Прогнозиране на резултатите Ви със симулатори на оферти

Симулаторите на оферти в Google Ads Ви помагат да разберете как различните оферти може да променят седмичната ефективност на рекламите Ви.
 • Стандартните симулатори на оферти Ви показват как промените в офертата Ви за макс. CPC bid може да променят разходите, кликванията, импресиите, реализациите и стойността на реализациите, които рекламите Ви биха получили за ключовата дума или рекламната Ви група. Можете да ги намерите в разделите Рекламни групи и Ключови думи.
 • Симулаторът на оферти на ниво кампания Ви показва как промените в офертите на кампанията Ви могат да се отразят на нейната ефективност. Ще го намерите в раздела Кампании.
 • Симулаторът на оферти за кампании за Пазаруване Ви показва как определени промени в офертата Ви биха повлияли върху ефективността на групата Ви продукти. Можете да го намерите в раздела Групи продукти.
 • Симулаторът на оферти за видеокампании Ви показва как промените в офертата Ви за макс. CPV може да се отразят на обичайния Ви седмичен видеотрафик. Ще го намерите в раздела Кампании.
 • Симулаторът на целева CPA Ви показва как промените на целевата Ви цена на придобиване (целева CPA) могат да се отразят върху ефективността на рекламите Ви. Можете да го намерите в раздела Кампании или в Споделена библиотека.
 • Симулаторът на коригиране на офертите на ниво устройство Ви показва как промените на корекцията на офертите за устройства могат да се отразят върху ефективността на рекламите Ви на различните устройства.

Пример

Да предположим, че имате оферта за максимална CPC за ключовата Ви дума от 1 лв., но сте любопитни какви резултати можете да получите с оферта от 1,50 лв. или 75 ст.

Симулаторът на оферти може да Ви покаже прогнози за кликванията, разходите, импресиите, реализациите и стойността на реализациите, които щяхте да видите с оферти за максимална CPC от 1,50 лв. или 0,75 лв. за ключовата си дума.

Симулаторът на оферти на ниво кампания може да Ви покаже същите прогнози при задаване на оферта за цялата кампания, например от 1,50 лв., или при увеличаване или намаляване на тази оферта с определен процент.

Забележка

 • По време на симулациите се вземат предвид всичките Ви активни корекции на офертите за кампанията или рекламните Ви групи.
 • Ако кампанията Ви е със състояние „Ограничена по бюджет“, ще получавате идеи за бюджета в изскачащ прозорец на страницата си Кампании в симулатора на оферти на ниво кампания. Научете повече за идеите за бюджета

Как функционират симулаторите на оферти

Симулаторите на оферти събират и анализират данни от рекламни търгове в мрежата за търсене и дисплейната мрежа и същевременно вземат предвид информация като качествения рейтинг, трафика на ключовите думи и конкуренцията в рекламния търг. Инструментите използват тази информация, за да прогнозират каква би била ефективността на рекламите Ви по отношение на ключови показатели, като разходи, импресии, кликвания и обем на реализациите.

Не забравяйте, че симулаторите на оферти могат да предоставят статистика за това, как различните оферти биха повлияли върху ефективността през последните седем дни, но не опитват да прогнозират бъдещата ефективност. Ако например смятате, че ефективността на рекламата Ви може да се промени значително през следващите седмици, трябва да внимавате при използването на данни от симулатора на оферти за избиране на офертите Ви.

Можете да оцените резултатите от симулатора на оферти в мащаб с помощта на API на Google Ads (API на AdWords).

Как да получите прогнози от симулатор на оферти

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Използване на симулатори на оферти в мрежата за търсене и дисплейната мрежа

Симулаторите на оферти работят само с кампании от типа „Само за мрежата за търсене“, „Само за дисплейната мрежа“ и „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“. Забележка: Използването на симулатор на оферти в кампания от типа „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“ симулира само частта от трафика в мрежата за търсене.

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Кампании.
 3. Кликнете върху раздела Кампании, Рекламни групи, Автоматични насочвания или Ключови думи.
 4. Кликнете върху иконата на симулатора (Bid Simulator icon) Не я виждате? Научете защо.
  • Ако се намирате в раздела Кампании, иконата е в графата „Бюджети“.
  • Ако се намирате в раздела Рекламни групи, Автонасочвания или Ключови думи, иконата е в графата „Макс. CPC“.
  See the Bid Simulator icon
 5. Можете да промените офертата си, като изберете нова опция за офериране в симулатора на оферти и кликнете върху Прилагане сега (или Запазване, ако сте в раздела „Ключови думи“).
  Изпробвайте сега

Съвет

За бърз преглед на прогнозите за няколко ключови думи можете да добавите и графите от симулатора на оферти към таблицата със статистически данни в раздела Ключови думи. Научете повече за този набор от графи

Използване на симулатора на оферти за видеокампании

Симулаторите на оферти за видеомрежата могат да се използват само за видеокампании.
 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Кампании или Рекламни групи.
 3. Кликнете върху иконата на симулатора (Bid Simulator icon) Не я виждате? Научете защо.
  • Ако се намирате в раздела Кампании, иконата е в графата „Бюджети“.
  • Ако се намирате в раздела Рекламни групи, иконата е в графата „Макс. CPV“.
 4. Можете да промените офертата си, като изберете нова опция за офериране в симулатора на оферти и кликнете върху Прилагане сега, когато сте в раздела Рекламни групи, или върху Запазване, когато сте в раздела Кампании.
Използване на симулатора на оферти за кампании в Пазаруване

Симулаторът на оферти е налице за кампании в Пазаруване, за да Ви помогне да разберете как промени в офертата Ви биха повлияли върху кликванията, разходите, импресиите и реализациите Ви. Научете повече за използването на симулатора на оферти с кампании в Пазаруване.

Използване на симулатора на оферти за целева CPA

Симулаторът за целева CPA Ви помага да разберете какъв брой реализации биха получили рекламите Ви при задаване на различни целеви CPA. Той е налице за стандартни стратегии за офериране за целева CPA и за стратегии за офериране за целева CPA за портфолио.

Стандартната стратегия за офериране важи за една-единствена кампания. Ако използвате стандартна стратегия за офериране за целева CPA, можете да преглеждате симулатора за целева CPA в раздела Кампании по същия начин като останалите симулатори на офертите за мрежата за търсене.

Намиране на симулатор за кампания

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Кампании.
 3. Кликнете върху раздела Кампании или Рекламни групи.
 4. Кликнете върху иконата на симулатора (Bid Simulator icon). Не я виждате? Научете защо.
  1. Ако сте в раздела Кампании, тази икона се намира в графата „Бюджет“.

Намиране на симулатор за портфолио

Със стратегия за портфолио можете да прикачите няколко кампании и рекламни групи към една стратегия за офериране. Ако използвате стратегия за офериране за портфолио за целева CPA, можете да намерите симулатора за целева CPA в „Споделена библиотека“.

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Кампании.
 3. Кликнете върху връзката Споделена библиотека в лявата лента за навигация.
 4. Кликнете върху Стратегии за офериране под нея.
 5. Кликнете върху стратегия за целева CPA, за да видите отчета за ефективността й.
 6. Кликнете върху иконата на симулатора от отчета за ефективността в графата „Целева CPA“. Не виждате тази икона? Научете защо.
Използване на симулатора за корекции на офертите за мобилни устройства

Този симулатор за корекции на офертите за мобилни устройства се използва за сравняване на потенциалното влияние на различните корекции на офертите за мобилни устройства върху седмичния Ви трафик в мрежата за търсене. Също така позволява лесно да променяте бюджета си, така че да бъде отразен този трафик.

Преди да започнете

Този симулатор е налице само за кампании в мрежата за търсене и Пазаруване, които показват реклами на мобилни устройства. Възможно е да не се вижда за кампании със споделени или ограничени бюджети. Този симулатор на оферти не е наличен за кампании, използващи автоматизирани стратегии за офериране (с изключение на подобрена цена на кликване) или за експерименти с кампании.

Инструкции

 1. Кликнете върху раздела Кампании.
 2. Кликнете върху раздела Настройки.
 3. Кликнете върху бутона Устройства.
 4. Кликнете върху Bid Simulator icon в графата „Кор. на офертата“. Не виждате тази икона? Научете защо.

Имайте предвид следното

 • Този симулатор на оферти взима предвид съществуващите настройки на кампаниите Ви, включително съществуващите оферти за макс. CPC и за подобрена цена на кликване, както и корекции на офертите по местоположение, за рекламен график и ремаркетинг.
 • Този симулатор на оферти не взима предвид корекции на офертите на ниво рекламна група. Ако приложите промени на корекциите на офертите от симулатора, корекциите Ви на ниво рекламна група ще бъдат заменени.
 • С времето прогнозите ще станат по-точни, тъй като ще се натрупат данни за кампаниите Ви. Можете да продължите да използвате симулатора за по-нови кампании.
 • Може да се наложи да увеличите бюджета си, ако искате да постигнете нивата на трафик, показани в симулатора.
 • Симулаторът на оферти дава прогнози за кликвания, разходи и импресии. Той не предоставя информация за прогнозни реализации.

Използване на симулаторите на оферти за прогнози за реализациите

Ако използвате проследяване на реализациите, симулаторите предлагат прогнози за реализациите, за да Ви помогнат да разберете какъв брой реализации биха получили рекламите Ви при задаване на различни оферти. Ако в мрежата за търсене сте присвоили стойности на реализациите си, можете да преглеждате прогнозите за тях, за да добиете представа за стойността на реализациите, която бихте получили при задаване на различни оферти.

Следва информация, която да имате предвид:

 • Дефиниции на реализациите: Реализациите разчитат не само на взаимодействия с рекламите, като например кликвания, но също и на действията, които клиентите предприемат в сайта Ви. Това също може да ги направи по-трудни за предвиждане.
 • Промени в проследяването на реализациите: Премахването или преместването на маркера за проследяване на реализациите може да обезсили прогнозите. Не правете никакви съществени промени в кода за проследяване на реализациите в продължение на поне две седмици, преди да използвате симулаторите на оферти за прогнозиране на реализациите и стойността им.
 • Забавени реализации (трафик от търсене): Симулаторите броят реализации, които може да са записани за периода на симулация (обикновено за последните 7 дни). Например, ако едно кликване се е случило в рамките на периода на симулация, но реализацията е записана едва след края му, то тогава реализацията няма да се отчете в симулатора. Имайте предвид, че реализациите могат да бъдат осъществени до 90 дни след всяко взаимодействие в зависимост от избрания от Вас прозорец на реализациите.
 • Недостатъчно данни за реализациите: Обикновено при изчисляването на тези прогнози има по-малко данни за реализациите, отколкото за кликванията или импресиите, така че реализациите може да са по-трудни за прогнозиране. Ако профилът Ви обикновено не получава много реализации, може да нямаме достатъчно информация, за да генерираме прогноза за реализациите. Колкото по-дълга е историята и колкото повече реализации имате, толкова по-точни ще са тези прогнози.

Научете повече за използването на симулаторите на оферти за прогнозиране на реализациите с кампании за Пазаруване.

Предимства при използването на симулатора на оферти на ниво кампания

 • Можете да преглеждате промените в офертите в обобщен вид и да ги моделирате дори когато за ключовите думи или рекламните групи поотделно може да не се разполага с достатъчно данни за тази цел.
 • Приспособяването на офертите е налице, така че сте в състояние да видите какво може да стане, ако увеличите или намалите всичките си оферти с конкретен процент (10% например).
 • Тъй като промените на офертите на ниво кампания могат да увеличат значително трафика, ще Ви информираме дали е необходимо да увеличите бюджета си и ако да, на каква сума да го промените.
 • Можете да моделирате това, което ще стане, ако промените всичките си оферти в кампанията на фиксирана стойност. Ако решите да приложите една от тези промени в офертите за цялата кампания, стандартните Ви оферти на ниво рекламна група ще бъдат променени на тази фиксирана стойност, а офертите Ви на ниво ключова дума ще бъдат изтрити.

Отстраняване на неизправности

Симулатор на оферти не е на разположение

Възможно е невинаги да е налице симулатор на офертите, който да Ви помогне да прогнозирате как промените на офертата или целевата Ви CPA биха се отразили на ефективността. Ако не е налице симулатор, иконата за такъв (Bid Simulator icon​) ще бъде неактивна. В новия интерфейс на Google Ads иконата за симулатор ще бъде неактивна и ще бъде зачеркната с наклонена черта. Тук сме посочили някои често срещани причини за това:

 • Няма достатъчно данни

  За предоставяне на прогнози симулаторите на оферти използват данни от последните седем дни. Възможно е те да не могат да осигурят прогнози, ако кампания, ключова дума, рекламна група или група продукти е добавена наскоро или не е получила много кликвания през последните седем дни.

  Ако току-що сте добавили нова кампания, ключова дума, рекламна или продуктова група, проверете отново след известно време, за да видите дали симулаторите са предоставили прогнози. Ако кампанията, ключовата дума, рекламната група или групата Ви продукти не получава много импресии, можете да увеличите присъствието на рекламите си, като повишите офертите си.

 • Кампанията използва споделен бюджет
  Ако кампанията Ви използва споделен бюджет, симулаторът на оферти на ниво кампания няма да бъде наличен.

 • Дневен бюджет на кампанията

 • Ако кампанията Ви е достигнала почти или изцяло дневния си бюджет поне веднъж през последните седем дни, симулаторите може да не са в състояние да предоставят прогнози.

 • Опция за офериране за кампаниите

  Симулаторите няма да работят с кампании в мрежата за търсене и дисплейната мрежа, които използват стратегии за офериране ръчна CPC, подобрена цена на кликване и целева CPA.

 • Експерименти с кампании

  Симулаторите не работят с кампании, в които има активни или наскоро приключили експерименти (в рамките на последните 8 дни). Научете повече

 • Групи продукти в кампания за Пазаруване, използващи атрибута „Идент. № на артикул“

  Симулаторът на оферти не е налице за групи продукти, използващи атрибута „Идент. № на артикул“.

Липсващи графи в симулатора

Ето някои причини, поради които в симулатор на офертите може да липсват следните графи:

 • Кликвания и разходи

  Графите за кликванията и разходите ще бъдат показани само ако кликванията през последната седмица са надхвърлили минимален праг.

 • Импресии на челни позиции в страницата

  Тази графа се показва само ако прогнозата Ви е да получите поне една импресия на челна позиция в страницата за която и да е от симулираните оферти. Това се показва само за мрежата за търсене.

 • Реализации и стойност на реализациите

  Графите „Реализации“ и „Обща стойност на реал.“ се показват само ако:

 • Изисква се допълнителен бюджет/ден

  Тази графа може да се показва само в симулатор на оферти на ниво кампания.

Съвет: Симулаторите на оферти спрямо инструмента за планиране на ключови думи и Дисплейно планиране

 • Симулаторите на оферти прогнозират ефективността на рекламите Ви въз основа на подробна информация, отнасяща се конкретно за кампанията Ви, включително качествения Ви рейтинг и ключовите Ви думи.
 • Инструментът за планиране на ключови думи и Дисплейното паниране прогнозират ефективността на рекламите въз основа на информацията Ви за рекламодателя и предоставят данни за цялостните модели на трафика за всички рекламодатели в Google.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си