Σχετικά με τις στήλες στον πίνακα στατιστικών στοιχείων

Οι στήλες στους πίνακες στατιστικών στοιχείων παρέχουν διάφορες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας. Οι επιλογές στηλών ποικίλλουν ανάλογα με τον πίνακα στατιστικών στοιχείων που προβάλλετε. Μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να δείτε, να τις αναδιατάξετε και να τις αποθηκεύσετε με τη σειρά που προτιμάτε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά στον πίνακα στατιστικών στοιχείων όλα τα δεδομένα που είναι πιο σημαντικά για εσάς.

Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση των κοινών στηλών και των στηλών που είναι διαθέσιμες μόνο όταν προβάλλετε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.

Συμβουλή

Υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης μεταξύ ευρών ημερομηνιών, καθώς και προβολής αυτών των αποτελεσμάτων στις στήλες του πίνακα στατιστικών στοιχείων. Μάθετε πώς να συγκρίνετε την απόδοση δύο χρονικών περιόδων.

Κοινές στήλες

Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες στήλες σχεδόν σε κάθε σελίδα του λογαριασμού σας στο Google Ads.

Προτεινόμενες στήλες

Το Google Ads ενδέχεται ορισμένες φορές να προτείνει την προσθήκη στηλών στους πίνακες στατιστικών στοιχείων με βάση τις ρυθμίσεις της καμπάνιας σας. Αυτές οι στήλες επιλέγονται βάσει διαφόρων παραγόντων, όπως είναι οι μετατροπές, οι ρυθμίσεις στόχευσης, η στρατηγική υποβολής προσφορών και πολλοί άλλοι. Μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε τις προτεινόμενες στήλες κατά βούληση ή να εξαιρέσετε εντελώς την καμπάνια από τη συγκεκριμένη λειτουργία. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη ή κατάργηση προτεινόμενων στηλών στον πίνακα στατιστικών στοιχείων.
Στήλη κατάστασης

Η στήλη Κατάσταση στις σελίδες Καμπάνιες και Ομάδες διαφημίσεων εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση μεμονωμένων καμπανιών ή ομάδων διαφημίσεων, καθώς και αν έχουν τεθεί σε παύση, αν έχουν καταργηθεί, αν είναι περιορισμένες βάσει προϋπολογισμού ή βρίσκονται σε άλλη κατάσταση.

 • Στη σελίδα Διαφημίσεις και επεκτάσεις, η στήλη Κατάσταση δείχνει αν η διαφήμισή σας προβάλλεται ή όχι και, εφόσον δεν προβάλλεται, αν έχει τεθεί σε παύση, έχει καταργηθεί ή έχει απορριφθεί.
 • Στη σελίδα Λέξεις-κλειδιά, δείχνει αν κάθε λέξη-κλειδί είναι κατάλληλη για ενεργοποίηση διαφημίσεων ή αν η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων στην οποία ανήκει έχει επισημανθεί ως σε παύση, καταργημένη, απορρίφθηκε ή άλλη κατάσταση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις καμπάνιας, ομάδας διαφημίσεων, διαφήμισης και λέξης-κλειδιού.

Στήλες απόδοσης

Όταν προβάλλετε τον πίνακα στατιστικών στοιχείων, μπορεί να εμφανίζονται οι ακόλουθες στήλες απόδοσης από προεπιλογή:

 • Κλικ - Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας, όπως, για παράδειγμα, στην μπλε επικεφαλίδα μιας διαφήμισης με κείμενο, αυτό υπολογίζεται ως κλικ.
 • Εμφανίσεις - Μια εμφάνιση υπολογίζεται κάθε φορά που η διαφήμισή σας προβάλλεται σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης ή σε άλλον ιστότοπο στο Δίκτυο Google. Η συντομογραφία της στήλης "Εμφανίσεις" είναι "Εμφ."
 • CTR - Ένας λόγος που δείχνει πόσο συχνά κάνουν τελικά κλικ στη διαφήμισή σας τα άτομα που την έχουν δει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CTR, για να μετρήσετε σε ποιο βαθμό αποδίδουν οι λέξεις-κλειδιά και οι διαφημίσεις σας.
 • Μέσο CPC - Το ποσό που καταβάλετε για τις διαφημίσεις σας διά των συνολικών κλικ που δέχεστε.
 • Μέσο CPM - Το μέσο ποσό με το οποίο χρεώνεστε για κάθε 1000 προβολές της διαφήμισης (εφόσον χρησιμοποιείτε προσφορά CPM).
 • Κόστος - Το κόστος είναι το σύνολο των δαπανών για όλες τις αλληλεπιδράσεις, όπως τα κλικ για τις διαφημίσεις με κείμενο και τις προβολές για διαφημίσεις βίντεο.

Στήλες απόδοσης μεταξύ καμπανιών

Όταν εξετάζετε πολλούς τύπους καμπανιών ταυτόχρονα, θα δείτε πρόσθετες στήλες αναφορών μεταξύ καμπανιών: Αλληλεπιδράσεις, Ποσοστό αλληλεπίδρασης και Μέσο κόστος. Αυτές οι στήλες αναφέρουν τις βασικές μετρήσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο καμπάνιας, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να μετρήσετε με μια ματιά πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνονται οι διαφημίσεις σας στους διαφημιστικούς σας στόχους. Για παράδειγμα, στη στήλη Αλληλεπιδράσεις θα εμφανίζεται ο αριθμός των κλικ για μια καμπάνια για το δίκτυο αναζήτησης, ο αριθμός των προβολών βίντεο για μια καμπάνια βίντεο και ούτω καθεξής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις.

Στήλες μετατροπών

Αν έχετε ρυθμίσει την Παρακολούθηση μετατροπών στον ιστότοπό σας, αυτές οι στήλες παρέχουν insight σχετικά με την απόδοση μετατροπών. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το αγγλικό ερωτηματικό Ερωτηματικό που βρίσκεται στο επάνω μέρος κάθε στήλης, για να εμφανιστεί ένας ορισμός της στήλης.

Στήλες απόδοσης

Αυτές οι στήλες μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον ρόλο που παίζουν οι λέξεις-κλειδιά σας στις αναζητήσεις στο Google.com που οδηγούν σε μετατροπή. Συχνά, το τελευταίο κλικ πριν από μια μετατροπή λαμβάνει όλα τα εύσημα, επειδή αυτό είναι το κλικ που οδηγεί απευθείας στην πώληση, την απόκτηση ή την εγγραφή που προσπαθείτε να επιτύχετε. Ωστόσο, υπάρχουν και βοηθητικές λέξεις-κλειδιά που ενδέχεται να οδήγησαν τους πελάτες σας προς αυτήν τη μετατροπή. Με τα δεδομένα υποβοηθούμενων μετατροπών από τις αναφορές απόδοσης, μπορείτε να έχετε μια πιο πλήρη εικόνα της αξίας των μεμονωμένων λέξεων-κλειδιών σας, όσον αφορά τη δημιουργία μετατροπών. Όπως ισχύει και για τις στήλες μετατροπών, για να προβάλετε δεδομένα υποβοηθούμενων μετατροπών, θα πρέπει να ρυθμίσετε την παρακολούθηση μετατροπών στον ιστότοπό σας.

Στήλες χαρακτηριστικών

Όταν προβάλλετε τον πίνακα στατιστικών στοιχείων, μπορεί να εμφανίζονται οι ακόλουθες στήλες χαρακτηριστικών από προεπιλογή:
 • Τύπος στρατηγικής προσφοράς: Το όνομα της στρατηγικής που διαχειρίζεται τις προσφορές για τις λέξεις-κλειδιά, τις ομάδες διαφημίσεων ή τις καμπάνιες σας. Για παράδειγμα, αν στην καμπάνια χρησιμοποιείται μη αυτόματη προσφορά CPC, σε αυτήν τη στήλη θα εμφανίζεται η επισήμανση "CPC". Εναλλακτικά, αν η καμπάνια σας χρησιμοποιεί αυτόματη υποβολή προσφορών, σε αυτήν τη στήλη θα εμφανίζεται η επισήμανση "Αυτόματη". Μπορεί επίσης να δείτε το στοιχείο "(ενισχυμένη)", το οποίο σημαίνει ότι το Google Ads προσαρμόζει τη μέγ. προσφορά CPC για την επίτευξη του στόχου σας, όπως τη μεγιστοποίηση των μετατροπών.
 • Στρατηγική προσφοράς: Πρόκειται για την αυτόματη στρατηγική προσφοράς χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται προσφορές για τις λέξεις-κλειδιά, τις ομάδες διαφημίσεων ή τις καμπάνιες σας. Έχετε υπόψη ότι στη συγκεκριμένη στήλη θα εμφανίζεται το όνομα που δημιουργήσατε για την ευέλικτη στρατηγική προσφοράς. Αν δεν χρησιμοποιείτε ευέλικτη στρατηγική προσφοράς, θα εμφανίζεται μια παύλα "-".

Στήλες λεπτομερειών κλήσεων

Αυτές οι στήλες παρέχουν αναφορές για κλήσεις από διαφημίσεις που εμφανίζουν έναν αριθμό τηλεφώνου εκτροπής Google σε επιτραπέζιους/φορητούς υπολογιστές, tablet και κινητές συσκευές προηγμένης τεχνολογίας. Αυτές οι στήλες βρίσκονται στις σελίδες "Ομάδες διαφημίσεων" και "Καμπάνιες". Δείτε ποια στατιστικά στοιχεία διατίθενται στις στήλες λεπτομερειών κλήσεων.

Στήλες που εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες

Ορισμένες στήλες εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες του λογαριασμού Google Ads. Δείτε ποιες πληροφορίες απόδοσης παρέχουν:

Ποσοστό ενεργών (μόνο για καμπάνιες Αγορών)

Στη στήλη "% ενεργών" εμφανίζεται ο τρέχων αριθμός ενεργών προϊόντων στην ομάδα προϊόντων δια του τρέχοντος αριθμού των προϊόντων που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στήλη, για να κατανοήσετε ευκολότερα με ποιο τρόπο τα δεδομένα προϊόντων και οι ρυθμίσεις καμπάνιας επηρεάζουν την απόδοση της ομάδας προϊόντων.

Τι σημαίνει

Για να είναι ενεργό, ένα προϊόν πρέπει να ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις:

 • Το προϊόν έχει εγκριθεί στο λογαριασμό Merchant Center.
 • Το προϊόν είναι ενεργό. Η καμπάνια και η ομάδα διαφημίσεων αυτού του προϊόντος είναι ενεργοποιημένες και η ομάδα προϊόντων δεν έχει εξαιρεθεί.

Αν ένα προϊόν δεν είναι ενεργό, δεν διατίθεται για προβολή και ενδέχεται να προκαλείται απώλεια επισκεψιμότητας.

Παράδειγμα

Αν η ομάδα προϊόντων έχει οριστεί σε "Εξαιρείται", 0% των προϊόντων είναι ενεργά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί κανένα από τα προϊόντα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στήλη "Κατάσταση προϊόντος" στη σελίδα "Προϊόντα", για να κατανοήσετε γιατί ένα μεμονωμένο προϊόν είναι ανενεργό. Δείτε ορισμένους από τους συνηθέστερους λόγους, καθώς και τις ανάλογες ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε.

 • Το προϊόν έχει απορριφθεί στο λογαριασμό Merchant Center. Τα προϊόντα που απορρίπτονται δεν διατίθενται στην καμπάνια Αγορών. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος σε ορισμένα σημεία, για να κατανοήσετε για ποιο λόγο απορρίφθηκε.

 • Το προϊόν έχει εγκριθεί, αλλά είναι ανενεργό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων μπορεί να έχει τεθεί σε παύση ή να καταργήθηκε. Η τιμή του μέγ. CPC της ομάδας προϊόντων μπορεί να έχει οριστεί σε "Εξαιρείται".
Ποσοστό εγκεκριμένων (μόνο για καμπάνιες Αγορών)

Στη στήλη "% εγκεκριμένων" εμφανίζεται ο τρέχων αριθμός εγκεκριμένων προϊόντων που βρίσκονται στην ομάδα προϊόντων δια του τρέχοντος αριθμού των προϊόντων που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στήλη, για να κατανοήσετε ευκολότερα με ποιο τρόπο τα δεδομένα προϊόντων επηρεάζουν την απόδοση της ομάδας προϊόντων.

Τι σημαίνει

Για να θεωρείται εγκεκριμένο, ένα προϊόν πρέπει να έχει εγκριθεί στον λογαριασμό Merchant Center. Ένα εγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πολιτικής και ποιότητας δεδομένων.

Αν ένα προϊόν δεν έχει εγκριθεί, δεν διατίθεται για προβολή και ενδέχεται να προκαλείται απώλεια επισκεψιμότητας.

Παράδειγμα

Αν στην ομάδα προϊόντων έχουν υποβληθεί 80 προϊόντα και 60 από αυτά είναι εγκεκριμένα, 75% των προϊόντων είναι εγκεκριμένα. Αυτό σημαίνει ότι 25% των προϊόντων δεν μπορούν να εμφανιστούν.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να διαθέτετε στον λογαριασμό σας προϊόντα που απορρίφθηκαν. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος σε ορισμένα σημεία, για να κατανοήσετε για ποιο λόγο απορρίφθηκε.

Ποσοστό έτοιμων για προβολή (μόνο για καμπάνιες Αγορών)

Στη στήλη "% έτοιμων για προβολή" εμφανίζεται ο τρέχων αριθμός προϊόντων που είναι έτοιμα για προβολή στην ομάδα προϊόντων δια του τρέχοντος αριθμού των προϊόντων που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στήλη, για να κατανοήσετε ευκολότερα με ποιο τρόπο τα δεδομένα προϊόντων και οι ρυθμίσεις καμπάνιας επηρεάζουν την απόδοση της ομάδας προϊόντων.

Τι σημαίνει

Για να είναι έτοιμο για προβολή, ένα προϊόν πρέπει να ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις:

 • Το προϊόν έχει εγκριθεί στο λογαριασμό Merchant Center.
 • Το προϊόν είναι ενεργό. Η καμπάνια και η ομάδα διαφημίσεων αυτού του προϊόντος είναι ενεργοποιημένες και η ομάδα προϊόντων δεν έχει εξαιρεθεί.
 • Το προϊόν είναι έτοιμο για προβολή. Το προϊόν είναι σε απόθεμα.

Αν ένα προϊόν δεν είναι έτοιμο για προβολή, δεν διατίθεται για προβολή και ενδέχεται να προκαλεί απώλεια επισκεψιμότητας. Τα έτοιμα για προβολή προϊόντα είναι κατάλληλα για συμμετοχή στη δημοπρασία διαφήμισης, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα λάβουν εμφανίσεις ή κλικ. Αν ένα προϊόν είναι έτοιμο για προβολή, αλλά δεν λαμβάνει εμφανίσεις, αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή, ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος ή στο ότι το προϊόν μπορεί να αντιστοιχιστεί με πολύ λίγες αναζητήσεις χρηστών. Αν οι αναζητήσεις χρηστών που μπορούν να αντιστοιχιστούν με το προϊόν είναι λίγες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες στον τίτλο και την περιγραφή του προϊόντος.

Παράδειγμα

Αν στην ομάδα προϊόντων έχουν υποβληθεί 10 προϊόντα, αλλά 4 από αυτά τα προϊόντα έχουν εξαντληθεί, 60% των προϊόντων θα είναι έτοιμα για προβολή. Αυτό σημαίνει ότι 40% των προϊόντων δεν θα εμφανίζονται σε διαφημίσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στήλη "Κατάσταση προϊόντος" στη σελίδα "Προϊόντα", για να κατανοήσετε γιατί ένα μεμονωμένο προϊόν δεν είναι έτοιμο για προβολή. Δείτε ορισμένους από τους συνηθέστερους λόγους, καθώς και τις ανάλογες ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε.

 • Το προϊόν έχει απορριφθεί στο λογαριασμό Merchant Center. Τα προϊόντα που απορρίπτονται δεν διατίθενται στην καμπάνια Αγορών. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος σε ορισμένα σημεία, για να κατανοήσετε για ποιο λόγο απορρίφθηκε.

 • Το προϊόν έχει εγκριθεί, αλλά είναι ανενεργό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων μπορεί να έχει τεθεί σε παύση ή να καταργήθηκε. Η τιμή του μέγ. CPC της ομάδας προϊόντων μπορεί να έχει οριστεί σε "Εξαιρείται".
 • Το προϊόν έχει εξαντληθεί. Η διαθεσιμότητα του προϊόντος καταχωρείται χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό availability στα δεδομένα προϊόντος. Αν η διαθεσιμότητα του προϊόντος οριστεί σε out of stock, το συγκεκριμένο προϊόν δεν θα είναι έτοιμο για προβολή. Όταν το προϊόν θα είναι έτοιμο για αγορά, φροντίστε να ενημερώσετε το χαρακτηριστικό του προϊόντος, ώστε να εμφανίζεται ως προϊόν σε απόθεμα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το χαρακτηριστικό availability.
Ποσοστό προβολής

Αυτή η στήλη υποδεικνύει το ποσοστό χρόνου εμφάνισης της διαφήμισής σας σε σχέση με τις υπόλοιπες ενεργές διαφημίσεις εντός της ίδιας ομάδας διαφημίσεων. Αυτή η στήλη είναι διαθέσιμη μόνο στη σελίδα "Διαφημίσεις και επεκτάσεις".

Συμβουλή

Όταν συγκρίνετε το ποσοστό προβολής μεταξύ δύο διαφημίσεων, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρμόσει το εύρος ημερομηνιών σε μια χρονική περίοδο που εκτελούνταν και οι δύο διαφημίσεις, προκειμένου να δημιουργήσετε μια ακριβή σύγκριση.

Είναι φυσιολογικό να διαφέρει το ποσοστό των προβαλλόμενων διαφημίσεων ή ο αριθμός εμφανίσεων που συγκέντρωσε κάθε διαφήμιση στην ομάδα διαφημίσεών σας. Οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης μιας δεδομένης διαφήμισης:

 • Εναλλαγή διαφημίσεων

  Από προεπιλογή, όλες οι καμπάνιες έχουν ρυθμιστεί για βελτιστοποιημένη προβολή διαφημίσεων. Αυτό σημαίνει ότι εάν μία διαφήμιση έχει υψηλότερη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR), τότε θα προβάλλεται πιο συχνά σε σχέση με τις άλλες διαφημίσεις στην ομάδα διαφημίσεών σας. Το σύστημα αυτό ευνοεί αυτόματα τις διαφημίσεις με την καλύτερη απόδοση που αυξάνουν την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας.

  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη βελτιστοποιημένη προβολή διαφημίσεων, αν θέλετε το σύστημα Google Ads να εναλλάσσει τις διαφημίσεις σας σχεδόν ομοιόμορφα. Αν το κάνετε αυτό, λάβετε υπόψη ότι οι διαφημίσεις σας ίσως εξακολουθήσουν να συγκεντρώνουν διαφορετικά ποσοστά προβολής διαφημίσεων ή αριθμούς εμφανίσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα του Google Ads λαμβάνει υπόψη το Δείκτη ποιότητας της διαφήμισης κατά την κατάταξή της σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Μια διαφήμιση με υψηλό Δείκτη ποιότητας ενδέχεται να εμφανιστεί στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπου θα συγκεντρώνει μια εμφάνιση κάθε φορά που προβάλλεται. Από την άλλη πλευρά, μια διαφήμιση με χαμηλό Δείκτη ποιότητας ενδέχεται να εμφανιστεί στη δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπου θα συγκεντρώσει μόνο μια εμφάνιση, αν ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτήν τη σελίδα.

 • Χρόνος

  Εάν μια διαφήμιση δημιουργηθεί αργά κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα παρουσιάσει χαμηλότερο ποσοστό προβολής στο τέλος της ημέρας σε σχέση με τις υπάρχουσες διαφημίσεις. Η διαφορά αυτή θα υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου.

 • Κατάσταση έγκρισης

  Αν μια διαφήμιση δεν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί ακόμη, θα εμφανίζεται μόνο στο Google. Αν μια διαφήμιση δεν δημιουργεί ακόμα εμφανίσεις στο Δίκτυο Google, τότε θα έχει χαμηλότερο ποσοστό προβολής.

Ενεργή προσαρμ. προσφοράς

Η ενεργή προσαρμογή προσφοράς είναι ο τύπος της προσαρμογής προσφοράς που έχετε ορίσει. Αν έχετε ορίσει προσαρμογή προσφοράς για κινητές συσκευές, θα εμφανίζεται η ένδειξη "Συσκευή". Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τις προσφορές σας, για να γίνετε λιγότερο ή περισσότερο ανταγωνιστικοί σε διάφορες συσκευές, τοποθεσίες, ώρες της ημέρας και πολλά ακόμη. Με τις προσαρμογές προσφορών έχετε περισσότερο έλεγχο ως προς το πότε και πού θα εμφανίζεται η διαφήμισή σας.

Αναγνωριστικό διαφήμισης

Αυτός είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνωριστικού της διαφήμισής σας.

Τύπος διαφήμισης

Αυτή η στήλη υποδεικνύει τον τύπο της διαφήμισης που προβάλλετε: με κείμενο, με εικόνα, βίντεο ή για κινητά.

Προσομοιωτής προσφοράς

Σε αυτές τις στήλες, παρέχονται εκτιμήσεις του τρόπου με τον οποίο διάφορες αλλαγές προσφοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εβδομαδιαία επισκεψιμότητα που λαμβάνετε από το Δίκτυο αναζήτησης. Σε γενικές γραμμές, οι εκτιμήσεις ανανεώνονται μία φορά την ημέρα και αντικατοπτρίζουν τη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας κατά τις τελευταίες επτά ημέρες μετά από την ημέρα που άρχισε ο υπολογισμός τους (έως επτά ημέρες πριν). Οι στήλες του προσομοιωτή προσφοράς είναι διαθέσιμες σε επίπεδο λέξεων-κλειδιών και για τις προσαρμογές προσφορών για συσκευές διατίθενται σε επίπεδο καμπάνιας. Για πληροφορίες σχετικά με κάθε τύπο, δείτε τις παρακάτω ενότητες.

Το σύμβολο "--" στη στήλη σημαίνει ότι δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για την παρουσίαση εκτίμησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών.

Έχετε υπόψη ότι οι στήλες του προσομοιωτή προσφοράς παρέχουν εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο εναλλακτικές προσφορές θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει την απόδοση των διαφημίσεών σας στο παρελθόν. Δεν προορίζονται για χρήση ως προβλέψεις ή εγγυήσεις της μελλοντικής απόδοσης των διαφημίσεων. Αυτές οι στήλες δεν θα παρέχουν εκτιμήσεις για καμπάνιες στις οποίες χρησιμοποιείται η αυτόματη υποβολή προσφορών CPC ή το CPA-στόχος ή για καμπάνιες οι οποίες εξαντλούν τον ημερήσιο προϋπολογισμό τους σε τακτική βάση.

Στήλες προσομοιωτή προσφοράς λέξης-κλειδιού

Οι στήλες για προσομοιωτές προσφοράς με καμπάνιες του Δικτύου αναζήτησης και του Δικτύου προβολής είναι διαθέσιμες στη σελίδα Λέξεις-κλειδιά.

Η στήλη Μέγ. CPC βάσης περιλαμβάνει τις προσφορές που το Google Ads χρησιμοποίησε προκειμένου να δημιουργήσει εκτιμήσεις κλικ και κόστους για τις άλλες στήλες του προσομοιωτή προσφοράς. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προσομοιωτή προσφοράς, ανατρέξτε σε αυτήν τη στήλη και όχι στη στήλη Μέγ. προσφορά CPC. Η τρέχουσα στήλη "Μέγ. προσφορά CPC" μπορεί να έχει αλλάξει από τότε που προέκυψαν οι εκτιμήσεις από το Google Ads.

Στήλες προσαρμογής προσφοράς ανά συσκευή σε επίπεδο καμπάνιας

Μπορείτε, επίσης, να δείτε στήλες προσομοιωτή προσφοράς για προσαρμογές προσφορών για συσκευές σε επίπεδο καμπάνιας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις στήλες στην καρτέλα Συσκευές της καρτέλας Ρυθμίσεις.

Στη στήλη "Βασική προσαρμ. προσφ." εμφανίζεται η προσαρμογή προσφοράς που χρησιμοποίησε το Google Ads, για να δημιουργήσει τις εκτιμήσεις για τις άλλες στήλες του προσομοιωτή προσφοράς. Ανατρέξτε σε αυτήν τη στήλη κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προσομοιωτή προσφοράς. Η τρέχουσα προσαρμογή προσφοράς μπορεί να έχει αλλάξει από τότε που προέκυψαν οι εκτιμήσεις από το Google Ads.

Για τις εκτιμήσεις σε αυτές τις στήλες προσομοιωτή προσφοράς θεωρείται ότι όλες οι προσαρμογές προσφορών σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων έχουν καταργηθεί.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους προσομοιωτές προσφοράς.

Μερίδιο κλικ

Το μερίδιο κλικ είναι ο αριθμός των κλικ που έχετε λάβει στο Δίκτυο αναζήτησης, διαιρεμένος με τον εκτιμώμενο μέγιστο αριθμό κλικ που θα μπορούσατε να έχετε λάβει.

Ο μέγιστος αριθμός κλικ που θα μπορούσατε να λάβετε εξαρτάται από το πόσο εμφανείς είναι οι διαφημίσεις σας, καθώς και από τον αριθμό των διαφημίσεων που προβάλλετε για ένα ερώτημα αναζήτησης. Αυτοί οι δύο παράγοντες επηρεάζονται από αρκετούς άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της προσφοράς σας και της συνολικής ποιότητας και συνάφειας των διαφημίσεών σας.

Αυτή η στήλη είναι διαθέσιμη στη σελίδα Ομάδες προϊόντων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το μερίδιο κλικ.

Κόστος

Αυτή η στήλη εμφανίζει το συνολικό κόστος που έχει συγκεντρώσει μια καμπάνια στη διάρκεια της χρονικής περιόδου που έχετε επιλέξει.

Αυτή η στήλη είναι διαθέσιμη μόνο στη σελίδα Καμπάνιες.

Προεπιλεγμένο μέγ. CPC

Το προεπιλεγμένο μέγιστο κόστος ανά κλικ (μέγ. CPC) είναι το υψηλότερο ποσό που προτίθεστε να καταβάλετε για ένα κλικ. Η προεπιλεγμένη μέγ. προσφορά CPC ορίζεται στο επίπεδο ομάδας διαφημίσεων, αλλά μπορείτε να την παρακάμψετε ορίζοντας συγκεκριμένες μέγ. CPC για μεμονωμένες λέξεις-κλειδιά. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα πληρώνετε περισσότερα από το μέγ. CPC και συχνά θα πληρώνετε λιγότερα. Στη στήλη Μέσο CPC μπορείτε να δείτε το μέσο ποσό που πληρώνετε για τα κλικ.

Δίπλα στις προσφορές σας ενδέχεται να εμφανίζεται η ένδειξη "αυτόματη" ή "(ενισχυμένη)". Παρακάτω παρατίθεται η σημασία τους:

 • Αυτόματη: Αυτό σημαίνει ότι το Google Ads ορίζει αυτόματα την προσφορά που εμφανίζεται στη συγκεκριμένη στήλη. Ενδέχεται να δείτε την ένδειξη "Αυτόματη", αν, για παράδειγμα, η καμπάνια σας χρησιμοποιεί αυτόματη υποβολή προσφορών ή τη στρατηγική προσφοράς χαρτοφυλακίου Στόχου απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Έχετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των συγκεκριμένων ποσών προσφορών.
 • Ενισχυμένη: Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα Google Ads προσαρμόζει ανά δημοπρασία την προσφορά που εμφανίζεται, για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής υποβολής προσφορών που χρησιμοποιείτε, όπως η μεγιστοποίηση μετατροπών για Ενισχυμένο CPC ή η μεγιστοποίηση της τιμής μετατροπής για τον Στόχο απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Έχετε υπόψη ότι, για κάθε λέξη-κλειδί στη συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων που χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη προσφορά, το Google Ads προσπαθεί να ορίζει προσφορές κοντά στον μέσο όρο της προσφοράς που εμφανίζεται.

Λάβετε υπόψη ότι οι προσφορές για ορισμένες στρατηγικές υποβολής προσφορών, όπως ο Στόχος απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), μπορούν και να ορίζονται αυτόματα και να είναι ενισχυμένες. Αν χρησιμοποιείτε Στόχο απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), η προσφορά που εμφανίζεται δεν χρησιμοποιείται για δημοπρασίες του Δικτύου προβολής.

Η στήλη Προεπιλεγμένο μέγ. CPC είναι διαθέσιμη μόνο στη σελίδα Ομάδες διαφημίσεων.

Πραγματικό μέγ. CPC (μόνο για καμπάνιες Αγορών)

Στις καμπάνιες Αγορών, οι προσφορές για τα προϊόντα ορίζονται μέσω των ομάδων προϊόντων. Μπορείτε να ελέγξετε την προσφορά για κάθε προϊόν χρησιμοποιώντας τη στήλη Πραγματικό μέγ. CPC στη σελίδα Προϊόντα. Το Πραγματικό μέγ. CPC είναι η προσφορά που χρησιμοποιείται στη δημοπρασία διαφήμισης για την κατάταξη των προϊόντων σας. Είναι η υψηλότερη προσφορά για ένα μεμονωμένο προϊόν στην επιλεγμένη καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων, ακόμα και μετά τον συνυπολογισμό των προτεραιοτήτων της καμπάνιας.

Τι σημαίνει

Το πραγματικό μέγιστο κόστος ανά κλικ είναι το μέγιστο ποσό προσφοράς που θέλετε να πληρώνετε για ένα μεμονωμένο προϊόν της ομάδας διαφημίσεων. Αν ένα προϊόν εξαιρείται ή αν η καμπάνια ή οι ομάδες διαφημίσεων δεν είναι ενεργοποιημένες, θα δείτε το σύμβολο "--" αντί για ένα ποσό μέγ. προσφορά CPC.

Στην τιμή που εμφανίζεται δεν συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις καμπάνιας:

 • Προσαρμογές προσφορών. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υποβάλλονται υψηλότερες προσφορές, βάσει των προσαρμογών προσφορών που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, αν έχετε ρυθμίσει μια προσαρμογή προσφοράς για κινητά σε 300%, το πραγματικό μέγ. CPC ύψους 1,00 € θα μπορούσε να αυξηθεί σε 3,00 € κατά την υποβολή προσφορών για διαφημίσεις για κινητά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσαρμογές προσφορών

Παράδειγμα

Διαθέτετε μια καμπάνια με όνομα Παπούτσια και το προϊόν Παπούτσια τρεξίματος σε δύο ομάδες διαφημίσεων. Στη μία ομάδα διαφημίσεων χρησιμοποιείται μια μέγ. προσφορά CPC ύψους 1,20 € για Παπούτσια τρεξίματος, ενώ στην άλλη ομάδα διαφημίσεων χρησιμοποιείται προσφορά ύψους 3,00 €. Αν κοιτάξετε τα Παπούτσια τρεξίματος στη σελίδα Προϊόντα της καμπάνιας, θα δείτε ένα πραγματικό μέγ. CPC ύψους 3,00 €, καθώς αυτό είναι το μέγιστο ποσό για το οποίο είστε διατεθειμένοι να υποβάλλετε προσφορά σε όλες τις ομάδες διαφημίσεων που περιέχουν τα Παπούτσια τρεξίματος.

Εκτιμώμενη προσφορά πρώτης σελίδας / Εκτιμώμενη προσφορά για προβολή στο πάνω μέρος της σελίδας / Εκτιμώμενη προσφορά πρώτης θέσης

Οι μετρήσεις Εκτιμώμενη προσφορά πρώτης σελίδας, Εκτιμώμενη προσφορά για προβολή στο πάνω μέρος της σελίδας και Εκτιμώμενη προσφορά πρώτης θέσης υπολογίζουν κατά προσέγγιση την προσφορά κόστους ανά κλικ (CPC) που απαιτείται για την εμφάνιση της διαφήμισής σας στην πρώτη σελίδα, στο επάνω μέρος της σελίδας ή στην πρώτη θέση διαφήμισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης Google, αντίστοιχα, όταν ένας όρος αναζήτησης συμφωνεί ακριβώς με τη λέξη-κλειδί σας. Οι εκτιμήσεις βασίζονται στον Δείκτη ποιότητας και στον τρέχοντα ανταγωνισμό μεταξύ διαφημιζομένων για αυτήν τη λέξη-κλειδί.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι στήλες Εκτιμώμενη. προσφορά για προβολή στο πάνω μέρος της σελίδας και Εκτιμώμενη προσφορά πρώτης θέσης μπορεί να υπερβούν τα 100 € και να επισημανθούν ως >=100 €. Κατά την προβολή των στηλών Εκτιμώμενη προσφορά για προβολή στο επάνω μέρος της σελίδας και Εκτιμώμενη προσφορά πρώτης θέσης σε άλλο νόμισμα, ενδέχεται να δείτε παρόμοια επισήμανση για ποσό που ισούται με 100 €, στο νόμισμα που προτιμάτε.

Έχετε υπόψη ότι αυτές οι εκτιμήσεις δεν εγγυώνται την τοποθέτηση. Η θέση της διαφήμισης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τη δραστηριότητα άλλων διαφημιζόμενων, τη δραστηριότητα των χρηστών όσον αφορά την αναζήτηση, τις ρυθμίσεις του λογαριασμού και τις δραστηριότητες λογαριασμού, όπως τις αλλαγές στον προϋπολογισμό. Για όλους αυτούς τους λόγους, η διαφήμισή σας μπορεί να μην εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα ή στο πάνω μέρος της σελίδας, ακόμη και αν καλύπτετε τις εκτιμήσεις.

Αυτές οι στήλες είναι διαθέσιμες μόνο στη σελίδα "Λέξεις-κλειδιά".

Τελικό URL

Αυτή η στήλη βρίσκεται, μεταξύ άλλων, στη σελίδα "Λέξεις-κλειδιά". Αν ορίσετε ένα τελικό URL στο επίπεδο λέξης-κλειδιού, θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με το τελικό URL που ορίζετε για κάθε διαφήμιση. Ας υποθέσουμε ότι επιλέγετε τα εξής:

 • Τελικό URL διαφήμισης: www.example.com
 • Τελικό URL λέξης-κλειδιού:www.example.com/φρούτα

Αν η διαφήμισή σας ενεργοποιείται από τη λέξη-κλειδί "μήλο", τότε η διαφήμιση θα χρησιμοποιεί το URL "www.example.com/φρούτα" αντί του URL "www.example.com" ως τελικό URL.

URL εικόνας

Αν έχετε επιλέξει να προβάλλονται διαφημίσεις με εικόνα στο Δίκτυο προβολής, οι εικόνες αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google και γίνεται αναφορά σε αυτές από το συγκεκριμένο URL.

Μερίδιο εμφάνισης / Χαμένο μερίδιο εμφάνισης (κατάταξη) / Χαμένο μερίδιο εμφάνισης (προϋπολογισμός) / Μερίδιο εμφάνισης ακριβούς αντιστοίχισης

Το μερίδιο εμφάνισης είναι το ποσοστό των εμφανίσεων που λάβατε, διαιρεμένο με τον εκτιμώμενο αριθμό των εμφανίσεων για τη λήψη των οποίων πληρούσατε τα κριτήρια καταλληλότητας. Η καταλληλότητα καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις στόχευσης, τις καταστάσεις έγκρισης, τις προσφορές και τους Δείκτες ποιότητας των διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μερίδιο εμφάνισης, το Χαμένο μερίδιο εμφάνισης και το Μερίδιο εμφάνισης ακριβούς αντιστοίχισης.

Αυτή η στήλη είναι διαθέσιμη στις σελίδες "Καμπάνιες" και "Ομάδες διαφημίσεων".

Μη έγκυρα κλικ/Ποσοστό μη έγκυρων κλικ

Αυτές οι στήλες υποδεικνύουν τον αριθμό και το ποσοστό των κλικ που έχουν χαρακτηριστεί ως μη έγκυρα και αποκλείονται αυτόματα μετά από φιλτράρισμα από τον λογαριασμό σας. Δεν χρεώνεστε για αυτά τα κλικ, ενώ τα στατιστικά στοιχεία του λογαριασμού σας δεν επηρεάζονται από αυτά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μη έγκυρα κλικ.

Αυτή η στήλη είναι διαθέσιμη μόνο στη σελίδα Καμπάνιες.

Τύπος αντιστοίχισης

Για τις καμπάνιες που στοχεύουν στο Δίκτυο αναζήτησης Google, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών: ευρεία αντιστοίχιση, αντιστοίχιση φράσης ή ακριβής αντιστοίχιση. Με αυτές τις τέσσερις επιλογές αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών μπορείτε να ελέγχετε ποιοι χρήστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας. Μπορεί να δείτε περισσότερες εμφανίσεις διαφημίσεων, κλικ και μετατροπές με ορισμένους τύπους αντιστοίχισης ή λιγότερες εμφανίσεις και πιο περιορισμένη στόχευση με άλλους τύπους αντιστοίχισης. Η στήλη Τύπος αντιστοίχισης υποδεικνύει ποια ρύθμιση έχετε επιλέξει για κάθε λέξη-κλειδί, ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη ρύθμιση. Αυτή η στήλη βρίσκεται στη σελίδα Λέξεις-κλειδιά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών.

Στο Google Ads υπάρχουν επιπλέον μετρήσεις "τύπου αντιστοίχισης":

Τμήμα τύπου αντιστοίχισης όρων αναζήτησης: Δείτε τα δεδομένα λέξεων-κλειδιών τμηματοποιημένα κατά "τύπο αντιστοίχισης όρων αναζήτησης". Πρόκειται για όρους αναζήτησης που ενεργοποίησαν τη διαφήμισή σας, ομαδοποιημένους κατά ευρεία αντιστοίχιση, αντιστοίχιση φράσης και ακριβή αντιστοίχιση. Έτσι μπορείτε να συγκρίνετε στατιστικά στοιχεία όπως κλικ, εμφανίσεις, αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) ή ποσοστά μετατροπών για όρους αναζήτησης που έχουν ενεργοποιήσει τη διαφήμισή σας. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή τμηματοποίησης, για να προσδιορίσετε τις λέξεις-κλειδιά που προσφέρουν τη βέλτιστη απόδοση για έναν συγκεκριμένο τύπο αντιστοίχισης.

Στήλη Τύπος αντιστοίχισης στην αναφορά όρων αναζήτησης: Αυτή η στήλη στην αναφορά όρων αναζήτησης υποδεικνύει τον τύπο αντιστοίχισης που επέτρεψε σε έναν χρήστη να δει τη διαφήμισή σας, όταν αναζήτησε έναν συγκεκριμένο όρο. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να βελτιώσετε τη λίστα των λέξεων-κλειδιών σας.

Μέγ. CPC

Το μέγιστο κόστος ανά κλικ (μέγ. CPC) είναι το υψηλότερο ποσό που προτίθεστε να καταβάλετε για ένα κλικ. Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένα μέγ. CPC για μεμονωμένες λέξεις-κλειδιά, αν θέλετε να ορίσετε υψηλότερες ή χαμηλότερες προσφορές για μεμονωμένες λέξεις-κλειδιά βάσει της απόδοσής τους. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα πληρώνετε περισσότερα από το μέγ. CPC και συχνά θα πληρώνετε λιγότερα. Στη στήλη Μέσο CPC μπορείτε να δείτε το μέσο ποσό που πληρώνετε για τα κλικ.

Δίπλα στις προσφορές σας ενδέχεται να εμφανίζεται η ένδειξη "αυτόματη" ή "(ενισχυμένη)". Παρακάτω παρατίθεται η σημασία τους:

 • Αυτόματη: Αυτό σημαίνει ότι το Google Ads ορίζει αυτόματα την προσφορά που εμφανίζεται στη συγκεκριμένη στήλη. Ενδέχεται να δείτε την ένδειξη "Αυτόματη", αν, για παράδειγμα, η καμπάνια σας χρησιμοποιεί αυτόματη υποβολή προσφορών ή την ευέλικτη στρατηγική προσφοράς Στόχου απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Έχετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των συγκεκριμένων ποσών προσφορών.
 • Ενισχυμένη: Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα Google Ads προσαρμόζει ανά δημοπρασία την προσφορά που εμφανίζεται, για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής υποβολής προσφορών που χρησιμοποιείτε, όπως η μεγιστοποίηση μετατροπών για Ενισχυμένο CPC ή η μεγιστοποίηση της τιμής μετατροπής για τον Στόχο απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Έχετε υπόψη ότι, για κάθε λέξη-κλειδί στη συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων που χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη προσφορά, το Google Ads προσπαθεί να ορίζει προσφορές κοντά στον μέσο όρο της προσφοράς που εμφανίζεται.

Λάβετε υπόψη ότι οι προσφορές για ορισμένες στρατηγικές υποβολής προσφορών, όπως ο Στόχος απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), μπορούν και να ορίζονται αυτόματα και να είναι ενισχυμένες. Αν χρησιμοποιείτε Στόχο απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), η προσφορά που εμφανίζεται δεν χρησιμοποιείται για δημοπρασίες του Δικτύου προβολής.

Η στήλη "Μέγ. CPC" είναι διαθέσιμη μόνο στις σελίδες "Ομάδες προϊόντων", "Λέξεις-κλειδιά" και "Στόχοι δυναμικών διαφημίσεων".

Ποσοστό κλικ σε σελίδες φιλικές προς κινητά

Το Ποσοστό κλικ σε σελίδες φιλικές προς κινητά είναι το ποσοστό των κλικ από κινητά που οδηγούν σε μια σελίδα που θεωρείται φιλική προς κινητά από τον έλεγχο λειτουργικότητας σε κινητές συσκευές της Google. Αυτή η στήλη είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Σελίδα προορισμού.

Αν μια σελίδα προορισμού δεν έχει ακόμα αναλυθεί ή δεν διαθέτουμε αρκετά δεδομένα, αυτή η στήλη θα εμφανίζει την επισήμανση "--".

Τα δεδομένα σελίδων φιλικών προς κινητά μπορεί να είναι έως και 14 ημερών. Αν έχετε πραγματοποιήσει πρόσφατες ενημερώσεις σε μία από τις σελίδες σας, θα πρέπει να περιμένετε έως και 14 ημέρες, προκειμένου αυτές οι αλλαγές να εμφανιστούν στο ποσοστό κλικ σε σελίδες φιλικές προς κινητά.

Κατάσταση προϊόντος (μόνο για καμπάνιες Αγορών)

Στη στήλη "Κατάσταση προϊόντος" εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση ενός μεμονωμένου προϊόντος στην καμπάνια σας. Αυτή η στήλη μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε αν το προϊόν είναι έτοιμο για προβολή.

Τι σημαίνει

Δείτε τα είδη κατάστασης που μπορούν να εμφανιστούν για ένα προϊόν, καθώς και τις αντίστοιχες ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε:

 • Απορρίφθηκε: Το προϊόν απορρίφθηκε στον λογαριασμό Merchant Center. Όταν ένα προϊόν απορριφθεί, δεν διατίθεται στην καμπάνια Αγορών. Μπορείτε να δείτε την αιτία απόρριψης στη στήλη κατάστασης προϊόντος. Αν κάνετε κλικ στο συννεφάκι ομιλίας (Συννεφάκι απόρριψης διαφήμισης), μπορείτε να δείτε μια πιο λεπτομερή επεξήγηση σχετικά με μια απόρριψη, καθώς και τι μπορείτε να κάνετε για να επιλύσετε το πρόβλημα. Θυμηθείτε ότι μπορείτε πάντοτε να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος στο Merchant Center, για να κατανοήσετε για ποιον λόγο απορρίφθηκε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις καταστάσεις προϊόντων στο Merchant Center.
 • Ανενεργό: Το προϊόν βρίσκεται σε μια καμπάνια που δεν είναι ενεργή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Η καμπάνια μπορεί να τέθηκε σε παύση ή να καταργήθηκε. Το μέγ. CPC της ομάδας προϊόντων μπορεί να έχει οριστεί σε "Εξαιρείται".
 • Μη έτοιμο για προβολή: Το προϊόν έχει εξαντληθεί. Η διαθεσιμότητα του προϊόντος καταχωρείται χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό 'διαθεσιμότητα' (availability) στα δεδομένα προϊόντος. Αν η διαθεσιμότητα του προϊόντος οριστεί σε 'εξαντλήθηκε' [out of stock], το προϊόν δεν θα είναι έτοιμο για προβολή. Όταν το προϊόν θα είναι έτοιμο για αγορά, φροντίστε να ενημερώσετε το χαρακτηριστικό του, ώστε να εμφανίζεται ως προϊόν σε απόθεμα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το χαρακτηριστικό διαθεσιμότητα.
 • Έτοιμο για προβολή: Το προϊόν σας είναι κατάλληλο για συμμετοχή στη δημοπρασία διαφήμισης. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα έτοιμα για προβολή προϊόντα θα λάβουν εμφανίσεις ή κλικ. Αν ένα προϊόν είναι έτοιμο για προβολή, αλλά δεν λαμβάνει εμφανίσεις, αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή, ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος ή στο ότι το προϊόν μπορεί να αντιστοιχιστεί με πολύ λίγες αναζητήσεις χρηστών. Αν οι αναζητήσεις χρηστών που μπορούν να αντιστοιχιστούν με το προϊόν είναι λίγες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες στον τίτλο και την περιγραφή του προϊόντος.

Παράδειγμα

Στην καμπάνια "Παπούτσια", η κατάσταση του προϊόντος "Παπούτσια τρεξίματος" είναι "Απορρίφθηκε". Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συμμετοχή στη δημοπρασία διαφήμισης και πρέπει να αντιμετωπίσετε το ζήτημα, προκειμένου το προϊόν να επισημανθεί ως "Έτοιμο για προβολή".

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν το προϊόν δεν επισημαίνεται με την κατάσταση "Έτοιμο για προβολή", δεν θα μπορούν να εμφανίζονται διαφημίσεις για αυτό το προϊόν σε δυνητικούς πελάτες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση, για να κατανοήσετε για ποιον λόγο δεν εμφανίζεται η συγκεκριμένη κατάσταση, καθώς και τι μπορείτε να κάνετε για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ενεργά προϊόντα (μόνο για καμπάνιες Αγορών)

Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται ο αριθμός των προϊόντων στην ομάδα προϊόντων, τα οποία επί του παρόντος είναι ενεργά.

Τι σημαίνει

Για να είναι ενεργό, ένα προϊόν πρέπει να ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις:

 • Το προϊόν έχει εγκριθεί στο λογαριασμό Merchant Center.
 • Το προϊόν είναι ενεργό. Η καμπάνια και η ομάδα διαφημίσεων αυτού του προϊόντος είναι ενεργοποιημένες και η ομάδα προϊόντων δεν έχει εξαιρεθεί.

Αν ένα προϊόν δεν είναι ενεργό, δεν διατίθεται για προβολή και ενδέχεται να προκαλείται απώλεια επισκεψιμότητας.

Παράδειγμα

Αν η ομάδα προϊόντων εξαιρείται, ο αριθμός των ενεργών προϊόντων θα είναι 0.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στήλη σε συνδυασμό με τη στήλη "% ενεργών", για να κατανοήσετε πόσα από τα προϊόντα που έχουν υποβληθεί διαθέτουν ενεργή προσφορά. Αν ο αριθμός των ενεργών προϊόντων είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, εξετάστε το ενδεχόμενο να ελέγξετε τα δεδομένα προϊόντος ή τις ρυθμίσεις καμπάνιας, για τους εξής λόγους:

 • Το προϊόν έχει απορριφθεί στο λογαριασμό Merchant Center. Τα προϊόντα που απορρίπτονται δεν διατίθενται στην καμπάνια Αγορών. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος σε ορισμένα σημεία, για να κατανοήσετε για ποιο λόγο απορρίφθηκε.

 • Το προϊόν έχει εγκριθεί, αλλά είναι ανενεργό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων μπορεί να έχει τεθεί σε παύση ή να καταργήθηκε. Η τιμή του μέγ. CPC της ομάδας προϊόντων μπορεί να έχει οριστεί σε "Εξαιρείται".
Εγκεκριμένα προϊόντα (μόνο για καμπάνιες Αγορών)

Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται ο αριθμός των προϊόντων στην ομάδα προϊόντων, τα οποία επί του παρόντος έχουν εγκριθεί στο Merchant Center.

Τι σημαίνει

Για να υπολογίζεται ως εγκεκριμένο ένα προϊόν, χρειάζεται να έχει εγκριθεί στον λογαριασμό Merchant Center. Ένα εγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πολιτικής και ποιότητας δεδομένων.

Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, για να είναι ενεργό

Αν ένα προϊόν δεν έχει εγκριθεί, δεν διατίθεται για προβολή και ενδέχεται να προκαλείται απώλεια επισκεψιμότητας.

Παράδειγμα

Αν η ομάδα προϊόντων περιέχει 80 προϊόντα, αλλά 20 από αυτά έχουν απορριφθεί, στη στήλη "εγκεκριμένα προϊόντα" θα εμφανίζονται 60 προϊόντα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στήλη σε συνδυασμό με τη στήλη "% εγκεκριμένων", για να κατανοήσετε πόσα από τα προϊόντα που έχουν υποβληθεί έχουν εγκριθεί στο Merchant Center. Αν ο αριθμός των εγκεκριμένων προϊόντων είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, εξετάστε το ενδεχόμενο να επιλύσετε τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στα δεδομένα προϊόντων. Για να κατανοήσετε για ποιον λόγο το προϊόν απορρίφθηκε, μπορείτε να ελέγξετε την κατάστασή του σε ορισμένα μέρη ως εξής:

Προϊόντα έτοιμα για προβολή (μόνο για καμπάνιες Αγορών)

Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται ο αριθμός των προϊόντων στην ομάδα προϊόντων, τα οποία είναι έτοιμα για προβολή και κατάλληλα για συμμετοχή στη δημοπρασία διαφήμισης.

Τι σημαίνει

Για να είναι έτοιμο για προβολή, ένα προϊόν πρέπει να ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις:

 • Το προϊόν έχει εγκριθεί στο λογαριασμό Merchant Center.
 • Το προϊόν είναι ενεργό. Η καμπάνια και η ομάδα διαφημίσεων αυτού του προϊόντος είναι ενεργοποιημένες και η ομάδα προϊόντων δεν έχει εξαιρεθεί.
 • Το προϊόν είναι έτοιμο για προβολή. Το προϊόν είναι σε απόθεμα.

Αν ένα προϊόν δεν είναι έτοιμο για προβολή, δεν διατίθεται για προβολή και ενδέχεται να προκαλεί απώλεια επισκεψιμότητας. Τα έτοιμα για προβολή προϊόντα είναι κατάλληλα για συμμετοχή στη δημοπρασία διαφήμισης, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα λάβουν εμφανίσεις ή κλικ. Αν ένα προϊόν είναι έτοιμο για προβολή, αλλά δεν λαμβάνει εμφανίσεις, αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή, ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος ή στο ότι το προϊόν μπορεί να αντιστοιχιστεί με πολύ λίγες αναζητήσεις χρηστών. Αν οι αναζητήσεις χρηστών που μπορούν να αντιστοιχιστούν με το προϊόν είναι λίγες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες στον τίτλο και την περιγραφή του προϊόντος.

Παράδειγμα

Αν η ομάδα προϊόντων διαθέτει 10 υποβληθέντα προϊόντα, αλλά 4 προϊόντα έχουν εξαντληθεί, 6 από τα προϊόντα είναι έτοιμα για προβολή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στήλη σε συνδυασμό με τη στήλη "% έτοιμων για προβολή", για να κατανοήσετε πόσα από τα υποβληθέντα προϊόντα είναι έτοιμα για προβολή. Αν ο αριθμός των έτοιμων για προβολή προϊόντων είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, εξετάστε το ενδεχόμενο να ελέγξετε τα δεδομένα προϊόντος ή τις ρυθμίσεις καμπάνιας, για τους εξής λόγους:

 • Το προϊόν έχει απορριφθεί στο λογαριασμό Merchant Center. Τα προϊόντα που απορρίπτονται δεν διατίθενται στην καμπάνια Αγορών. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος σε ορισμένα σημεία, για να κατανοήσετε για ποιο λόγο απορρίφθηκε.

 • Το προϊόν έχει εγκριθεί, αλλά είναι ανενεργό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων μπορεί να έχει τεθεί σε παύση ή να καταργήθηκε. Η τιμή του μέγ. CPC της ομάδας προϊόντων μπορεί να έχει οριστεί σε "Εξαιρείται".
 • Το προϊόν έχει εξαντληθεί. Η διαθεσιμότητα του προϊόντος καταχωρείται χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό availability στα δεδομένα προϊόντος. Αν η διαθεσιμότητα του προϊόντος οριστεί σε out of stock, το συγκεκριμένο προϊόν δεν θα είναι έτοιμο για προβολή. Όταν το προϊόν θα είναι έτοιμο για αγορά, φροντίστε να ενημερώσετε το χαρακτηριστικό του προϊόντος, ώστε να εμφανίζεται ως προϊόν σε απόθεμα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το χαρακτηριστικό availability.
Προϊόντα που υποβλήθηκαν (μόνο για καμπάνιες Αγορών)

Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται ο αριθμός των προϊόντων στην ομάδα προϊόντων, τα οποία επί του παρόντος έχουν υποβληθεί στον λογαριασμό σας στο Merchant Center.

Τι σημαίνει

Για να υπολογίζεται ως υποβληθέν, ένα προϊόν χρειάζεται να έχει προστεθεί στον λογαριασμό Merchant Center με χρήση των δεδομένων προϊόντος. Ένα προϊόν που έχει λήξει στον λογαριασμό Merchant Center δεν υπολογίζεται ως υποβληθέν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και υποβολής δεδομένων προϊόντων.

Αν ένα προϊόν δεν έχει υποβληθεί, δεν θα διατίθεται για προβολή.

Παράδειγμα

Πουλάτε παπούτσια και διαθέτετε μια γκάμα με 20 διαφορετικά μοντέλα αθλητικών παπουτσιών. Έχετε ήδη δημιουργήσει δεδομένα προϊόντος για αυτά τα 20 μοντέλα αθλητικών παπουτσιών και τα έχετε υποβάλει μέσω του Merchant Center. Ως αποτέλεσμα, επί του παρόντος εμφανίζονται 20 υποβληθέντα προϊόντα στον λογαριασμό σας Google Ads. Ωστόσο, η επιχείρησή σας μόλις ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας γκάμας με 10 μοντέλα αθλητικών παπουτσιών, επιπλέον των προηγούμενων 20. Αφού προετοιμάσετε τα δεδομένα προϊόντων για τα νέα παπούτσια και τα υποβάλετε στο Merchant Center, θα εμφανίζονται 30 υποβληθέντα προϊόντα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν ο αριθμός των υποβληθέντων προϊόντων είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλει δεδομένα προϊόντων για τα προϊόντα που δεν εμφανίζονται. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και υποβολής δεδομένων προϊόντων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στήλη σε συνδυασμό με άλλες στήλες δεδομένων καμπανιών Αγορών, για να κατανοήσετε την απόδοση των καμπανιών. Άλλες στήλες που ίσως είναι καλό να χρησιμοποιήσετε είναι οι ακόλουθες:

 • Εγκεκριμένα προϊόντα
 • Ενεργά προϊόντα
 • Προϊόντα έτοιμα για προβολή
 • % εγκεκριμένων
 • % ενεργών
 • % έτοιμων για προβολή
Δείκτης ποιότητας

Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται ο Δείκτης ποιότητας της λέξης-κλειδιού, ο οποίος αποτελεί μέτρο του πόσο συναφείς και χρήσιμες είναι οι διαφημίσεις σας και η σελίδα προορισμού για έναν χρήστη που βλέπει τη διαφήμισή σας.

Αυτή η στήλη είναι διαθέσιμη στη σελίδα Λέξεις-κλειδιά.

Σχετικό CTR

Το σχετικό CTR αποτελεί ένα μέτρο της απόδοσης των διαφημίσεών σας στο Δίκτυο προβολής, συγκριτικά με τις διαφημίσεις άλλων διαφημιζόμενων που εμφανίζονται στους ίδιους ιστοτόπους.

Υπολογίζουμε το σχετικό CTR διαιρώντας την αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεών σας με τη μέση αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων όλων των διαφημιζόμενων στις τοποθετήσεις όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας. Καθώς πρόκειται για μέτρηση ανταγωνισμού, δεν είναι στατική. Η τιμή μεταβάλλεται με βάση τους ιστοτόπους όπου εμφανίζεται η διαφήμισή σας, καθώς και με βάση την απόδοση των άλλων διαφημιζόμενων.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ένας διαφημιζόμενος που πουλά ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές έχει αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) στο Δίκτυο προβολής 0,05%. Ο διαφημιζόμενος εμφανίζεται σε μία σελίδα σχετικά με τη φωτογραφία στο Δίκτυο προβολής μαζί με άλλους τρεις διαφημιζόμενους. Οι άλλοι διαφημιζόμενοι έχουν CTR 0,005%.

Ο πρώτος διαφημιζόμενος λαμβάνει CTR 10 φορές μεγαλύτερο από το CTR των ανταγωνιστών (0,05%/0,005% = 10). Επειδή οι χρήστες ενδιαφέρονται περισσότερο για τα προϊόντα αυτού του διαφημιζομένου, το σχετικό CTR του είναι πολύ υψηλό (10).

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας