Segmentu izmantošana tabulās

Segmentējiet datus, lai Google Ads tabulās izceltu sev svarīgo informāciju. Izmantojot segmentus, varat sadalīt datus rindās un nošķirt tieši to, ko vēlaties skatīt. Pieejamās segmentācijas opcijas atšķiras atkarībā no tā, kuru Google Ads konta tabulu skatāt. Piemēram, var būt pieejami segmenti “Laika periods”, “Klikšķa veids” vai “Ierīce”.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izmantot segmentus.

Norādījumi

Tabulas rindu segmentēšana

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Izmantojiet lapas izvēlni, lai pārietu uz tabulu, kuru vēlaties segmentēt.
 3. Noklikšķiniet uz ikonas Segments Segment un atlasiet datus, kurus vēlaties izolēt.
 4. Lai noņemtu segmentu, noklikšķiniet uz ikonas Segments Segment un atlasiet Nav.

Ja lietosiet nesaderīgu segmentu, iespējams, slejās netiks rādītas vērtības. Piemēram, uz reklāmguvumiem balstītie segmenti (Reklāmguvuma darbība, Reklāmguvuma aizkave) darbojas tikai ar slejām, kas saistītas ar reklāmguvumiem (Reklāmguvumi, Visi reklāmguvumi, Reklāmguvuma vērtība). Tādēļ citās slejās (piemēram, Klikšķi, Seansi un Cena) tiks rādītas tukšas vērtības “--”, kad tiks piemērots uz reklāmguvumiem balstīts segments.

 

Dažādu segmentu veidu izmantošana, lai gūtu ieskatus

Daži segmenti ir atrodami gandrīz katrā Google Ads konta cilnē, savukārt citi segmenti ir pieejami tikai noteiktās cilnēs. Iespējams, dažos gadījumos būs nepieciešams lejupielādēt pārskatu, lai datiem piemērotu noteiktu segmentu. Tālāk ir aprakstīti pieejamie segmentu veidi un to izmantošanas iespējas.

Klikšķa veids

Izmantojiet šo segmentu, lai noskaidrotu, kuri klikšķi ir nodrošinājuši jūsu vietnes apmeklējumu, vai skatītu klikšķus uz mobilā tālruņa numura, ja jūsu reklāma tiek rādīta mobilajā ierīcē (tiek dēvēta arī par reklāmu “noklikšķināt, lai zvanītu”).

Iespējams, segmentēšana pēc klikšķu veida nebūs saderīga ar visu veidu metriku, piemēram, ar video kampaņu skatījumu metriku.

Piezīme

Klikšķa veids var attiekties uz vairākiem viena seansa aspektiem (piemēram, reklāmas seanss “noklikšķināt, lai zvanītu” vienā reklāmā var tikt rādīts kopā ar virsraksta seansu). Šādā gadījumā lejupielādētā pārskata kopējās statistikas slejā būs apzīmējums “--”. Kopsumma nebūtu precīza, jo daži seansi tiktu uzskaitīti divreiz.

Skatiet norādījumus par to, kā reklāmai pievienot tālruņa numuru.

Reklāmguvumi

Ja esat iestatījis reklāmguvumu uzskaiti, segmentos “Reklāmguvuma nosaukums”, “Reklāmguvumu kategorija” un “Reklāmguvumu avots” varat gūt ieskatu reklāmguvumu veiktspējā.

Dienas līdz reklāmguvumam

Segmentā “Dienas līdz reklāmguvumam” tiek parādīts, cik ilgs laiks pagājis no klienta reklāmas seansa līdz attiecīgajam reklāmguvumam. Izmantojiet segmentu “Dienas līdz reklāmguvumam”, lai izprastu, cik ilgi jums jāgaida, līdz varat sākt reklāmguvumu datu interpretēšanu un pārskatu veidošanu. Novērojot, cik ilgs laiks lietotājiem iepriekš bijis nepieciešams, lai radītu reklāmguvumu, varat gūt labāku priekšstatu par to, kad sākt jaunu reklāmas kampaņu.

Ierīce

Izmantojiet šo segmentu, lai salīdzinātu veiktspēju dažādās ierīcēs: datoros, mobilajos tālruņos un planšetdatoros.

Eksperimenti

Ja izmantojat kampaņas eksperimentu, cilnē Atslēgvārdi, Reklāmas vai Reklāmu kopas varat segmentēt datus pēc eksperimenta vai kontroles grupas (vai pēc abiem kritērijiem). Cilnē Kampaņas būs pieejami apkopoti kontroles grupas un eksperimenta dati.

Atslēgvārds/izvietojums

Izmantojiet šo segmentu, lai salīdzinātu, kā darbojas atsevišķi reklāmu atslēgvārdi.

Šis segments ir pieejams tikai cilnē Reklāmas.

Tīkls

Izmantojot šo segmentu, var salīdzināt veiktspēju meklēšanas tīklā un reklāmas tīklā. Šis segments bieži tiek lietots, lai salīdzinātu atsevišķas reklāmas cilnē Reklāmas.

Tīkls (detalizēti)

Izmantojiet šo segmentu, lai salīdzinātu veiktspēju Google meklēšanas tīklā, meklēšanas partneru vietnēs un reklāmas tīklā. Šis segments bieži tiek lietots, lai cilnē Reklāmas salīdzinātu atsevišķu reklāmu veiktspēju pēc tīkla.

Meklēšanas vienumu atbilstības veids

Atslēgvārda segmentēšana pēc meklēšanas vienumu atbilstības veida var palīdzēt jums izprast, kā faktiskie meklēšanas vienumi ir saistīti ar jūsu atslēgvārdiem. Izvēloties šo segmenta veidu, varat noskaidrot sava atslēgvārda veiktspēju atkarībā no tā atbilstības iestatījuma (plašā, frāzes un precīzā atbilstība).

Šo segmentu varat izmantot, lai skatītu konkrēta atslēgvārda klikšķus, seansus vai VKS katra meklēšanas vienuma atbilstības veida gadījumā. Pēc tam varat mainīt atslēgvārda atbilstības veidu, lai uzlabotu veiktspēju.

Piemērs

Pieņemsim, ka izmantojat atslēgvārdu rotaļlietas sunim, ko esat iestatījis kā plašās atbilstības atslēgvārdu, un klients meklēšanas vaicājumā ieraksta rotaļlietas, kuras iegādāties suņiem. Meklēšanas vienuma atbilstības veids būs plašā atbilstība. Ja klients meklēs vaicājumu iegādāties rotaļlietas sunim vai iegādāties rotaļlietas suņiem, meklēšanas vienuma atbilstības veids būs frāzes atbilstība. Ja klients meklēšanas vaicājumā ievada vienkārši rotaļlietas sunim vai rotaļlietas suņiem, meklēšanas vienumu atbilstības veids būs precīzā atbilstība.

Jūsu atslēgvārds Meklēšanas vienums Meklēšanas vienumu atbilstības veids
rotaļlietas sunim rotaļlietas, kuras iegādāties suņiem Plašā atbilstība
rotaļlietas sunim iegādāties rotaļlietas sunim
iegādāties rotaļlietas suņiem
Frāzes atbilstība
rotaļlietas sunim rotaļlietas sunim
rotaļlietas suņiem
Precīzā atbilstība

Tagad pieņemsim, ka pievienojat segmentu statistikas tabulai un pamanāt, ka jūsu plašās atbilstības atslēgvārds rotaļlietas sunim aktivizē reklāmas rādīšanu katra meklēšanas vienuma atbilstības veidam (plašajai, frāzes un precīzajai atbilstībai). Atkarībā no tā, kāda ir vienuma rotaļlietas sunim veiktspēja katra meklēšanas vienuma atbilstības veida gadījumā, varat izlemt paaugstināt vai pazemināt atslēgvārda cenu.

Svarīga informācija

Pat ja izvēlaties nerādīt reklāmas tuviem precīzās atbilstības un frāzes atbilstības atslēgvārdu variantiem, iespējams, pamanīsiet precīzās un frāzes meklēšanas vienumu atbilstības veidu skaita palielināšanos. Piemēram, ja atslēgvārdu sarakstā ir iekļauts plašās atbilstības atslēgvārds rotaļlietas sunim, bet lietotājs meklē vienumu rotaļlieta sunim, šī meklēšanas vienuma atbilstības veids tiks identificēts kā precīzā atbilstība, jo rotaļlieta sunim ir vienuma rotaļlietas suņiem tuvs variants.

Īpaša kategorija

Segments “Īpaša kategorija” ir pieejams, lejupielādējot pārskatu par savu reklāmu automātisko izvietojumu veiktspēju Google reklāmas tīklā. Tajā ir redzamas divu veidu lapas, kurās tika rādītas jūsu reklāmas: kļūdu lapas un rezervēto domēnu vietnes.

Laiks

Izmantojiet šo segmentu, lai statistikas tabulu sadalītu rindās, ņemot vērā atlasīto laika periodu. Ja pieprasīsiet ievērojamu datu apjomu, iespējams, tiksiet aicināts lejupielādēt pārskatu.

Tālāk ir norādītas pieejamās opcijas.

 • Nedēļas diena (pirmdiena, otrdiena, trešdiena…)
 • Diena (piemēram, “Trešd., 2011. g. 21. dec.”)
 • Nedēļa
 • Mēnesis
 • Ceturksnis
 • Gads
 • Stunda

Padoms

Varat arī izmantot cilni Kategorijas, lai skatītu veiktspēju pēc laika periodiem.

Augšā vai citur

Statistikas tabulās lietojot segmentu “Augšā vai citur”, varat uzzināt, kur Google meklēšanas rezultātu un meklēšanas partneru lapās tika rādīta jūsu reklāma. Datu segmentēšana pēc kategorijas “Augšā vai citur” var palīdzēt optimizēt meklēšanas tīkla kampaņas, lai jūsu reklāmas tiktu rādītas tajās lapas daļās, kuras vislabāk noder jūsu vajadzībām.

Kā interpretēt datus

 • Google meklēšana: augšā — jūsu reklāma tika rādīta virs dabiskajiem Google meklēšanas rezultātiem.
 • Google meklēšana: citur — visas Google Ads teksta reklāmas, kas netiek rādītas tieši virs Google meklēšanas rezultātiem, tiek iekļautas kategorijā “Google meklēšana: citur”.
 • Meklēšanas partneri: augšā — jūsu reklāma meklēšanas partneru lapā tika rādīta virs dabiskajiem partnera meklēšanas rezultātiem.
 • Meklēšanas partneri: citur — reklāmas, kas netiek rādītas tieši virs partnera meklēšanas rezultātiem, tiek iekļautas kategorijā Citur.
 • Google reklāmas tīkls — jūsu reklāma tika rādīta Google reklāmas tīklā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.