Mäta resultatet av annonstillägg

Om du har lagt till tillägg i dina annonser, till exempel ett telefonnummer eller en länk till din webbplats, kan du se resultatet av dessa tillägg. Öppna ditt Google Ads-konto för att se hur många klick och exponeringar ditt annonstillägg har fått samt relaterade kostnader och annan statistik. Med denna information kan du lättare avgöra vilken typ av annonstillägg som fungerar bäst för din annons och när det är dags att lägga till eller ta bort ett befintligt annonstillägg.

Hitta statistik om dina annonstillägg

Använd sidan Tillägg för att visa statistik för alla annonstillägg för kontot, för kampanjer och annonsgrupper. På den här sidan kan du även hantera dina tillägg.

 

Hitta sidan Tillägg och visa din statistik:
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn och klicka sedan på Tillägg längst upp på sidan.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Tilläggstyp bredvid filterikonen Filter till vänster och väljer den typ av tillägg som du vill visa statistik för.
 4. Om du vill se tilläggsstatistik för varje koppling för varje tillägg, tillsammans med motsvarande annonsgrupp, kampanj eller konto väljer du Kopplingsvy på rullgardinsmenyn till höger. Om du vill visa samlad data för varje tillägg väljer du Tilläggsvy. Varje tillägg visas på en egen rad, inklusive tillägg som det ännu inte finns någon statistik för.

Statistiken för annonstillägg är tillgänglig för annonser som visas i Googles söknätverk, Googles sökpartner för mobilen och, i vissa fall, Googles Display-nätverk.

Så här visas kolumnerna på sidan Tillägg:
 • Status: Visar om dina annonstillägg har markeringen Godkänd eller Inte godkänd. Kvalificerade annonstillägg visas endast med annonserna när de är relevanta och annonsen ifråga är kvalificerad för visning. Läs om hur du åtgärdar en annons som inte blivit godkänd.
 • Klick: Antalet klick på annonsen när den visades tillsammans med en specifik typ av tillägg. Den här siffran kombinerar klick på annonsrubriken och på annonstillägget, om tillämpligt. Om du vill visa klick enbart för annonstillägget klickar du på segmentikonen Segmentera och väljer sedan Klicktyp.
 • Visningar: Antalet gånger som annonsen har visats med annonstillägget.
 • Klickfrekvens (CTR): Antalet klick på annonsen delat på det antal gånger annonsen visades med annonstillägget.
 • Kostnad: Den totala kostnaden för klick på din annons när den visades med annonstillägget. Läs mer om dina faktiska klickkostnader.
 • Gen. position: Annonsens genomsnittliga position på sökresultatsidor när den visades med annonstillägget.
 • Gen. kostnad per klick (CPC): Det genomsnittliga belopp du betalar per klick när annonsen visas med annonstillägget. Genomsnittlig CPC fastställs genom att kostnaden för alla klick summeras och delas med antalet klick.

Tips

 • Aktivera kolumnen Policyinformation så visas information om varför dina tillägg är begränsade eller inte godkända baserat på våra annonseringspolicyer.
 • I statistiktabellen i vyn Alla kampanjer visas alla dina befintliga tillägg, även de utan visningar eller klick. (Resultatstatistiken kan visas som 0 i statistiktabellen.) Om du däremot visar statistiktabellen för en specifik kampanj visas endast resultatinformation i tabellen för de annonstillägg som har fått visningar eller klick.

Rapporten Automatiska tillägg

Använd rapporten Automatiska tillägg för att visa mer specifik data för annonser med automatiska tillägg.

Övervaka resultatet av dina automatiska tillägg

I kolumnen Klick i rapporten Automatiska tillägg visas antalet klick på din annonsrubrik när dina automatiska tillägg visades.
Så här ser du din resultatinformation:
Välj en kampanj med automatiska tillägg.
Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn och sedan på Automatiska tillägg längst upp på sidan.
Välj Resultat för tillägg på rullgardinsmenyn Mer. Nu visas en statistiktabell som innehåller information om vilka resultat dina annonser fick när det automatiska tillägget visades.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt