Använda segment i tabeller

Använd segment för att framhäva det som är viktigast för dig i tabellerna i Google Ads. Med segment kan du dela upp informationen på olika rader och isolera exakt det du vill se. Vilka segment du kan välja varierar beroende på vilken tabell du har öppnat i ditt Google Ads-konto, men kan innefatta tidsperioder, klicktyp och enhet.

I denna artikel beskriver vi hur du använder segment.

Anvisningar

Segmentera raderna i tabellen

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Öppna tabellen du vill segmentera via sidmenyn.
 3. Klicka på segmenteringsikonen Segmentera och välj informationen du vill isolera.
 4. Du kan ta bort segment genom att klicka på segmenteringsikonen Segmentera och välja Ingen.

Om du använder ett inkompatibelt segment kanske det inte visas något värde i kolumnerna. Konverteringsbaserade segment som Konverteringsåtgärd och Konverteringsfördröjning fungerar till exempel bara med konverteringsrelaterade kolumner som Konverteringar, Alla konv. och Konverteringsvärde. Därför visas ett tomt värde (”--”) i andra kolumner, som Klick, Exp. och Kostnad, när ett konverteringsbaserat segment används. Detta gäller även kolumner som innehåller kostnad, till exempel Kostnad/konv.

Framhäva information med olika typer av segment

Vissa segment finns på de flesta flikar i ditt Google Ads-konto medan andra bara finns på särskilda flikar. I vissa fall måste du ladda ned en rapport för att kunna använda ett visst segment på din data. Här följer information om de olika segmenttyperna och hur du kan använda dem:

Annonsdestination

Annonsdestinationen beskriver var användaren hamnar efter att ha klickat på din annons. Om du får trafik till både din app och din mobilwebbplats kan du använda detta segment för att jämföra annonsresultatet baserat på var användarna hamnade.

Så här får du så exakt segmentering som möjligt av webb- och apptrafiken i rapporten:

 1. Ställ in appkonverteringsspårning via Firebase-SDK eller SDK från tredje part.
 2. Skicka alla ping till anslutare (Googles klick-id för sessionsstart) till Google Ads.
 3. Länka GA4F- eller tredjepartskontot till Google Ads-kund-id:t.
Alla mätvärden kan inte segmenteras efter annonsdestination, till exempel visningsbaserade konverteringar för video- och appkampanjer.

Klicktyp

Använd detta segment för att se vilka klick som ledde till besök på din webbplats, eller till klick på ditt telefonnummer när annonsen visas på en mobil enhet (kallas även samtalsannons).

Alla mätvärden kan inte segmenteras efter klicktyp, till exempel visningsmätvärden för videokampanjer.

Obs!

Klicktypen kan gälla flera aspekter av samma exponering. En klicka för att ringa-exponering kan till exempel visas bredvid en rubrikexponering i samma annons. I sådana fall visas ”--” i stället för en totalsumma i rapporten. Totalsumman skulle bli felaktig eftersom vissa av exponeringarna skulle räknas flera gånger.

Här kan du läsa om hur du lägger till ett telefonnummer i din annons.

Klicktypen Appdjuplänk fasas ut senare i år. Du kan använda segmentet Annonsdestination för att registrera ditt appresultat.

Konverteringar

Om du har ställt in konverteringsspårning kan segmenten Konverteringsnamn, Konverteringskategori och Konverteringskälla ge information om konverteringsresultatet.

Dagar till konvertering

Segmentet Dagar till konvertering visar tidsskillnaden mellan annonsexponeringen och efterföljande konvertering. Använd Dagar till konvertering för att se hur länge du bör vänta innan du tolkar konverteringsstatistiken för en viss rapporteringsdag. Genom att ta reda på hur lång tid det har gått mellan klick och konvertering vid tidigare tillfällen kan du dessutom få en bättre uppfattning om när du bör starta en ny annonskampanj.

Enhet

Använd detta segment för att jämföra resultatet över flera enheter, som datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Sökord/placering

Använd detta segment för att jämföra resultaten för enskilda sökord för vissa annonser.

Segmentet finns endast på fliken Annonser.

Nätverk

Använd detta segment för att jämföra resultatet i Söknätverket och Display-nätverket. Det används ofta för att jämföra enskilda annonser på fliken Annonser.

Nätverk (detaljerat)

Använd detta segment för att jämföra resultatet på Google Sök, hos sökpartner och i Display-nätverket. Det används ofta för att jämföra resultatet per nätverk för enskilda annonser på fliken Annonser.

Matchningstyp för söktermer

Genom att segmentera ett sökord efter söktermernas matchningstyp kan du se hur de faktiska söktermerna är relaterade till sökordet. Denna typ av segment kan visa resultatet av sökord med bred matchning, frasmatchning och exakt matchning.

Du kan använda segmentet för att ta reda på klickfrekvensen och antalet klick och exponeringar som sökordet fick med en viss matchningstyp. Sedan kan du ändra sökordets matchningstyp så att du får ett bättre resultat.

Exempel

Anta att du använder det bredmatchade sökordet stickade vantar och att en person söker med vantar köpa stickade. Söktermens matchningstyp är bred. Om personen söker med köpa stickade vantar eller köpa vantar stickade är söktermens matchningstyp fras. Om söktermen är stickade vantar eller vantar stickade är matchningstypen exakt.

Ditt sökord Sökterm Matchningstyp för söktermer
stickade vantar vantar köpa stickade Bred matchning
stickade vantar köpa stickade vantar
köpa vantar stickade
Frasmatchning
stickade vantar stickade vantar
vantar stickade
Exakt matchning

Anta nu att du lägger till segmentet i statistiktabellen och att du ser att det bredmatchade sökordet stickade vantar gör att din annons visas för samtliga matchningstyper (bred, fras och exakt). Baserat på resultatet för stickade vantar för varje sökterms matchningstyp kanske du bestämmer dig för att höja eller sänka ditt bud för det sökordet.

Kom ihåg

Även om du väljer att inte visa dina annonser för liknande varianter av exakt matchade och frasmatchade sökord kan du ändå se en ökning av antalet exakt matchade och frasmatchade söktermer. Om din sökordslista till exempel innehåller det bredmatchade sökordet stickade vantar och en person söker efter stickad vante identifieras söktermens matchningstyp som exakt eftersom stickad vante är en liknande variant av stickade vantar.

Tid

Använd detta segment för att dela upp statistiktabellen på rader baserat på den valda tidsperioden. Om du begär en stor mängd data kan du bli uppmanad att ladda ned en rapport.

Tillgängliga alternativ:

 • Veckodag (till exempel måndag, tisdag, onsdag)
 • Dag (till exempel onsdagen den 21 december 2011)
 • Vecka
 • Månad
 • Kvartal
 • År
 • Klockslag

Tips

Du kan även använda fliken Dimensioner för att se resultat per tidsperiod.

Högst upp kontra annan

Använd segmentet Högst upp kontra annan på statistiktabellerna för att ta reda på var din annons visades på Googles sökresultatsidor och våra sökpartners sidor. Genom att segmentera informationen med Högst upp kontra annan kan du optimera dina sökkampanjer så att annonserna visas på den del av sidan som ger bäst resultat.

Tolka informationen

 • Googles söknätverk: Bästa – Annonsen visades ovanför det organiska sökresultatet på Google.
 • Google-sökning: Annat – Google Ads-textannonser som inte visas omedelbart ovanför Googles sökresultat kategoriseras som Google-sökning: Annat.
 • Sökpartner: Högst upp – Annonsen visades ovanför sökpartnerns organiska sökresultat på en sida som tillhör sökpartnern.
 • Sökpartner: Annat – Annonser som inte visas omedelbart ovanför en partners sökresultat kategoriseras som Annat.
 • Googles Display-nätverk – Annonsen visades i Googles Display-nätverk.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt