Loại trừ địa chỉ IP

Bạn nhận các nhấp chuột không mong muốn khiến bạn bị tính phí? Bạn có thể xóa quảng cáo của mình khỏi các vùng lân cận trên bản đồ Internet, nói cách khác là bằng cách loại trừ địa chỉ IP máy tính hoặc mạng.

Bài viết này giải thích cách loại trừ địa chỉ Giao thức internet (IP) theo chiến dịch để chặn tất cả quảng cáo trong chiến dịch đó khỏi máy tính và mạng được liên kết với các địa chỉ đó.

Lý do loại trừ theo địa chỉ IP

Bạn có thể loại trừ địa chỉ IP cụ thể để giới hạn hiển thị quảng cáo trên mạng cụ thể mà bạn tin rằng không có khả năng được khách hàng tiềm năng sử dụng.

Ví dụ

Những người làm việc tại công ty của bạn thường xuyên kiểm tra kết quả tìm kiếm không phải trả tiền trên trang web của bạn, nơi quảng cáo của bạn đôi khi hiển thị. Vì hiển thị quảng cáo không mong muốn và nhấp chuột vô ý gây tốn kém, bạn quyết định loại trừ địa chỉ IP của mạng công ty của mình.

Lưu ý

Nếu bạn đang cố ngăn quảng cáo hiển thị tại một số vị trí địa lý nhất định, hãy thử loại trừ quảng cáo khỏi vị trí địa lý thay vì loại trừ địa chỉ IP.

Địa chỉ IP có thể xuất hiện trong các phiên bản khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo bạn sử dụng tất cả các phiên bản địa chỉ IP mà bạn muốn loại trừ.

Hướng dẫn

Lưu ý

Tính năng loại trừ IP không thể sử dụng với chiến dịch video, Chiến dịch ứng dụng và Chiến dịch hiển thị thông minh.

Cách loại trừ địa chỉ IP

  1. Hãy đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Trong menu trang ở bên trái, nhấp vào Cài đặt.
  3. Chọn chiến dịch bạn muốn loại trừ địa chỉ IP từ đó. 
  4. Nhấp để mở rộng mục "Loại trừ IP". (Nhấp vào Cài đặt bổ sung nếu bạn không thể nhìn thấy mục "Loại trừ IP".)
  5. Nhập địa chỉ IP bạn muốn loại trừ không cho xem quảng cáo của bạn. 
  6. Nhấp vào Lưu

Cách xóa quy tắc loại trừ địa chỉ IP

  1. Thực hiện theo các bước từ 1 đến 4 (ở trên). 
  2. Xóa bất kỳ quy tắc loại trừ địa chỉ IP nào bạn không muốn áp dụng.
  3. Nhấp vào Lưu
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố