Използване на сегменти в таблиците Ви

Използвайте сегменти, за да извадите на преден план най-важните за Вас данни в таблиците в Google Ads. С помощта на сегментите можете да разделяте данните си в редове и да изолирате точно това, което искате да виждате. Изборът на сегменти варира в зависимост от разглежданата от Вас таблица в профила Ви в Google Ads, но те може да включват периоди от време, тип кликвания или устройство.

В тази статия се обяснява как да използвате сегменти.

Инструкции

Как да сегментирате редовете на таблицата си

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Използвайте страничното меню, за да навигирате до таблицата, която искате да сегментирате.
 3. Кликнете върху иконата за сегментиране Сегментиране и изберете данните, които искате да изолирате.
 4. За да премахнете сегмент, кликнете върху иконата за сегментиране Сегментиране и изберете Без сегментиране.

Ако прилагате несъвместим сегмент, в графите може да не се показва стойност. Например сегменти, основани на реализации, като „Действие, водещо до реализация“ и „Изоставане във времето на реализациите“, се извеждат само в графи, свързани с реализациите, като „Реализации“, „Всички реал.“ и „Стойност на реализацията“. Следователно в други графи, като „Кликвания“, „Импр.“ и „Разходи“, стойността ще е празна „--“, когато се приложи сегмент, основан на реализации. Това включва и графи, използващи разходи, като напр. Цена/Реал.

Как се използват различните типове сегменти с цел получаване на статистика

Някои сегменти могат да се намерят в почти всеки раздел в профила Ви в Google Ads, докато други са налице само в определени раздели. В някои случаи може да се наложи да изтеглите отчет, за да приложите определен сегмент към данните си. Следва информация за наличните типове сегменти и как можете да ги използвате:

Дестинация на рекламата

Дестинацията на рекламата посочва къде се озовава потребителят, след като кликне върху рекламата Ви. Ако получавате трафик както към приложението, така и към мобилния си уебсайт, можете да използвате този сегмент, за да сравните ефективността на рекламата въз основа на това къде са се озовавали потребителите.

Изпълнете следните стъпки, за да подсигурите най-точното сегментиране за трафика в мрежата и приложенията в този отчет:

 1. Настройте проследяване на реализациите от приложения чрез комплект за разработване на софтуер (SDK) на Firebase или SDK на трета страна.
 2. Изпращайте всички позиви от конектора (сесията стартира идентификатора на Google за кликване) до Google Ads.
 3. Свържете профила в Google Анализ за Firebase или този на трета страна с идентификационния номер на клиента в Google Ads.
Сегментирането по дестинация на рекламата може да не е съвместимо с всички показатели, като например реализации след показване за видеокампании и кампании за приложения

Тип кликване

Използвайте този сегмент, за да видите кои кликвания са довели до посещения на уебсайта Ви или кликванията върху телефонния Ви номер, когато рекламата Ви се показва на мобилни устройства (наречени още обаждания чрез кликване).

Сегментирането по тип кликване може да не е съвместимо с всички показатели – например тези за показване на видеокампании.

Забележка

„Тип кликване“ може да важи за няколко аспекта на една и съща импресия (например за една и съща реклама може да има импресия от обаждане чрез кликване и импресия от заглавието). В този случай в изтегления отчет ще видите „--“ вместо общи стойности. Общата сума би била неточна, тъй като някои импресии биха били преброени двойно.

Ето как да добавите телефонен номер към рекламата си.

Типът кликване върху „Пряка връзка към приложение“ ще бъде оттеглен по-късно тази година. Можете да използвате сегмента „Дестинация на рекламата“, за да разберете ефективността на приложението си.

Реализации

Ако сте настроили проследяване на реализациите, сегментите „Име на реализацията“, „Категория на реализацията“ и „Източник на реализациите“ могат да Ви предоставят статистика за ефективността на реализациите.

Дни до реализация

Сегментът Дни до реализация Ви показва разликата във времето между рекламната импресия и последващата реализация от клиента. Използвайте „Дни до реализация“, за да разберете колко дълго трябва да изчаквате за даден ден за отчитане, преди да можете да тълкувате числата, свързани с реализациите Ви. Като следите колко време може да е било необходимо на потребителите, за да осъществят реализация за минали периоди, можете да получите и по-добра представа кога да стартирате нова рекламна кампания.

Устройство

Използвайте този сегмент, за да сравните ефективността за различни устройства: компютри, мобилни телефони и таблети.

Ключова дума/разположение

Използвайте този сегмент, за да сравните каква е ефективността на отделни ключови думи за определени реклами.

Този сегмент е налице само в раздела Реклами.

Мрежа

Използвайте този сегмент, за да сравните ефективността в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа. Често той служи за сравняване на отделни реклами в раздела Реклами.

Мрежа (подробно)

Използвайте този сегмент, за да сравните ефективността в Google Търсене, тази при партньорите в мрежата за търсене и тази в дисплейната мрежа. Често той служи за сравняване на ефективността по мрежа за отделни реклами в раздела Реклами.

Тип на съвпадението на думите за търсене

Сегментирането на ключова дума по тип на съвпадението на думите за търсене може да Ви помогне да разберете каква е връзката между действителните думи за търсене и ключовата дума, която имате. Този тип сегмент може да Ви покаже каква е ефективността на ключовата Ви дума при широко съвпадение, съвпадение по фраза и точно съвпадение.

Освен това можете да го използвате, за да видите кликванията, импресиите или CTR от всеки тип на съвпадението на думата за търсене за определена ключова дума. След това можете да извършите промени в типа на съвпадението на ключовата си дума, за да подобрите ефективността.

Пример

Да приемем, че имате ключова дума играчки за кучета, за която сте задали широко съвпадение, а клиент търси играчки за купуване за кучета. Типът на съвпадението на думата за търсене ще бъде широко. Ако клиентът търси купуване на играчки за куче или купуване на играчки за кучета, типът на съвпадение ще бъде по фраза. Ако заявката на клиента е само играчки за куче или играчка за кучета, типът на съвпадението на думата за търсене ще бъде точно.

Вашата ключова дума Дума за търсене Тип на съвпадението на думите за търсене
играчки за кучета играчки за купуване за кучета Широко съвпадение
играчки за кучета купуване на играчки за куче
купуване на играчки за кучета
Съвпадение по фраза
играчки за кучета играчки за куче
играчки за кучета
Точно съвпадение

Да приемем сега, че добавите сегмента към таблицата със статистически данни и видите, че ключовата Ви дума с широко съвпадение играчки за кучета показва рекламата Ви за всеки тип на съвпадението на думата за търсене (широко, по фраза и точно). Въз основа на ефективността на играчки за кучета за всеки тип на съвпадението на думата за търсене може да решите да увеличите или намалите офертата си за ключовата дума.

Имайте предвид следното

Дори ако изберете да не показвате рекламите си за близки варианти на ключовите си думи с точно съвпадение и съвпадение по фраза, все пак може да забележите увеличение на броя думи за търсене с тези типове на съвпадението. Ако например списъкът Ви с ключови думи съдържа ключовата дума с широко съвпадение играчки за кучета и някой търси играчка за кучета, ще определим типа на съвпадение на тази дума за търсене като точно, тъй като играчка за кучета е близък вариант на играчки за кучета.

Период от време

Използвайте този сегмент, за да разделите таблицата със статистически данни на редове въз основа на избрания от Вас период от време. Ако заявите значителен обем данни, може да получите съобщение с указание да изтеглите отчет.

Опциите включват:

 • Ден от седмицата (понеделник, вторник, сряда...)
 • Ден (например сряда, 21 декември 2011 г.)
 • Седмица
 • Месец
 • Тримесечие
 • Година
 • Час от деня.

Съвет

Можете да използвате и раздела Величини, за да преглеждате ефективността по периоди от време.

Горе спрямо другаде

Приложете сегмента „Горе спрямо другаде“ към таблиците със статистически данни, за да установите къде на страниците с резултати от търсенето с Google и партньорските страници в мрежата за търсене се е показвала рекламата Ви. Това може да Ви помогне да оптимизирате кампаниите си в мрежата за търсене, така че рекламите Ви да се показват на най-ефективните места на страницата.

Как се тълкуват данните

 • Google Търсене: Горе – рекламата Ви се е показвала над органичните резултати от търсенето с Google.
 • Google Търсене: Другаде – всички текстови реклами от Google Ads, които не се показват директно над резултатите от търсенето с Google, се категоризират като „Google Търсене: Другаде“.
 • Партньори в мрежата за търсене:  От октомври 2020 г. за партньорите в мрежата за търсене вече не се прави разграничението „Горе спрямо другаде“ и всички данни от партньорите в мрежата за търсене ще бъдат включени в един сегмент. Пак може да виждате етикета „Партньори в мрежата за търсене: Горе“, който включва данни преди октомври 2020 г.
 • Google Дисплейна мрежа – рекламата Ви се е показвала в дисплейната мрежа на Google.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false