Tab Mạng hiển thị

Bài viết này chỉ áp dụng cho trải nghiệm AdWords cũ. Xác định trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng

Tab Mạng hiển thị chỉ có sẵn cho các chiến dịch chạy quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google. Bạn có thể sử dụng tab Mạng hiển thị để xác định vị trí quảng cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google. Tại đây bạn sẽ đặt các phương pháp nhắm mục tiêu và loại trừ, là tiêu chí cho vị trí quảng cáo của bạn nên và không nên hiển thị trên Mạng hiển thị. Bạn cũng có thể xem báo cáo về hiệu suất của phương pháp nhắm mục tiêu.

Khi bạn đến tab Hiển thị, bạn sẽ thấy Tóm tắt hiển thị hoặc tổng quan về Hiệu suất nhắm mục tiêu hiển thị của bạn. Xem cách sử dụng tab Tóm tắt hiển thị của bạn.

Lưu ý

Tab Mạng hiển thị không khả dụng cho chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm" vì Chiến dịch tìm kiếm không hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị.

Loại phương pháp nhắm mục tiêu và loại trừ

Trên tab Mạng hiển thị, bạn sẽ thấy các tab phụ khác nhau tương ứng với nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo của bạn. Bạn có thể thêm phương pháp nhắm mục tiêu để tinh chỉnh vị trí quảng cáo của bạn có thể xuất hiện và chọn đối tượng cụ thể bạn muốn thấy quảng cáo của mình.

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh: Đối sánh nội dung trang web có liên quan

 • Từ khóa: Nhắm mục tiêu hoặc loại trừ theo cụm từ chính trên trang như Gói du lịch đi bằng bè.
 • Chủ đề: Nhắm mục tiêu hoặc loại trừ theo chủ đề trọng tâm của trang hoặc trang web, như Đi bộ đường dài & Cắm trại.

Đối tượng: Tiếp cận nhóm người cụ thể

 • Danh mục sở thích: Nhắm mục tiêu hoặc loại trừ theo sở thích như Người say mê hoạt động ngoài trời.
 • Tiếp thị lại: Nhắm mục tiêu hoặc loại trừ theo những người đã truy cập trang web của bạn trước đó.
 • Nhân khẩu học: Nhắm mục tiêu hoặc loại trừ theo nhóm tuổi hoặc giới tính , như Nam, 18-24.

Nhắm mục tiêu theo vị trí: Chọn hoặc loại trừ trang web và ứng dụng cụ thể

 • Vị trí: Nhắm mục tiêu trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc video, như example.com bằng vị trí được quản lý hoặc loại trừ bất kỳ vị trí tự động nào bằng cách sử dụng loại trừ.
 • Tùy chọn danh mục trang web: Cho phép hoặc loại trừ theo danh mục Mạng hiển thị như video phát trực tuyến hoặc trang web về tội phạm, cảnh sát và tình trạng khẩn cấp.

Tìm hiểu thêm về cài đặt nhắm mục tiêu trên Mạng hiển thịnơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.

Điều bạn cần làm trong tab Mạng hiển thị

Thêm nhắm mục tiêu

Sau đây là cách thêm nhắm mục tiêu vào nhóm quảng cáo trên Mạng hiển thị.

 1. Chuyển đến tab Mạng hiển thị và nhấp vào +Nhắm mục tiêu, nằm ở phía trên biểu đồ.
 2. Chọn nhóm quảng cáo.
 3. Nhấp vào menu thả xuống “Thêm nhắm mục tiêu” và chọn phương pháp nhắm mục tiêu.
Thêm loại trừ

Bạn cũng có thể thêm loại trừ vào nhóm quảng cáo và chiến dịch trên Mạng hiển thị:

 1. Chuyển đến tab Mạng hiển thị và nhấp vào +Nhắm mục tiêu, nằm ở phía trên biểu đồ.
  • Để loại trừ ở cấp nhóm quảng cáo: Chọn một nhóm quảng cáo. Sau đó, nhấp vào menu thả xuống “Thêm loại trừ nhóm quảng cáo” và chọn một phương pháp.
  • Để loại trừ ở cấp chiến dịch: Chọn một chiến dịch. Sau đó, nhấp vào menu thả xuống “Thêm loại trừ chiến dịch” và chọn một phương pháp.
Xem báo cáo hiệu suất nhắm mục tiêu

Để xem báo cáo hiệu suất cho nhắm mục tiêu theo nhóm quảng cáo và chiến dịch:

 1. Chuyển đến tab Mạng hiển thị.
 2. Chọn một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.
 3. Nhấp vào bất kỳ tab phụ nào:
  • Từ khóa hiển thị
  • Chủ đề
  • Vị trí
  • Sở thích & Tiếp thị lại
  • Độ tuổi
  • Giới tính
 4. Bạn có thể chọn phạm vi ngày cho báo cáo nhắm mục tiêu của mình ở góc trên của màn hình.
Hãy thử ngay bây giờ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố