Loại trừ các trang web và video cụ thể

Các tùy chọn kiểm soát nhắm mục tiêu và loại trừ cho Mạng Hiển thị trên thiết bị di động đã được đơn giản hóa để bạn dễ dàng tiếp cận lượng người dùng ngày càng tăng trên thiết bị di động đang hơn.

Tùy chọn loại trừ nội dung ("tùy chọn loại trừ "Ứng dụng dành cho thiết bị di động G-mob không có quảng cáo xen kẽ") đã được thay thế bằng các tùy chọn nhắm mục tiêu đơn giản theo thiết bị bao gồm máy tính, máy tính bảng và thiết bị di động.

Bạn có thể kiểm soát các nhà xuất bản hoặc loại nội dung nào được phép hiển thị quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng:

 • Chủ đề
 • Tùy chọn nhắm mục tiêu theo thiết bị: máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động
 • Danh mục ứng dụng
 • Các tùy chọn loại trừ ứng dụng riêng lẻ thông qua tùy chọn loại trừ vị trí cho ứng dụng dành cho thiết bị di động và tùy chọn loại trừ trang web riêng lẻ
 • Loại trừ nội dung

Giống như bạn có thể nhắm mục tiêu vị trí trong Mạng Hiển thị của Google để hiển thị quảng cáo của mình – chẳng hạn như các trang, trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và video cụ thể – bạn cũng có thể loại trừ vị trí ở nơi bạn không muốn quảng cáo của mình hiển thị. Bạn có thể loại trừ các trang web hoặc các miền không phù hợp với thương hiệu của mình hoặc không hiệu quả trong việc quảng cáo bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Loại vị trí bạn có thể loại trừ

 • Vị trí cụ thể nhất định không phù hợp với thương hiệu của bạn.
 • Vị trí mà quảng cáo của bạn đang hiển thị, nhưng không hoạt động tốt.

Ví dụ

Một đại lý du lịch có nhóm quảng cáo cung cấp các gói dịch vụ cắm trại gia đình và nhắm mục tiêu chủ đề như Đi bộ đường dài và cắm trại. Đại lý này nhận thấy rằng một số quảng cáo của họ hiển thị trên các vị trí tự động có liên quan đến chủ đề nhưng không dành cho gia đình. Họ có thể loại trừ các vị trí đó khỏi nhóm quảng cáo.

Loại trừ các vị trí khỏi chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc tài khoản của bạn

Bạn có thể loại trừ vị trí khỏi nhóm quảng cáo và chiến dịch cụ thể khỏi trang "Vị trí".

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy chọn phần Vị trí.
 3. Từ thanh trình đơn bên trái, hãy nhấp vào tab Loại trừ.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Optimization.
 5. Chọn xem bạn có muốn loại trừ các vị trí ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo hay cấp tài khoản.
 6. Thực hiện một trong các hành động sau:
  • Tìm kiếm một từ, cụm từ, URL hoặc mã video bạn muốn loại trừ.
  • Nhấp vào Nhập nhiều vị trí và nhập (các) URL bạn muốn loại trừ.
  • Chọn phần Sử dụng danh sách loại trừ vị trí và chọn danh sách của bạn.
 7. Sau khi bạn đã nhập loại trừ của mình, hãy nhấp vào phần Lưu.

Cách thêm URL loại trừ

Có các loại URL khác nhau cho các loại thuộc tính khác nhau. Từ ứng dụng dành cho thiết di động đến trang sản phẩm cụ thể, mỗi loại thuộc tính có một định dạng địa chỉ cụ thể. Mở rộng các phần bên dưới để xem cách nhập địa chỉ cho mỗi loại vị trí.

Định dạng loại trừ vị trí cho trang web

Có nhiều cách để loại trừ vị trí: theo tên miền, tên miền phụ, tên đường dẫn hoặc trang riêng lẻ, nhưng không thể loại trừ theo tên miền đa cấp. Nói chung, loại trừ tên miền sẽ ngăn không cho quảng cáo của bạn xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên hoặc trong tên miền đó, trong khi nhập tên miền phụ hoặc đường dẫn sẽ chỉ ngăn không cho quảng cáo của bạn xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên hoặc trong tên miền phụ hoặc đường dẫn đó, tương ứng.

Ví dụ

Công ty của Cheryl bán sản phẩm vệ sinh hữu cơ dùng cho gia đình và cô ấy muốn hiển thị quảng cáo của công ty chỉ trên vị trí có liên quan chặt chẽ. Cô ấy nhắm mục tiêu trang web đánh giá sản phẩm phổ biến và thêm loại trừ trang web cho các đường dẫn trang web về dụng cụ ăn uống và vật dụng gia đình để quảng cáo của cô không xuất hiện trên các trang đó. Bằng cách tinh chỉnh vị trí quảng cáo của cô ấy xuất hiện, cô ấy có thể hiển thị quảng cáo cho khách hàng tiềm năng quan tâm nhất.

Định dạng của mỗi mục nhập trên danh sách loại trừ trang web của bạn xác định cách Google Ads lọc các trang web. Dưới đây là một số ví dụ về cách loại trừ tên miền và cách định dạng các loại trừ này:

Cấp

Loại trừ

 
Tên miền cấp cao nhất example.com
Sử dụng định dạng này nếu bạn muốn quảng cáo của mình được loại trừ khỏi một miền cụ thể và miền con, tên thư mục, trang riêng lẻ v.v. của miền đó.
 • Quảng cáo sẽ không xuất hiện trên example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/stuff, www.example.com/stuff/page.html hoặc placement.example.com
Có thể chấp nhận
Miền con cấp cao nhất www.example.com
 • Quảng cáo sẽ không xuất hiện trên www.example.com hoặc www.example.com/stuff
 • Quảng cáo có thể hiển thị trên www1.example.com hoặc placement.example.com
Có thể chấp nhận
Miền con cấp cao nhất placement.example.com Có thể chấp nhận
Tên thư mục duy nhất www.example.com/stuff
 • Quảng cáo sẽ không xuất hiện trên www.example.com/stuff hoặc www.example.com/stuff/page.html
 • Quảng cáo có thể hiển thị trên www.example.com
Có thể chấp nhận
Tên thư mục duy nhất example.com/stuff Có thể chấp nhận
Tên thư mục thứ hai www.example.com/stuff/extra
 • Quảng cáo sẽ không xuất hiện trên www.example.com/stuff/extra hoặc www.example.com/stuff/extra/page.html
 • Quảng cáo có thể hiển thị trên www.example.com hoặc www.example.com/stuff
Có thể chấp nhận
Miền con đa cấp

www.placement.example.com

 • Quảng cáo chỉ có thể bị loại trừ khỏi miền con cụ thể này
Không khuyến nghị
Trang riêng lẻ www.example.com/index.html Có thể chấp nhận

Do tính chất động của Mạng Hiển thị, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ loại trừ 100% các trang có liên quan khi loại trừ một danh mục. Tuy nhiên, trong các thử nghiệm, chúng tôi thấy rằng việc loại trừ danh mục sẽ làm giảm khoảng 90% khả năng hiển thị quảng cáo cho các trang có liên quan.

Loại trừ các ứng dụng riêng lẻ khỏi Chiến dịch hiển thị

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn ở bên trái, hãy chọn phần Vị trí.
 3. Trong thanh trình đơn ở trên, hãy nhấp vào tab Loại trừ.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Optimization.
 5. Chọn Thêm loại trừ vị trí.
 6. Trong “Loại trừ khỏi”, hãy chọn Chiến dịch.
 7. Nhấp vào Chọn chiến dịch và chọn chiến dịch bạn muốn loại trừ ứng dụng.
 8. Nhấp vào phần Nhập nhiều vị trí.
 9. Thực hiện một trong các hành động sau:
  • Cách loại trừ các ứng dụng iPhone:
   • Tìm mã nhận dạng iTunes cho ứng dụng bạn muốn loại trừ. Mã nhận dạng iTunes xuất hiện ở cuối URL iTunes của ứng dụng. Ví dụ: mã nhận dạng màu đỏ là mã nhận dạng iTunes của ứng dụng “MechaHamster”:
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Nhập “mobileapp::1-”, tiếp đến là mã nhận dạng iTunes. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm ứng dụng "Mecharoulette" làm một tùy chọn loại trừ vị trí, hãy nhập mobileapp::1-1286046770.

  • Cách loại trừ các ứng dụng Android:
   • Trong Cửa hàng Google Play, hãy tìm ứng dụng bạn muốn loại trừ, sau đó sao chép tên gói của ứng dụng (phần cuối của URL sau “id=”). Ví dụ: đối với ứng dụng “MechaHamster”, hãy sao chép phần URL xuất hiện màu đỏ bên dưới:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • Trong trường để nhập các vị trí vào Google Ads, hãy nhập “mobileapp::2-” và dán URL bạn vừa sao chép. Sử dụng ví dụ ở bước trước, tùy chọn loại trừ cho ứng dụng “MechaHamster” sẽ trông như sau:
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster

Loại trừ tên miền trỏ hướng

Hầu hết các tùy chọn loại trừ chỉ áp dụng cho Mạng Hiển thị, ngoại trừ trang web tên miền trỏ hướng sẽ bị loại trừ trên cả Mạng Hiển thị và Mạng tìm kiếm bằng cách sử dụng tùy chọn loại trừ nội dung.

Lưu ý

Loại trừ vị trí khác với xóa vị trí. Khi loại trừ vị trí, tức là bạn đang chặn không cho quảng cáo hiển thị tại đó. Khi bạn xóa vị trí mà bạn đang nhắm mục tiêu, quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị tại đó dựa trên các phương pháp nhắm mục tiêu khác mà bạn có trong nhóm quảng cáo - như từ khóa hoặc chủ đề.

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố