แสดงโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์บน YouTube

หากคุณต้องการให้โฆษณาได้รับประโยชน์จากยอดดูนับร้อยล้านครั้งบน YouTube เราช่วยคุณได้ บทความนี้จะแสดงให้คุณทราบวิธีใช้ตำแหน่งเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ให้ปรากฏบนวิดีโอหรือช่อง YouTube ที่เฉพาะเจาะจง หรือทั้งเว็บไซต์ YouTube นอกจากนี้คุณยังยกเว้นโฆษณาไม่ให้แสดงพร้อมกับเนื้อหาวิดีโอบางรายการได้อีกด้วย

หากสนใจใช้รูปแบบโฆษณาวิดีโอที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงผู้ดูใน YouTube และเครือข่ายดิสเพลย์ ให้ลองสร้างแคมเปญวิดีโอ

ก่อนเริ่มต้น

วิธีการ

เพิ่มช่องและวิดีโอ YouTube ที่เฉพาะเจาะจง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ในแผงการนำทาง ให้เลือกแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
 3. คลิกชื่อแคมเปญที่ต้องการแก้ไข
 4. คลิกชื่อกลุ่มโฆษณาที่จะเพิ่มตําแหน่งโฆษณา
 5. คลิกตําแหน่งโฆษณาในเมนูหน้าเว็บ แล้วคลิกเพิ่มตําแหน่งโฆษณา
 6. เลือกช่อง YouTube หรือวิดีโอ YouTube แล้วค้นหาโดยใช้ช่องค้นหา
 7. คลิกช่องทําเครื่องหมายถัดจากแต่ละตําแหน่งโฆษณาที่ต้องการรวมไว้ในกลุ่มโฆษณา
  • หากต้องการเพิ่มหลายตําแหน่ง ให้คลิกป้อนตําแหน่งโฆษณาหลายรายการที่ด้านล่างของช่อง แล้วป้อน URL ของวิดีโอหรือช่อง เมื่อทําเสร็จแล้ว ให้คลิกเพิ่ม x ตําแหน่ง ("x" คือจํานวนตําแหน่งโฆษณาที่กําลังเพิ่ม)
 8. คลิกบันทึก

ยกเว้นช่องและวิดีโอ YouTube ที่เฉพาะเจาะจง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ในแผงการนำทาง ให้เลือกแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
 3. คลิกชื่อแคมเปญที่ต้องการแก้ไข
 4. คลิกชื่อกลุ่มโฆษณาที่จะยกเว้นตําแหน่งโฆษณา
 5. ในเมนูหน้าเว็บ ให้คลิกข้อมูลประชากร > การยกเว้น
 6. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 7. คลิกยกเว้นตําแหน่งโฆษณา
 8. เลือกช่อง YouTube หรือวิดีโอ YouTube แล้วค้นหาโดยใช้ช่องค้นหา
 9. คลิกช่องทําเครื่องหมายถัดจากแต่ละตําแหน่งโฆษณาที่ต้องการยกเว้นจากกลุ่มโฆษณา
  • หากต้องการยกเว้นหลายตําแหน่งโฆษณา ให้คลิกป้อนตําแหน่งโฆษณาหลายรายการที่ด้านล่างของช่อง แล้วป้อน URL ของวิดีโอหรือช่อง คุณสามารถยกเว้นได้สูงสุด 10,000 ตําแหน่งโฆษณาต่อแคมเปญ เมื่อทําเสร็จแล้วให้คลิกเพิ่ม x ตําแหน่งโฆษณา ("x" คือจํานวนตําแหน่งที่ต้องการยกเว้น)
  • หากสร้างรายการการยกเว้นตําแหน่งแล้ว คุณก็จะสามารถคลิกใช้รายการการยกเว้นตำแหน่ง แล้วใช้รายการดังกล่าวกับกลุ่มโฆษณาได้อีกด้วย
 10. คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว