Måling av resultatene for annonseutvidelser

Hvis du har lagt til utvidelser i annonsene dine – for eksempel et telefonnummer eller en link til nettstedet ditt – kan du se resultatene for disse utvidelsene. Du trenger bare å gå til Google Ads-kontoen din for å se hvor mange klikk og visninger annonseutvidelsen har mottatt, foruten tilknyttede kostnader og annen statistikk. Disse dataene kan hjelpe deg med å avgjøre hvilke typer annonseutvidelser som fungerer best for en annonse, og når det er på tide å legge til eller fjerne en eksisterende annonseutvidelse.

Finn statistikk for annonseutvidelser

Utvidelser-siden kan du se statistikk for alle annonseutvidelsene for kontoen din samt for kampanjene og annonsegruppene dine. Du kan også administrere utvidelsene dine på denne siden.

 

Slik finner du Utvidelser-siden og kan se statistikken din:
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser på sidemenyen, og klikk deretter på Utvidelser øverst på siden.
 3. Klikk på Utvidelsestype-rullegardinmenyen ved siden av filterikonet Filter til venstre, og velg hvilken type utvidelse du vil se statistikk for.
 4. For å se utvidelsesstatistikk for hver av tilknytningene av de ulike utvidelsene, samt tilhørende annonsegruppe, kampanje eller konto, velg Tilknytningsvisning på rullegardinmenyen til høyre. For å se samlede data for de ulike utvidelsene, velg Utvidelsesvisning. Hver enkelt utvidelse vises i en egen rad – også utvidelser det foreløpig ikke finnes statistikk for.

Det finnes tilgjengelig statistikk for annonseutvidelser som vises på Google Søk, hos Googles søkepartnere for mobil, og – i noen tilfeller – i Google Displaynettverk.

Kolonnene på Utvidelser-siden inneholder følgende informasjon:
 • Status: I denne kolonnen kan du se om annonseutvidelsene dine er merket som «Godkjent» eller «Ikke godkjent». For å kunne vises med annonsene dine må kvalifiserte annonseutvidelser være relevante. I tillegg må den tilknyttede annonsen være kvalifisert for visning. Finn ut hvordan du korrigerer annonser som ikke ble godkjent.
 • Klikk: I denne kolonnen kan du se hvor mange klikk annonsen din fikk da den ble vist sammen med en bestemt utvidelsestype. Denne verdien omfatter både klikk på annonseoverskriften og på annonseutvidelsen (hvis dette er aktuelt). For å se klikk utelukkende på annonseutvidelsen, klikk på segmentikonet Segment og velg Klikktype.
 • Visninger: I denne kolonnen kan du se antallet ganger annonsen ble vist sammen med annonseutvidelsen.
 • Klikkfrekvens (CTR): I denne kolonnen kan du se antallet klikk på annonsen din, delt på antallet ganger annonsen ble vist sammen med annonseutvidelsen.
 • Kostnad: I denne kolonnen kan du se den samlede kostnaden for klikk på annonsen din da den ble vist sammen med annonseutvidelsen. Finn ut mer om de faktiske kostnadene for klikk.
 • Gj.sn. plassering: I denne kolonnen kan du se annonsens gjennomsnittlige plassering på søkeresultatsider når den vises sammen med annonseutvidelsen.
 • Gj.sn. kostnad per klikk: I denne kolonnen kan du se gjennomsnittsbeløpet du betalte for hvert klikk da annonsen ble vist sammen med annonseutvidelsen. Gjennomsnittlig CPC fastsettes ved å legge sammen kostnadene for alle klikk og dele resultatet på antall klikk som er mottatt.

Tips

 • Slå på kolonnen med retningslinjer hvis du vil se informasjon om hvorfor utvidelsene dine ikke ble godkjent eller er begrenset i henhold til retningslinjene våre for annonsering.
 • I statistikktabellen i «Alle kampanjer»-visningen kan du se alle de nåværende utvidelsene dine, selv om de ikke har samlet opp noen visninger eller klikk. (Resultatberegningene kan vises som «0» i statistikktabellen.) Når du ser på statistikktabellen for en bestemt kampanje, vises det bare resultatdata i tabellen for annonseutvidelsene som har mottatt visninger eller klikk.

Rapporten for automatiske utvidelser

Automatiske utvidelser-siden kan du se mer spesifikke data for annonser med automatiske utvidelser.

Overvåk resultater for automatiske utvidelser

I «Klikk»-kolonnen i rapporten for automatiske utvidelser ser du antallet klikk på annonseoverskriften din for tilfellene der annonsen ble vist sammen med automatiske utvidelser.
Slik kan du se resultatdataene:
Velg en kampanje med automatiske utvidelser.
Klikk på Annonser og utvidelser på sidemenyen og på Automatiske utvidelser øverst på siden.
Velg Resultater for utvidelserMer-rullegardinmenyen. Deretter ser du en statistikktabell med resultatdata for tilfellene der annonsene dine ble vist sammen med automatiske utvidelser.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt