Statistikatabeli veergude teave

Statistikatabelite veerud sisaldavad teie konto kohta mitmesugust teavet. Veergude valikud olenevad sellest, millist statistikatabelit vaatate. Teil on võimalik valida veerud, mida soovite näha, ja need siis eelistatud järjekorras salvestada. Sel viisil on statistikatabelis kohe saadaval ülevaade kõigist teie jaoks olulisimatest andmetest.

Selles artiklis antakse ülevaade tavapärastest veergudest ja veergudest, mis on saadaval ainult siis, kui vaatate teatud andmekogumit.

Nõuanne

Toimivust saab võrrelda ka kuupäevavahemike lõikes ja tulemusi saab vaadata statistikatabeli veergudes. Vaadake, kuidas kahe ajavahemiku toimivust võrrelda.

Sagedamini kasutatavad veerud

Teatud veerud on olemas peaaegu igal Google Adsi konto lehel.

Soovitatud veerud

Google Ads võib mõnikord teie kampaania seadete alusel soovitada statistikatabelitesse mõne veeru lisamist. Veergude valimise alused on erinevad (konversioonid, sihtimisseaded, pakkumisstrateegia ja muud faktorid). Soovi korral saate soovitatud veerge lisada ja eemaldada või kampaanias sellest funktsioonist täielikult loobuda. Lisateavet leiate artiklist Statistikatabelisse veergude lisamine ja nende eemaldamine.
Veerg „Olek”

Veerg „Olek” lehel „Kampaaniad” ja „Reklaamirühmad” sisaldab individuaalsete kampaaniate või reklaamirühmade hetkeolekut ning ka seda, kas need on peatatud, eemaldatud, eelarvega piiratud või muus olekus.

 • Veerg „Olek” lehel „Reklaamid ja laiendid” näitab, kas teie reklaami esitatakse. Kui reklaami ei esitata, näete ka, kas see on peatatud, eemaldatud või tagasi lükatud.
 • Lehel „Märksõnad” näete sellest veerust, kas iga märksõna on reklaamide käivitamiseks sobilik ning kas kampaania või reklaam, millesse märksõna kuulub, on peatatud, eemaldatud, tagasi lükatud või muus olekus.

Lugege kampaaniate, reklaamirühmade, reklaamide ja märksõnade olekute kohta lisateavet.

Toimivusveerud

Statistikatabelit vaadates võite vaikimisi näha järgmisi toimivusveerge.

 • Klikid – kui keegi klikib teie reklaamil (nt tekstreklaami sinisel pealkirjal), loetakse see klikiks.
 • Näitamised – näitamiseks loetakse kõik korrad, kui teie reklaam Google'i võrgustiku otsingutulemuste lehel või muul saidil kuvatakse. „Näitamised” on lühendatud kui „Näit.”.
 • CTR – suhtarv, mis näitab, kui sageli teie reklaami näinud inimesed sellel klikivad. CTR-i abil saab hinnata märksõnade ja reklaamide toimivust.
 • Keskm. CPC – reklaamide eest tasutud summa, mis on jagatud klikkide koguarvuga.
 • Keskm. CPM – keskmine summa, mille olete pidanud maksma reklaami 1000 näitamise eest (kui kasutate CPM-pakkumist).
 • Kulu – kõikide interaktsioonide, näiteks tekstreklaamide puhul klikkide ja videoreklaamide puhul vaatamiste kogukulu.

Kampaaniaülesed toimivusveerud

Kui vaatate korraga mitut kampaaniat, näete täiendavaid kampaaniaüleseid aruandeveerge: „Interaktsioonid”, „Interaktsioonide määr” ja „Keskmine kulu”. Veergudes on esitatud iga kampaania tüübi põhimõõdikud, mis annavad ülevaate sellest, kui tõhusalt aitavad reklaamid saavutada reklaamieesmärke. Näiteks veerus „Interaktsioonid” näete otsingukampaania klikkide arvu, videokampaania videovaatamiste arvu jne. Lugege interaktsioonide kohta lisateavet.

Konversiooniveerud

Kui olete oma veebisaidil konversioonide jälgimise seadistanud, annavad need veerud teile ülevaate konversioonide toimivusest. Veeru otstarvet selgitava definitsiooni nägemiseks hõljutage kursorit vastava veeru ülaservas oleva küsimärgi Küsimärk kohal.

Omistamisveerud

Need veerud aitavad mõista, milline roll on teie märksõnadel konversioonini viivates otsingutes saidil Google.com. Sageli saab kogu au endale viimane enne konversiooni tehtud klikk, kuna see viib otse teie soovitud müügi, ostu või registreerumiseni. Kuid teie kliente võisid selle konversiooni poole suunata ka abistavad märksõnad. Abistatud konversioonide andmed omistamisaruannetest annavad teile veel parema ülevaate individuaalsete märksõnade väärtusest konversioonide genereerimisel. Nagu konversioonide veergude puhul, peab teil ka abistatud konversioonide andmete vaatamiseks olema veebisaidil seadistatud konversioonide jälgimine.

Atribuutide veerud

Statistikatabelit vaadates võite vaikimisi näha järgmisi atribuutide veerge.
 • Pakkumisstrateegia tüüp: selle pakkumisstrateegia nimi, millega hallatakse teie märksõnade, reklaamirühmade ja kampaaniate pakkumisi. Kui teie kampaanias on kasutusel näiteks kasutaja määratud CPC-pakkumine, on veerus kirjas „CPC”. Kui aga teie kampaania kasutab automaatset pakkumist, on veerus kirjas „Automaatne”. Samuti võite näha märget „(täiustatud)”, mis tähendab, et Google Ads korrigeerib maksimaalset CPC-pakkumist teie eesmärgi saavutamiseks (nt konversioonide maksimeerimiseks).
 • Pakkumisstrateegia: automaatne pakkumise portfellistrateegia, millega hallatakse teie märksõnade, reklaamirühmade ja kampaaniate pakkumisi. Selles veerus näete paindliku pakkumisstrateegia jaoks loodud nime. Kui te paindlikku pakkumisstrateegiat ei kasuta, kuvatakse kriips (-).

Kõne üksikasjade veerud

Nendest veergudest leiate statistilist teavet selliste kõnede kohta, mis pärinevad Google'i edasisuunamisnumbrit näitavatest reklaamidest laua-, süle- ja tahvelarvutites ning nutitelefonides. Veerud asuvad lehel „Reklaamirühmad” ja „Kampaaniad”. Uurige, milline statistikateave on saadaval kõne üksikasjade veergudes.

Ainult kindlatel lehtedel kuvatavad veerud

Mõned veerud on olemas ainult teatud Google Adsi konto lehtedel. Need veerud annavad teile toimivuse kohta järgmist teavet.

Aktiivsete toodete % (ainult Shopping-kampaaniate jaoks)

Veerg „Aktiivsete toodete %” näitab tooterühma aktiivsete toodete ja kõikide tooterühma jaoks edastatud toodete jagatist. See veerg võib aidata mõista, kuidas tooteandmed ja kampaaniaseaded mõjutavad tooterühma toimivust.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks aktiivne, peab see vastama alltoodud nõuetele.

 • Toode on Merchant Centeri kontol kinnitatud.
 • Toode on aktiivne. Toote kampaania ja reklaamirühm on lubatud ning selle tooterühm ei ole välistatud.

Kui toode pole aktiivne, ei ole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada.

Näide

Kui tooterühm on määratud väärtusele „Välistatud”, on aktiivsete toodete protsent 0. See tähendab, et ühtegi teie toodet ei saa kuvada.

Veaotsing

Vaadake lehel „Tooted” veergu „Toote olek”, et mõista, miks mõni toode on mitteaktiivne. Siin on mõned tavalisemad põhjused ja juhised probleemide lahendamiseks.

 • Teie toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui tooted on tagasi lükatud, ei ole need teie Shopping-kampaanias saadaval. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

 • Toode on kinnitatud, aga passiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania või reklaamirühm võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma maksimaalne CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
Kinnitatud toodete % (ainult Shopping-kampaaniate jaoks)

Veerg „Kinnitatud toodete %” näitab tooterühma kinnitatud toodete ja tooterühma jaoks edastatud toodete jagatist. See veerg võib aidata mõista, kuidas tooteandmed mõjutavad tooterühma toimivust.

Mida see tähendab?

Kinnitamiseks tuleb toode kinnitada Merchant Centeri kontol. Kinnitatud toode vastab meie eeskirjade ja andmekvaliteedi nõuetele.

Kui toode pole kinnitatud, ei ole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada.

Näide

Kui teie tooterühmas on edastatud 80 toodet ja kinnitatud on 60 toodet, siis on 75% teie toodetest kinnitatud. See tähendab, et 25% teie toodetest pole võimalik näidata.

Veaotsing

Toote tagasilükkamisel võib olla mitu põhjust. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

Esitamiseks valmis toodete % (ainult Shopping-kampaaniate jaoks)

Veerg „Esitamiseks valmis toodete %” näitab tooterühmas esitamiseks valmis olevate toodete arvu ja tooterühma lisatud toodete arvu jagatist. See veerg võib aidata mõista, kuidas tooteandmed ja kampaaniaseaded mõjutavad tooterühma toimivust.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks esitamiseks valmis, peab see vastama alltoodud nõuetele.

 • Toode on Merchant Centeri kontol kinnitatud.
 • Toode on aktiivne. Toote kampaania ja reklaamirühm on lubatud ning selle tooterühm ei ole välistatud.
 • Toode on esitamiseks valmis. Toode on laos.

Kui toode pole esitamiseks valmis, pole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada. Esitamiseks valmisolevad tooted on sobilikud osalema reklaamioksjonil, aga samas pole tagatud, et need saavad näitamisi või klikke. Kui toode on esitamiseks valmis, aga ei saa näitamisi, võib põhjus olla selles, et pakkumine on liiga madal, eelarve on piiratud või leitakse vasted väga vähestele kasutajaotsingutele. Kui vähestele kasutajaotsingutele leitakse vasted, võite kaaluda toote nimele ja kirjeldusele lisaüksikasjade lisamist.

Näide

Kui teie tooterühma on lisatud kümme toodet, kuid neli toodet on otsas, on esitamiseks valmis 60% toodetest. See tähendab, et 40% toodete kohta reklaame ei näidata.

Veaotsing

Vaadake lehel „Tooted” veergu „Toote olek”, et mõista, miks mõni toode pole esitamiseks valmis. Siin on mõned tavalisemad põhjused ja juhised probleemide lahendamiseks.

 • Teie toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui tooted on tagasi lükatud, ei ole need teie Shopping-kampaanias saadaval. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

 • Toode on kinnitatud, aga passiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania või reklaamirühm võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma maksimaalne CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
 • Toode on läbi müüdud. Lisage toote saadavalolek, kasutades saadavaloleku atribuuti tooteandmetes. Kui teie toote saadavaolekuks on määratud Läbi müüdud, ei ole see toode esitamiseks valmis. Kui toode on ostmiseks valmis, värskendage kindlasti toote atribuuti ja näidake, et toode on laos. Vaadake lisateavet saadavaloleku atribuudi kohta.
Esitamise %

Selles veerus kuvatakse teie reklaami näitamise ajaprotsent võrreldes samasse reklaamirühma kuuluvate ülejäänud aktiivsete reklaamidega. See veerg on saadaval ainult lehel „Reklaamid ja laiendid”.

Nõuanne

Kahe reklaami esitamise % võrdlemisel korrigeerige täpse võrdluse saamiseks kindlasti kuupäevavahemikku, valides sellise ajavahemiku, kus esitati mõlemaid reklaame.

Selles pole midagi tavatut, kui iga teie reklaamirühma reklaami esitamise protsent või näitamiste arv erinevad. Konkreetse reklaami kuvamissagedust mõjutavad järgmised tegurid.

 • Reklaami vaheldumine

  Vaikimisi on kõigis kampaaniates määratud optimeeritud reklaami esitamine. See tähendab, et kui ühel reklaamil on suurem klikkimise määr (CTR), kuvatakse seda teistest teie reklaamirühma reklaamidest sagedamini. See süsteem eelistab automaatselt paremini toimivaid reklaame, mis toovad teie saidile rohkem liiklust.

  Kui soovite, et Google Adsi süsteem vahetaks teie reklaame enam-vähem ühtlaselt, saate optimaalsest reklaami esitamisest loobuda. Sel juhul võtke arvesse, et teie reklaamide esitamise protsent või näitamiste arv võivad ikkagi erineda. Selle põhjuseks on asjaolu, et Google Adsi süsteem arvestab reklaami asetamisel otsingutulemuste lehele selle kvaliteediskoori. Kõrge kvaliteediskooriga reklaam võib ilmuda otsingutulemuste esimesel lehel, kus see kogub igal esitamisel näitamise. Väikse kvaliteediskooriga reklaam seevastu võib ilmuda otsingutulemuste teisel lehel, kus see kogub näitamise ainult juhul, kui kasutaja liigub klikkides sellele lehele.

 • Aeg

  Kui reklaam luuakse hilisel kellaajal, on sellel päeva lõpuks väiksem reklaami esitamise protsent kui olemasolevatel reklaamidel. Aja jooksul erinevus väheneb.

 • Kinnitamise olek

  Kui reklaam tuleb alles üle vaadata ja kinnitada, ilmub see ainult Google’is. Kui reklaam ei kogu veel Google'i võrgustikus näitamisi, on sellel väiksem reklaami esitamise protsent.

Aktiivne pakkumise korrig.

Aktiivne pakkumiste korrigeerimine on teie määratud pakkumiste korrigeerimise tüüp. Kui olete määranud näiteks mobiilipakkumise korrigeerimise, kuvatakse siin „Seade”. Pakkumisi saate suurendada või vähendada, et teie pakkumised oleksid teatud seadmetes, asukohtades, kellaaegadel jms vastavalt teie soovile kas rohkem või vähem konkurentsivõimelised. Pakkumise korrigeerimised aitavad teil täpsemalt juhtida seda, millal ja kus teie reklaami esitatakse.

Reklaami ID

See on teie reklaami individuaalne ID-kood.

Reklaami tüüp

See veerg näitab reklaami tüüpi: kas see on tekst-, pilt-, mobiili- või videoreklaam.

Hinnapakkumiste modelleerija

Need veerud prognoosivad, kuidas erinevad pakkumismuudatused võiksid mõjutada teie iganädalast otsinguvõrgustiku liiklust. Prognoose värskendatakse tavaliselt kord päevas ja need kajastavad teie konto viimase seitsme päeva kontotegevusi alates nende arvutamise alguspäevast (kuni seitse päeva tagasi). Hinnapakkumiste modelleerija veerud on saadaval märksõnatasemel ja seadme pakkumiste korrigeerimiste jaoks kampaaniatasemel. Lisateavet mõlema tüübi kohta leiate allolevatest jaotistest.

Kui veerus on märge „--”, siis polnud meil piisavalt andmeid viimase seitsme päeva prognoosi loomiseks.

Arvestage, et hinnapakkumiste modelleerija veerud sisaldavad prognoose selle kohta, kuidas teistsugused pakkumised oleksid võinud teie reklaami toimivust mõjutada. Need ei anna siiski mingit garantiid ega ennusta teie reklaamide edaspidist toimivust. Need veerud ei näita selliste kampaaniate prognoose, mis kasutavad automaatset CPC-pakkumist või siht-CPA-d või kulutavad regulaarselt ära kogu oma päevaeelarve.

Märksõna hinnapakkumiste modelleerija veerud

Hinnapakkumiste modelleerijate veerud otsinguvõrgustiku ja Display-võrgustiku kampaaniate kohta on saadaval lehel „Märksõnad”.

Veerg „Max CPC-baaspakkumine” loetleb pakkumised, mida Google Ads kasutas hinnapakkumiste modelleerijas teiste veergude klikkide ja kuluprognooside loomiseks. Vaadake seda hinnapakkumiste modelleerija tulemuste hindamisel max CPC-pakkumise asemel. Teie praegune max CPC-pakkumine võib olla pärast Google Adsi prognooside tegemist muutunud.

Kampaaniataseme seadmepõhise pakkumise korrigeerimise veerud

Seadme pakkumiste korrigeerimiste korral saab hinnapakkumiste modelleerija veerge vaadata ka kampaaniatasemel. Leiate need veerud vahekaardi Seaded alamvahekaardilt Seadmed.

Veerus „Baaspakkumise korrigeerimine” esitatakse pakkumise korrigeerimine, mida Google Ads kasutas hinnapakkumiste modelleerija teiste veergude prognooside koostamiseks. Vaadake seda veergu hinnapakkumiste modelleerija tulemuste hindamisel. Teie praegune pakkumise korrigeerimine võib olla muutunud pärast seda, kui Google Adsi prognoosid tehti.

Nende hinnapakkumiste modelleerija veergude prognoosid eeldavad, et kõik reklaamirühma taseme pakkumiste korrigeerimised on eemaldatud.

Lugege hinnapakkumiste modelleerijate kohta lisateavet.

Klikkide osakaal

Klikkide osakaal kujutab endast otsinguvõrgustikus saadud klikkide arvu, mis on jagatud hinnangulise maksimaalse klikkide arvuga, mille oleksite võinud saada.

Maksimaalne klikkide arv, mis te võiksite saada, sõltub teie reklaamide väljapaistvusest ja sellest, mitu teie reklaami otsingupäringu korral kuvatakse. Neid kahte asja omakorda mõjutavad paljud muud tegurid (sh pakkumine, reklaamide üldine kvaliteet ja asjakohasus).

Veerg on saadaval lehel „Tooterühmad”. Lugege klikkide osakaalu kohta lisateavet.

Kulu

See veerg näitab kampaania kogukulu teie valitud ajavahemiku jooksul.

Veerg on saadaval üksnes lehel „Kampaaniad”.

Max CPC vaikeväärtus

Teie maksimaalse kliki hinna (max CPC) vaikeväärtus on suurim summa, mille olete nõus oma reklaamil tehtud kliki eest maksma. Max CPC-vaikepakkumine määratakse reklaamirühma tasemel, kuid soovi korral saate selle alistamiseks määrata max CPC-d individuaalsete märksõnade jaoks. Võtke arvesse, et te ei maksa kunagi rohkem oma max CPC-st; sageli maksate isegi vähem. Keskmist summat, mida te klikkide eest maksate, näete veerus „Keskm. CPC”.

Pakkumiste kõrval võite näha märget „Automaatne” või „(täiustatud)”. Nende tähendus on järgmine.

 • Automaatne: see tähendab, et Google Ads määrab selles veerus kuvatava pakkumise automaatselt. Märget „Automaatne” võite näha juhul, kui teie kampaania kasutab automaatset pakkumist või näiteks reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi portfellistrateegiat. Neid pakkumissummasid ei saa muuta.
 • Täiustatud: see tähendab, et Google Adsi süsteem korrigeerib oksjonil kuvatavat pakkumist oksjonipõhiselt, et saavutada kasutatava pakkumisstrateegia eesmärk, näiteks maksimeerida konversioone tõhustatud klikipõhise hinna korral või maksimeerida konversiooniväärtust reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärgi täitmiseks. Arvestage, et iga selle reklaamirühma märksõna korral, mis kasutab vaikepakkumist, proovib Google Ads määrata pakkumised kuvatava pakkumisega ligikaudu samal tasemel.

Pidage meeles, et mõne pakkumisstrateegia (nt reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärgi) korral saab pakkumisi nii automaatselt määrata kui ka täiustada. Kui kasutate reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärki, ei kasutata kuvatavat pakkumist Display-võrgustiku oksjonite puhul.

Veerg „Max CPC vaikeväärtus” on saadaval ainult lehel „Reklaamirühmad”.

Efektiivne max. CPC (ainult Shopping-kampaaniate jaoks)

Shopping-kampaaniates kasutatakse tooterühmi toodetele pakkumiste määramiseks. Iga toote pakkumist saab kontrollida lehe „Tooted” veerus „Efektiivne max CPC". Efektiivne max CPC on pakkumine, mida reklaamioksjonil teie toodete asetuse määramiseks kasutatakse. See on valitud kampaanias või reklaamirühmas konkreetse toote kõrgeim pakkumine, isegi arvestades kampaania prioriteediseadeid.

Mida see tähendab?

Efektiivne maksimaalne kliki hind on suurim summa, mille olete nõus konkreetse toote eest reklaamirühmas pakkuma. Kui toode on välistatud või kampaania või tooterühmad ei ole lubatud, kuvatakse max CPC-pakkumise summa asemel märk „--”.

Nähtav väärtus ei sisalda alltoodud kampaaniaseadeid.

 • Pakkumiste korrigeerimised. See tähendab, et võite määratud pakkumiste korrigeerimiste järgi teha kõrgema pakkumise. Näiteks kui määrasite mobiilipõhise pakkumise korrigeerimise väärtusele 300%, võib efektiivne max CPC väärtusega 1 euro mobiilireklaamide pakkumisel kasvada 3 euroni. Lugege pakkumiste korrigeerimiste kohta lisateavet.

Näide

Teil on kahes reklaamirühmas kampaania „Jalanõud” tootega „Kiired tennised”. Üks reklaamirühm kasutab toote „Kiired tennised” jaoks maksimaalset CPC-pakkumist 1,20 eurot, teine reklaamirühm kasutab pakkumist 3,00 eurot. Kui vaatate kampaania lehel „Tooted” toodet „Kiired tennised”, näete, et efektiivne max CPC on 3,00 eurot, sest see on kõige suurem summa, mille olete nõus pakkuma kõikides reklaamirühmades, mis sisaldavad toodet „Kiired tennised”.

Hinnanguline 1. lehe pakkumine / Hinnanguline lehe ülaosa pakkumine / Hinnanguline 1. positsiooni pakkumine

Mõõdikud „Hinnanguline 1. lehe pakkumine”, „Hinnanguline lehe ülaosa pakkumine” ja „Hinnanguline 1. positsiooni pakkumine” prognoosivad ligikaudse kliki hinna (CPC) pakkumise, mida on vaja Google'i otsingutulemustes vastavalt esimesel lehel, lehe ülaosas või esimesel reklaamipositsioonil reklaami esitamiseks, kui otsingutermin kattub täpselt märksõnaga. Prognoosid põhinevad kvaliteediskooril ja sellel, kui suur on selle märksõna puhul reklaamijatevaheline konkurents.

Harva võib juhtuda, et „Hinnanguline lehe ülaosa pakkumine” on üle 100 USA dollari, mispuhul märgitakse see kujul >=US$100. Kui vaatate hinnangulist lehe ülaosa pakkumist ja hinnangulist esimese positsiooni pakkumist mõnes muus valuutas, võite näha sarnast märget juhul, kui prognoositud pakkumine on võrdväärne 100 USA dollariga teie eelistatud valuutas.

Võtke arvesse, et need prognoosid ei garanteeri paigutust. Reklaami positsiooni mõjutavad mitu tegurit, sh teiste reklaamijate tegevus, otsingukasutajate tegevus, konto seaded ja kontotegevused (näiteks eelarvemuudatused). Neil põhjustel võib reklaam jääda esimesel lehel või lehe ülaosas kuvamata, isegi kui teie pakkumine vastab prognoosidele.

Need veerud on saadaval ainult lehel „Märksõnad”.

Lõplik URL

Selle ja muud veerud leiate lehelt „Märksõnad”. Kui määrate märksõnatasemel lõpliku URL-i, on see iga reklaami jaoks määratud lõplikust URL-ist prioriteetsem. Oletame, et valite järgmised andmed.

 • Reklaami lõplik URL: www.example.com
 • Märksõna lõplik URL: www.example.com/fruits

Kui teie reklaami käivitab märksõna „apelsin”, kasutab reklaam lõpliku URL-ina aadressi „www.example.com/fruits”, mitte aadressi „www.example.com”.

Pildi URL

Kui olete otsustanud esitada Display-võrgustikus piltreklaame, talletatakse pilte Google'i serverites ja neile viidatakse selle URL-iga.

Näitamiste osakaal / Kaotatud IS (asetus) / Kaotatud IS (eelarve) / Täpse vastega IS

Näitamiste osakaalu saamiseks jagatakse nende näitamiste protsent, mille olete saanud, nende näitamiste prognoositud arvuga, mille saamiseks olite sobilik. Sobilikkus põhineb teie praegustel reklaamide sihtimisseadetel, kinnitusolekutel, pakkumistel ja kvaliteediskooridel. Lugege lisateavet näitamiste osakaalu, kaotatud IS-i (näitamiste osakaalu) ja täpse vaste IS-i kohta.

Veerg on saadaval lehtedel „Kampaaniad” ja „Reklaamirühmad”.

Kehtetud klikid / Kehtetute klikkide määr

Need veerud näitavad kehtetuks liigitatud ja seetõttu teie kontolt automaatselt välja filtreeritud klikkide arvu ja protsenti. Teilt ei võeta nende klikkide eest tasu ja need ei mõjuta teie konto statistikat. Lugege kehtetute klikkide kohta lisateavet.

Veerg on saadaval üksnes lehel „Kampaaniad”.

Vaste tüüp

Google'i otsinguvõrgustikku sihtivate kampaaniate korral saate kasutada järgmisi märksõna vaste tüüpe: osaline vaste, fraasivaste või täpne vaste. Need märksõnavastete valikud aitavad teil juhtida oma reklaamide vaatajaskonda. Mõne vastetüübi puhul saavad teie reklaamid rohkem näitamisi, klikke ja konversioone, teised seevastu vähendavad näitamiste arvu, kuid tagavad reklaami täpsema sihtimise. Veerg „Vaste tüüp” näitab, millise seade olete iga märksõna jaoks valinud, ja võimaldab teil seda seadet muuta. See veerg asub lehel „Märksõnad”. Lugege märksõna vastete kohta lisateavet.

Google Adsis on saadaval ka täiendavaid vaste tüübi mõõdikuid.

Otsinguterminite vaste tüübi segment: saate märksõnaandmeid vaadata segmendituna otsinguterminite vaste tüübi järgi. Need on teie reklaami käivitanud otsinguterminid, mis on rühmitatud osalise, täpse ja fraasivastega terminiteks. See võimaldab võrrelda reklaami käivitanud otsinguterminite statistikat, näiteks klikke, näitamisi, klikkimise määra (CTR) või konversioonimäärasid. Kasutage seda segmentimisvalikut määramaks, milliste märksõnade korral on toimivus konkreetse otsingutermini vaste tüübi jaoks kõige parem.

Otsinguterminite aruande veerg „Vaste tüüp”: otsinguterminite aruande selles veerus näete, milline vaste tüüp võimaldas kasutajal teie reklaami näha, kui ta teatud terminit otsis. Seda teavet saate kasutada oma märksõnaloendi paremaks muutmiseks.

Max CPC

Teie maksimaalne kliki hind (max CPC) on suurim summa, mille olete nõus kliki eest maksma. Saate individuaalsete märksõnade jaoks määrata konkreetsed max CPC-d, kui soovite individuaalsete märksõnade jaoks määrata lähtuvalt nende toimivusest kas kõrgemad või madalamad pakkumised. Võtke arvesse, et te ei maksa kunagi rohkem oma max CPC-st; sageli maksate isegi vähem. Keskmist summat, mida te klikkide eest maksate, näete veerus „Keskm. CPC”.

Pakkumiste kõrval võite näha märget „Automaatne” või „(täiustatud)”. Nende tähendus on järgmine.

 • Automaatne: see tähendab, et Google Ads määrab selles veerus kuvatava pakkumise automaatselt. Märget „Automaatne” võite näha juhul, kui teie kampaania kasutab automaatset pakkumist või näiteks reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi paindlikku pakkumisstrateegiat. Neid pakkumissummasid ei saa muuta.
 • Täiustatud: see tähendab, et Google Adsi süsteem korrigeerib oksjonil kuvatavat pakkumist oksjonipõhiselt, et saavutada kasutatava pakkumisstrateegia eesmärk, näiteks maksimeerida konversioone tõhustatud klikipõhise hinna korral või maksimeerida konversiooniväärtust reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärgi täitmiseks. Arvestage, et iga selle reklaamirühma märksõna korral, mis kasutab vaikepakkumist, proovib Google Ads määrata pakkumised kuvatava pakkumisega ligikaudu samal tasemel.

Pidage meeles, et mõne pakkumisstrateegia (nt reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärgi) korral saab pakkumisi nii automaatselt määrata kui ka täiustada. Kui kasutate reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärki, ei kasutata kuvatavat pakkumist Display-võrgustiku oksjonite puhul.

Veerg „Max CPC” on saadaval ainult lehtedel „Tooterühmad”, „Märksõnad” ja „Dünaamilise reklaami sihtmärgid”.

Mobiilisõbralike klikkide määr

Mobiilisõbralike klikkide määr on protsent mobiilseadmes tehtud klikkidest, mis viisid Google'i mobiilisõbralikkuse testi andmete kohaselt mobiilisõbralikuks märgitud lehele. Veerg on saadaval vahekaardil Sihtleht.

Kui sihtlehte pole veel analüüsitud või meil ei ole piisavalt andmeid, kuvatakse veerus märk „--”.

Teie mobiilisõbralikkuse andmed võivad olla kuni 14 päeva vanused. Kui olete mõnd lehte hiljuti värskendanud, oodake 14 päeva, et muudatused kajastuksid mobiilisõbralike klikkide määras.

Toote olek (ainult Shopping-kampaaniate jaoks)

Veerus „Toote olek” näete kampaania konkreetse toote praegust olekut. See veerg aitab teil mõista, kas toode on esitamiseks valmis.

Mida see tähendab?

Allpool on loetletud olekud, mis võidakse toote kohta kuvada, ja selgitatud, mida teie teha saate.

 • Tagasi lükatud: toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui toode on tagasi lükatud, pole see Shopping-kampaanias saadaval. Tagasilükkamise põhjus kuvatakse toote oleku veerus. Kõnemullil (Reklaami tagasilükkamise mull) klikkides näete tagasilükkamise üksikasjalikumat selgitust ja teavet selle kohta, kuidas probleemi lahendada. Pidage meeles, et saate toote olekut kontrollida Merchant Centeris, et mõista, miks toode tagasi lükati. Lugege toote olekute kohta Merchant Centeris lisateavet.
 • Mitteaktiivne: toode on kampaanias, mis pole aktiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma max CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
 • Ei ole esitamiseks valmis: toode on läbi müüdud. Lisage toote saadavalolek, kasutades saadavaloleku atribuuti tooteandmetes. Kui teie toote saadavaolekuks on määratud „Läbi müüdud”, ei ole see toode esitamiseks valmis. Kui toode on ostmiseks valmis, värskendage kindlasti toote atribuuti näitamaks, et toode on laos. Lugege saadavalolekuatribuudi kohta lisateavet.
 • Esitamiseks valmis: toode on sobilik reklaamioksjonil osalemiseks. Esitamiseks valmisolevad tooted ei taga, et need saavad näitamisi või klikke. Kui toode on esitamiseks valmis, aga ei saa näitamisi, võib põhjus olla selles, et pakkumine on liiga madal, eelarve on piiratud või leitakse vasted väga vähestele kasutajaotsingutele. Kui vähestele kasutajaotsingutele leitakse vasted, võite kaaluda toote nimele ja kirjeldusele lisaüksikasjade lisamist.

Näide

Kampaanias „Jalanõud” on toote „Kiired ketsid” olek „Tagasi lükatud”. See tähendab, et toode ei ole sobilik reklaamioksjonil osalemiseks ja peate tootele oleku „Esitamiseks valmis” määramiseks tegema veaotsingu.

Veaotsing

Kui toote olekuks pole kuvatud „Valmis esitamiseks”, ei saa selle toote reklaami potentsiaalsetele klientidele näidata. Ülalolev olekuteave aitab teil mõista, miks konkreetne olek kuvatakse ja kuidas seda parandada.

Aktiivsed tooted (ainult Shopping-kampaaniate jaoks)

Veerg näitab tootegrupis olevate aktiivsete toodete arvu.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks aktiivne, peab see vastama alltoodud nõuetele.

 • Toode on Merchant Centeri kontol kinnitatud.
 • Toode on aktiivne. Toote kampaania ja reklaamirühm on lubatud ning selle tooterühm ei ole välistatud.

Kui toode pole aktiivne, ei ole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada.

Näide

Kui teie tooterühm on välistatud, on aktiivseid tooteid 0.

Veaotsing

Seda veergu võite kasutada koos veeruga „Aktiivsete toodete %”, et mõista, kui paljudel edastatud toodetel on aktiivne pakkumine. Kui ootasite suuremat aktiivsete toodete arvu, vaadake üle tooteandmed või kampaaniaseaded ja otsige järgmiseid põhjuseid.

 • Teie toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui tooted on tagasi lükatud, ei ole need teie Shopping-kampaanias saadaval. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

 • Toode on kinnitatud, aga passiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania või reklaamirühm võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma maksimaalne CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
Kinnitatud tooted (ainult Shopping-kampaaniate jaoks)

Veerg näitab, kui palju on teie tooterühmas Merchant Centeris kinnitatud tooteid.

Mida see tähendab?

Selleks et toote olek oleks kinnitatud, peab see olema kinnitatud Merchant Centeri kontol. Kinnitatud toode vastab meie eeskirjade ja andmekvaliteedi nõuetele.

Nõuded, millele aktiivne toode peab vastama

Kui toode pole kinnitatud, ei ole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada.

Näide

Kui teie tooterühmas on 80 toodet, aga 20 toodet on tagasi lükatud, kuvatakse veerus „Kinnitatud tooted” 60 toodet.

Veaotsing

Seda veergu võite kasutada koos veeruga „Kinnitatud toodete %”, et mõista, kui paljud edastatud tooted on Merchant Centeris kinnitatud. Kui ootasite suuremat kinnitatud toodete arvu, tehke tooteandmetele veaotsing. Toote olekut saate kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

Esitamiseks valmis tooted (ainult Shopping-kampaaniate jaoks)

Veerg näitab esitamiseks valmis olevate ja reklaamioksjonil osalemiseks sobilike toodete arvu tooterühmas.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks esitamiseks valmis, peab see vastama alltoodud nõuetele.

 • Toode on Merchant Centeri kontol kinnitatud.
 • Toode on aktiivne. Toote kampaania ja reklaamirühm on lubatud ning selle tooterühm ei ole välistatud.
 • Toode on esitamiseks valmis. Toode on laos.

Kui toode pole esitamiseks valmis, pole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada. Esitamiseks valmisolevad tooted on sobilikud osalema reklaamioksjonil, aga samas pole tagatud, et need saavad näitamisi või klikke. Kui toode on esitamiseks valmis, aga ei saa näitamisi, võib põhjus olla selles, et pakkumine on liiga madal, eelarve on piiratud või leitakse vasted väga vähestele kasutajaotsingutele. Kui vähestele kasutajaotsingutele leitakse vasted, võite kaaluda toote nimele ja kirjeldusele lisaüksikasjade lisamist.

Näide

Kui teie tooterühmas on edastatud 10 toodet, aga 4 toodet on läbi müüdud, on esitamiseks valmis 6 toodet.

Veaotsing

Seda veergu võite kasutada koos veeruga „Esitamiseks valmis toodete %”, et mõista, kui paljud edastatud tooted on esitamiseks valmis. Kui ootasite suuremat esitamiseks valmis toodete arvu, vaadake üle tooteandmed või kampaaniaseaded ja otsige järgmiseid põhjuseid.

 • Teie toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui tooted on tagasi lükatud, ei ole need teie Shopping-kampaanias saadaval. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

 • Toode on kinnitatud, aga passiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania või reklaamirühm võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma maksimaalne CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
 • Toode on läbi müüdud. Lisage toote saadavalolek, kasutades saadavaloleku atribuuti tooteandmetes. Kui teie toote saadavaolekuks on määratud Läbi müüdud, ei ole see toode esitamiseks valmis. Kui toode on ostmiseks valmis, värskendage kindlasti toote atribuuti ja näidake, et toode on laos. Vaadake lisateavet saadavaloleku atribuudi kohta.
Esitatud tooted (ainult Shopping-kampaaniate jaoks)

Veerg näitab, kui palju on teie tooterühmas Merchant Centeri kontole edastatud tooteid.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks edastatud, tuleb toode tooteandmeid kasutades lisada Merchant Centeri kontole. Edastatud tooteks ei peeta toodet, mis on Merchant Centeri kontol aegunud. Vaadake tooteandmete loomise ja edastamise kohta lisateavet.

Kui toode pole edastatud, pole see näitamiseks saadaval.

Näide

Müüte jalanõusid ja teil on valikus 20 tennisemudelit. Olete nendele 20 tennisemudelile tooteandmed juba loonud ja esitanud Merchant Centeri kaudu. Selle tulemusena näete Google Adsi kontol 20 edastatud toodet. Nüüd aga hakkas teie ettevõte lisaks varasemale 20 tennisemudelile pakkuma uut tootevalikut 10 tennisemudeliga. Pärast uute jalanõude tooteandmete ettevalmistamist ja Merchant Centerisse saatmist olete edastanud 30 toodet.

Veaotsing

Kui ootasite suuremat edastatud toodete arvu, veenduge, et oleksite edastanud tooteandmed puuduvate toodete kohta. Vaadake tooteandmete loomise ja edastamise kohta lisateavet.

Seda veergu võite kasutada koos teiste Shopping-kampaania veergudega, et mõista oma kampaaniate toimivust. All on toodud muud veerud, mida kasutada võite.

 • Kinnitatud tooted
 • Aktiivsed tooted
 • Esitamiseks valmis tooted
 • Kinnitatud toodete %
 • Aktiivsete toodete %
 • Esitamiseks valmis toodete %
Kvaliteediskoor

Veerg sisaldab märksõna kvaliteediskoori, mis näitab teie reklaamide ja sihtlehe asjakohasust ja kasulikkust inimesele, kes teie reklaami näeb.

Veerg on saadaval lehel „Märksõnad”.

Suhteline CTR

Suhteline CTR mõõdab teie reklaamide toimivust Display-võrgustikus võrreldes teiste reklaamijate reklaamidega, mida näidatakse samadel veebisaitidel.

Suhtelise CTR-i väärtuse arvutamiseks jagatakse klikkimise määr teie reklaamidega samadel paigutustel näidatavate kõikide reklaamijate keskmise klikkimise määraga. Kuna tegemist on konkurentsimõõdikuga, ei ole see staatiline. Väärtus muutub vastavalt veebisaitidele, kus teie reklaamid ilmuvad, ja vastavalt teiste reklaamijate tegevusele.

Näide

Oletagem, et digikaameraid müüva reklaamija Display-võrgustiku CTR on 0,05%. Reklaamijat näidatakse ühel Display-võrgustiku fotograafiat käsitleval lehel koos kolme muu reklaamijaga. Teiste reklaamijate CTR-id on 0,005%.

Esimese reklaamija CTR on 10 korda suurem kui konkurentide CTR. Kuna inimesi huvitavad selle reklaamija tooted rohkem, on tal väga suur suhteline CTR (10).

Negatiivsete märksõnade loend

See veerg võimaldab teil hõlpsasti oma kampaaniatele negatiivsete märksõnade loendeid lisada või neid sealt eemaldada.

Negatiivsete märksõnade loendi kohal kursori hõljutamisel kuvatakse seal sisalduvad märksõnad. Loendil klikkimine viib teid loendi üksikasjade lehele, kus saate seda värskendada.

 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse