Bruk segmenter i tabeller

Med segmenter kan du hente ut den informasjonen som er viktigst for deg, og få den presentert i Google Ads-tabeller. Med segmenter kan du dele inn dataene dine i rader og isolere akkurat den informasjonen du vil se. Hvilke segmenteringsalternativer du har, varierer alt etter hvilken tabell du ser på i Google Ads-kontoen din, men du kan blant annet velge å se informasjon om tidsperiode, klikktype eller enhetstype.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan bruke segmenter.

Veiledning

Slik segmenterer du radene i tabeller

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Bruk sidemenyen for å navigere frem til tabellen du ønsker å segmentere.
 3. Klikk på segmentikonet Segment, og velg dataene du ønsker å isolere.
 4. For å fjerne et segment, klikk på segmentikonet Segment, og velg Ingen.

Hvis du bruker et inkompatibelt segment, er det ikke sikkert at det vises noen verdi i kolonnene. For eksempel fungerer konverteringsbaserte segmenter, som «Konverteringshandling» og «Konverteringsforsinkelse», utelukkende med konverteringsrelaterte kolonner som «Konverteringer», «Alle konv.» og «Konverteringsverdi». I andre kolonner, for eksempel «Klikk», «Visn.» og «Kostnad», blir det derfor gjengitt en tom verdi – «--» – om du bruker et konverteringsbasert segment. Dette inkluderer også kolonner med kostnad, for eksempel Kostn./ konv.

Sånn kan du bruke ulike segmenttyper til å hente ut spesifikk statistikk

Noen segmenter finnes på nesten alle fanene i Google Ads-kontoen din, mens andre bare er tilgjengelige på bestemte faner. I noen tilfeller kan det hende du må laste ned en rapport for å bruke et bestemt segment på dataene dine. Nedenfor finner du de tilgjengelige segmenttypene og informasjon om hvordan du kan bruke dem:

Annonsedestinasjon

Annonsedestinasjonen viser til hvor brukeren havner etter å ha klikket på den aktuelle annonsen. Hvis du har annonsetrafikk til både appen din og mobilnettstedet ditt, kan du bruke dette segmentet til å sammenligne annonseresultatene med utgangspunkt i hvor brukerne havnet.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å sikre mest mulig nøyaktig segmentering av nett- og apptrafikk i denne rapporten:

 1. Konfigurer konverteringssporing for apper via Firebase SDK eller en tredjeparts SDK.
 2. Send alle koblingsping (Google klikk-ID for start av økten) til Google Ads.
 3. Knytt Google Analytics for Firebase-kontoen eller tredjepartskontoen sammen med kunde-ID-en for Google Ads.
Det kan hende at segmentering etter annonsedestinasjon ikke er kompatibelt med alle beregninger, for eksempel visningskonverteringer for video- og appkampanjer.

Klikktype

Bruk dette segmentet for å se hvilke klikk som førte til besøk på nettstedet ditt, eller til klikk på telefonnummeret ditt når annonsen blir vist på en mobilenhet (også kalt klikk for å ringe).

Det kan hende at noen beregninger, for eksempel antall avspillinger for videokampanjer, ikke er kompatible med segmentering etter klikktype.

Vær oppmerksom på følgende

Klikktype kan brukes på flere aspekter ved samme visning (en klikk for å ringe-visning kan f.eks. bli vist ved siden av en overskriftsvisning i samme annonse). I så fall ser du «–» i stedet for sammendragstotaler i den nedlastede rapporten. En totalsum her ville ha vært unøyaktig ettersom enkelte av visningene da ville ha blitt talt to ganger.

Sånn kan du legge til telefonnumre i annonser.

Vi avvikler klikktypen «Dyplink til apper» senere i år. Med Annonsedestinasjon-segmentet kan du danne deg et tydelig bilde av det som ligger bak appresultatene dine.

Konverteringer

Hvis du har konfigurert konverteringssporing, kan du se informasjon om konverteringsresultatene dine i segmentene «Konverteringsnavn», «Konverteringskategori» og «Konverteringskilde».

Dager til konvertering

I Dager til konvertering-segmentet kan du se forskjellen i tid mellom kundens annonsevisning og den påfølgende konverteringen. Med «Dager til konvertering» kan du danne deg et bilde av hvor lenge du bør vente etter at en gitt rapporteringsdag er passert, før du forsøker å tolke de aktuelle konverteringstallene. Hvis du kan observere hvor lang tid det historisk sett tar brukerne å konvertere, kan du også treffe mer veloverveide beslutninger angående når du bør sette i gang en ny annonsekampanje.

Enhet

Med dette segmentet kan du sammenligne resultatene du oppnår på ulike enheter: datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett.

Søkeord/plassering

Bruk dette segmentet for å sammenligne resultatene for enkeltsøkeord i bestemte annonser.

Dette segmentet er bare tilgjengelig på Annonser-fanen.

Nettverk

Bruk dette segmentet for å sammenligne resultatene for Søkenettverket og Displaynettverket. Segmentet brukes ofte for å sammenligne enkeltannonser på Annonser-fanen.

Nettverk (detaljert)

Bruk dette segmentet om du vil sammenligne resultatene oppnådd via Google Søk, søkepartnere og Displaynettverket. Segmentet brukes ofte for å sammenligne resultatene etter nettverk for enkeltannonser på Annonser-fanen.

Samsvartype for søketermer

Ved å segmentere et søkeord etter samsvartype for søkeord, kan du få en bedre forståelse av hvordan faktiske søkeord forholder seg til de søkeordene du benytter. Med denne typen segment kan du se hvilke resultater søkeordet ditt gir ved fleksibelt samsvar, setningssamsvar eller eksakt samsvar.

Du kan bruke segmentet for å se klikk, visninger eller klikkfrekvenser for hver søkeordsamsvarstype eller for et bestemt søkeord. Deretter kan du endre samsvartypen for søkeordet for å oppnå bedre resultater.

Eksempel

Tenk deg at du har søkeordet «gule sko» som du har angitt fleksibelt samsvar for, og at en kunde søker etter «kjøpe sko som er gule til 17. mai». Samsvartypen for søkeordet er da fleksibelt samsvar. Hvis kunden søker etter kjøpe gule sko eller kjøpe gul sko, er samsvartypen for søketermen setningssamsvar. Hvis kundens søk ganske enkelt er gule sko eller gul sko, er samsvartypen for søkeordet eksakt samsvar.

Søkeordet ditt Søketerm Samsvartype for søketermer
gule sko kjøpe sko som er gule til 17. mai Fleksibelt samsvar
gule sko kjøpe gule sko
kjøpe gul sko
Setningssamsvar
gule sko gule sko
gul sko
Eksakt samsvar

Tenk deg at du så legger til segmentet i statistikktabellen. Du ser da at annonsen blir vist for hver samsvartype for søketermer (fleksibelt, setning og eksakt) når du bruker søkeordet gule sko med fleksibelt samsvar. Ut fra hvilke resultater du oppnår med søkeordet gule sko med de ulike samsvartypene for søketermer, kan du velge å øke eller redusere budet på søkeordet.

Vær oppmerksom på følgende

Selv om du velger å ikke vise annonsene dine for nære varianter av søkeordene med eksakt samsvar og setningssamsvar, kan du likevel komme til å se en økning i antallet søkeord med samsvartypene eksakt samsvar og setningssamsvar. Hvis listen din over søkeord for eksempel inneholder søkeordet gule sko med fleksibelt samsvar, og noen søker etter gul sko, identifiserer vi den aktuelle samsvartypen for søketermer som eksakt samsvar. Dette kommer av at gul sko er en nær variant av gule sko.

Tid

Bruk dette segmentet for å dele opp statistikktabellen din i rader basert på ønsket tidsperiode. Hvis du ber om store mengder data, kan det hende du får en melding om å laste ned en rapport.

Du kan velge mellom

 • ukedag (f.eks. mandag, tirsdag, onsdag)
 • dag (f.eks. ons. 21. desember 2011)
 • uke
 • måned
 • kvartal
 • år
 • tid på dagen

Tips

Du kan også bruke Dimensjoner-fanen for å se resultatene inndelt etter tidsperioder.

Øverst kontra annet

Bruk segmentet «Øverst kontra annet» i statistikktabellene dine for å finne ut hvor annonsen din er ble vist på søkeresultat- og søkepartnersider. Ved å segmentere dataene dine etter «Øverst kontra annet» kan du optimalisere søkekampanjene slik at annonsene dine blir vist på de delene av siden som gir best resultater for deg.

Slik tolker du dataene

 • Google Søk: Øverst – Annonsen din er vist ovenfor Googles organiske søkeresultater.
 • Google Søk: Andre – Alle Google Ads-tekstannonser som ikke blir vist like over Googles søkeresultater, blir kategorisert som «Google Søk: Andre».
 • Søkepartnere:  Fra og med oktober 2020 kan ikke lenger søkepartnere skille mellom «Øverst» og «Andre», og alle data fra søkepartnere legges til i ett segment. Du kan fortsatt se «Søkepartnere: Øverst», som omfatter data fra før oktober 2020.
 • Google Displaynettverk – Annonsen din ble vist i Google Displaynettverk.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false