkludert kvalitetspoengene og søkeordene dine.
 • Med Søkeordplanleggeren og Bannerkampanjeplanleggeren blir annonseresultatene dine anslått basert på annonsørinformasjonen din. I tillegg får du informasjon om generelle trafikkmønstre for alle Google-annonsører.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt