Informacje o Ulepszonym CPC (eCPC)

Ulepszony koszt kliknięcia (eCPC) może zwiększyć liczbę konwersji przy samodzielnym ustawianiu stawek. Strategia ta automatycznie dostosowuje samodzielnie ustawiane stawki pod kątem kliknięć, które z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem doprowadzą do sprzedaży lub konwersji w Twojej witrynie. W odróżnieniu od strategii inteligentnego określania stawek Docelowy CPA i Docelowy ROAS, które automatycznie ustalają stawki na podstawie docelowego kosztu konwersji i docelowego zwrotu z nakładów na reklamę, strategia eCPC optymalizuje stawki pod kątem liczby konwersji, starając się utrzymać średni CPC poniżej ustawionego maksymalnego CPC (z uwzględnieniem dostosowań stawek).

W kampaniach w sieciach wyszukiwania i reklamowej oraz w kampaniach reklam hoteli eCPC pomaga zwiększać liczbę konwersji, zachowując koszt konwersji na takim samym poziomie, jaki zapewniłoby samodzielne ustawianie stawek. W przypadku kampanii produktowych eCPC pomaga zwiększać liczbę konwersji, starając się utrzymać całkowite wydatki na dotychczasowym poziomie. Strategię eCPC możesz też ustawić, aby optymalizować stawki pod kątem wartości konwersji, co pozwoli nadać priorytet konwersjom o wysokiej wartości i odpowiednio wycenić różne działania powodujące konwersję. Optymalizacja pod kątem wartości konwersji z wykorzystaniem eCPC jest dostępna w kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych. W tym artykule wyjaśnimy, jak działa eCPC i jak można dzięki niemu lepiej wykorzystać budżet reklamowy.

Zanim zaczniesz

Aby korzystać z Ulepszonego CPC w kampaniach w sieci wyszukiwania, kampaniach produktowych lub kampaniach reklam hoteli, musisz skonfigurować śledzenie konwersji. Do używania eCPC w kampaniach w sieci reklamowej nie potrzebujesz śledzenia konwersji, ale dzięki informacjom o konwersjach możesz poznać skuteczność reklam.

Aby dowiedzieć się więcej o eCPC w kampaniach produktowych, przeczytaj artykuł Konfigurowanie ulepszonego CPC w kampaniach produktowych.

Jeśli chcesz poznać działanie eCPC w kampaniach reklam hoteli, przeczytaj artykuł Ulepszone określanie stawek CPC w kampaniach reklam hoteli.

Jak śledzenie konwersji współpracuje z eCPC

System Google Ads wyszukuje wzorce kliknięć i konwersji, a następnie porównuje je z Twoimi wcześniejszymi wynikami. Zauważy, gdy np. jakieś lokalizacje zapewniają wyższą sprzedaż. Aby uzyskać optymalną skuteczność, używaj eCPC razem ze śledzeniem konwersji.

Sprawdź, czy metody liczenia konwersji dla każdego działania powodującego konwersję są poprawne i zgodne z Twoimi celami. Jeśli śledzisz potencjalnych klientów (np. użytkowników, którzy się zarejestrują), prawdopodobnie najlepiej będzie liczyć jedną konwersję na kliknięcie reklamy. Jeśli natomiast śledzisz sprzedaż, korzystniejsze będzie liczenie każdej konwersji.

Jeśli nie używasz śledzenia konwersji

Jeśli nie używasz śledzenia konwersji, warto mimo to korzystać z eCPC w kampaniach tylko w sieci reklamowej. Możesz uzyskać dzięki temu bardziej wartościowy ruch w witrynie i wzrost liczby konwersji, ponieważ Google Ads będzie podnosić i obniżać Twoje stawki zależnie od jakości ruchu w poszczególnych aukcjach. W efekcie Twoje dzienne wydatki mogą wzrosnąć. Jeśli używasz CPC ustawianego samodzielnie i chcesz wydawać tyle samo co obecnie, określ docelowy CPC na poziomie średniej z 30 dni.

Jak działa eCPC

Ulepszony CPC to funkcja opcjonalna, dostępna w ramach samodzielnego ustawiania stawek CPC. To jedna ze strategii inteligentnego określania stawek, która wykorzystuje szeroką gamę sygnałów w czasie aukcji, takich jak informacje o przeglądarce, lokalizacji czy porze dnia. Celem eCPC jest dostosowanie stawek do niepowtarzalnych okoliczności każdego wyszukiwania, chociaż nie w takim zakresie, w jakim robią to inne strategie inteligentnego ustalania stawek, takie jak Docelowy CPA i Docelowy ROAS.

Optymalizacja pod kątem konwersji

Ulepszony CPC wyszukuje aukcje reklam, które z większym prawdopodobieństwem mogą zapewnić Ci konwersję, a następnie podnosi Twoją maks. stawkę CPC (po zastosowaniu wszelkich ustawionych przez Ciebie dostosowań stawek), co umożliwia skuteczniejszą rywalizację o kliknięcia. Jeśli konwersja z kliknięcia jest mało prawdopodobna, Google Ads obniży Twoją stawkę. Ulepszony CPC spróbuje utrzymać średni CPC poniżej ustawionego maksymalnego CPC (uwzględniając dostosowania stawek). Twój maksymalny CPC przez krótki czas może jednak zostać przekroczony.

Przykład

Załóżmy, że w swojej witrynie i w sklepie stacjonarnym sprzedajesz buty. Masz ustawioną maks. stawkę CPC w wysokości 1 zł oraz włączone określanie stawek eCPC. Jeśli ustawiona przez Ciebie wartość konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym jest wyższa niż wartość konwersji polegających na wizycie w witrynie, a Google Ads znajdzie aukcję, która może doprowadzić do wizyty użytkownika w sklepie stacjonarnym, może podnieść Twoją stawkę w tej aukcji do 1,70 zł. W przypadku aukcji, która prawdopodobnie doprowadzi do wizyty w witrynie, a nie w sklepie stacjonarnym, eCPC może obniżyć Twoją stawkę do 0,30 zł.

Optymalizacja pod kątem wartości konwersji

Ulepszony CPC wyszukuje też aukcje reklam, w których przypadku występuje większe prawdopodobieństwo doprowadzenia do konwersji o wysokiej wartości, a potem podnosi Twoją maksymalną stawkę CPC, co umożliwia skuteczniejszą rywalizację o kliknięcia. Jeśli konwersja z kliknięcia jest mało prawdopodobna lub wartość takiej konwersji jest niższa niż wartość innych konwersji, Google Ads obniży stawkę. Ulepszony CPC spróbuje utrzymać średni CPC poniżej ustawionego maksymalnego CPC. Twój maksymalny CPC przez krótki czas może jednak zostać przekroczony. Więcej informacji o wartościach konwersji

Przykład

Załóżmy, że w swojej reklamie promujesz koszulkę konkretnego projektanta. Masz ustawioną maksymalną stawkę CPC w wysokości 1 zł oraz włączone określanie stawek eCPC. Jeśli ustawisz całkowitą wartość koszyka jako wartość konwersji, a Google Ads znajdzie aukcję, która prawdopodobnie doprowadzi do zakupu samej koszulki, może w tej aukcji ustalić stawkę na 0,40 zł. Jeśli kolejna aukcja prawdopodobnie doprowadzi do zakupu kilku produktów z działu odzieży i dodatków za znacznie wyższą łączną kwotę, eCPC może podnieść w tej aukcji stawkę do 1,10 zł.

Ulepszony CPC jest dostępny w sieciach wyszukiwania i reklamowej z wyjątkiem kampanii promujących instalacje aplikacji. W przypadku reklam hoteli eCPC działa wtedy, gdy użytkownik kliknie link do rezerwacji w reklamie hotelu.

Wskazówka

Jeśli system wykryje potencjalnie wartościową aukcję, eCPC podnosi maks. stawkę CPC. Dlatego w raporcie Google Ads może się czasem pojawiać średni CPC wyższy niż Twoja maks. stawka CPC. Strategia eCPC dąży do utrzymania średniego CPC poniżej ustawionego maksymalnego CPC, ale może się zdarzyć, że maksymalna wartość CPC zostanie na krótko przekroczona.

Czym różni się eCPC od innych strategii inteligentnego określania stawek opartych na konwersjach

Zarówno eCPC, jak i inne strategie inteligentnego określania stawek pomagają w zwiększaniu liczby konwersji i podnoszeniu ich wartości. Główna różnica polega na tym, że eCPC pozwala częściowo zautomatyzować samodzielne ustawianie stawek, dostosowując wysokość maks. stawki CPC (po zastosowaniu określonych przez Ciebie dostosowań stawek). W ramach tej strategii nie możesz ustawić dokładnej wartości docelowej. Inne strategie inteligentnego określania stawek całkowicie automatyzują strategię ustalania stawek na podstawie docelowego CPA, ROAS lub budżetu i nie wymagają samodzielnego ustawiania stawek.

Inteligentne określanie stawek daje największą szansę na poprawę wyników. Ulepszony CPC zapewnia jednak większy poziom kontroli, doceniany przez niektórych reklamodawców.

Ulepszony CPC i inne strategie inteligentnego określania stawek oparte na konwersjach

 • Używają danych śledzenia konwersji lub danych Google Analytics z Twojego konta.
 • Przewidują współczynnik konwersji dla każdej aukcji.
 • Dostosowują stawki, aby pomóc Ci wygrać najbardziej obiecujące kliknięcia.

eCPC

 • Współpracuje ze wszystkimi ustawieniami kampanii i maks. stawkami CPC.
 • Podnosi lub obniża samodzielnie ustawione stawki, aby pomóc Ci uzyskać więcej konwersji lub zwiększyć wartość konwersji.
 • Współpracuje z systemami ustalania stawek firm zewnętrznych, nawet tymi, które automatyzują ten proces.

Inne strategie inteligentnego określania stawek oparte na konwersjach

Dostosowania stawek z eCPC

Ulepszony CPC automatycznie uwzględnia różne współczynniki konwersji wszystkich typów ruchu, ale stawki dla urządzeń mobilnych ustawia oddzielnie. Oznacza to, że nie musisz ustawiać żadnych dostosowań stawek (oprócz mobilnych), aby eCPC zwiększył liczbę konwersji. Jeśli jednak chcesz ustalać nieco bardziej konkurencyjne stawki w przypadku niektórych typów ruchu, możesz ustawić dostosowanie stawek. To dostosowanie będzie wykorzystywane razem z automatycznymi dostosowaniami eCPC.

Dostosowanie dla urządzeń mobilnych może pomóc uwzględnić dodatkowe konwersje, które nie są śledzone za pomocą tagu śledzenia konwersji Google Ads (np. wizyty w sklepie stacjonarnym). Ulepszony CPC będzie nadal automatycznie ustawiać dostosowania stawek dla ruchu z komputerów i tabletów, uwzględniając różnice pomiędzy współczynnikami konwersji.

Dowiedz się więcej o dostosowaniach stawek.

Optymalizacja pod kątem wartości konwersji w wyszukiwarce

Strategia optymalizacji eCPC pod kątem wartości konwersji w wyszukiwarce uwzględnia różnice między współczynnikami konwersji na urządzeniach mobilnych i komputerach. Dostosowania stawek mobilnych nie są więc konieczne i nie będą używane, jeśli je zastosujesz.

Jak włączyć eCPC

Pamiętaj, że eCPC działa nieco inaczej w kampaniach produktowych i kampaniach reklam hoteli niż w przypadku kampanii w sieciach wyszukiwania i reklamowej. Dowiedz się, jak skonfigurować eCPC w kampaniach produktowych. Możesz też dowiedzieć się więcej o Ulepszonym określaniu stawek CPC w kampaniach reklam hoteli.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Kampanie.
 3. Kliknij nazwę kampanii, w której mają zostać wprowadzone zmiany.
 4. W menu kliknij Ustawienia.
 5. Kliknij sekcję Stawki, a następnie kliknij Zmień strategię ustalania stawek.
 6. Wybierz z menu CPC ustawiany samodzielnie i zaznacz opcję Włącz Ulepszony CPC.
  • Po włączeniu eCPC Google Ads automatycznie wybierze dla rotacji reklam ustawienie „Optymalizuj”, nawet jeśli dotychczas była używana opcja „Nie optymalizuj”.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Więcej informacji o tworzeniu strategii portfolio ustalania stawek dla eCPC znajdziesz w artykule Dodawanie strategii portfolio ustalania stawek.

Wskazówka: wybierz konwersje, dla których chcesz ustalać stawki

Ustawienie Uwzględnij w Konwersjach pozwala określić, czy poszczególne działania powodujące konwersję mają być uwzględniane w raportach w kolumnie „Konwersje” lub „Wartość konwersji”. Dane w tych kolumnach są wykorzystywane przez strategie ustalania stawek, takie jak Docelowy CPA, Docelowy ROAS i eCPC. Oznacza to, że strategia ustalania stawek będzie prowadzić optymalizację tylko na podstawie uwzględnionych konwersji. Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

Konwersje na różnych urządzeniach z kampanii w sieci reklamowej, kampanii wideo, kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych są dodawane domyślnie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067
false