Välj ett bud för en kampanj i Display-nätverket

Med budtyperna i Googles Display-nätverk kan du få bästa möjliga resultat från dina kampanjer genom att ange det rätta priset för dina annonser. Här är de budtyper som du kan använda för Display-nätverket:

Budstrategier:

 • Budgivning med Förbättrad CPC (kostnad per klick), vilket är ett alternativ med manuell CPC, justerar dina bud automatiskt för att maximera antalet konverteringar.
 • Målkostnad per åtgärd (CPA) syftar till att öka konverteringarna samtidigt som du siktar på en specifik kostnad per åtgärd.
 • Målavkastning på annonsutgifter (ROAS) syftar till att öka konverteringsvärdet samtidigt som du siktar på en specifik avkastning på annonsutgifterna.
 • Kostnad per tusen synliga exponeringar (CPM) fokuserar på exponeringar.
 • Maximera klick ställer in dina bud för att du ska få så många klick som möjligt inom din budget.
 • Kostnad per engagemang ställer in ditt bud när användaren interagerar med annonsen, till exempel håller muspekaren över, klickar på eller trycker på en Lightbox- eller Shopping-annons.
 • Budgivning med manuell CPC: Du anger din egen högsta CPC för dina annonser. 

Obs! Mål-CPA, Mål-ROAS och Förbättrad CPC är Smart Bidding-strategier som fokuserar på konverteringar.

Viktigt att tänka på

 • Alla budstrategier kanske inte är tillgängliga beroende på din kampanjtyp eller annonsgrupp. 
 • För kampanjer i Display-nätverket kan du ställa in standardbud för annonsgrupp, anpassade bud eller budjusteringar.

Tips: Koppla budstrategin till dina kampanjmål. Om du till exempel vill fokusera på exponeringar bör du överväga budgivning med CPM för synlighet. Om ditt mål är klick kan du fundera på att använda Manuell CPC eller Maximera klick för budgivningen. Om du är ute efter konverteringar bör du kanske använda Förbättrad CPC, Mål-CPA eller Mål-ROAS för budgivningen.

Budgivning för kampanjer i Display-nätverket

Sökannonser och displayannonser når användarna vid olika tillfällen. När användare aktivt söker efter något kan din sökannons vara precis vad de behöver. Men användare som ser annonsen i Display-nätverket kanske bara läser en favoritblogg eller tittar på videoklipp, och söker inte aktivt efter det du erbjuder. Med budgivning i Display-nätverket kan du visa annonser för potentiella kunder på rätt plats och vid rätt tillfälle.

Klickfrekvensen (CTR) är ofta lägre i Display-nätverket eftersom det kan vara svårare att fånga läsarens uppmärksamhet. I budgivningen på Display-nätverket kan du därför ställa in bud för klick, konverteringar eller exponeringar som bara sker i Display-nätverket. Du får större kontroll över kostnaderna och kan anpassa dina bud efter annonsernas resultat.

Välja det första budet

Du kan komma fram till rätt bud för Display-nätverket genom att ställa in ett startbud, studera annonsens resultat och sedan ändra budet. Om du inte ställer in specifika bud för inriktningen används annonsgruppens standardbud i Google Ads.

När du har ställt in ditt första bud väntar du några dagar och loggar sedan in på ditt konto. Så här utvärdera du budet: 

 • I den nya Google Ads-upplevelsen väljer du Displaykampanjer i navigeringspanelen och sedan Kampanjer i sidmenyn. Du får se antalet klick och exponeringar för varje displaykampanj. Obs! Om du väljer Annonsgrupper i sidmenyn får du se antalet klick och exponeringar per annonsgrupp. Om du klickar på annonsgruppen visas resultaten per annons.
 • I den tidigare Google Ads-upplevelsen väljer du vyn Alla kampanjer och letar upp raden Slutsummor för Display-nätverket.

Du kan börja med att fundera på om din annons får några klick, och sedan om klicken leder till resultatet som du vill ha. Vi rekommenderar att du fortsätter att hålla koll på exponeringar och klick, men det är bra att vänta några veckor innan du gör några stora ändringar. Om du redigerar buden för ofta kan det hända att du inte kan utvärdera resultaten ordentligt.

Tänk på att annonsresultaten i Display-nätverket inte påverkar din rankning för sökannonser, och lägre CTR i Display-nätverket påverkar inte kvalitetsresultatet för dina annonser i söknätverket.

Om du vill se huruvida klicken på dina annonser leder till att kunden gör vissa saker på webbplatsen eller ringer ditt företag kan du använda konverteringsspårning för mer djupgående insikter.

Budjusteringar

Om du använder budgivningsstrategierna Förbättrad CPC, Manuell CPC eller CPM för synlighet kan du också ange budjusteringar för större kontroll över när och var annonsen visas. Budjusteringar kan anges på kampanjnivå (för mobila enheter, tider, dagar och platser) och kan även användas för att ange mer konkurrenskraftiga bud på specifika inriktningsmetoder, som sökord, målgrupper, demografi, ämnen eller placeringar i dina annonsgrupper.

Du hittar budgivningsstatusen på annonsgruppssidan.

 • I den nya Google Ads-upplevelsen väljer du Annonsgrupper i sidmenyn. Du ser då kolumnen Aktiv budjust. Om du inte ser kolumnen klickar du på kolumnikonen Kolumner, väljer Attribut och sedan Aktiv budjust.
 • I den tidigare Google Ads-upplevelsen visas rullgardinsmenyn Budgivning ovanför statistiktabellen på sidan Display-nätverket. I denna meny kan du ange budjusteringar för en inriktningsmetod i annonsgruppen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt