Výber cenovej ponuky pre kampaň v Obsahovej sieti

Typy cenových ponúk v Obsahovej sieti Google vám pomáhajú vyťažiť maximum z vašich kampaní, pretože umožňujú nastaviť vhodnú cenu pre reklamy. K dispozícii máte tieto typy cenových ponúk, ktoré môžete použiť v Obsahovej sieti:

Stratégie ponúk:

 • Ponúkanie vylepšenej CZK (cena za kliknutie), ktoré je pri manuálnej CZK voliteľné, automaticky prispôsobuje vaše cenové ponuky, aby sa maximalizoval počet konverzií.
 • Cieľová CZA (cena za akvizíciu) má za cieľ zvýšiť počet konverzií pri zacielení s konkrétnou cenou za akvizíciu.
 • Cieľové ROAS (návratnosť výdavkov na reklamu) má za cieľ zvýšiť hodnotu konverzie pri zacielení s konkrétnou návratnosťou výdavkov na reklamu (ROAS)
 • Viditeľná CTZ (cena za tisíc zobrazení) sa zameriava na zobrazenia.
 • Maximalizácia kliknutí nastavuje cenové ponuky tak, aby ste v rámci svojho rozpočtu získali čo najviac kliknutí.
 • Cena za zapojenie nastaví cenovú ponuku pri interakcii používateľa s reklamou, ako je napríklad umiestnenie kurzora myši, kliknutie alebo klepnutie na reklamu lightbox alebo reklamu v Nákupoch.
 • Manuálne ponúkanie CZK: nastavíte vlastnú maximálnu cenu za kliknutie (CZK) pre svoje reklamy. 

Poznámka: Cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK sú stratégie inteligentných ponúk, ktoré sa zameriavajú na konverzie.

Na čo treba pamätať

 • V závislosti od typu kampane alebo reklamnej skupiny nemusia byť k dispozícii všetky stratégie ponúk. 
 • V kampaniach v Obsahovej sieti môžete pre reklamnú skupinu nastaviť predvolené cenové ponuky, vlastné cenové ponuky alebo úpravy cenových ponúk.

Tip: Prepojte stratégiu ponúk s cieľmi kampane. Ak sa napríklad chcete zamerať na zobrazenia, zvážte ponúkanie viditeľnej CTZ. Ak sú vaším cieľom kliknutia, zvážte manuálne ponúkanie CZK alebo maximalizáciu kliknutí. Ak sa zameriavate na konverzie, zvážte ponúkanie vylepšenej CZK, cieľovej CZA alebo cieľového ROAS.

Ponúkanie cien pre kampane v Obsahovej sieti

Reklamy vo vyhľadávaní a obsahové reklamy oslovujú ľudí v odlišných situáciách. Keď používatelia niečo aktívne hľadajú, vaša reklama vo vyhľadávaní môže byť odpoveďou, ktorú potrebujú. No ľudia, ktorým sa vaša reklama zobrazí v Obsahovej sieti, možno len prehliadajú obľúbený blog, prípadne sledujú videá, teda nehľadajú aktívne to, čo ponúkate. Ponúkanie cien v Obsahovej sieti umožňuje zobrazovať reklamy potenciálnym zákazníkom na správnom mieste a vo vhodnom čase.

Miery prekliknutí (CTR) sú v Obsahovej sieti často nižšie, pretože môže byť ťažšie zaujať čitateľa. Preto existuje ponúkanie cien v Obsahovej sieti: aby ste mohli nastaviť cenové ponuky pre kliknutia, konverzie alebo zobrazenia, ku ktorým dochádza len v Obsahovej sieti. Máte tak väčšiu kontrolu nad svojimi nákladmi a môžete zaistiť, aby vaše cenové ponuky zodpovedali hodnote, ktorú vďaka reklamám získavate.

Voľba prvej cenovej ponuky

Ak chcete nájsť správnu cenovú ponuku pre Obsahovú sieť, môžete nastaviť počiatočnú cenovú ponuku, vyhodnotiť výkonnosť svojich reklám a potom túto cenovú ponuku upraviť. Ak nenastavíte konkrétne cenové ponuky pre svoje zacielenie, Google Ads použije predvolenú cenovú ponuku pre reklamnú skupinu.

Po stanovení prvej cenovej ponuky počkajte niekoľko dní, potom prejdite do svojho účtu. Ak chcete vyhodnotiť cenovú ponuku: 

 • V novom prostredí Google Ads vyberte na navigačnom paneli možnosť Kampane v Obsahovej sieti a potom vyberte v ponuke stránok možnosť Kampane. Zobrazí sa počet kliknutí a zobrazení pre každú kampaň v Obsahovej sieti. Poznámka: Ak v ponuke stránok vyberiete možnosť Reklamné skupiny, môžete si pozrieť počet kliknutí a zobrazení podľa reklamnej skupiny. Kliknutím na reklamnú skupinu zobrazíte výsledky podľa reklamy.
 • V predchádzajúcom prostredí Google Ads vyberte zobrazenie Všetky kampane a vyhľadajte riadok súčtov týkajúci sa Obsahovej siete.

Najprv môžete skontrolovať, či vaše reklamy získavajú kliknutia, a následne zistiť, či tieto kliknutia vedú k požadovaným výsledkom. Odporúčame ďalej monitorovať zobrazenia a kliknutia. Skôr ako vykonáte príliš veľa zmien, je však užitočné počkať niekoľko týždňov. Ak cenové ponuky upravujete príliš často, možno nebudete môcť presne posúdiť výkonnosť.

Nezabúdajte, že výkonnosť reklám v Obsahovej sieti nemá vplyv na pozíciu reklám vo vyhľadávaní a nižšia miera prekliknutí (CTR) v Obsahovej sieti takisto nemá vplyv na skóre kvality reklám vo vyhľadávaní.

Ak chcete zistiť, či kliknutia na reklamy vedú k určitej akcii na vašom webe alebo k hovorom do vašej firmy, podrobnejšie informácie získate, ak použijete sledovanie konverzií.

Úpravy cenových ponúk

Ak používate stratégiu ponúkania vylepšenej CZK, manuálneho ponúkania CZK alebo ponúkania viditeľnej CTZ, môžete tiež nastaviť úpravy cenových ponúk a získať tak väčšiu kontrolu nad tým, kedy a kde sa zobrazuje vaša reklama. Úpravy cenových ponúk je možné nastaviť na úrovni kampane (pre mobilné zariadenia, časy, dni a polohy) a môžu sa použiť aj na nastavovanie konkurencieschopnejších cenových ponúk pre konkrétne spôsoby zacielenia (ako napríklad kľúčové slová, publiká, demografické údaje, témy alebo umiestnenia) vo vašich reklamných skupinách.

Keď prejdete na stránku reklamných skupín, nájdete tam stav ponúkania cien.

 • V novom prostredí Google Ads vyberte v ponuke stránok možnosť Reklamné skupiny. Zobrazí sa stĺpec Aktívna úprava cenovej ponuky. Ak sa tento stĺpec nezobrazuje, kliknite na ikonu stĺpcov Stĺpce, vyberte možnosť Atribúty a potom možnosť Aktívna úprava cenovej ponuky
 • V predchádzajúcom prostredí Google Ads sa na stránke Obsahová sieť zobrazí nad štatistickou tabuľkou rozbaľovacia ponuka Ponúkanie cien. Pomocou tejto ponuky môžete nastaviť úpravy cenových ponúk pre niektorý spôsob zacielenia v danej reklamnej skupine.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory