Par uzlaboto MPK cenu noteikšanu (UMPK)

Uzlabotā maksas par klikšķi cenu noteikšana (uzlabotā MPK cenu noteikšana — UMPK) palīdz gūt vairāk reklāmguvumu manuālās cenu noteikšanas gadījumā. Uzlabotā MPK cenu noteikšana darbojas, automātiski pielāgojot manuāli noteiktās cenas klikšķiem, kuru iespējamība nodrošināt jūsu vietnē pārdošanas gadījumus vai reklāmguvumus ir lielāka vai mazāka. Atšķirībā no mērķa MPI, ar ko automātiski tiek iestatītas cenas atkarībā no mērķa maksas par reklāmguvumu, ar uzlaboto MPK cenu noteikšanu, optimizējot cenu reklāmguvumiem, var censties saglabāt vidējo MPK, kas nepārsniedz iestatīto maks. MPK (tostarp cenu korekcijas).

Meklēšanas un reklāmas tīkla kampaņām uzlabotā MPK cenu noteikšana palīdz palielināt reklāmguvumu skaitu, vienlaikus cenšoties saglabāt maksu par reklāmguvumu tādā apmērā, kā izmantojot manuālo cenu noteikšanu. Pirkumu un viesnīcu kampaņām ar uzlaboto MPK cenu noteikšanu var palīdzēt palielināt reklāmguvumu skaitu, vienlaikus saglabājot nemainīgus kopējos tēriņus. Varat arī iestatīt uzlaboto MPK cenu noteikšanu veikt optimizēšanu reklāmguvuma vērtībai, tā ļaujot jums noteikt prioritāti augstvērtīgiem reklāmguvumiem un atbilstoši novērtēt dažādas reklāmguvumu darbības. Optimizēšana reklāmguvuma vērtībai, izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu, ir pieejama tikai meklēšanas tīkla kampaņām.

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā darbojas uzlabotā MPK cenu noteikšana un kā varat to izmantot, lai iegūtu lielāku labumu no reklāmu budžeta.

Pirms darba sākšanas

Lai izmantotu uzlaboto MPK cenu noteikšanu meklēšanas, pirkumu vai viesnīcu kampaņām, vispirms ir jāiestata reklāmguvumu uzskaite. Lai UMPK izmantotu reklāmas tīkla kampaņām, reklāmguvumu uzskaite nav nepieciešama, taču reklāmguvumi palīdz novērtēt, vai reklāmas ir efektīvas.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par UMPK pirkumu kampaņām, izlasiet rakstu Uzlabotās MPK cenu noteikšanas iestatīšana pirkumu kampaņām.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par uzlaboto MPK cenu noteikšanu viesnīcu kampaņām, izlasiet rakstu Uzlabotā MPK cenu noteikšana viesnīcu kampaņām.

Ja neizmantojat reklāmguvumu uzskaiti

Pat ja neizmantojat reklāmguvumu uzskaiti, uzlaboto MPK cenu noteikšanu varat lietot reklāmas tīkla kampaņām. Iespējams, uzlabosies datplūsmas kvalitāte un iegūsiet vairāk reklāmguvumu, jo Google Ads sistēma paaugstinās un pazeminās cenas atbilstoši katrā izsolē noteiktās datplūsmas kvalitātei. Tādēļ var pieaugt dienā iztērētā summa. Ja izmantojat manuālo MPK un vēlaties saglabāt tēriņus aptuveni pašreizējā līmenī, pielāgojiet MPK mērķi 30 dienu vidējam līmenim.

Darbības pamatprincipi

Uzlabotā MPK cenu noteikšana, kas ir pieejama kā manuālās MPK cenu noteikšanas papildfunkcija, ir viedās cenu noteikšanas veids, kas izmanto dažādus izsoles laika signālus, piemēram, pārlūkprogrammas, atrašanās vietas un dienas laika datus, lai pielāgotu cenas katras meklēšanas unikālajam kontekstam, bet ne pilnībā, kā to dara citas viedās cenu noteikšanas stratēģijas, piemēram, mērķa MPI un mērķa RTA.

Optimizēšana reklāmguvumiem

Izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu, tiek meklētas reklāmu izsoles, kurās ir lielāka iespējamība nodrošināt reklāmguvumus, un pēc tam maks. MPK cena tiek paaugstināta (pēc jūsu iestatīto cenu korekciju piemērošanas), lai labāk konkurētu par šiem klikšķiem. Ja klikšķis, visticamāk, nenodrošinās reklāmguvumu, Google Ads pazeminās cenu. Uzlabotā MPK cenu noteikšana cenšas saglabāt vidējo MPK, kas nepārsniedz maks. MPK (tostarp cenu korekcijas), tomēr uz neilgu laiku var to pārsniegt.

Piemērs

Pieņemsim, ka savā vietnē pārdodat apavus un esat iestatījis maks. MPK 1 eiro apmērā, kā arī esat iespējojis uzlaboto MPK cenu noteikšanu. Ja Google Ads atradīs izsoli, kuras rezultātā pircējs varētu iegādāties apavus jūsu vietnē, UMPK šajā izsolē var iestatīt jūsu reklāmas cenu pat 1,70 eiro apmērā. Ja šķiet, ka cita izsole, visticamāk, nenodrošinās pārdošanas darījumu, uzlabotā MPK cenu noteikšana šajā izsolē var pazemināt cenu līdz 0,30 eiro.

Optimizēšana reklāmguvuma vērtībai

Izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu, tiek meklētas reklāmu izsoles, kurās ir lielāka iespējamība nodrošināt augstas vērtības reklāmguvumus, un pēc tam maks. MPK cena tiek paaugstināta, lai labāk konkurētu par šiem klikšķiem. Ja klikšķis, visticamāk, nenodrošinās reklāmguvumu vai ja reklāmguvuma vērtība ir zemāka nekā citiem reklāmguvumiem, Google Ads pazeminās jūsu cenu. Uzlabotā MPK cenu noteikšana cenšas saglabāt vidējo MPK, kas nepārsniedz jūsu iestatīto maks. MPK, tomēr uz neilgu laiku var to pārsniegt. Uzzināt vairāk par reklāmguvumu vērtībām

Piemērs

Pieņemsim, ka savā vietnē un fiziskajā atrašanās vietā pārdodat apavus un esat iestatījis maks. MPK 1 eiro apmērā, kā arī esat iespējojis uzlaboto MPK cenu noteikšanu. Ja veikala apmeklējumu reklāmguvumiem iestatāt augstāku vērtību nekā tīmekļa vietnes apmeklējumiem un Google Ads atrod izsoli, kuras rezultātā lietotājs varētu apmeklēt jūsu veikalu, UMPK šajā izsolē var iestatīt jūsu reklāmas cenu pat 1,70 eiro apmērā. Ja uzlabotā MPK cenu noteikšana atrod citu izsoli, kas, visticamāk, nodrošinās tīmekļa vietnes apmeklējumu, nevis veikala apmeklējumu, tā šajā izsolē var pazemināt cenu līdz 0,30 eiro.

Uzlabotā MPK cenu noteikšana ir pieejama meklēšanas tīklā un reklāmas tīklā, bet nav pieejama lietotņu instalāciju kampaņām. Pirkumu reklāmām uzlabotā MPK cenu noteikšana darbojas tikai Google meklēšanas tīklā. Viesnīcu reklāmām uzlabotā MPK cenu noteikšana darbojas, kad ceļotājs noklikšķina uz saites viesnīcas reklāmu rezervācijas modulī.

Reklāmguvumu uzskaites darbības principi, izmantojot UMPK

Google Ads sistēma meklē klikšķu un reklāmguvumu modeļus un salīdzina tos ar jūsu iepriekšējiem rezultātiem. Piemēram, ja konkrētas atrašanās vietas nodrošina vairāk pārdošanas gadījumu, sistēma to ņem vērā. Ja izmantosiet reklāmguvumu uzskaiti ar UMPK, sasniegsiet optimālu veiktspēju.

Noteikti pārskatiet reklāmguvumu uzskaites metodi visām reklāmguvumu darbībām, lai pārbaudītu, vai metode atbilst jūsu mērķiem. Ja uzskaitāt potenciālos pirkumus (piemēram, reģistrēšanos), visticamāk, vēlēsieties uzskaitīt tikai vienu reklāmguvumu katram reklāmas klikšķim. Ja izsekojat pārdošanas datus, ieteicams uzskaitīt visus reklāmguvumus.

Padoms

Tā kā izdevīgas iespējas gadījumā uzlabotā MPK cenu noteikšana paaugstina maks. MPK cenu, ņemiet vērā, ka dažreiz jūsu Google Ads pārskatā norādītā vidējā MPK var pārsniegt maks. MPK. Uzlabotā MPK cenu noteikšana cenšas saglabāt vidējo MPK, nepārsniedzot jūsu iestatīto maks. MPK, tomēr uz neilgu laiku var to pārsniegt.

Atšķirība starp uzlaboto MPK cenu noteikšanu un mērķa MPI cenu noteikšanu

Gan uzlabotās MPK cenu noteikšanas, gan mērķa MPI cenu noteikšanas uzdevums ir iegūt vairāk reklāmguvumu. Galvenā atšķirība ir tā, ka uzlabotā MPK cenu noteikšana daļēji automatizē jūsu manuāli noteiktās cenas, pielāgojot maks. MPK (pēc iestatīto cenas korekciju piemērošanas), un neļauj jums iestatīt precīzu MPI mērķi. Mērķa MPI pilnībā automatizē jūsu cenu noteikšanas stratēģiju atkarībā no jūsu iestatītā MPI mērķa, un jums cenas nav jānosaka manuāli.

Mērķa MPI cenu noteikšana sniedz vislabāko iespēju uzlabot rezultātus, pilnvērtīgi izmantojot viedo cenu noteikšanu. Savukārt uzlabotā MPK cenu noteikšana sniedz manuālas kontroles līmeni, kas dažiem lietotājiem šķiet pieņemamāks.

Gan uzlabotajā MPK cenu noteikšanā, gan mērķa MPI cenu noteikšanā:

 • tiek izmantota reklāmguvumu uzskaite vai Google Analytics dati no jūsu konta;
 • tiek prognozēts reklāmguvumu līmenis katrā izsolē;
 • tiek pielāgotas cenas, lai palīdzētu jums iegūt vislabākos klikšķus.

Uzlabotā MPK cenu noteikšana:

 • izmanto visus jūsu kampaņas iestatījumus un maks. MPK cenas;
 • palielina vai samazina jūsu manuāli noteiktās cenas, lai jūs iegūtu vairāk reklāmguvumu vai lielāku reklāmguvuma vērtību;
 • var tikt lietota kopā ar trešo pušu cenu noteikšanas sistēmām, pat ja tajās tiek automātiski noteiktas cenas.

Mērķa MPI cenu noteikšana:

 • izmanto jūsu iestatītu mērķa MPI;
 • automātiski iestata MPK cenu katrai izsolei, lai palielinātu iespējamību gūt reklāmguvumu.

Cenu korekcijas, izmantojot UMPK

Optimizēšana reklāmguvumiem

UMPK automātiski ņem vērā dažādus reklāmguvumu līmeņus visa veida datplūsmai un iestata cenas atsevišķi mobilajām ierīcēm. Tas nozīmē, ka jums nav jāiestata cenas korekcijas (izņemot mobilajām ierīcēm), lai UMPK maksimāli palielinātu reklāmguvumu skaitu. Tomēr, ja noteiktiem datplūsmas veidiem vēlēsieties noteikt cenas apņēmīgāk, varat iestatīt cenas korekciju. Šī korekcija tiks lietota papildus uzlabotās MPK cenu noteikšanas automātiskajām korekcijām.

Tāpat korekcijas mobilajām ierīcēm var palīdzēt uzskaitīt ikvienu papildu reklāmguvumu, kas netiek uzskaitīts, izmantojot Google Ads reklāmguvumu uzskaites tagu (piemēram, veikala apmeklējumus). Uzlabotā MPK cenu noteikšana turpina automātiski iestatīt cenu korekcijas datplūsmai galddatoros salīdzinājumā ar datplūsmu planšetdatoros, izmantojot reklāmguvumu līmeņu atšķirības.

Uzziniet vairāk par cenu korekcijām.

Optimizēšana reklāmguvuma vērtībai

Veicot optimizāciju reklāmguvuma vērtībai, uzlabotā MPK cenu noteikšana ņem vērā viedās cenu noteikšanas izmantotos signālus, tostarp datus par ierīci, nevis piemēro cenu korekcijas. Uzziniet vairāk par viedo cenu noteikšanu

Ja izmantosiet optimizāciju reklāmguvuma vērtībai, jūsu esošās cenu korekcijas tiks paturētas, bet netiks lietotas, ja vien nemainīsiet stratēģiju un izvēlēsieties tādu, kurā tiek izmantotas cenu korekcijas.

UMPK iespējošana

Ņemiet vērā, ka uzlabotā MPK cenu noteikšana pirkumu un viesnīcu kampaņās darbojas mazliet citādi nekā meklēšanas un reklāmas tīkla kampaņās. Uzziniet, kā iestatīt uzlaboto MPK cenu noteikšanu pirkumu kampaņām. Vai uzziniet par uzlaboto MPK cenu noteikšanu viesnīcu kampaņām.

Norādījumi

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas.
 3. Noklikšķiniet uz tās kampaņas nosaukuma, ar kuru vēlaties strādāt.
 4. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Iestatījumi.
 5. Noklikšķiniet sadaļā Cenu noteikšana un pēc tam — uz vienuma Mainīt cenu noteikšanas stratēģiju.
 6. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Manuālā MPK un atzīmējiet opciju Iespējot uzlaboto MPK cenu noteikšanu.
  • Ja izvēlaties uzlaboto MPK cenu noteikšanu, Google Ads automātiski iestata reklāmu rotācijas iestatījumu uz “optimizēt reklāmguvumiem”, pat ja pašlaik opcijas iestatījums ir “optimizēt klikšķiem”.
 7. Atlasiet Saglabāt.
 8. Lai izveidotu portfeļa cenu noteikšanas stratēģiju uzlabotajai MPK cenu noteikšanai, lasiet rakstu Portfeļa cenu noteikšanas stratēģijas izveide.

Padoms: izvēlieties, kuriem reklāmguvumiem noteikt cenu

Izmantojot iestatījumu Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”, varat izvēlēties, vai pārskata slejā “Reklāmguvumi” un “Reklāmguvuma vērtība” jāiekļauj atsevišķas reklāmguvuma darbības. Šajās slejās esošie dati tiek izmantoti cenu noteikšanas stratēģijās, piemēram, mērķa MPI, mērķa RTA un UMPK, tāpēc jūsu cenu noteikšanas stratēģijas optimizēšana tiks veikta, ņemot vērā tikai jūsu iekļautos reklāmguvumus. Uzziniet vairāk.

Vairāku ierīču reklāmguvumi no reklāmas, video un meklēšanas tīkla, kā arī pirkumu kampaņām tiek iekļauti pēc noklusējuma. 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.