Bruk segmenter i tabeller

Bruk segmenter til å hente ut den informasjonen som er viktigst for deg, og få den presentert i Google Ads-tabeller. Med segmenter kan du dele inn dataene dine i rader og isolere akkurat den informasjonen du vil se. Hvilke segmenteringsalternativer du har, varierer alt etter hvilken tabell du ser på i Google Ads-kontoen din, men du kan blant annet velge å se informasjon om tidsperiode, klikktype eller enhetstype.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan bruke segmenter.

Veiledning

Slik segmenterer du radene i tabeller

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Bruk sidemenyen for å navigere frem til tabellen du ønsker å segmentere.
 3. Klikk på segmentikonet Segment, og velg dataene du ønsker å isolere.
 4. For å fjerne et segment, klikk på segmentikonet Segment, og velg Ingen.

Hvis du bruker et inkompatibelt segment, er det ikke sikkert at det vises noen verdi i kolonnene. For eksempel fungerer konverteringsbaserte segmenter, som «Konverteringshandling» og «Konverteringsforsinkelse», utelukkende med konverteringsrelaterte kolonner som «Konverteringer», «Alle konv.» og «Konverteringsverdi». I andre kolonner, for eksempel «Klikk», «Visn.» og «Kostnad», blir det derfor gjengitt en tom verdi – «--» – om du bruker et konverteringsbasert segment.

 

Slik bruker du ulike segmenttyper til å hente ut spesifikk statistikk

Noen segmenter finnes på nesten alle fanene i Google Ads-kontoen din, mens andre bare er tilgjengelige på bestemte faner. I noen tilfeller kan det hende du må laste ned en rapport for å bruke et bestemt segment på dataene dine. Nedenfor finner du de tilgjengelige segmenttypene og informasjon om hvordan du kan bruke dem:

Klikktype

Bruk dette segmentet for å se hvilke klikk som førte til besøk på nettstedet ditt, eller til klikk på telefonnummeret ditt når annonsen blir vist på en mobilenhet (også kalt klikk for å ringe).

Det kan hende at noen beregninger, for eksempel antall avspillinger for videokampanjer, ikke er kompatible med segmentering etter klikktype.

Vær oppmerksom på følgende

Klikktype kan brukes på flere aspekter ved samme visning (en klikk for å ringe-visning kan f.eks. bli vist ved siden av en overskriftsvisning i samme annonse). I så fall ser du «–» i stedet for sammendragstotaler i den nedlastede rapporten. En totalsum her ville vært unøyaktig, ettersom enkelte av visningene da ville blitt talt to ganger.

Slik legger du til et telefonnummer i annonsen.

Konverteringer

Hvis du har konfigurert konverteringssporing, kan du finne informasjon om konverteringsresultatene dine med segmentene «Konverteringsnavn», «Konverteringskategori» og «Konverteringskilde».

Dager til konvertering

I Dager til konvertering-segmentet kan du se forskjellen i tid mellom kundens annonsevisning og den påfølgende konverteringen. Med «Dager til konvertering» kan du danne deg et bilde av hvor lenge du bør vente etter at en gitt rapporteringsdag er passert, før du forsøker å tolke de aktuelle konverteringstallene. Hvis du kan observere hvor lang tid det historisk sett tar brukerne å konvertere, kan du også treffe mer veloverveide beslutninger angående når du bør sette i gang en ny annonsekampanje.

Enhet

Med dette segmentet kan du sammenligne resultatene du oppnår på ulike enheter: datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett.

Eksperimenter

Hvis du kjører et kampanjeeksperiment, kan du segmentere dataene dine etter eksperiment, kontrollgrupper eller begge deler, på Søkeord-, Annonser- eller Annonsegruppe-fanen. Du kan også se akkumulerte kontroll- og eksperimentdata på Kampanjer-fanen.

Søkeord/plassering

Bruk dette segmentet for å sammenligne resultatene for enkeltsøkeord i bestemte annonser.

Dette segmentet er bare tilgjengelig på Annonser-fanen.

Nettverk

Bruk dette segmentet for å sammenligne resultatene for Søkenettverket og Displaynettverket. Segmentet brukes ofte for å sammenligne enkeltannonser på Annonser-fanen.

Nettverk (detaljert)

Bruk dette segmentet om du vil sammenligne resultatene oppnådd via Google Søk, søkepartnere og Displaynettverket. Segmentet brukes ofte for å sammenligne resultatene etter nettverk for enkeltannonser på Annonser-fanen.

Samsvartype for søketermer

Ved å segmentere et søkeord etter samsvartype for søkeord, kan du få en bedre forståelse av hvordan faktiske søkeord forholder seg til de søkeordene du benytter. Med denne typen segment kan du se hvilke resultater søkeordet ditt gir ved fleksibelt samsvar, setningssamsvar eller eksakt samsvar.

Du kan bruke segmentet for å se klikk, visninger eller klikkfrekvenser for hver søkeordsamsvarstype eller for et bestemt søkeord. Deretter kan du endre samsvartypen for søkeordet for å oppnå bedre resultater.

Eksempel

Tenk deg at du har søkeordet «gule sko» som du har angitt fleksibelt samsvar for, og at en kunde søker etter «kjøpe sko som er gule til 17. mai». Samsvartypen for søkeordet er da fleksibel. Hvis kunden søker etter kjøpe gule sko eller kjøpe gul sko, er samsvartypen for søketermen setningssamsvar. Hvis kundens søk ganske enkelt er hundeleker eller hunde leker, er samsvartypen for søkeordet eksakt.

Søkeordet ditt Søketerm Samsvartype for søketermer
gule sko kjøpe sko som er gule til 17. mai Fleksibelt samsvar
gule sko kjøpe gule sko
kjøpe gul sko
Setningssamsvar
gule sko gule sko
gul sko
Eksakt samsvar

Tenk deg deretter at du legger til segmentet i statistikktabellen din, og du ser at annonsen din blir vist for hver samsvartype for søkeord (fleksibelt, setning og eksakt) når du bruker søkeordet gule sko. Ut fra hvilke resultater søkeordet hundeleker får for hver samsvartype for søkeord, kan du velge å øke eller redusere budet for søkeordet.

Vær oppmerksom på følgende

Selv om du velger å ikke vise annonsene dine for nære varianter av søkeordene med eksakt samsvar og setningssamsvar, kan det likevel hende at du ser en økning i antallet søkeord med samsvartypene eksakt samsvar og setningssamsvar. Hvis for eksempel søkeordlisten din inneholder søkeordet med fleksibelt samsvar gule sko, og noen søker etter gul sko, identifiserer vi den aktuelle samsvartypen for søkeord som eksakt samsvar ettersom gul sko er en nær variant av gule sko.

Spesialkategori

«Spesialkategori»-segmentet er tilgjengelig når du laster ned en rapport om resultatene for automatiske plasseringer i Google Displaynettverk. Segmentet angir to typer sider annonsene dine er vist på: feilsider og nettsteder med parkerte domener.

Tid

Bruk dette segmentet for å dele opp statistikktabellen din i rader basert på ønsket tidsperiode. Hvis du ber om store mengder data, kan det hende du får en melding om å laste ned en rapport.

Du kan velge mellom:

 • Ukedag (f.eks. mandag, tirsdag, onsdag)
 • Dag (f.eks. ons. 21. desember 2011)
 • Uke
 • Måned
 • Kvartal
 • År
 • Tid på dagen

Tips

Du kan også bruke Dimensjoner-fanen for å se resultatene sortert etter tidsperioder.

Øverst kontra annet

Bruk segmentet «Øverst kontra annet» i statistikktabellene dine for å finne ut hvor annonsen din er ble vist på søkeresultat- og søkepartnersider. Ved å segmentere dataene dine etter «Øverst kontra annet» kan du optimalisere søkekampanjene slik at annonsene dine blir vist på de delene av siden som gir best resultater for deg.

Slik tolker du dataene

 • Google Søk: Øverst – Annonsen din er vist ovenfor Googles organiske søkeresultater.
 • Google Søk: Andre – Alle Google Ads-tekstannonsene som ikke blir vist like over Googles søkeresultater, blir kategorisert som «Google Søk: Andre».
 • Søkepartnere: Øverst – Annonsen din er vist ovenfor partnerens organiske søkeresultater på en søkepartnerside.
 • Søkepartnere: Andre – Annonser som ikke blir vist like over partnersøkeresultatene, blir kategorisert som «Andre».
 • Google Displaynettverk: Annonsen din ble vist i Google Displaynettverk.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt