Loại trừ các trang web và video cụ thể

Để cung cấp một cái nhìn toàn diện và thống nhất về phương pháp nhắm mục tiêu theo nội dung của bạn, cũng như để đơn giản hoá việc quản lý và tối ưu hoá phương pháp nhắm mục tiêu theo nội dung, chúng tôi đã cải tiến Google Ads như sau:

Mục "Nội dung" trong thanh điều hướng bên chứa tất cả các loại tiêu chí nhắm mục tiêu theo nội dung

 •  Từ giờ, các tuỳ chọn “Chủ đề”, “Vị trí”, “Từ khoá trong chiến dịch Hiển thị và Video” và “Loại trừ” cho tất cả các loại nhắm mục tiêu theo nội dung được phân loại trong thẻ “Nội dung” trong trình đơn điều hướng bên. Đối với tuỳ chọn "Loại trừ", hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Mũi tên xuống ở bên phải cụm từ "Loại trừ" để chọn các tiêu chí loại trừ cho chủ đề, vị trí hoặc từ khoá trong chiến dịch Hiển thị và chiến dịch Video.

Các tùy chọn kiểm soát nhắm mục tiêu và loại trừ cho Mạng Hiển thị trên thiết bị di động đã được đơn giản hóa để bạn dễ dàng tiếp cận lượng người dùng ngày càng tăng trên thiết bị di động đang hơn.

Tùy chọn loại trừ nội dung ("tùy chọn loại trừ "Ứng dụng dành cho thiết bị di động G-mob không có quảng cáo xen kẽ") đã được thay thế bằng các tùy chọn nhắm mục tiêu đơn giản theo thiết bị bao gồm máy tính, máy tính bảng và thiết bị di động.

Bạn có thể kiểm soát các nhà xuất bản hoặc loại nội dung nào được phép hiển thị quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng:

 • Chủ đề
 • Tùy chọn nhắm mục tiêu theo thiết bị: máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động
 • Danh mục ứng dụng
 • Các tùy chọn loại trừ ứng dụng riêng lẻ thông qua tùy chọn loại trừ vị trí cho ứng dụng dành cho thiết bị di động và tùy chọn loại trừ trang web riêng lẻ
 • Loại trừ nội dung

Giống như bạn có thể nhắm mục tiêu vị trí trong Mạng Hiển thị của Google để hiển thị quảng cáo của mình – chẳng hạn như các trang, trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và video cụ thể – bạn cũng có thể loại trừ vị trí ở nơi bạn không muốn quảng cáo của mình hiển thị. Bạn có thể loại trừ các trang web hoặc các miền không phù hợp với thương hiệu của mình hoặc không hiệu quả trong việc quảng cáo bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Loại vị trí bạn có thể loại trừ

 • Vị trí cụ thể nhất định không phù hợp với thương hiệu của bạn.
 • Vị trí mà quảng cáo của bạn đang hiển thị, nhưng không hoạt động tốt.

Ví dụ:

Một đại lý du lịch có nhóm quảng cáo cung cấp các gói dịch vụ cắm trại gia đình và nhắm mục tiêu chủ đề như Đi bộ đường dài và cắm trại. Đại lý này nhận thấy rằng một số quảng cáo của họ hiển thị trên các vị trí tự động có liên quan đến chủ đề nhưng không dành cho gia đình. Họ có thể loại trừ các vị trí đó khỏi nhóm quảng cáo.

Loại trừ các vị trí khỏi chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc tài khoản của bạn

Bạn có thể loại trừ các vị trí khỏi nhóm quảng cáo và chiến dịch cụ thể từ trang "Vị trí".

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở phía bên trái, hãy nhấp vào mục Nội dung.
 3. Nhấp vào Loại trừ.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở bên phải cụm từ "Loại trừ".
 5. Nhấp vào Vị trí
 6. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 7. Chọn "Thêm loại trừ vị trí" hay "Sử dụng danh sách loại trừ vị trí"
 8. Chọn loại trừ vị trí ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo hay tài khoản.
 9. Nếu bạn đã chọn "Thêm loại trừ vị trí", hãy làm theo một trong những cách sau:
  1. Tìm kiếm từ, cụm từ, URL hoặc mã video mà bạn muốn loại trừ.
  2. Nhấp vào Nhập nhiều vị trí và nhập (các) URL mà bạn muốn loại trừ.
 10. Nếu bạn đã chọn "Sử dụng danh sách loại trừ vị trí", hãy chọn một danh sách loại trừ vị trí hiện có.
 11. Sau khi bạn đã nhập tiêu chí loại trừ, hãy nhấp vào Lưu.

Cách thêm URL loại trừ

Có các loại URL khác nhau cho các loại thuộc tính khác nhau. Từ ứng dụng dành cho thiết di động đến trang sản phẩm cụ thể, mỗi loại tài sản có một định dạng địa chỉ cụ thể. Hãy mở rộng các phần bên dưới để xem cách nhập địa chỉ cho mỗi loại vị trí.

Định dạng tiêu chí loại trừ vị trí cho trang web
Có nhiều cách để loại trừ vị trí: theo tên miền, tên miền phụ, tên đường dẫn hoặc trang riêng lẻ, nhưng không thể loại trừ theo tên miền đa cấp. Nói chung, việc loại trừ tên miền sẽ ngăn không cho quảng cáo của bạn xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên hoặc trong tên miền đó, trong khi việc nhập tên miền phụ hoặc đường dẫn sẽ chỉ ngăn không cho quảng cáo của bạn xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên hoặc trong tên miền phụ hoặc đường dẫn đó, tương ứng.

Ví dụ:

Công ty của Cheryl bán sản phẩm vệ sinh hữu cơ dùng cho gia đình và cô ấy muốn hiển thị quảng cáo của công ty chỉ trên vị trí có liên quan chặt chẽ. Cô ấy nhắm mục tiêu trang web đánh giá sản phẩm phổ biến và thêm loại trừ trang web cho các đường dẫn trang web về dụng cụ ăn uống và vật dụng gia đình để quảng cáo của cô không xuất hiện trên các trang đó. Bằng cách tinh chỉnh vị trí quảng cáo của cô ấy xuất hiện, cô ấy có thể hiển thị quảng cáo cho khách hàng tiềm năng quan tâm nhất.

Định dạng của mỗi mục nhập trên danh sách loại trừ trang web của bạn xác định cách Google Ads lọc các trang web. Dưới đây là một số ví dụ về cách loại trừ tên miền và cách định dạng các loại trừ này:

Cấp

Loại trừ

 
Tên miền cấp cao nhất example.com
Sử dụng định dạng này nếu bạn muốn quảng cáo của mình được loại trừ khỏi một miền cụ thể và miền con, tên thư mục, trang riêng lẻ v.v. của miền đó.
 • Quảng cáo sẽ không xuất hiện trên example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/stuff, www.example.com/stuff/page.html hoặc placement.example.com
có, đã xác nhận Được chấp nhận
Miền con cấp cao nhất www.example.com
 • Quảng cáo sẽ không xuất hiện trên www.example.com hoặc www.example.com/stuff
 • Quảng cáo có thể hiển thị trên www1.example.com hoặc placement.example.com
có, đã xác nhận Được chấp nhận
Miền con cấp cao nhất placement.example.com có, đã xác nhận Được chấp nhận
Tên thư mục duy nhất www.example.com/stuff
 • Quảng cáo sẽ không xuất hiện trên www.example.com/stuff hoặc www.example.com/stuff/page.html
 • Quảng cáo có thể hiển thị trên www.example.com
có, đã xác nhận Được chấp nhận
Tên thư mục duy nhất example.com/stuff có, đã xác nhận Được chấp nhận
Tên thư mục thứ hai www.example.com/stuff/extra
 • Quảng cáo sẽ không xuất hiện trên www.example.com/stuff/extra hoặc www.example.com/stuff/extra/page.html
 • Quảng cáo có thể hiển thị trên www.example.com hoặc www.example.com/stuff
có, đã xác nhậnĐược chấp nhận
Miền con đa cấp

www.placement.example.com

 • Quảng cáo chỉ có thể bị loại trừ khỏi miền con cụ thể này
Không nên sử dụng
Trang riêng lẻ www.example.com/index.html có, đã xác nhận Được chấp nhận

Do Mạng Hiển thị thường xuyên thay đổi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ loại trừ được toàn bộ những trang liên quan khi loại trừ một danh mục. Tuy nhiên, trong các thử nghiệm, chúng tôi thấy rằng việc loại trừ danh mục sẽ làm giảm khoảng 90% khả năng hiển thị quảng cáo cho các trang có liên quan.

Loại trừ từng ứng dụng khỏi Chiến dịch hiển thị
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trên trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào Nội dung.
 3. Nhấp vào Loại trừ.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở bên phải cụm từ "Loại trừ".
 5. Nhấp vào Vị trí.
 6. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 7. Chọn Thêm loại trừ vị trí.
 8. Trong “Loại trừ khỏi”, hãy chọn Chiến dịch.
 9. Nhấp vào Chọn chiến dịch và chọn chiến dịch bạn muốn loại trừ ứng dụng.
 10. Nhấp vào phần Nhập nhiều vị trí.
 11. Thực hiện một trong các hành động sau:
  • Cách loại trừ các ứng dụng iPhone:
   • Tìm mã nhận dạng iTunes cho ứng dụng bạn muốn loại trừ. Mã nhận dạng iTunes xuất hiện ở cuối URL iTunes của ứng dụng. Ví dụ: mã nhận dạng màu đỏ là mã nhận dạng iTunes của ứng dụng “MechaHamster”:
    • https://itunes.apple.com/vn/app/mechahamster/id1286046770.
   • Nhập “mobileapp::1-”, tiếp đến là mã nhận dạng iTunes. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm ứng dụng "MechaHamster" làm tiêu chí loại trừ vị trí, hãy nhập mobileapp::1-1286046770.
  • Để loại trừ ứng dụng Android, hãy làm như sau:
   • Trong Cửa hàng Google Play, hãy tìm ứng dụng bạn muốn loại trừ, sau đó sao chép tên gói của ứng dụng (phần cuối của URL sau "id="). Ví dụ: Đối với ứng dụng “MechaHamster”, hãy sao chép phần URL xuất hiện màu đỏ bên dưới:
    • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • Trong trường để nhập các vị trí vào Google Ads, hãy nhập “mobileapp::2-” và dán URL bạn vừa sao chép. Sử dụng ví dụ ở bước trước, tiêu chí loại trừ cho ứng dụng “MechaHamster” sẽ trông như sau:
    • mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster
Loại trừ tên miền trỏ hướng
Hầu hết các tùy chọn loại trừ chỉ áp dụng cho Mạng Hiển thị, ngoại trừ trang web tên miền trỏ hướng sẽ bị loại trừ trên cả Mạng Hiển thị và Mạng tìm kiếm bằng cách sử dụng tùy chọn loại trừ nội dung.

Lưu ý

Loại trừ vị trí khác với xóa vị trí. Khi loại trừ vị trí, tức là bạn đang chặn không cho quảng cáo hiển thị tại đó. Khi bạn xóa những vị trí đang được nhắm mục tiêu, quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị tại những vị trí đó dựa trên các phương pháp nhắm mục tiêu khác mà bạn sử dụng ở cấp nhóm quảng cáo – chẳng hạn như phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khóa hoặc chủ đề.

Lập lịch tự động tải danh sách loại trừ vị trí lên

Việc lập lịch cập nhật tự động cho danh sách loại trừ vị trí giúp tiết kiệm thời gian quản lý danh sách và đảm bảo rằng danh sách loại trừ vị trí trong Google Ads luôn được cập nhật và đồng bộ với các nguồn danh sách. Nếu là nhà quảng cáo, bạn có thể tìm hiểu cách tải mẫu danh sách xuống và lập lịch cập nhật danh sách loại trừ vị trí của bạn. Nếu là nhà cung cấp danh sách, bạn có thể tìm hiểu cách tạo và kiểm tra danh sách loại trừ để nhà quảng cáo sử dụng.

Đối với nhà quảng cáo

Lập lịch tải danh sách loại trừ lên bằng cách liên kết một danh sách loại trừ vị trí ở định dạng tệp được hỗ trợ trong Google Ads. Hệ thống sẽ lấy thông tin từ nguồn danh sách này định kỳ để quản lý các tiêu chí loại trừ của bạn trong Google Ads. Bạn hoặc một nhà cung cấp danh sách bên thứ ba mà bạn tin cậy có thể duy trì nguồn danh sách này. Hãy lập lịch tải tiêu chí loại trừ vị trí lên để đảm bảo rằng danh sách loại trừ của bạn tự động cập nhật để thể hiện các thay đổi đối với tệp nguồn bên ngoài.

Hướng dẫn tải mẫu xuống và lập lịch tải danh sách loại trừ vị trí lên

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn chế độ xem chi tiết switch view icon found within the UI trong trình đơn tổng quan.
 3. Nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở đầu trình đơn điều hướng.
 4. Trong "Thư viện chia sẻ", hãy nhấp vào Danh sách loại trừ vị trí.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng .
 6. Nhấp vào Lên lịch cho một danh sách
 7. Nếu bạn hoặc nhà cung cấp danh sách mà bạn tin cậy chưa tạo nguồn danh sách, hãy nhấp vào Xem mẫu để xem các mẫu được hỗ trợ và tải tệp mẫu xuống (bạn có thể thêm thông tin vào tệp mẫu và lưu lại). Xem lại tệp mẫu bằng cách tải tệp CSV này xuống. (Tìm hiểu thêm về cách loại trừ vị trí ở cấp tài khoản.) Các loại tiêu chí loại trừ được hỗ trợ:
  • Trang web
  • Ứng dụng dành cho thiết bị di động
  • Kênh YouTube
  • Video trên YouTube

Lưu ý: Tiêu chí loại trừ phải tuân theo các hạn mức về danh sách loại trừ vị trí đã chia sẻ. Tìm hiểu thêm về các hạn mức nhắm mục tiêu trên Google Ads

 1. Sau khi đã lưu một nguồn danh sách ở đúng loại tệp, bạn có thể lập lịch tự động tải các tiêu chí loại trừ vị trí được thể hiện trong nguồn danh sách lên.
  1. Nhập "Tên lịch biểu".
  2. Nhập "Tên danh sách" (sẽ xuất hiện dưới dạng tên trong cột "Danh sách loại trừ vị trí".
  3. Trong trình đơn thả xuống "Nguồn", hãy chọn cách phân phối tệp
   • Google Trang tính
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Đảm bảo rằng tệp đang ở chế độ công khai hoặc bạn cho phép mọi người truy cập vào tệp đó
   1. Google Trang tính phải ở chế độ công khai hoặc bạn cần phải chia sẻ Google Trang tính với tài khoản Google Ads mà bạn nhìn thấy khi chọn "Google Trang tính" làm "Nguồn", sau đó nhấp vào Liên kết Google Trang tính hiện có.
   2. HTTPS/SFTP có thể yêu cầu thông tin đăng nhập (tên người dùng/mật khẩu). Nếu bắt buộc, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào tệp này.
    Lưu ý: Nếu bạn chọn SFTP và gặp lỗi "Không tìm thấy tệp", hãy thử đặt dấu gạch chéo đôi ("//") ở giữa đường dẫn và tên tệp. Ví dụ: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv
  5. Sử dụng trường "Tần suất" và "Thời gian" để chọn tần suất và thời điểm mà nguồn đã chọn sẽ được tải lên và áp dụng cho tiêu chí loại trừ vị trí của bạn.
  6. Nhấp vào Lưu.
  7. Đảm bảo rằng bạn đã tải tệp nguồn lên đúng cách bằng cách kiểm tra để chắc chắn rằng tệp này nằm trong cột "Danh sách loại trừ vị trí" trên trang Loại trừ vị trí (bạn có thể chuyển đến trang này từ trình đơn Công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ). Có thể mất đến 10 phút danh sách này mới xuất hiện.
 2. Để hủy hoặc sửa đổi tiêu chí loại trừ vị trí mà bạn đã lập lịch tải lên, hãy làm theo các hướng dẫn sau:
  1. Nhấp vào biểu tượng Công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ.
  2. Trong mục "Hành động hàng loạt", hãy chọn Tải lên.
  3. Nhấp vào thẻ Lịch biểu.
  4. Di chuột qua dấu chấm màu ở bên trái của mục đã lập lịch trong cột "Lịch biểu".
  5. Bạn có thể chọn "Bật", "Tạm dừng" hoặc "Xóa".
  6. Bạn cũng có thể chỉnh sửa bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa trong cột "Hành động".

Lưu ý:

 • Nếu bạn đang sử dụng một tệp do một nhà cung cấp danh sách đáng tin cậy tạo, hãy đảm bảo rằng tệp đó có định dạng được hỗ trợ để được tải lên đúng cách.
 • Miễn là bạn đã lập lịch tải lên, hệ thống sẽ liên tục tải mọi tiêu chí loại trừ trong tệp nguồn lên danh sách của bạn. Bạn nên trực tiếp cập nhật tệp nguồn hoặc làm việc với nhà cung cấp danh sách bên thứ ba để cập nhật tệp nguồn.
 • Sau khi tạo danh sách loại trừ, bạn sẽ áp dụng danh sách loại trừ vị trí cho một chiến dịch để bắt đầu loại trừ vị trí.
Đối với nhà cung cấp danh sách

Tạo một danh sách loại trừ để nhà quảng cáo sử dụng bằng cách tải xuống một nguồn tệp bên ngoài được hỗ trợ trong Google Ads. Sau khi nhà quảng cáo đã lập lịch tải lên, hệ thống sẽ lấy thông tin từ nguồn danh sách này để quản lý các tiêu chí loại trừ trong Google Ads, và bạn có thể duy trì danh sách này. Nhà quảng cáo có thể lập lịch tải tệp loại trừ vị trí lên. Danh sách của nhà quảng cáo sẽ tự động cập nhật để thể hiện các thay đổi đối với tệp nguồn.

Hướng dẫn tải tệp mẫu xuống và thử nghiệm tệp loại trừ vị trí

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn chế độ xem chi tiết trong trình đơn tổng quan.
 3. Nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở đầu trình đơn điều hướng.
 4. Trong "Thư viện chia sẻ", hãy nhấp vào Danh sách loại trừ vị trí.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng .
 6. Nhấp vào Lên lịch cho một danh sách
 7. Nhấp vào Xem mẫu để xem các mẫu và loại tệp được hỗ trợ, đồng thời tải tệp mẫu xuống (bạn sẽ sử dụng tệp mẫu này để tạo danh sách loại trừ vị trí). Xem lại tệp mẫu bằng cách tải tệp CSV này xuống. (Tìm hiểu thêm về cách loại trừ vị trí ở cấp tài khoản.) Các loại tiêu chí loại trừ được hỗ trợ:
 8. Sau khi đã lưu một nguồn danh sách ở đúng loại tệp, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng tệp loại trừ có định dạng chính xác bằng cách tải tệp đó lên tài khoản của bạn.
  1. Nhập “Tên lịch biểu”
  2. Nhập "Tên danh sách". Tên này sẽ xuất hiện dưới dạng tên trong các cột "Lịch biểu" và "Danh sách loại trừ vị trí".
  3. Trong trình đơn thả xuống "Nguồn", hãy chọn cách phân phối tệp.
   • Google Trang tính
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Đảm bảo rằng tệp đang ở chế độ công khai hoặc bạn cho phép mọi người truy cập vào tệp đó
   1. Google Trang tính phải ở chế độ công khai hoặc bạn cần phải chia sẻ Google Trang tính với tài khoản Google Ads mà bạn nhìn thấy khi chọn "Google Trang tính" làm "Nguồn", sau đó nhấp vào Liên kết Google Trang tính hiện có.
   2. HTTPS/SFTP có thể yêu cầu thông tin đăng nhập (tên người dùng/mật khẩu). Nếu bắt buộc, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào tệp này.
   3. Các quyền này cũng dành cho mọi nhà quảng cáo có quyền truy cập vào tệp của bạn
    Lưu ý: Nếu bạn chọn SFTP và gặp lỗi "Không tìm thấy tệp", hãy thử đặt dấu gạch chéo đôi ("//") ở giữa đường dẫn và tên tệp. Ví dụ: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv
  5. Sử dụng trường "Tần suất" và "Thời gian" để chọn tần suất và thời điểm mà nguồn đã chọn sẽ được tải lên và áp dụng cho tiêu chí loại trừ vị trí của nhà quảng cáo.
  6. Nhấp vào Lưu.
  7. Đảm bảo rằng bạn đã tải tệp nguồn lên đúng cách bằng cách kiểm tra để chắc chắn rằng tệp này nằm trong cột "Danh sách loại trừ vị trí" trên trang Loại trừ vị trí (bạn có thể chuyển đến trang này từ trình đơn Công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ). Có thể mất đến 10 phút tệp nguồn này mới xuất hiện.

Các phương pháp hay nhất:

 • Trước khi chia sẻ một tệp với nhà quảng cáo, bạn nên lập lịch tải danh sách lên bằng tài khoản của mình và kiểm tra để chắc chắn rằng tệp đó đang được tải lên đúng cách. Hãy tiếp tục chạy lịch biểu này trong vài ngày để chắc chắn rằng các thay đổi đều được tải lên.
 • Xin lưu ý rằng danh sách này phải tuân theo hạn mức chuẩn về tiêu chí loại trừ vị trí đã chia sẻ – tối đa 65.000 tiêu chí loại trừ trong mỗi danh sách. Xin lưu ý rằng tài khoản nhà quảng cáo phải tuân theo các hạn mức loại trừ khác dựa trên phương pháp nhắm mục tiêu của tài khoản đó. Tìm hiểu thêm về các hạn mức nhắm mục tiêu trên Google Ads
 • Hãy làm việc với nhà quảng cáo để thực hiện các thay đổi vĩnh viễn đối với danh sách ngay trên tệp nguồn danh sách, do nhà quảng cáo không thể thực hiện các thay đổi vĩnh viễn đối với những danh sách đã lập lịch tải lên từ Google Ads.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false