Vylúčenie konkrétnych webových stránok a videí

Zjednodušili sme ovládanie zacielenia a vylúčenia pre Obsahovú sieť pre mobilné zariadenia, aby bolo oslovovanie rastúcej základne používateľov mobilných zariadení jednoduchšie.

Vylúčenie obsahu (vylúčenie možnosti Mobilná aplikácia G‑mob (žiadna intersticiálna reklama)) bolo nahradené možnosťami zacielenia na zariadenia, ako sú počítače, tablety a mobily.

Môžete určovať, u ktorých vlastníkov a v akých typoch obsahu sa vaše reklamy zobrazia, pomocou:

 • tém;
 • zacielenia na zariadenie: počítač, tablet, mobil;
 • kategórie aplikácie;
 • vylúčení individuálnych aplikácií prostredníctvom vylúčení umiestnení pre mobilné aplikácie a vylúčení individuálnych webov;
 • vylúčení obsahu.

Rovnako ako môžete v Obsahovej sieti Google zacieliť na umiestnenia (napríklad konkrétne stránky, weby, mobilné aplikácie a videá), kde sa budú zobrazovať vaše reklamy, môžete tiež vylúčiť umiestnenia, kde reklamy zobrazovať nechcete. Môžete vylúčiť weby alebo domény, ktoré sú pre vašu značku nevhodné alebo sú neúčinné pri propagovaní predaja vašich výrobkov alebo služieb.

Typy umiestnení, ktoré môžete vylúčiť

 • Konkrétne umiestnenia, ktoré nie sú vhodné pre vašu značku.
 • Umiestnenia, v ktorých sa vaše reklamy zobrazujú, ale nemajú tam dobrú výkonnosť.

Príklad

Cestovná kancelária má reklamnú skupinu obsahujúcu balíky služieb pre rodinné kempovanie a zacieľuje na témy, ako je Turistika a kempovanie. Kancelária si všimla, že niektoré z jej reklám sa zobrazujú v automatických umiestneniach, ktoré sú relevantné pre danú tému, ale nie sú vhodné pre deti. Tieto umiestnenia môže teda z príslušnej reklamnej skupiny vylúčiť.

Vylúčenie umiestnení z kampane, reklamnej skupiny alebo účtu

Umiestnenia môžete vylúčiť z konkrétnych reklamných skupín a kampaní na stránke Umiestnenia.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo vyberte Umiestnenia.
 3. Na paneli s ponukami vľavo kliknite na kartu Vylúčenia.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
 5. Vyberte, či chcete Pridať vylúčenie umiestnenia alebo Použiť zoznam vylúčených umiestnení.
 6. Zvoľte, či chcete vylúčiť umiestnenia na úrovni kampane, reklamnej skupiny alebo účtu.
 7. Ak ste vybrali Pridať vylúčenie umiestnenia, vykonajte niektorú z týchto možností.
  1. Vyhľadajte slovo, frázu, webovú adresu alebo identifikátor videa, ktoré chcete vylúčiť.
  2. Kliknite na Pridať viaceré umiestnenia a zadajte webové adresy, ktoré chcete vylúčiť.
 8. Ak ste vybrali „Použiť zoznam vylúčených umiestnení“, vyberte existujúci zoznam vylúčených umiestnení.
 9. Po zadaní vylúčení kliknite na Uložiť.

Pridanie webových adries vylúčených umiestnení

Existujú rôzne typy webových adries pre rôzne typy vlastníctiev. Každý typ vlastníctva (od mobilných aplikácií až po stránky konkrétnych produktov) má špecifický formát adresy. Rozbaľte sekcie uvedené nižšie a zistite, ako zadať adresy pre jednotlivé typy umiestnení.

Formátovanie vylúčení umiestnení pre weby

Existuje niekoľko spôsobov, ako vylúčiť umiestnenia: na základe domény, subdomény, názvu cesty alebo jednotlivých stránok. Nie je však možné vylúčiť domény s viacerými úrovňami. Všeobecne platí, že vylúčenie domén zabráni zobrazovaniu vašich reklám na stránkach v rámci tejto domény, zatiaľ čo zadanie subdomén alebo ciest zabráni iba zobrazovaniu vašich reklám na stránkach v rámci uvedenej subdomény alebo cesty.

Príklad

Lenina spoločnosť predáva ekologické čistiace produkty do domácnosti, a preto by chcela svoje reklamy zobrazovať v umiestneniach, ktoré s tým úzko súvisia. Zacieli na obľúbený web s recenziami produktov a pridá vylúčenie pre cesty stránok týkajúce sa kuchynských pomôcok a domácich spotrebičov, aby sa jej reklamy na nich nezobrazovali. Spresnením umiestnení, v ktorých sa môžu zobrazovať jej reklamy, ich môže teraz zobrazovať potenciálnym zákazníkom, ktorí prejavujú najväčší záujem.

Formát každej položky v zozname vylúčených webov určuje, akým spôsobom Google Ads weby filtruje. Uvádzame niekoľko príkladov vylúčenia domén a formátov týchto vylúčení:

Úroveň

Vylúčenie

 
Názov domény najvyššej úrovne example.com
Tento formát použite, ak chcete vylúčiť reklamy z určitej domény a jej subdomén, adresárov, jednotlivých stránok atď.
 • Reklamy sa nezobrazia na example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/polozky, www.example.com/polozky/stranka.html ani umiestnenie.example.com.
áno, potvrdené Prijateľné
Subdoména prvej úrovne www.example.com
 • Reklamy sa nezobrazia na www.example.com ani www.example.com/polozky.
 • Reklamy sa môžu zobraziť na www1.example.com alebo umiestnenie.example.com.
áno, potvrdené Prijateľné
Subdoména prvej úrovne umiestnenie.example.com áno, potvrdené Prijateľné
Názov jedného adresára www.example.com/polozky
 • Reklamy sa nezobrazia na weboch www.example.com/polozky ani na www.example.com/polozky/stranka.html.
 • Reklamy sa môžu zobraziť na www.example.com.
áno, potvrdené Prijateľné
Názov jedného adresára example.com/polozky áno, potvrdené Prijateľné
Názov druhého adresára www.example.com/polozky/dalsie
 • Reklamy sa nezobrazia na weboch www.example.com/polozky/dalsie ani www.example.com/polozky/dalsie/stranka.html.
 • Reklamy sa môžu zobraziť na www.example.com alebo www.example.com/polozky.
áno, potvrdené Prijateľné
Subdomény s viacerými úrovňami

www.umiestnenie.example.com

 • Reklamy môžu byť vylúčené len z tejto konkrétnej subdomény.
Neodporúča sa
Jednotlivá stránka www.example.com/index.html áno, potvrdené Prijateľné

V dôsledku dynamickej povahy Obsahovej siete nedokážeme zaručiť, že vylúčením určitej kategórie vylúčite úplne všetky súvisiace stránky. V našich testoch sme však zistili, že vylúčením kategórie sa zobrazovanie na súvisiacich stránkach znižuje približne o 90 %.

Vylúčenie jednotlivých aplikácií z obsahových kampaní

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke vľavo vyberte Umiestnenia.
 3. Na paneli s ponukami hore kliknite na kartu Vylúčenia.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky Optimization.
 5. Vyberte možnosť Pridať vylúčenie umiestnenia.
 6. V zozname Vylúčiť z vyberte možnosť Kampaň.
 7. Kliknite na možnosť Vyberte kampaň a vyberte kampaň, z ktorej chcete vylúčiť aplikácie.
 8. Kliknite na Pridať viaceré umiestnenia.
 9. Vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
  • Vylúčenie aplikácií pre iPhone:
   • Nájdite identifikátor aplikácie, ktorú chcete vylúčiť, v službe iTunes. Tento identifikátor sa zobrazuje na konci webovej adresy aplikácie v službe iTunes. Napríklad identifikátor aplikácie MechaHamster v službe iTunes je zvýraznený červenou:
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Zadajte mobileapp::1- a za ním identifikátor v službe iTunes. Ak chcete napríklad ako vylúčenie umiestnenia pridať aplikáciu MechaHamster, zadajte mobileapp::1-1286046770.

  • Vylúčenie aplikácií pre Android:
   • V Obchode Google Play nájdite aplikáciu, ktorú chcete vylúčiť, a potom skopírujte názov balíka aplikácie (posledná časť webovej adresy za id=). Napríklad v prípade aplikácie MechaHamster skopírujte časť webovej adresy, ktorá je zvýraznená červenou:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • V poli na zadávanie umiestnení v službe Google Ads zadajte mobileapp::2- a prilepte webovú adresu, ktorú ste práve skopírovali. Keď použijeme príklad z predošlého kroku, vylúčenie aplikácie MechaHamster by vyzeralo takto:
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster

Vylúčenie parkovaných domén

Väčšina vylúčení sa vzťahuje len na Obsahovú sieť, pričom výnimku predstavujú weby v parkovaných doménach, ktoré sa vylúčia v Obsahovej aj vo Vyhľadávacej sieti pomocou vylúčení obsahu.

Poznámka

Vylúčenie umiestnení je niečo iné ako ich odstránenie. Vylúčením umiestnení blokujete zobrazovanie svojich reklám v týchto umiestneniach. Keď odstránite umiestnenia, na ktoré ste zacielili, vaša reklama sa v nich môže naďalej zobrazovať na základe ďalších spôsobov zacielenia, ktoré používate v danej reklamnej skupine (ako sú kľúčové slová alebo témy).

Plánovanie automatického nahrávania zoznamov vylúčených umiestnení

Pre inzerentov

Naplánujte zoznam vylúčení prepojením zoznamu vylúčených umiestnení v podporovanom formáte súboru v službe Google Ads. Tento zoznam sa bude pravidelne sťahovať na správu vylúčení v službe Google Ads. Môžete ich spravovať vy alebo poskytovateľ tretej strany, ktorému dôverujete. Ak chcete zabezpečiť, aby sa zoznam vylúčení automaticky aktualizoval a prejavili sa v ňom aktualizácie vykonané v externom súbore zdroja, naplánujte nahrávania do vylúčení umiestnení.

Pokyny na stiahnutie šablóny a naplánovanie zoznamu vylúčených umiestnení

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke prehľadu vyberte podrobné zobrazenie switch view icon found within the UI.
 3. V hornej navigačnej ponuke kliknite na ikonu Nástroje a nastavenia Google Ads | nástroje [ikona].
 4. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na Zoznamy vylúčených umiestnení.
 5. Kliknite na tlačidlo plus .
 6. Kliknite na Naplánovať zoznam.
 7. Ak ste vy alebo vaši dôveryhodní poskytovatelia zoznamov ešte nevytvorili zdroj zoznamu, kliknutím na Zobraziť šablóny zobrazte podporované šablóny a stiahnite si súbor šablóny, ktorý môžete pridať a uložiť. Podporované typy vylúčení:
  • Weby
  • Mobilné aplikácie
  • Kanály na YouTube
  • Videá na YouTube

Poznámka: Na vylúčenia sa vzťahujú limity zdieľaných zoznamov vylúčených umiestnení. Ďalšie informácie o limitoch zacielenia účtu Google Ads

 1. Keď už máte zdroj zoznamu uložený v správnom type súboru, môžete naplánovať automatické nahrávanie vylúčení umiestnení, ktoré sa prejavia v zdroji zoznamu.
  1. Zadajte názov plánu.
  2. Zadajte názov zoznamu, ktorý sa zobrazí ako názov v stĺpcoch Zoznam vylúčených umiestnení.
  3. V rozbaľovacej ponuke Zdroj vyberte, ako bude súbor doručený.
   • Tabuľky Google
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Uistite sa, že súbor je verejný alebo že poskytnete povolenia na prístup k súboru.
   Poznámka: Ak vyberiete SFTP a zobrazí sa chyba „Súbor sa nenašiel“, skúste medzi cestu a názov súboru vložiť dve lomky (//). Príklad: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv
   1. Tabuľky Google musia byť verejné alebo ich budete musieť zdieľať s účtom Google Ads, ktorý sa zobrazí v zozname, keď ako zdroj vyberiete Tabuľky Google a potom kliknete na Pripojte existujúcu tabuľku.
   2. Protokol HTTPS/SFTP môže vyžadovať prihlasovacie údaje (používateľské meno/heslo). V prípade potreby zadajte používateľské meno a heslo na prístup k súboru.
  5. Pomocou polí Frekvencia a Čas vyberte, ako často a kedy sa má vybraný zdroj nahrávať a použiť vo vašich vylúčeniach umiestnení.
  6. Kliknite na Uložiť.
  7. Skontrolujte, či sa súbor zdroja nahral správne. Skontrolujte, či sa nachádza v stĺpci Zoznam vylúčených umiestnení na stránke Vylúčenia umiestnení, na ktorú prejdete z ponuky Nástroje Google Ads | nástroje [ikona]. Zobrazenie zoznamu môže trvať až desať minút.
 2. Ak chcete zrušiť alebo upraviť svoje naplánované vylúčenia umiestnení, postupujte podľa týchto pokynov:
  1. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
  2. V sekcii Hromadné akcie vyberte Nahrávanie.
  3. Kliknite na kartu Rozvrhy.
  4. Umiestnite kurzor myši na farebnú bodku naľavo od plánovanej položky v stĺpci Rozvrh.
  5. Môžete vybrať možnosť Aktivovať, Pozastaviť alebo Odstrániť.
  6. Môžete ju tiež upraviť kliknutím na Upraviť v stĺpci Akcie.

Poznámka:

 • Ak používate súbor vytvorený dôveryhodným poskytovateľom zoznamov, uistite sa, že súbor má podporovaný formát na správne nahranie.
 • Ak sú naplánované nahrávania, všetky vylúčenia v súbore zdroja sa budú priebežne nahrávať do vášho zoznamu. Súbor zdroja aktualizujte priamo alebo spolupracujte s poskytovateľom zoznamu tretej strany, aby aktualizoval súbor zdroja.
 • Po vytvorení zoznamu vylúčení použijete zoznam vylúčených umiestnení v kampani, aby ste začali vylučovať umiestnenia.

Pre poskytovateľov zoznamov

Vytvorte zoznam vylúčení pre inzerentov tak, že si stiahnete podporovaný externý zdroj súboru v službe Google Ads. Po naplánovaní vašimi inzerentmi sa bude tento zdroj zoznamu používať na správu vylúčení v službe Google Ads. Tento zoznam môžete spravovať aj vy. Vaši inzerenti môžu naplánovať nahrávanie pomocou vášho súboru s vylúčeniami umiestnení. Ich zoznamy sa automaticky aktualizujú tak, aby sa do nich premietli zmeny vykonané v súboroch zdroja.

Pokyny na stiahnutie šablóny súboru a otestovanie súboru s vylúčeniami umiestnení

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke prehľadu vyberte podrobné zobrazenie.
 3. V hornej navigačnej ponuke kliknite na ikonu Nástroje a nastavenia Google Ads | nástroje [ikona].
 4. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na Zoznamy vylúčených umiestnení.
 5. Kliknite na tlačidlo plus .
 6. Kliknite na Naplánovať zoznam.
 7. Kliknutím na Zobraziť šablóny zobrazte podporované typy súborov a šablóny a stiahnite si súbor šablóny, ktorý použijete na vytvorenie zoznamov vylúčených umiestnení. Podporované typy vylúčení:
 8. Keď budete mať zdroj zoznamu uložený v správnom type súboru, nahraním súboru do účtu otestujte, či má súbor vylúčení správny formát.
  1. Zadajte názov plánu.
  2. Zadajte názov zoznamu, ktorý sa zobrazí ako názov v stĺpcoch Rozvrh a Zoznam vylúčených umiestnení.
  3. V rozbaľovacej ponuke Zdroj vyberte, ako bude súbor doručený.
   • Tabuľky Google
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Uistite sa, že súbor je verejný alebo že poskytnete povolenia na prístup k súboru.
   1. Tabuľky Google musia byť verejné alebo ich budete musieť zdieľať s účtom Google Ads, ktorý sa zobrazí v zozname, keď ako zdroj vyberiete Tabuľky Google a potom kliknete na Pripojte existujúcu tabuľku.
   2. Protokol HTTPS/SFTP môže vyžadovať prihlasovacie údaje (používateľské meno/heslo). V prípade potreby zadajte používateľské meno a heslo na prístup k súboru.
   3. Tieto povolenia platia aj pre všetkých inzerentov, ktorí získajú prístup k vášmu súboru.
    Poznámka: Ak vyberiete SFTP a zobrazí sa chyba „Súbor sa nenašiel“, skúste medzi cestu a názov súboru vložiť dve lomky (//). Príklad: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv
  5. Pomocou polí Frekvencia a Čas vyberte, ako často a kedy sa má vybraný zdroj nahrať a použiť vo vylúčeniach umiestnení inzerenta.
  6. Kliknite na Uložiť.
  7. Skontrolujte, či sa súbor zdroja nahral správne. Skontrolujte, či sa nachádza v stĺpci Zoznam vylúčených umiestnení na stránke Vylúčenia umiestnení, na ktorú prejdete z ponuky Nástroje Google Ads | nástroje [ikona]. Zobrazenie súboru zdroja môže trvať až desať minút.

Osvedčené postupy:

 • Pred zdieľaním súboru s inzerentmi je najlepšie naplánovať zoznam pomocou vlastného účtu a otestovať, či sa súbor nahráva správne. Nechajte tento plán spustený niekoľko dní, aby ste otestovali, či sa vaše aktualizácie nahrávajú.
 • Nezabúdajte, že na zoznamy sa vzťahujú štandardné obmedzenia zdieľaných vylúčení umiestnení na úrovni maximálne 65 000 vylúčení na zoznam. Upozorňujeme, že na účty inzerentov sa vzťahujú ďalšie obmedzenia vylúčení na základe ich používania zacielenia. Ďalšie informácie o limitoch zacielenia účtu Google Ads
 • Spolupracujte s inzerentmi na vykonávaní trvalých zmien v zoznamoch priamo v súboroch zdrojov zoznamov, pretože inzerenti nemôžu vykonávať trvalé zmeny v naplánovaných zoznamoch zo služby Google Ads.

Ďalší postup

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false