Използване на сегменти в таблиците Ви

Използвайте сегменти, за да извадите на преден план най-важните за Вас данни в таблиците в Google Ads. С помощта на сегментите можете да разделяте данните си в редове и да изолирате точно това, което искате да виждате. Изборът на сегменти варира в зависимост от разглежданата от Вас таблица в профила Ви в Google Ads, но те може да включват периоди от време, тип кликвания или устройство.

В тази статия се обяснява как да използвате сегменти.

Инструкции

Как да сегментирате редовете на таблицата си

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Използвайте страничното меню, за да навигирате до таблицата, която искате да сегментирате.
 3. Кликнете върху иконата за сегментиране Сегментиране и изберете данните, които искате да изолирате.
 4. За да премахнете сегмент, кликнете върху иконата за сегментиране Сегментиране и изберете Без сегментиране.

Ако прилагате несъвместим сегмент, в графите може да не се показва стойност. Например сегменти, основани на реализации, като „Действие, водещо до реализация“ и „Изоставане във времето на реализациите“, се извеждат само в графи, свързани с реализациите, като „Реализации“, „Всички реал.“ и „Стойност на реализацията“. Следователно в други графи, като „Кликвания“, „Импр.“ и „Разходи“, стойността ще е празна „--“, когато се приложи сегмент, основан на реализации. Това включва и графи, използващи разходи, като напр. Цена/Реал.

Как се използват различните типове сегменти с цел получаване на статистика

Някои сегменти могат да се намерят в почти всеки раздел в профила Ви в Google Ads, докато други са налице само в определени раздели. В някои случаи може да се наложи да изтеглите отчет, за да приложите определен сегмент към данните си. Следва информация за наличните типове сегменти и как можете да ги използвате:

Дестинация на рекламата

Дестинацията на рекламата посочва къде се озовава потребителят, след като кликне върху рекламата Ви. Ако получавате трафик както към приложението, така и към мобилния си уебсайт, можете да използвате този сегмент, за да сравните ефективността на рекламата въз основа на това къде са се озовавали потребителите.

Изпълнете следните стъпки, за да подсигурите най-точното сегментиране за трафика в мрежата и приложенията в този отчет:

 1. Настройте проследяване на реализациите от приложения чрез комплект за разработване на софтуер (SDK) на Firebase или SDK на трета страна.
 2. Изпращайте всички позиви от конектора (сесията стартира идентификатора на Google за кликване) до Google Ads.
 3. Свържете профила в Google Анализ 4 за Firebase или този на трета страна с идентификатора на клиента в Google Ads.
Сегментирането по дестинация на рекламата може да не е съвместимо с всички показатели, като например реализации след показване за видеокампании и кампании за приложения

Тип Brand Lift

Измерването на ефекта върху марката не е налице за всички профили в Google Ads. За да го използвате, свържете се с представителя на Google за връзка с клиента. Ако не разполагате с такъв, няма да можете да използвате Brand Lift.

Използвайте този сегмент, за да виждате показателите, свързани с типовете въпроси в анкетата, които сте избрали за проучването си: „Разпознаваемост на рекламите“, „Информираност“, „Обмисляне на покупка“, „Благосклонност“ и „Намерение за покупка“.

Ако избраният период от време обхваща няколко периода на показване на реклами или проучвания, изгледът на ниво кампания ще показва обобщените статистически данни.

За повече информация прегледайте Разясняване на Вашите данни от измерването на ефекта върху марката.

Тип кликване

Използвайте този сегмент, за да виждате кликванията върху кои елементи от рекламите са довели до посещения на уебсайта Ви. Стойностите включват:

Сегментирането по тип кликване може да не е съвместимо с всички показатели – например тези за показване на видеокампании.

Забележка

„Тип кликване“ може да важи за няколко аспекта на една и съща импресия (например за една и съща реклама може да има импресия от обаждане чрез кликване и импресия от заглавието). В този случай в изтегления отчет ще видите „--“ вместо общи стойности. Общата сума би била неточна, тъй като някои импресии биха били преброени двойно.

Реализации

Ако сте настроили проследяване на реализациите, следните сегменти могат да Ви дадат представа за ефективността на реализациите:
 • Действие, водещо до реализация: името на зададеното действие, водещо до реализация, което проследявате
 • Категория на реализациите: категорията на реализациите, основана на настройката Ви за действия, водещи до реализация (например покупки, изпратени формуляри за възможни клиенти, регистрации, контакти, заявки за оферти, изтегляния, изтегляне на упътвания, ангажиране, показвания на страници и др.)
 • Източник на реализациите: където се изпълнява измерването на реализациите (например маркер на уебсайта, Google Анализ, посещения на магазина, мобилно приложение (Firebase), мобилно приложение (анализ на приложения от трета страна), хоствано от Google и др.)
 • Тип рекламно събитие: това е действието, което предхожда реализация (например ангажирано показване, кликвания, взаимодействие, импресия)
 • Дни до реализация: разлика във времето между рекламната импресия и последващата реализация от клиента. Използвайте „Дни до реализация“, за да разберете колко дълго трябва да изчаквате за даден ден за отчитане, преди да можете да тълкувате числата, свързани с реализациите Ви. Като следите колко време може да е било необходимо на потребителите, за да осъществят реализация за минали периоди, можете да получите и по-добра представа кога да стартирате нова рекламна кампания
 • Корекция на реализация
 • Дни до реализация или корекция
 • Нови спрямо завръщащи се клиенти
 • Корекция на правилото за стойност

Устройство

Използвайте този сегмент, за да сравните ефективността за различни устройства: компютри, мобилни телефони, таблети и телевизионни екрани.

Мрежа (с партньори в мрежата за търсене)

Използвайте този сегмент, за да сравните ефективността в Google Търсене, тази при партньорите в мрежата за търсене и тази в дисплейната мрежа. Често той служи за сравняване на ефективността по мрежа за отделни реклами в раздела „Реклами“.

Час

Използвайте този сегмент, за да разделите таблицата със статистически данни на редове въз основа на избрания от Вас период от време. Ако заявите значителен обем данни, може да получите съобщение с указание да изтеглите отчет.

Опциите включват:

 • Ден от седмицата (понеделник, вторник, сряда...)
 • Ден (например сряда, 21 декември 2011 г.)
 • Седмица
 • Месец
 • Тримесечие
 • Година
 • Час от деня

Имайте предвид, че можете да сегментирате по „ден“ само когато периодът от време е 16 дни или по-малко.

Съвет

Можете да използвате и раздела „Величини“, за да преглеждате ефективността по периоди от време.

Горе спрямо другаде

Приложете сегмента „Горе спрямо другаде“ към таблиците със статистически данни, за да установите къде на страниците с резултати от търсенето с Google и партньорските страници в мрежата за търсене се е показвала рекламата Ви. Това може да Ви помогне да оптимизирате кампаниите си в мрежата за търсене, така че рекламите Ви да се показват на най-ефективните места на страницата.

Как се тълкуват данните

 • Google Търсене: Горе – рекламата Ви се е показвала над органичните резултати от търсенето с Google.
 • Google Търсене: Другаде – всички текстови реклами от Google Ads, които не се показват директно над резултатите от търсенето с Google, се категоризират като „Google Търсене: Другаде“.
 • Партньори в мрежата за търсене – от октомври 2020 г. за партньорите в мрежата за търсене вече не се прави разграничението „Горе спрямо другаде“ и всички данни от партньорите в мрежата за търсене ще бъдат включени в един сегмент. Пак може да виждате етикета „Партньори в мрежата за търсене: Горе“, който включва данни преди октомври 2020 г.
 • Google Дисплейна мрежа – рекламата Ви се е показвала в Google Дисплейна мрежа.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false