Odhad výsledků pomocí simulátorů nabídek, rozpočtu a cílení

Existují dva typy simulátorů Google Ads:

Simulátory nabídek Google Ads vám pomohou zjistit, jak různé cenové nabídky, kdyby byly použity, mohly změnit týdenní výkon vašich reklam.
 • Běžné simulátory nabídek vám ukážou, jak změny max. CPC mohou ovlivnit náklady nebo počty kliknutí, zobrazení a konverzí, stejně jako hodnotu konverzí, které vaše reklamy s daným klíčovým slovem nebo reklamní sestavou mohly získat. Najdete je na stránkách Reklamní sestavyKlíčová slova.
 • Simulátor nabídek pro kampaně ukazuje, jaký vliv mohly mít změny cenových nabídek v kampani na její výkon. Najdete ho na stránce Kampaně.
 • Simulátor nabídek pro kampaně v Nákupech Google umožňuje získat představu o tom, jaké důsledky by měly konkrétní změny nabídky na výkon vaší skupiny produktů. Najdete ho na stránce Skupiny produktů.
 • Simulátor nabídek pro videokampaně ukáže, jak mohly změny max. CPV ovlivnit běžnou týdenní návštěvnost videí. Najdete ho na stránce Kampaně.
 • Simulátor nabídek pro kampaně na hotely ukazuje, jak mohly změny max. CPC, max. CPC (%) a provize (%) ovlivnit nedávný výkon kampaní vašeho hotelového řetězce. Používáte-li strategie nabídek max. CPC nebo max. CPC (%), najdete tento simulátor na stránce Skupiny hotelů. V případě strategií provize (%) je simulátor k dispozici na stránce kampaně.
 • Simulátor úpravy nabídky podle zařízení vám ukáže, jak mohly změny úpravy nabídky podle zařízení ovlivnit výkon vašich reklam na různých zařízeních.
 • Simulátor úpravy nabídky pro volání ukáže, jak mohly změny nabídky za interakci voláním ovlivnit výkon vašich rozšíření o volání.

Řekněme, že pro určité klíčové slovo používáte max. CPC ve výši 20 Kč a zajímá vás, jakých výsledků byste v poslední době dosáhli s nabídkami 30 Kč nebo 15 Kč.

Simulátor nabídek vám ukáže odhady cen, počtu kliknutí, zobrazení a konverzí i odhady hodnot konverzí, kterých byste u vašeho klíčového slova dosáhli, kdybyste v minulosti použili max. CPC ve výši 30 Kč nebo 15 Kč.

Simulátor nabídek pro kampaň vám poskytne stejné odhady na základě nastavení cenové nabídky pro celou kampaň (například ve výši 30 Kč), případně odhady vycházející ze zvýšení či snížení nabídky na úrovni kampaně o určité procento.

 • Simulace zohledňují všechny případné aktivní úpravy nabídek pro vaši kampaň či reklamní sestavy.
 • Pokud má vaše kampaň stav Omezeno rozpočtem, budou se vám návrhy úprav rozpočtu zobrazovat ve vyskakovacím okně na vaší stránce Kampaně, nikoli v simulátoru nabídek v kampani. Další informace o návrhu rozpočtu

Fungování simulátorů nabídek

Simulátory nabídek shromažďují a analyzují údaje z aukcí reklam v ObsahovéVyhledávací síti. Zohledňují při tom například skóre kvality, provoz klíčových slov a nabídky jiných inzerentů v rámci téže aukce reklam. Nástroje na základě těchto údajů odhadnou, jaký mohl být výkon vašich reklam – jakých hodnot by dosáhly klíčové metriky, jako je cena, počet zobrazení, počet kliknutí nebo počet konverzí.

Výsledky ze simulátoru nabídek můžete řádově odhadovat pomocí rozhraní Google Ads API (AdWords API).

Jak získat odhady ze simulátoru nabídek

Použití simulátorů nabídek ve Vyhledávací a Obsahové síti

Simulátory nabídek fungují ve Vyhledávací a Obsahové síti a v kampaních ve Vyhledávací síti s přesahem do Obsahové sítě.

Poznámka: U kampaní ve Vyhledávací síti s optimalizovanou Obsahovou sítí vytváří simulátory nabídek pouze simulace provozu z Vyhledávací sítě.
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na Kampaně, Reklamní sestavy nebo Klíčová slova.
 3. Klikněte na ikonu simulátoru Bid Simulator icon. Nevidíte ji? Přečtěte si proč.
  1. Pokud jste na stránce Kampaně, ikonu najdete ve sloupci Rozpočet.
  2. Na stránce Reklamní sestavy ikonu najdete ve sloupci Výchozí max. CPC.
  3. Na stránce Klíčová Slova je ikona ve sloupci Max. CPC.
 4. Druh nabídky můžete v simulátoru změnit výběrem nového.

Tip

Jinou možností, jak snadno zobrazit odhady pro větší počet klíčových slov, je přidat sloupce simulátoru nabídek do tabulky statistik na stránce Klíčová slova. Další informace o této skupině sloupců​

Použití simulátoru nabídek u videokampaní

Simulátory určené pro nabídky videokampaní fungují pouze v tomto typu kampaní.
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na Kampaně nebo Reklamní sestavy.
 3. Klikněte na ikonu simulátoru Bid Simulator icon. Nevidíte ji? Přečtěte si proč.
  1. Pokud jste na stránce Kampaně, ikonu najdete ve sloupci Rozpočet.
  2. Jste-li na stránce Reklamní sestavy, ikonu najdete ve sloupci Výchozí max. CPV.
 4. Druh nabídky můžete v simulátoru změnit výběrem nového.

Použití simulátoru nabídek u kampaní na aplikace

Widget Průvodce cenovými nabídkami pro kampaně na aplikace lze použít pouze u tohoto typu kampaní.
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce kampaní vlevo klikněte na možnost Kampaně na aplikace.
 3. V nabídce stránek klikněte na Kampaně.
 4. Vyhledejte požadovanou kampaň a ve sloupci Rozpočet klikněte na ikonu Bid Simulator icon widgetu Průvodce cenovými nabídkami. Nevidíte ji? Přečtěte si proč.
  1. Widget se zobrazí po straně.
  2. Při zadání nových nabídek cílové ceny za instalaci nebo cílové ceny za akci v aplikaci se bude položka v podbarveném poli dynamicky měnit.
 5. Nové nastavení uložíte kliknutím na Uložit a pokračovat. Jestliže změny uložit nechcete, klikněte na Zrušit.

Další informace naleznete v článku o widgetu Průvodce cenovými nabídkami v kampaních na aplikace.

Použití simulátoru nabídek u kampaní v Nákupech Google

Simulátor nabídek pro kampaně v Nákupech Google vám pomůže odhadnout, jak by změny nabídek ovlivnily vaše kliknutí, cenu, zobrazení a konverze. Další informace o používání simulátoru nabídek u kampaní v Nákupech

Použití simulátoru nabídek u kampaní na hotely

Díky simulátoru nabídek pro kampaně na hotely snáze odhadnete, jak by změny nabídek ovlivnily vaše nedávné náklady kliknutí, zobrazení a konverze. Další informace o používání simulátoru nabídek u kampaní na hotely

Použití simulátoru úpravy nabídek podle zařízení

Tento simulátor úpravy nabídek podle zařízení slouží k porovnávní možného dopadu nastavení úpravy nabídek pro mobilní telefony, tablety nebo počítače na týdenní návštěvnost ve Vyhledávací síti. To vám umožní jednoduše upravovat rozpočet a přizpůsobovat se tak aktuálnímu provozu.

Než začnete


Tento simulátor je dostupný jen pro kampaně ve Vyhledávací síti a v Nákupech Google, které obsahují reklamy zobrazované na mobilních zařízeních. V kampaních se sdíleným nebo omezeným rozpočtem někdy není možné jej zobrazit. Simulátor navíc není dostupný v kampaních, které využívají automatizované strategie nabídek (kromě rozšířené ceny za proklik), ani u experimentů s kampaněmi.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na možnost Zařízení.
 3. Klikněte na ikonu simulátoru Bid Simulator iconve sloupci Úprava nabídky. Nevidíte ji? Přečtěte si proč.

Důležité upozornění

 • Tento simulátor nabídek pracuje se stávajícím nastavením kampaně, včetně nabídek max. CPC, vylepšené ceny za proklik, a také úprav nabídek pro lokalitu, úprav nabídek podle časového rozvrhu reklam nebo úprav nabídek pro remarketing.
 • Simulátor nabídek nebere v potaz úpravy nabídek pro reklamní sestavu. Pokud uplatníte některou změnu úpravy nabídky ze simulátoru, úpravy nabídek pro reklamní sestavu se přepíší.
 • Časem se vaše odhady zpřesní, protože se v kampani shromáždí více údajů. U novějších kampaní ale pořád můžete využívat simulátor.
 • Možná budete muset zvýšit rozpočet, abyste dosáhli úrovně provozu, jakou simulátor ukazuje.
 • Simulátor nabízí odhady počtu kliknutí, ceny a počtu zobrazení. Neposkytuje informace o odhadovaných konverzích.

Odhady počtů konverzí pomocí simulátorů nabídek

Pokud používáte měření konverzí, simulátory vám nabízejí odhady konverzí. Uvidíte tedy, kolik konverzí by vám reklamy mohly získat při jiné výši nabídky. Ve Vyhledávací síti platí, že pokud jste konverzím přiřadili hodnoty (nastavili jste hodnoty konverzí), získáte odhady hodnot konverzí, tzn. představu o hodnotě, které mohly konverze dosáhnout při jiném nastavení cenových nabídek.

Několik důležitých informací:

 • Definice konverzí: Za konverze se nepovažují pouze interakce s reklamou, například kliknutí na ni, ale také jiné akce, které zákazníci na webu provedou. To může ztížit jejich předpovídání.
 • Změny v měření konverzí: Po odstranění nebo přesunutí značky pro měření konverzí mohou být odhady neplatné. Alespoň dva týdny před použitím simulátorů nabídek pro odhady konverzí a hodnot konverzí neprovádějte v kódu měření konverzí žádné zásadní změny.
 • Zpožděné konverze (návštěvnost z vyhledávání): Simulátory počítají konverze, které mohly být zaznamenány v průběhu simulačního období (obvykle za posledních 7 dní). Pokud bude například během simulace zjištěno kliknutí, ale konverze bude zaznamenána až po skončení simulace, nebude se v simulátoru počítat. Mějte na paměti, že ke konverzi může dojít až 90 dní po interakci (podle toho, jakou dobu sledování konverzí nastavíte).
 • Nedostatečný objem údajů o konverzích: Při výpočtu odhadů je obvykle k dispozici méně údajů o konverzích než o kliknutích nebo zobrazeních. Proto je odhadování počtu konverzí obtížnější. Pokud na vašem účtu není běžně zaznamenáván velký počet konverzí, je možné, že nemáme dostatek informací pro vytvoření odhadu konverzí. Čím delší je historie a čím více konverzí jste zaznamenali, tím budou tyto odhady přesnější.

Další informace o používání simulátorů nabídek k odhadům konverzí v kampaních v Nákupech Google

Výhody používání simulátoru nabídek pro kampaň

 • Můžete zobrazovat souhrnné změny nabídek a změny modelů, i když k tomu klíčová slova či reklamní sestavy nemusí samy o sobě poskytovat dostatek údajů.
 • Máte k dispozici funkci škálování nabídek, takže si můžete vyzkoušet, co se mohlo stát, kdybyste všechny nabídky zvýšili nebo snížili o určitou hodnotu (například o 10 %).
 • Změny nabídek na úrovni kampaně mohou výrazně zvýšit návštěvnost, proto vám poradíme, zda rozpočet potřebujete zvýšit – a pokud ano, na jakou částku.
 • Můžete modelovat, co by se stalo, pokud byste změnili všechny nabídky v rámci kampaně na pevně stanovenou hodnotu. Pokud se rozhodnete použít některou změnu nabídek pro celou kampaň, výchozí nabídky reklamní sestavy se změní na tuto pevně stanovenou hodnotu a nabídky na úrovni klíčových slov budou odstraněny.

Odstraňování problémů

Nedostupný simulátor nabídek

Simulátor nabídek, který by vám pomohl odhadnout, jak mohly případné změny nabídek, rozpočtů nebo cílové CPA či návratnosti investic do reklamy (ROAS) v případě použití ovlivnit výkon, nemusí být vždy dostupný. Není-li simulátor dostupný, bude jeho ikona (Bid Simulator icon​) zašedlá. V Google Ads bude ikona simulátoru zašedlá a přeškrtnutá lomítkem. Obvyklé důvody:

 • Nedostatek údajů

  Simulátory nabídek využívají k odhadům údaje za posledních sedm dní. Pokud jste nějakou kampaň, klíčové slovo, reklamní sestavu nebo skupinu produktů přidali nedávno nebo jste u nich v posledních sedmi dnech nezaznamenali moc kliknutí, nemusí být vytvoření odhadů možné.

  Pokud jste právě přidali novou kampaň, klíčové slovo, reklamní sestavu nebo skupinu produktů, nějakou dobu počkejte a pak se znovu podívejte, jestli už simulátory vypočítaly nějaké odhady. Jestliže kampaň, klíčové slovo, reklamní sestava nebo skupina produktů nezaznamenávají dostatečný počet zobrazení, mohlo by pomoci zvýšení vašich cenových nabídek, díky kterému vaše reklamy získají lepší viditelnost.

 • Kampaně se sdíleným rozpočtem
  Pokud kampaň používá sdílené rozpočty, nebude pro ni simulátor nabídek k dispozici.

 • Kampaně s průměrným denním rozpočtem
  Pokud kampaň za posledních sedm dní alespoň jednou téměř či zcela vyčerpala svůj průměrný denní rozpočet, může se stát, že simulátory nebudou schopny vytvořit odhady.

 • Experimenty s kampaněmi

  Simulátory nefungují u kampaní, ve kterých běží nebo nedávno (během posledních 8 dnů) skončily nějaké experimenty. Další informace o stavech konceptů a experimentů kampaní

 • Skupiny produktů, které v kampaních v Nákupech používají atribut ID položky

  Pro skupiny produktů, které používají atribut ID položky, není simulátor nabídek dostupný.

Chybějící sloupce v simulátoru

Některé příčiny, proč v simulátoru nabídek mohou chybět následující sloupce:

 • Prokliky a cena

  Sloupce s počtem kliknutí a cenou se zobrazí jen tehdy, pokud jste v posledním týdnu dosáhli hranice minimálního počtu kliknutí.

 • Zobrazení v horní části stránky

  Tento sloupec se zobrazuje jen tehdy, když má některá ze simulovaných cenových nabídek šanci získat alespoň jedno zobrazení v horní části stránky. Zobrazuje se pouze pro Vyhledávací síť.

 • Konverze a hodnota konverzí

  Sloupce Konverze a Celková hodnota konverzí se zobrazují, pouze pokud:

  • Používáte měření konverzí Google Ads.
  • Minulý týden jste dosáhli minimální hranice počtu konverzí.
 • Potřebné zvýšení denního rozpočtu

  Tento sloupec se může v simulátorech nabídek zobrazovat pouze na úrovni kampaně.

Tip: Simulátory nabídek vs. plánovače klíčových slov a kampaní v Obsahové síti

 • Simulátory nabídek odhadují výkon reklam na základě podrobných údajů, které se u jednotlivých kampaní liší (např. skóre kvality a klíčová slova).
 • Plánovač klíčových slovPlánovač kampaní v Obsahové síti odhadují výkon reklam na základě informací o inzerentovi a poskytují údaje o celkové struktuře provozu pro všechny inzerenty Googlu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false