Измерване на ефективността на графичните и видеорекламите

Тази статия се отнася само за предходния интерфейс на AdWords. Определете кой интерфейс на AdWords използвате

Щом графичните и видеорекламите Ви започнат да се показват, добре е да проследявате как се представят в дисплейната мрежа на Google. Можете да използвате таблиците със статистически данни за кампаниите си в разделите Реклами и Величини, за да преглеждате стандартна информация за ефективността на тези типове реклами. Можете да следите и взаимодействията при безплатните кликвания за това, как клиентите се ангажират със специалните интерактивни рекламни формати. Научете повече за отчитането на ефективността на дисплейните реклами за:

  • самостоятелни графични реклами (графични реклами, които не са създадени с Галерията с рекламни формати);
  • графични реклами, създадени с Галерията с рекламни формати;
  • видеореклами, създадени с Галерията с рекламни формати.

Преглед на ефективността на дисплейните Ви реклами

Можете да преглеждате повечето статистически данни за ефективността на графичните си реклами в раздела Реклами в профила си в Google Ads. Имате възможност да изпробвате и следните опции за отчитане:

  • Използвайте изгледа „Безплатни кликвания“ в раздела Величини, за да видите някои допълнителни статистически данни за графичните и видеорекламите си (включително за тези, създадени с Галерията с рекламни формати).
  • Персонализирайте таблицата със статистически данни за рекламите си, така че да показва конкретни показатели за разположенията за ефективността на рекламите Ви в дисплейната мрежа. Наличните показатели за ефективността се различават според формата на графичните реклами, който сте избрали.

Проследяване на взаимодействията на клиентите чрез данните за безплатните кликвания

Дисплейните рекламни формати имат различни форми и размери. Има няколко начина на взаимодействие с графичните и видеорекламите и в зависимост от формата и ценообразуването, които изберете, може да разполагате с някои безплатни взаимодействия с дисплейните рекламни формати. Те няма да се показват в таблиците Ви със статистически данни до обикновените Ви отчети, но можете да изготвите и изтеглите отчета за безплатните кликвания, за да разберете по-добре как се представят рекламите Ви. Следват няколко примера за статистически данни за безплатните кликвания:

Задържане на курсора на мишката над дисплейната реклама (най-малко за 1 секунда)

Вижте случаите, в които клиентите поставят курсора на мишката върху дисплейната Ви реклама за секунда или повече. Това може да помогне за открояването на реклами, които е възможно да задържат вниманието на клиентите без действително кликване, водещо до уебсайта Ви. Обикновено това указва реклама, която се нуждае от по-силна подканваща фраза към клиента.

Взаимодействия с дисплейна реклама

В зависимост от типа реклама, който създадете с Галерията с рекламни формати, може да има допълнителни варианти клиентски взаимодействия, които да са налице в отчета Ви.

25, 50, 75 и 100% възпроизвеждане на видеоклипа (по четвъртини)

Научете каква част от видеорекламите Ви се гледа в действителност от клиентите. Видеорекламите с ниски честоти на възпроизвеждане или ранно отпадане на зрителите може да указват необходимостта от извършването на промяна в рекламното послание, така че хората да останат ангажирани с видеосъдържанието.

Пример

Графата Пускания с изгледани до 50% от видеоклипа например показва броя на пусканията, при които е възпроизведена поне половината от видеоклипа. Имайте предвид, че тъй като хората може да преминават към различни откъси от него, стойностите на процента, до който е изгледан, няма винаги да намаляват линейно.

Съвет

  • „Честота на възпроизвеждане“ е синоним на „честота на взаимодействие“ в случая на видеорекламите, както и на „честота на показване“, която се използва за кампаниите в Google Ads за видео, включващи видеоформатите TrueView на YouTube.
  • Можете да изтеглите данни за безплатните кликвания за отчитане на допълнителните взаимодействия с рекламите.

Проследяване на реализациите от зрителите при видеорекламите

Проследяване на реализациите

Можете да използвате проследяването на реализациите в Google Ads, за да проследявате броя хора, които кликват върху видеореклама и в крайна сметка извършват желаното действие на реализация.

Тъй като видеорекламирането не винаги води до незабавни реализации, препоръчваме да разгледате данните за реализациите след показване, които указват броя онлайн реализации, постигнати в рамките на 30 дни, след като зрителят е видял, но не е кликнал върху видеорекламата Ви.

Научете повече за реализациите след показване.
Използване на проследяващи пиксели от трети страни (само за стандартните графични реклами)

Проследяващият пиксел е сходен с кода на Google Ads за проследяване на реализациите. Той представлява код, който се поставя в самата видеореклама (осигуряван от рекламен сървър на трета страна). Този код проследява IP адреса на зрителя. Пикселът проследява случаите, в които някой не кликне върху рекламата, но по-късно се върне на уебсайта в крайния Ви URL адрес Ако използвате проследяващи пиксели от трети страни, ще трябва да разчитате на свои собствени външни инструменти за отчитане, за да направите оценка на данните.

При дисплейните реклами можете да получите същия резултат с „реализация след показване“ (описана в секцията по-горе), за разлика от „реализация след кликване“.

Следващи стъпки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си