Vis Displaynettverk-annonser på YouTube

Hvis du vil at annonsene dine skal dra fordel av de flere hundre millionene videoer som spilles av på YouTube, kan vi hjelpe deg. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan du kan bruke plasseringer for å målrette Displaynettverk-annonsene dine mot bestemte YouTube-videoer eller -kanaler – eller YouTube i sin helhet. Du kan også bestemme at annonsene dine ikke skal kunne vises sammen med visse typer videoinnhold.

Tips

Hvis du vil bruke videoformater som er spesielt utviklet for å nå ut til brukere på YouTube og i Google Displaynettverk, kan du finne ut hvordan du oppretter videokampanjer.

 

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Målrett annonser mot YouTube med administrerte plasseringer

Sånn kan du legge til YouTube som administrert plassering i en kampanje i Displaynettverket:

 1. Gå til https://adwords.google.no, og logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst. Campaigns tab
 3. Gå til Displaynettverk-fanen, og klikk på + Målretting over diagrammet.
 4. Velg en annonsegruppe.
 5. Klikk på «Legg til målretting»-rullegardinmenyen, og velg «Plasseringer».
 6. Skriv inn youtube.com i tekstfeltet. Klikk på Søk og så de doble pilene – » – for å legge til denne plasseringen.
  • For å legge til en bestemt YouTube-video eller -kanal, klikk på + Flere plasseringer nederst i feltet, og skriv inn nettadressen for videoen eller kanalen. Klikk på Legg til.
 7. Klikk på Lukk og så på Lagre.

Ekskluder visse typer videoinnhold fra kampanjer målrettet mot YouTube

Med funksjonen for ekskludering av YouTube-videoer og -kanaler kan du kontrollere hvor og når annonsene dine vises – og det er ikke bare kanalsider du kan ekskludere, men også enkeltvideoer.

Du kan i tillegg ekskludere annonsene fra visse typer innhold, for eksempel sensitive emner eller innhold myntet på voksne målgrupper, med alternativene for nettstedskategori. Finn ut mer om bruk av alternativene for nettstedskategori

Tips

 • Vi anbefaler at du bruker ekskluderinger for å rette opp i ting du ser at ikke fungerer godt. Du kan for eksempel optimalisere en kampanje ved å ekskludere visse typer video- eller kanalinnhold der du ikke oppnår gode resultater. Denne funksjonen kan også brukes for å sikre at annonsene vises sammen med innhold som passer med merkevaren.
 • Denne funksjonen er tilgjengelig i alle land der annonsører kan vise annonser på YouTube. Du må imidlertid konfigurere kampanjene dine etter land.
Sånn kan du legge til ekskluderinger i en ny kampanje:
 1. Gå til https://adwords.google.no, og logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst. Campaigns tab
 3. Gå til Displaynettverk-fanen, og klikk på + Målretting over diagrammet.
 4. Klikk på enten «Legg til ekskludering av annonsegrupper»- eller «Legg til ekskludering av kampanjer»-rullegardinmenyen, og velg Plasseringer.
 5. Skriv inn en plassering i feltet, og oppgi bare én plassering per linje. Du kan ekskludere opptil 10 000 plasseringer per kampanje.
  • Videoer: Skriv inn nettadressen, eller bruk formatet www.youtube.com/video/[VIDEO-ID]. Vi kan eksemplifisere dette med nettadressen www.youtube.com/video/12345abcdefgHIJ, der 12345abcdefgHIJ er video-ID-en. Når du spiller av videoen på YouTube, er ID-en oppført i nettadressen for videoen: http://www.youtube.com/watch?v=12345abcdefgHIJ. (Video-ID-en er den lange alfanumeriske koden etter «v=» i visningssideadressen.)
  • Kanalsider: Skriv inn nettadressen til kanalen. Her kan vi bruke www.youtube.com/user/brukernavn som eksempel.
 6. Klikk på Lukk og så på Lagre.
Legg til ekskluderinger i en eksisterende kampanje mens du går gjennom nettadresserapporten for kampanjen
 1. Klikk på Kampanjer-fanen, og velg deretter den bestemte kampanjen du vil ekskludere YouTube-plasseringer fra, via navigeringsmenyen.
 2. Gå til Displaynettverk-fanen, og velg Plasseringer-fanen ovenfor kurven, så vises kampanjeresultatene for disse plasseringene.
 3. Klikk på Se detaljer, og klikk deretter på Alle.
 4. Finn plasseringene (nettadressene) du vil ekskludere.
  • Videoer: Disse vises som www.youtube.com/video/[VIDEO-ID]. 
  • Kanalsider: Disse vises som www.youtube.com/user/[brukernavn].
 5. Velg plasseringene du vil ekskludere, og klikk på Ekskluder plasseringer ovenfor tabellen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?