Använda segment i tabellerna

Använd segment för att framhäva det som är viktigast för dig i dina Google Ads-tabeller. Med segment kan du dela upp informationen på olika rader och isolera exakt det du vill se. Vilka segment du kan välja varierar beroende på vilken tabell du har öppnat i ditt Google Ads-konto, men kan innefatta tidsperioder, klicktyp och enhet.

I denna artikel beskriver vi hur du använder segment.

Anvisningar

Så här segmenterar du tabellens rader

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Använd sidmenyn för att navigera till den tabell som du vill segmentera.
 3. Klicka på segmenteringsikonen Segment och markera den data du vill isolera.
 4. Om du vill ta bort ett segment klickar du på segmenteringsikonen Segment och väljer Ingen.

Det kan hända att ett värde inte syns i kolumnerna om du tillämpar ett inkompatibelt segment. Konverteringsbaserade segment som Konverteringsåtgärd och Konverteringsfördröjning fungerar till exempel bara med konverteringsrelaterade kolumner som Konverteringar, Alla konv. och Konverteringsvärde. Därför visas ett tomt värde (”--”) i andra kolumner, som Klick, Exp. och Kostnad, när ett konverteringsbaserat segment tillämpas.

 

Framhäva information med olika typer av segment

Vissa segment finns på de flesta flikar i ditt Google Ads-konto medan andra bara finns på särskilda flikar. I vissa fall måste du ladda ned en rapport för att kunna använda ett visst segment på din data. Här följer information om de olika segmenttyperna och hur du kan använda dem:

Klicktyp

Använd detta segment för att se vilka klick som ledde till besök på din webbplats, eller till klick på ditt telefonnummer när annonsen visas på en mobil enhet (kallas även samtalsannons).

Alla mätvärden kan inte segmenteras efter klicktyp, till exempel visningsmätvärden för videokampanjer.

Obs!

Klicktypen kan gälla flera aspekter av samma exponering. En klicka för att ringa-exponering kan till exempel visas bredvid en rubrikexponering i samma annons. I sådana fall visas ”--” i stället för en totalsumma i rapporten. Totalsumman skulle bli felaktig eftersom vissa av exponeringarna skulle räknas flera gånger.

Här kan du läsa om hur du lägger till ett telefonnummer i din annons.

Konverteringar

Om du har ställt in konverteringsspårning kan segmenten Konverteringsåtgärd, Konverteringskategori och Konverteringskälla ge information om konverteringsresultatet.

Dagar till konvertering

Segmentet Dagar till konvertering visar tidsskillnaden mellan annonsexponeringen och den efterföljande konverteringen. Använd Dagar till konvertering för att se hur länge du bör vänta innan du tolkar konverteringsstatistiken för en viss rapporteringsdag. Genom att ta reda på hur lång tid det har gått mellan klick och konvertering vid tidigare tillfällen kan du dessutom få en bättre uppfattning om när du bör starta en ny annonskampanj.

Enhet

Använd detta segment för att jämföra resultatet över flera enheter, som datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Experiment

Om du utför ett Kampanjexperiment kan du segmentera data efter experiment- och/eller kontrollgrupper på flikarna Sökord, Annonser eller Annonsgrupp. Du hittar också samlad kontroll- och experimentdata på fliken Kampanjer.

Sökord/placering

Använd detta segment för att jämföra resultaten för enskilda sökord för vissa annonser.

Segmentet finns endast på fliken Annonser.

Nätverk

Använd detta segment för att jämföra resultatet i Söknätverket och Display-nätverket. Det används ofta för att jämföra enskilda annonser på fliken Annonser.

Nätverk (detaljerat)

Använd detta segment för att jämföra resultatet på Google Sök, hos sökpartner och i Display-nätverket. Det används ofta för att jämföra resultatet per nätverk för enskilda annonser på fliken Annonser.

Matchningstyp för söktermer

Genom att segmentera ett sökord efter söktermernas matchningstyp kan du se hur de faktiska söktermerna är relaterade till sökordet. Denna typ av segment kan visa resultatet av sökord med bred matchning, frasmatchning och exakt matchning.

Du kan använda segmentet för att ta reda på klickfrekvensen och antalet klick och exponeringar som sökordet fick med en viss matchningstyp. Sedan kan du ändra sökordets matchningstyp så att du får ett bättre resultat.

Exempel

Anta att du använder det brett matchade sökordet hundleksaker och att en person söker med leksaker att köpa till hundar. Söktermens matchningstyp är bred. Om kunden söker på köpa hundleksaker eller köpa leksaker för hundar är söktermens matchningstyp fras. Om kundens sökning är hundleksaker eller hundar leksaker är söktermens matchningstyp exakt.

Ditt sökord Sökterm Matchningstyp för söktermer
hundleksaker leksaker att köpa för hundar Bred matchning
hundleksaker köpa hundleksaker
köpa leksaker för hundar
Frasmatchning
hundleksaker hundleksaker
leksaker för hundar
Exakt matchning

Anta nu att du lägger till segmentet i statistiktabellen och att du ser att det brett matchade sökordet hundleksaker gör att din annons visas för samtliga matchningstyper (bred, fras och exakt). Baserat på resultatet med hundleksaker för varje sökterms matchningstyp kanske du bestämmer dig för att höja eller sänka ditt bud för sökordet.

Kom ihåg

Även om du väljer att inte visa dina annonser för liknande varianter av exakt matchade och frasmatchade sökord kan du ändå se en ökning av antalet exakt matchade och frasmatchade söktermer. Om din sökordslista till exempel innehåller det brett matchade sökordet hundleksaker och en person söker med hundleksak identifieras söktermens matchningstyp som exakt eftersom hundleksak är en liknande variant av hundleksaker.

Särskild kategori

Segmentet Särskild kategori blir tillgängligt när du laddar ned en rapport över resultatet av dina automatiska placeringar i Googles Display-nätverk. Den visar två typer av sidor där dina annonser har visats: felsidor och parkerade domäner.

Tid

Använd detta segment för att dela upp statistiktabellen på rader baserat på den valda tidsperioden. Om du begär en stor mängd data kan du bli uppmanad att ladda ned en rapport.

Tillgängliga alternativ:

 • Veckodag (till exempel måndag, tisdag, onsdag)
 • Dag (till exempel onsdagen den 21 december 2011)
 • Vecka
 • Månad
 • Kvartal
 • År
 • Klockslag

Tips

Du kan även använda fliken Dimensioner när du vill visa resultat efter tidsperioder.

Högst upp kontra annan

Använd segmentet Högst upp kontra annan på statistiktabellerna för att ta reda på var din annons visades på Googles sökresultatsidor och våra sökpartners sidor. Genom att segmentera informationen med Högst upp kontra annan kan du optimera dina sökkampanjer så att annonserna visas på den del av sidan som ger bäst resultat.

Tolka informationen

 • Googles söknätverk: Bästa – Annonsen visades ovanför det organiska sökresultatet på Google.
 • Google-sökning: Annat – Google Ads-textannonser som inte visas omedelbart ovanför Googles sökresultat kategoriseras som Google-sökning: Annat.
 • Sökpartner: Högst upp – Annonsen visades ovanför sökpartnerns organiska sökresultat på en sida som tillhör sökpartnern.
 • Sökpartner: Annat – Annonser som inte visas omedelbart ovanför en partners sökresultat kategoriseras som Annat.
 • Googles Display-nätverk – Annonsen visades i Googles Display-nätverk.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt