Kontoajaloo kuvamine

Teie Google Adsi konto sisaldab muudatuste ajalugu, mille abil saate vaadata, mida olete varem teinud. See muudatuste ajalugu aitab teil paremini mõista, millised sündmused võisid muuta teie reklaamide toimivust. Saate muudatusi vaadata kuni kahe aasta ulatuses.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas muudatuste ajalugu oma kontol leida ja kasutada. Samuti selgitatakse, kuidas muudatusi tagasi võtta.

Juhised

Muudatuste ajaloo vaatamine

 1. Logige sisse Google Adsi.
 2. Klikkige vasakul asuvas lehemenüüs valikul Muudatuste ajalugu.
  • Toimivusgraafiku all on näha, kui palju on tehtud eri tüüpi muudatusi. Kindlal muudatusetüübil klikkimise korral loend filtreeritakse ja kuvatakse ainult seda tüüpi muudatused.
 3. Konkreetsel kuupäevavahemikul tehtud muudatuste kuvamiseks valige kuva paremas ülanurgas kuupäevad.
 4. Kuvatavate muudatuste ulatuse saate valida kuva vasakus servas asuval navigeerimispaneelil. (Kui kasutate mõnd väiksema ekraaniga seadet, tuleb teil paneeli võib-olla laiendada ja selleks nooleikoonil Open navigation panelklikkida.)
  • Kõikides kampaaniates tehtud muudatuste kuvamiseks klikkige valikul Kõik kampaaniad.
  • Kindlat tüüpi kampaania muudatuste kuvamiseks klikkige soovitud kampaaniatüübil.
  • Kindla kampaania muudatuste kuvamiseks klikkige soovitud kampaania nimel.
 5. Muudatuse üksikasjade kuvamiseks klikkige muudatuse kõrval asuval nooleikoonil.
 6. Muudatuste ajaloo filtreerimiseks järgige toimivusandmete kuva filtreerimisega seotud juhiseid.

Filtreerimisvalikud on järgmised.

 • Kampaania – muudetud kampaaniad
 • Reklaamirühm – muudetud reklaamirühmad
 • Muudatuse tüüp – tehtud muudatuse tüübi alusel filtreerimine
 • Kasutaja – muudatuste tegija(te) alusel filtreerimine
 • Tööriist – muudatuste tegemiseks kasutatud tööriista alusel filtreerimine
 • Muudetud üksus – konkreetsete muudetud üksuste alusel filtreerimine
 • Kampaaniakatse – muudetud kampaaniakatsete alusel filtreerimine

Mõjutatud kampaaniate või reklaamirühmade toimivusstatistika vaatamine

Muudatuste ajaloo kaudu saate avada filtreeritud toimivusstatistika vaate, mille korral kuvatakse ainult kampaaniad või reklaamirühmad, mida valitud muudatused mõjutasid. Logige sisse oma Google Adsi kontole.

 1. Klikkige vasakul asuvas lehemenüüs valikul Muudatuste ajalugu.
 2. Konkreetsel kuupäevavahemikul tehtud muudatuste kuvamiseks valige kuva paremas ülanurgas kuupäevad.
 3. Kuvatavate muudatuste ulatuse saate valida kuva vasakus servas asuval navigeerimispaneelil. (Kui kasutate mõnd väiksema ekraaniga seadet, tuleb teil paneeli võib-olla laiendada ja selleks nooleikoonil Open navigation panelklikkida.)
 4. Märkige ruudud nende muudatuste kõrval, mille soovite kuvada.
 5. Klikkige käsul Ava, et kuvada rippmenüü, kus on näha muudetud reklaamirühmad või kampaaniad.
 6. Klikkige valikul reklaamirühm või kampaania, et kuvada filtreeritud loend muudetud kampaaniatest või reklaamirühmadest.

Mis tüüpi muudatusi on võimalik näha?

Konto muudatuste ajaloos kuvatakse järgmised muudatused.

 • Reklaam: reklaami koostamiseks, muutmiseks, peatamiseks, jätkamiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud.
 • Eelarve: kampaania eelarve (mitte jagatud eelarvete) korrigeerimised.
 • Pakkumine: reklaamirühma ja märksõna pakkumiste korrigeerimised.
 • Konversioonid: konversioonitoimingute loomiseks, muutmiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud.
 • Võrgustik: kampaania sihitavate reklaamivõrgustike muudatused.
 • Märksõna: märksõnade lisamiseks, peatamiseks, jätkamiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud; märksõnataseme maksimaalse kliki hinna (CPC) pakkumise või sihtlehe korrigeerimised.
 • Olek: kampaania, reklaamirühma, märksõna või reklaami peatamiseks, jätkamiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud.
 • Sihtimine: keele või asukoha sihtimise korrigeerimised.

Lisaks otse Google Adsi kontol tehtud muudatustele kuvatakse muudatuste ajaloos ka automatiseeritud reeglite, Google Adsi API (AdWords API) ja Google Ads Editori kaudu tehtud muudatused.

Muudatuste ajalugu ei jälgi paroolide muutmist (turvakaalutlustel).  

Muudatuste tagasivõtmine

Tagasi saab võtta enamiku muudatusi, mis on tehtud viimase 30 päeva jooksul. Tagasivõtmisega ennistatakse muudatuse-eelne olek.  Kui ühel real on mitu muudatust, võetakse käsu „Võta tagasi“ klikkimisel tagasi kõik muudatused korraga.

Tagasivõtmiseks sobilikke muudatusi saab tagasi võtta veeru „Kuupäev/kasutaja ja kellaaeg“ kaudu. Tagasivõetamatu muudatuse korral kuvatakse veerus „Kuupäev/kasutaja ja kellaaeg“ tekst „Muudatusi ei saa tagasi võtta“.

Oma kontoajaloos saate muudatusi tagasi võtta järgmiselt.

 1. Otsige muudatuste ajaloo lehel üles rida muudatustega, mille soovite tagasi võtta.
 2. Klikkige veerus „Kuupäev/kasutaja ja kellaaeg“ käsul Võta tagasi. Kuvatakse sõnum, milles küsitakse muudatuste tagasivõtmise kinnitamist.
 3. Klikkige käsul Võta tagasi.
 4. Nüüd kuvatakse veerus „Kuupäev/kasutaja ja kellaaeg“ tekst „Muudatused on tagasi võetud“.
Vahel harva ei saa muudatusi isegi käsul Võta tagasi klikkides tagasi võtta. Google teavitab teid, kui see peaks juhtuma. Põhjuseks võib olla näiteks mõne seotud üksuse eemaldamine muudatuse tegemise järel või see, et mõni teie kontole juurdepääsu omav isik võttis juba pärast lehe viimast värskendamist muudatuse tagasi. 

Muudatuste ajaloo veergude lisamine statistikatabelitesse

Kontomuudatuste üle arvestuse pidamiseks saate lisada lehele „Kampaaniad“ ja „Reklaamirühmad“ muudatuste ajaloo veerud. Selleks järgige statistikatabelisse veergude lisamise või nende eemaldamisega seotud juhiseid.

Muudatuste ajaloo veerge saate otsida järgmisel viisil.

 1. Logige sisse Google Adsi.
 2. Valige vasakul asuvast lehemenüüst seda tüüpi mõõdik (nt Kampaaniad või Reklaamirühmad), mille andmeid soovite vaadata.
 3. Klikkige statistikatabeli kohal veergude ikoonil Veerud.
 4. Klikkige käsul Muuda veerge. Veeru „Muudatuste ajalugu“ leidmiseks kerige veerutüüpide loendit.
 • Veerus „Kõik muudatused“ kuvatav kogusumma ei ole tabeli teiste muudatuste ajaloo veergude summa. See näitab kõikide tehtud muudatuste koguarvu. Oletagem, et peatate mõne reklaami esitamise. Veerus „Reklaamide muudatused“ ja „Oleku muudatused“ kuvatakse sel juhul üks muudatus, sest reklaami peatamine on nii reklaami kui ka oleku muudatus. Veerus „Kõik muudatused“ kuvataks aga ainult üks muudatus, mitte kaks.
 • Mõni muudatus, näiteks reklaamirühma nime muutmine, kajastub ainult veerus „Kõik muudatused“. Seda seetõttu, et need muudatused ei kuulu ühessegi teise muudatuste kategooriasse. See on veel üks põhjus, miks te ei peaks pidama veerus „Kõik muudatused” kuvatavat väärtust muudatuste ajaloo ülejäänud veergude kogusummaks.
 • Eilsed muudatused kuvatakse täna pärast kella 10:00 Vaikse ookeani aja (PST) järgi. Enne 19. maid 2014 tehtud muudatusi ei kuvata.

 

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse