Προβολή του ιστορικού του λογαριασμού σας

Ο λογαριασμός σας στο Google Ads περιέχει ένα ιστορικό αλλαγών στο οποίο εμφανίζεται ό,τι έχετε κάνει στο παρελθόν. Αυτό το ιστορικό αλλαγών μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα ποια συμβάντα έχουν ενδεχομένως οδηγήσει σε αλλαγές στην απόδοση των καμπανιών σας. Μπορείτε να δείτε ιστορικό αλλαγών έως και 2 ετών.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό αλλαγών στον λογαριασμό σας. Επίσης, εξηγεί πώς μπορείτε να αναιρέσετε αλλαγές.

Οδηγίες

Προβολή του ιστορικού αλλαγών

 1. Συνδεθείτε στο Google Ads.
 2. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό αλλαγών.
  • Κάτω από το γράφημα απόδοσης, εμφανίζεται το πλήθος διαφόρων τύπων αλλαγών. Κάνοντας κλικ σε μεμονωμένους τύπους αλλαγών, φιλτράρεται η παρακάτω λίστα, ώστε να εμφανίζει μόνο αλλαγές του συγκεκριμένου τύπου.
 3. Για να εμφανιστούν οι αλλαγές για ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών, επιλέξτε τις ημερομηνίες στην επάνω δεξιά γωνία.
 4. Για να επιλέξετε το εύρος των αλλαγών που θέλετε να δείτε, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο πλοήγησης στο αριστερό άκρο. (Αν χρησιμοποιείτε μικρότερη οθόνη, ενδεχομένως χρειαστεί να αναπτύξετε το πλαίσιο, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο βέλους Open navigation panel.)
  • Για να δείτε αλλαγές για όλες τις καμπάνιες, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες.
  • Για να δείτε αλλαγές για έναν συγκεκριμένο τύπο καμπάνιας, κάντε κλικ στον τύπο καμπάνιας.
  • Για να δείτε αλλαγές για μια συγκεκριμένη καμπάνια, κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας.
 5. Για να δείτε λεπτομέρειες μιας αλλαγής, κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους δίπλα στην αλλαγή.
 6. Για να φιλτράρετε το ιστορικό αλλαγών, ακολουθήστε τις οδηγίες για φιλτράρισμα της προβολής δεδομένων απόδοσης.

Οι επιλογές φιλτραρίσματος είναι οι εξής:

 • Καμπάνια – καμπάνιες που άλλαξαν
 • Ομάδα διαφημίσεων – ομάδες διαφημίσεων που άλλαξαν
 • Τύπος αλλαγής – φιλτράρισμα με βάση τον τύπο της αλλαγής που πραγματοποιήθηκε
 • Χρήστης – φιλτράρισμα με βάση τους χρήστες που πραγματοποίησαν αλλαγές
 • Εργαλείο – φιλτράρισμα με βάση το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση αλλαγών
 • Τροποποιημένο στοιχείο – φιλτράρισμα με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που άλλαξαν
 • Πείραμα καμπάνιας – φιλτράρισμα με βάση πειραμάτων καμπάνιας που άλλαξαν

Προβολή στατιστικών στοιχείων απόδοσης μόνο για καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων που επηρεάστηκαν

Από το ιστορικό αλλαγών, μπορείτε να μεταβείτε σε μια φιλτραρισμένη προβολή των στατιστικών στοιχείων απόδοσης, για να προβάλετε μόνο τις καμπάνιες ή τις ομάδες διαφημίσεων που επηρεάστηκαν από τις επιλεγμένες αλλαγές. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.

 1. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό αλλαγών.
 2. Για να εμφανιστούν οι αλλαγές για ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών, επιλέξτε τις ημερομηνίες στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Για να επιλέξετε το εύρος των αλλαγών που θέλετε να δείτε, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο πλοήγησης στο αριστερό άκρο. (Αν χρησιμοποιείτε μικρότερη οθόνη, ενδεχομένως χρειαστεί να αναπτύξετε το πλαίσιο, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο βέλους Open navigation panel.)
 4. Επιλέξτε τις αλλαγές που σας ενδιαφέρει να δείτε, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου δίπλα σε κάθε αλλαγή.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε, για να δείτε ένα αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζει τον αριθμό των ομάδων διαφημίσεων ή των καμπανιών που άλλαξαν.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια, για να δείτε μια φιλτραρισμένη λίστα όλων των καμπανιών ή των ομάδων διαφημίσεων που άλλαξαν.

Οι τύποι αλλαγών που μπορείτε να δείτε

Μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα είδη αλλαγών στο ιστορικό αλλαγών του λογαριασμού σας:

 • Διαφήμιση: Ενέργειες που πραγματοποιούνται για τη δημιουργία, την επεξεργασία, την παύση, τη συνέχιση ή την κατάργηση μιας διαφήμισης
 • Προϋπολογισμός: Προσαρμογές στον προϋπολογισμό καμπάνιας, αλλά όχι σε κοινόχρηστους προϋπολογισμούς
 • Προσφορά: Προσαρμογές στις προσφορές ομάδων διαφημίσεων και λέξεων-κλειδιών
 • Μετατροπές: Ενέργειες που πραγματοποιούνται για τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την κατάργηση ενεργειών μετατροπής
 • Δίκτυο: Αλλαγές στα δίκτυα διαφημίσεων που στοχεύει η καμπάνια
 • Λέξη-κλειδί: Ενέργειες που πραγματοποιούνται για την προσθήκη, την παύση, τη συνέχιση ή την κατάργηση λέξεων-κλειδιών, καθώς και προσαρμογές σε μια μέγιστη προσφορά κόστους ανά κλικ (CPC) σε επίπεδο λέξης-κλειδιού ή σε σελίδα προορισμού
 • Κατάσταση: Ενέργειες που πραγματοποιούνται για την παύση, τη συνέχιση ή την κατάργηση μιας καμπάνιας, μιας ομάδας διαφημίσεων, μιας λέξης-κλειδιού ή μιας διαφήμισης
 • Στόχευση: Προσαρμογές στη στόχευση γλώσσας και στη στόχευση τοποθεσίας

Επιπλέον των αλλαγών που πραγματοποιούνται απευθείας στον λογαριασμό σας στο Google Ads, το ιστορικό αλλαγών εμφανίζει αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένων κανόνων, του API Google Ads και του Google Ads Editor.

Στο ιστορικό αλλαγών δεν παρακολουθούνται οι αλλαγές κωδικού πρόσβασης (για λόγους ασφάλειας).  

Αναίρεση αλλαγών

Μπορείτε να αναιρέσετε τους περισσότερους τύπους αλλαγών, εφόσον πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες. Με την αναίρεση, γίνεται επαναφορά της αλλαγής στην προηγούμενη κατάσταση.  Αν αναφέρονται πολλές αλλαγές στην ίδια σειρά, η λειτουργία "Αναίρεση" θα αναιρέσει όλες αυτές τις αλλαγές ταυτόχρονα.

Οι αλλαγές που μπορούν να αναιρεθούν διαθέτουν επιλογή αναίρεσης στη στήλη "Ημερομηνία/χρήστης και ώρα". Αν δεν είναι δυνατή η αναίρεση μιας αλλαγής, στη στήλη "Ημερομηνία/χρήστης και ώρα" θα αναγράφεται "Δεν είναι δυνατή η αναίρεση αλλαγών".

Δείτε πώς μπορείτε να αναιρέσετε αλλαγές στο ιστορικό του λογαριασμού σας:

 1. Στη σελίδα του ιστορικού αλλαγών, εντοπίστε τη σειρά με το σύνολο των αλλαγών που θέλετε να αναιρέσετε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση στη στήλη "Ημερομηνία/χρήστης και ώρα".Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι θέλετε να αναιρέσετε τις αλλαγές.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση.
 4. Στη στήλη "Ημερομηνία/χρήστης και ώρα", θα αναγράφεται πλέον "Οι αλλαγές αναιρέθηκαν".
Σε σπάνιες περιπτώσεις, δεν θα είναι δυνατή η αναίρεση αλλαγών, ακόμα και αν έχετε κάνει κλικ στην επιλογή Αναίρεση. Αν συμβεί αυτό, το Google Ads θα σας ενημερώσει. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι ένα συσχετισμένο στοιχείο έχει καταργηθεί μετά την πραγματοποίηση της αλλαγής ή στο γεγονός ότι κάποιος άλλος χρήστης με πρόσβαση στον λογαριασμό σας έχει ήδη αναιρέσει την αλλαγή από την τελευταία φορά που ανανεώσατε τη σελίδα. 

Προσθήκη στηλών ιστορικού αλλαγών στους πίνακες στατιστικών στοιχείων

Μπορείτε να δείτε μια καταγραφή των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον λογαριασμό σας, προσθέτοντας στήλες ιστορικού αλλαγών στις σελίδες "Καμπάνιες" και "Ομάδες διαφημίσεων". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες για την προσθήκη ή κατάργηση στηλών στον πίνακα στατιστικών στοιχείων.

Για να βρείτε τις στήλες ιστορικού αλλαγών:

 1. Συνδεθείτε στο Google Ads.
 2. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, επιλέξτε τον τύπο μέτρησης που θέλετε να προβάλετε (ΚαμπάνιεςΟμάδες διαφημίσεων κ.λπ.)
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στηλών Στήλες ακριβώς επάνω από τον πίνακα στατιστικών στοιχείων.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στηλών. Για να βρείτε τη στήλη "Ιστορικό αλλαγών", πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα των τύπων στηλών.
 • Το σύνολο που εμφανίζεται στη στήλη "Όλες οι αλλαγές" δεν αποτελεί το άθροισμα των υπόλοιπων στηλών ιστορικού αλλαγών που υπάρχουν στον πίνακά σας. Αποτελεί τον συνολικό αριθμό των αλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέτετε σε παύση μια διαφήμιση. Τόσο στη στήλη "Αλλαγές διαφημίσεων" όσο και στη στήλη "Αλλαγές κατάστασης" θα εμφανιστεί 1 αλλαγή, επειδή η παύση διαφήμισης είναι αλλαγή τόσο της ίδιας της διαφήμισης όσο και της κατάστασης. Ωστόσο, στη στήλη "Όλες οι αλλαγές" θα εμφανιστεί μόνο 1 αλλαγή και όχι 2, καθώς πραγματοποιήσατε μόνο 1 αλλαγή.
 • Ορισμένες αλλαγές, όπως η αλλαγή του ονόματος μιας ομάδας διαφημίσεων, εμφανίζονται μόνο στη στήλη "Όλες οι αλλαγές". Αυτό συμβαίνει επειδή δεν κατατάσσονται σε καμία από τις υπόλοιπες κατηγορίες αλλαγών. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να θεωρείτε ότι στη στήλη "Όλες οι αλλαγές" εμφανίζεται το άθροισμα των υπόλοιπων στηλών ιστορικού αλλαγών.
 • Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται την προηγούμενη μέρα εμφανίζονται μετά τις 10 π.μ. ώρα Ειρηνικού (PST) της επομένης. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 19 Μαΐου 2014 δεν εμφανίζονται.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας