Sprawdzanie historii konta

Twoje konto Google Ads zawiera historię zmian, w której są zapisane wszystkie Twoje działania na tym koncie. Te dane pozwolą Ci lepiej zrozumieć, jakie zdarzenia mogły wywołać zmiany skuteczności Twoich kampanii. Możesz przeglądać zmiany wprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat.

Z tego artykułu dowiesz się, jak znaleźć historię zmian na koncie i z niej korzystać. Wyjaśnimy także, jak cofnąć zmiany.

Instrukcje

Wyświetlanie historii zmian

 1. Zaloguj się w Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Historia zmian.
  • Pod wykresem skuteczności zobaczysz liczbę różnych typów zmian. Kliknięcie danego typu zmian przefiltruje poniższą listę i wyświetli tylko zmiany wybranego typu.
 3. Aby wyświetlić zmiany z określonego zakresu dat, wybierz daty w prawym górnym rogu.
 4. Aby wybrać zakres zmian, które chcesz zobaczyć, użyj panelu nawigacyjnego po lewej stronie.(Jeśli korzystasz z mniejszego ekranu, rozwiń panel, klikając ikonę strzałki Open navigation panel).
  • Aby zobaczyć zmiany dla wszystkich kampanii, kliknij Wszystkie kampanie.
  • Aby zobaczyć zmiany dla określonego typu kampanii, kliknij ten typ kampanii.
  • Aby zobaczyć zmiany dla konkretnej kampanii, kliknij jej nazwę.
 5. Aby zobaczyć szczegóły zmiany, kliknij strzałkę obok niej.
 6. Aby filtrować historię zmian, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi filtrowania widoku danych o skuteczności.

Dostępne są następujące opcje filtrowania:

 • Kampania – kampanie, w których wprowadzono zmiany
 • Grupa reklam – grupy reklam, w których wprowadzono zmiany
 • Typ zmiany – filtrowanie według typu wprowadzonej zmiany
 • Użytkownik – filtrowanie według użytkowników, którzy wprowadzili zmiany
 • Narzędzie – filtrowanie według narzędzia używanego do wprowadzania zmian
 • Zmieniony element – filtrowanie według określonych zmienionych elementów
 • Eksperyment kampanii – filtrowanie według zmienionych eksperymentów kampanii

Wyświetlanie statystyk skuteczności tylko dla kampanii i grup reklam, których dotyczą zmiany

Z historii zmian możesz przejść do przefiltrowanego widoku statystyk skuteczności, aby wyświetlić tylko te kampanie lub grupy reklam, na które miały wpływ wybrane zmiany. Zaloguj się na konto Google Ads.

 1. W menu po lewej stronie kliknij Historia zmian.
 2. Aby wyświetlić zmiany z określonego zakresu dat, wybierz daty w prawym górnym rogu.
 3. Aby wybrać zakres zmian, które chcesz zobaczyć, użyj panelu nawigacyjnego po lewej stronie.(Jeśli korzystasz z mniejszego ekranu, rozwiń panel, klikając ikonę strzałki Open navigation panel).
 4. Wybierz zmiany, które chcesz zobaczyć, zaznaczając pole wyboru obok każdej zmiany.
 5. Kliknij przycisk Przejdź do, aby wyświetlić menu z liczbą grup reklam lub kampanii, które się zmieniły.
 6. Kliknij grupę reklam lub kampanię, aby zobaczyć przefiltrowaną listę wszystkich zmienionych kampanii lub grup reklam.

Typy zmian, które możesz zobaczyć

W historii zmian konta możesz zobaczyć następujące rodzaje zmian:

 • Reklama: działania związane z tworzeniem, edycją, wstrzymywaniem, wznawianiem lub usuwaniem reklamy
 • Budżet: dostosowania budżetu kampanii, ale nie budżetów wspólnych
 • Stawka: dostosowania stawek grupy reklam i za słowo kluczowe
 • Konwersje: działania związane z tworzeniem, edycją lub usuwaniem działań powodujących konwersje
 • Sieć: zmiany sieci reklamowych, na które kierowana jest kampania
 • Słowo kluczowe: działania związane z dodawaniem, wstrzymywaniem, wznawianiem i usuwaniem słów kluczowych, a także dostosowania maksymalnej stawki CPC lub strony docelowej na poziomie słów kluczowych
 • Stan: działania związane ze wstrzymywaniem, wznawianiem lub usuwaniem kampanii, grupy reklam, słowa kluczowego lub reklamy
 • Kierowanie: dostosowania ustawień kierowania kampanii na określony język lub lokalizację

Oprócz zmian wprowadzonych bezpośrednio na koncie Google Ads historia zmian zawiera również te wprowadzone za pomocą reguł automatycznych, interfejsu Google Ads API (AdWords API)Edytora Google Ads.

Historia zmian nie śledzi zmian hasła (ze względów bezpieczeństwa).  

Cofanie zmian

Możesz cofnąć większość zmian, o ile zostały wprowadzone w ciągu ostatnich 30 dni. Cofanie przywraca stan sprzed wprowadzenia danej zmiany.  Jeśli w tym samym wierszu znajduje się wiele zmian, funkcja „Cofnij” spowoduje anulowanie wszystkich tych zmian naraz.

Zmiany, które można cofnąć, mają opcję cofnięcia w kolumnie „Użytkownik / Data i godzina”. Jeśli zmiany nie można cofnąć, w kolumnie „Użytkownik / Data i godzina” zostanie wyświetlony komunikat „Zmian nie można cofnąć”.

Aby cofnąć zmiany w historii konta:

 1. Na stronie Historia zmian znajdź wiersz z zestawem zmian, które chcesz cofnąć.
 2. Kliknij Cofnij w kolumnie „Użytkownik / Data i godzina”.Zobaczysz komunikat potwierdzający, że chcesz cofnąć zmiany.
 3. Kliknij Cofnij.
 4. Zobaczysz teraz „Zmiany zostały cofnięte” w kolumnie „Użytkownik / Data i godzina”.
W rzadkich przypadkach nie można cofnąć zmiany, nawet jeśli klikniesz Cofnij. Google Ads poinformuje Cię, jeśli tak się stanie. Przyczyną może być to, że powiązany element został usunięty od czasu dokonania zmiany lub ktoś inny mający dostęp do Twojego konta cofnął już tę zmianę od czasu ostatniego odświeżenia strony. 

Dodawanie kolumn historii zmian w tabelach statystyk

Możesz zobaczyć listę zmian wprowadzonych na koncie, dodając kolumny historii zmian na stronach „Kampanie” i „Grupy reklam”. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania i usuwania kolumn w tabeli statystyk.

Aby znaleźć kolumny historii zmian:

 1. Zaloguj się w Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie wybierz typ danych, które chcesz wyświetlić (Kampanie, Grupy reklam itp.).
 3. Kliknij ikonę kolumn Obraz ikony kolumn Google Ads nad tabelą statystyk.
 4. Kliknij Modyfikuj kolumny. Możesz znaleźć kolumnę „Historia zmian”, przewijając listę typów kolumn.
 • Łączna liczba wyświetlana w kolumnie „Wszystkie zmiany” nie jest sumą wartości z innych kolumn historii zmian w tabeli. Jest to łączna liczba wprowadzonych przez Ciebie zmian. Załóżmy na przykład, że wstrzymujesz reklamę. W kolumnach „Zmiany reklamy” i „Zmiany stanu” wyświetli się po jednej zmianie, ponieważ wstrzymanie reklamy jest zarówno zmianą reklamy, jak i stanu. Jednak w kolumnie „Wszystkie zmiany” wyświetli się jedna zmiana, a nie dwie, ponieważ dokonano tylko jednej zmiany.
 • Niektóre zmiany, takie jak zmiana nazwy grupy reklam, wyświetlają się tylko w kolumnie „Wszystkie zmiany”. Dzieje się tak, bo nie pasują one do żadnej kategorii zmian. To jeszcze jeden powód, dla którego nie należy traktować kolumny „Wszystkie zmiany” jako sumy wartości z innych kolumn historii zmian.
 • Zmiany wprowadzone w poprzednim dniu wyświetlane są danego dnia po 10:00 czasu pacyficznego (PST). Zmiany wprowadzone przed 19 maja 2014 r. nie wyświetlają się.

 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false