Tilpas tabeller og diagrammer

Den bedste metode til at få øje på nye muligheder for din virksomhed er at gennemgå dine effektivitetsdata med jævne mellemrum. De dynamiske tabeller og diagrammer giver dig mulighed for at undersøge tendenser på tværs af din konto og finde svar på specifikke spørgsmål om, hvordan kunderne interagerer med dine annoncer.

I denne artikel viser vi, hvordan du tilpasser dine tabeller og diagrammer, så du kan gennemgå de data, der betyder mest for din virksomhed, og administrere din konto så let, hurtigt og gennemskueligt som muligt.

Før du begynder

Overvej, hvilke statistikker der giver dig det bedste billede af, hvor langt du er nået i forhold til dine Google Ads-mål. Det er disse statistikker, du bør fremhæve i dine tilpassede tabeller og diagrammer. Se artiklen Hvad kan du spore ud fra dine annonceringsmål?.

Vejledning

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Sådan tilføjer eller fjerner du kolonner

Tilføj eller fjern statistikkolonner. Kolonnerne indeholder forskellige statistiske data om din konto, og dit valg af kolonner kan variere, afhængigt af hvilken statistiktabel du ser. Du kan vælge, hvilke kolonner du vil se, ændre deres rækkefølge og gemme dem i din foretrukne rækkefølge.

Du kan tilføje eller fjerne kolonner fra tabellen ved at klikke på knappen Kolonner på værktøjslinjen over statistiktabellen og vælge "Rediger kolonner". Du kan vælge de ønskede kolonner, og gemme dine indstillinger. Vi husker dine indstillinger, næste gang du vælger den samme statistikvisning for den samme kampagnetype. Du har også et par andre muligheder for at tilpasse kolonneindstillingerne:

Sådan gemmer og navngiver du dine kolonner

Du kan gemme og navngive dine kolonnesæt, så du kan bruge dem, når du vender tilbage til den samme fane på et senere tidspunkt. Du skal blot tilføje et navn, når du gemmer dine indstillinger, så bliver kolonnesættet vist på rullemenuen "Rediger kolonner", når du vender tilbage til rapporteringsfanen.

Sådan bruger du foruddefinerede kolonnesæt

Hvis du ser data for en enkelt kampagne eller for flere kampagner af samme type, kan du bruge foruddefinerede kolonnesæt. Med disse kolonnesæt er det nemmere at se de mest relevante kolonner for en bestemt kampagnetype. Få flere oplysninger om, hvordan du tilføjer foruddefinerede kolonnesæt.

Brug kolonner til at sortere dine data

Klik på et kolonnenavn i din tabel for at sortere efter det pågældende emne. Du kan f.eks. klikke på kolonnen Annoncegruppe for at sortere alfabetisk efter annoncegrupper eller på kolonnen Eksponeringer for at sortere dine annoncegrupper fra flest til færrest eksponeringer. Du kan klikke på Eksponeringer igen for at ændre sorteringsrækkefølgen og se din statistik fra færrest til flest eksponeringer.

Sådan anvender du segmenter til at se detaljerne i dine data

Segmenter opdeler datavisningen i separate dele. Du kan anvende mange forskellige segmenter på dine data, f.eks. enhed, kliktype, netværk og datointerval.

Hvis du vil bruge et segment, skal du klikke på knappen Segment på værktøjslinjen over statistiktabellen og vælge det segment, som du vil anvende på dataene i din tabel.

See how to segment your data

Hvilke segmenter du kan vælge, varierer og afhænger af, hvilken tabel du ser (søgeord, annoncegruppe eller kampagne).

Her er 2 eksempler på, hvordan du kan bruge segmenter til at opnå indsigt:

  1. Hvis du vil finde ud af, om mobilenheder eller computere give dig det bedste investeringsafkast, skal du segmentere dine søgeord efter enhed. Derefter kan du vælge at justere dine bud på baggrund af dette.
  2. Hvis du vil se, om du kan identificere bestemte mønstre i en annoncegruppes effektivitet, kan du segmentere din tabel efter tid (dag, uge eller ugedag samt måned, kvartal eller år). Hvis du finder ud af, at dine annoncer klarer sig bedst på en bestemt dag i ugen, så kan du vælge at ændre dine bud for at understøtte dette mønster.

Få flere oplysninger om segmentering af dine data i artiklen om, hvordan du bruger segmenter i dine tabeller.

Sådan filtrerer du dine data

Brug filtre til at søge efter bestemte oplysninger i tabellen, f.eks. søgeordstekst, bud og klikrater.

Hvis du vil oprette et filter, skal du klikke på Filter på værktøjslinjen over statistiktabellen. Du kan gemme dine filtre, så du har nem adgang til dem fremover.

Create filter

Få flere oplysninger om filtrering af dine data i artiklen om, hvordan du filtrerer visningen af effektivitetsdata.

Sådan kan du se eller skjule fjernede elementer

Du kan skjule eller vise fjernede kampagner, annoncegrupper, annoncer, søgeord og netværk i dine statistiktabeller. Den første menu på værktøjslinjen over tabellen gør det muligt at kontrollere visningen af ​​fjernede elementer.

  1. Skjul fjernede elementer: Klik på den første knap på værktøjslinjen, og vælg Alle undtagen fjernede.
  2. Se fjernede elementer: Klik på den første knap på værktøjslinjen, og vælg Alle for at se alle elementer, der er aktiverede, sat på pause eller fjernede.
  3. Vis kun aktiverede elementer: Du kan også vælge Alle aktiverede for kun at se aktiverede elementer i dine kampagne- og annoncegruppetabeller.
Filter campaigns

Sådan ser du oversigtsgrafer over effektivitet og sammenligner metrics

Hvis du ikke kan se effektivitetsgrafen over din datatabel, skal du klikke på grafikonet Effektivitetsgraf på værktøjslinjen over tabellen for at få den vist. Du kan klikke på ikonet én gang til for at skjule grafen.

Hvis du vil sammenligne to metrics, skal du klikke på rullemenuerne lige over grafen til venstre og vælg de metrics, som du er interesseret i. Hvis du f.eks. vil se effektiviteten af et bestemt søgeord, kan du vælge at se eksponeringer og klik på samme tid.

Hvis du vil sammenligne to datointervaller for metrics, skal du vælge "Sammenlign datoer" på rullemenuen til valg af datointerval i øverste højre hjørne af siden. Du kan f.eks. se det samlede antal klik og eksponeringer fra denne uge sammen med det samlede antal klik og eksponeringer fra sidste uge.

See the date range drop down menu

Du kan også ændre detaljeringsgraden for din graf ved at vælge "Daglig", "Ugentlig", "Månedlig" eller "Kvartalsvis" på rullemenuen over grafen.

Sådan downloader du din rapport

Når din statistiktabel viser lige netop det, som du vil se, kan du downloade dataene som en rapport i forskellige formater ved at klikke på knappen download download icon på værktøjslinjen.

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye