Εμφάνιση διαφήμισης του Δικτύου προβολής στο YouTube

Αν θέλετε να επωφεληθείτε από τις εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές βίντεο στο YouTube για την προβολή των διαφημίσεών σας, μπορούμε να βοηθήσουμε! Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς να χρησιμοποιήσετε τοποθετήσεις για να στοχεύσετε τις διαφημίσεις σας στο Δίκτυο προβολής, ώστε να εμφανίζονται σε συγκεκριμένα βίντεο ή κανάλια του YouTube ή ακόμα και σε ολόκληρο το YouTube. Μπορείτε, επίσης, να εξαιρέσετε τις διαφημίσεις σας από την προβολή σε συγκεκριμένο περιεχόμενο βίντεο.

Αν σας ενδιαφέρει η χρήση μορφών διαφήμισης βίντεο σχεδιασμένων για την προσέγγιση θεατών στο YouTube και στο Δίκτυο προβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε μια καμπάνια βίντεο.

Πριν ξεκινήσετε

Οδηγίες

Προσθήκη συγκεκριμένων καναλιών και βίντεο του YouTube

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στο πλαίσιο πλοήγησης, επιλέξτε Καμπάνιες δικτύου προβολής.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας διαφημίσεων στην οποία θα προσθέσετε τις τοποθετήσεις.
 5. Στο μενού σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθετήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοποθετήσεων.
 6. Επιλέξτε Κανάλια YouTube ή Βίντεο στο YouTube και πραγματοποιήστε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης.
 7. Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται δίπλα σε κάθε τοποθέτηση την οποία θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα διαφημίσεων.
  • Για να προσθέσετε πολλές τοποθετήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πολλών τοποθετήσεων, στο κάτω μέρος του πλαισίου, και καταχωρίστε τα URL των βίντεο ή των καναλιών. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη x τοποθετήσεων (όπου x είναι ο αριθμός των τοποθετήσεων που προσθέτετε).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Εξαίρεση συγκεκριμένων καναλιών και βίντεο του YouTube

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στο πλαίσιο πλοήγησης, επιλέξτε Καμπάνιες δικτύου προβολής.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας διαφημίσεων από την οποία θα εξαιρέσετε τις τοποθετήσεις.
 5. Στο μενού σελίδων, κάντε κλικ στο στοιχείο Τοποθετήσεις > Εξαιρέσεις.
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαίρεση τοποθεσιών.
 8. Επιλέξτε Κανάλια YouTube ή Βίντεο στο YouTube και πραγματοποιήστε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης.
 9. Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται δίπλα σε κάθε τοποθέτηση την οποία θέλετε να εξαιρέσετε από την ομάδα διαφημίσεων.
  • Για να εξαιρέσετε πολλές τοποθετήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πολλών τοποθετήσεων, στο κάτω μέρος του πλαισίου, και καταχωρίστε τα URL των βίντεο ή των καναλιών. Μπορείτε να εξαιρέσετε έως και 10.000 τοποθετήσεις ανά καμπάνια. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη x τοποθετήσεων (όπου x είναι ο αριθμός των τοποθετήσεων που εξαιρείτε).
  • Αν δημιουργήσατε μια λίστα εξαιρούμενων τοποθετήσεων, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Χρήση λίστας εξαιρούμενων τοποθετήσεων και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε τη λίστα στην ομάδα διαφημίσεων.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας