Измерване на ефективността на разширенията на рекламите

Ако сте добавили разширения към рекламите си – например телефонен номер или връзка към уебсайта си – можете да видите каква е ефективността им. Трябва само да посетите профила си в Google Ads, за да видите колко кликвания и импресии е получило разширението на рекламата Ви, свързаните с него разходи и други статистически данни. Тези данни могат да Ви помогнат да решите кои типове разширения дават най-добри резултати за рекламата Ви и кога е време да добавите или премахнете съществуващо разширение.

Намерете статистическите данни за разширенията на рекламите си

Използвайте страницата „Разширения“, за да преглеждате статистически данни за всички разширения на рекламите за профила, кампаниите и рекламните си групи. На тази страница можете също така да управлявате разширенията си.

Намерете страницата „Разширения“ и прегледайте статистическите си данни:
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Реклами и разширения в страничното меню, след което – върху Разширения.
 3. На страницата „Разширения“ кликнете върху иконата за таблица Image of table icon в горната част.
 4. Кликнете върху падащото меню „Тип разширение“ над иконата за филтриране Филтриране вляво и изберете типа разширение, за който искате да видите статистически данни.
 5. За да видите статистически данни за разширенията за всяко свързване на всяко разширение, заедно със съответстващата рекламна група, кампания или профил, изберете Изглед на свързванията от падащото меню вдясно. За да видите обобщени данни за всяко разширение, изберете Изглед на разширенията. Всяко разширение ще се показва на отделен ред, включително тези, които все още не са натрупали статистически данни.

Статистическите данни за разширенията са налице за реклами, които се показват с Google Търсене, партньорите на Google в мрежата за търсене за мобилни устройства и в някои случаи в Google Дисплейна мрежа.

Ето кои графи се показват на страницата Разширения:
 • Състояние: Показва дали разширенията на рекламите Ви са обозначени като „Одобрено“ или „Неодобрено“. Отговарящите на условията разширения ще се показват с рекламите Ви само когато са подходящи и свързаната реклама също отговаря на условията за показване. Научете как да коригирате неодобрена реклама.
 • Кликвания: Колко кликвания е получила рекламата Ви, когато е била показвана с конкретен тип разширение. Тази стойност представлява общият брой кликвания върху заглавието на рекламата и върху разширението, ако има такова. За да видите кликванията само върху разширението, кликнете върху иконата за сегментиране Сегментиране и изберете Тип кликване.
 • Импресии: Броят показвания на рекламата Ви с разширението.
 • Честота на кликване (CTR): Броят кликвания върху рекламата Ви, разделени на броя пъти, в които тя се е показала с разширението.
 • Разходи: Общите разходи за кликвания върху рекламата Ви, когато се е показала с разширението. Научете повече за действителните си разходи за кликвания.
 • Ср. позиция: Средната позиция на рекламата при показване на страниците с резултати от търсенето.
 • Средна цена на кликване (CPC): Средната цена, която заплащате за всяко кликване, когато рекламата се показва с разширението. Средната CPC се определя посредством сумирането на цените на всички кликвания и разделянето на получената сума на броя им.

Съвет

 • Активирайте графата Подробности за правилата, за да виждате информация за причините за неодобрение или ограничение на разширенията си съгласно правилата ни за рекламиране.
 • Таблицата със статистически данни в изгледа „Всички кампании“ показва всичките Ви съществуващи разширения, дори ако не са натрупали импресии или кликвания. (Стойността на показателите за ефективността в таблицата може да е „0“.) Когато обаче преглеждате таблицата за конкретна кампания, в нея ще се показват данни за ефективността само за онези разширения на рекламите, които са получили импресии или кликвания.

Отчет за автоматичните разширения

Използвайте страницата „Автоматични разширения“, за да виждате по-конкретни данни за рекламите с автоматични разширения.

Наблюдаване на ефективността на автоматичните разширения

Графата „Кликвания“ в отчета за автоматичните разширения показва броя кликвания върху заглавието на рекламата Ви, когато с нея са се показали автоматичните Ви разширения.
Можете да видите данните за ефективността по следния начин:
 1. В менюто за навигация изберете Всички кампании.
 2. В страничното меню кликнете върху Реклами и разширения.
 3. Кликнете върху падащото меню „Тип разширение“ над иконата за филтриране Филтриране вляво и изберете Автоматични разширения.
 4. Ще видите таблица със статистически данни за ефективността на рекламите, когато се показва автоматичното разширение.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си