Vylúčenie konkrétnych webových stránok a videí

Zjednodušili sme ovládanie zacielenia a vylúčenia pre Obsahovú sieť pre mobilné zariadenia, aby bolo oslovovanie rastúcej základne používateľov mobilných zariadení jednoduchšie.

Vylúčenie obsahu (vylúčenie možnosti Mobilná aplikácia G‑mob (žiadna intersticiálna reklama)) bolo nahradené možnosťami zacielenia na zariadenia, ako sú počítače, tablety a mobily.

Môžete určovať, u ktorých vlastníkov a v akých typoch obsahu sa vaše reklamy zobrazia, pomocou:

 • tém;
 • zacielenia na zariadenie: počítač, tablet, mobil;
 • kategórie aplikácie;
 • vylúčení individuálnych aplikácií prostredníctvom vylúčení umiestnení pre mobilné aplikácie a vylúčení individuálnych webov;
 • vylúčení obsahu.

Rovnako ako môžete v Obsahovej sieti Google zacieliť na umiestnenia (napríklad konkrétne stránky, weby, mobilné aplikácie a videá), kde sa budú zobrazovať vaše reklamy, môžete tiež vylúčiť umiestnenia, kde reklamy zobrazovať nechcete. Môžete vylúčiť weby alebo domény, ktoré sú pre vašu značku nevhodné alebo sú neúčinné pri propagovaní predaja vašich výrobkov alebo služieb.

Typy umiestnení, ktoré môžete vylúčiť

 • Konkrétne umiestnenia, ktoré nie sú vhodné pre vašu značku.
 • Umiestnenia, v ktorých sa vaše reklamy zobrazujú, ale nemajú tam dobrú výkonnosť.

Príklad

Cestovná kancelária má reklamnú skupinu obsahujúcu balíky produktov pre rodinné kempovanie a zacieľuje na témy, ako je Turistika a kempovanie. Kancelária si všimla, že niektoré z jej reklám sa zobrazujú v automatických umiestneniach, ktoré sú relevantné pre danú tému, ale nie sú vhodné pre deti. Tieto umiestnenia môže teda z príslušnej reklamnej skupiny vylúčiť.

Vylúčenie umiestnení z kampane, reklamnej skupiny alebo účtu

Umiestnenia môžete vylúčiť z konkrétnych reklamných skupín a kampaní na stránke Umiestnenia.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo vyberte Umiestnenia.
 3. Na paneli s ponukami vľavo kliknite na kartu Vylúčenia.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky Optimization.
 5. Zvoľte, či chcete vylúčiť umiestnenia na úrovni kampane, reklamnej skupiny alebo účtu.
 6. Vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
  • Vyhľadajte slovo, frázu, webovú adresu alebo identifikátor videa, ktoré chcete vylúčiť.
  • Kliknite na možnosť Pridať viaceré umiestnenia a zadajte webové adresy, ktoré chcete vylúčiť.
  • Vyberte Použiť zoznam vylúčení umiestnení a vyberte zoznam.
 7. Po zadaní vylúčení kliknite na Uložiť.

Pridanie webových adries vylúčených umiestnení

Existujú rôzne typy webových adries pre rôzne typy vlastníctiev. Každý typ vlastníctva (od mobilných aplikácií až po stránky konkrétnych produktov) má špecifický formát adresy. Rozbaľte sekcie uvedené nižšie a zistite, ako zadať adresy pre jednotlivé typy umiestnení.

Formátovanie vylúčení umiestnení pre weby

Existuje niekoľko spôsobov, ako vylúčiť umiestnenia: na základe domény, subdomény, názvu cesty alebo jednotlivých stránok. Nie je však možné vylúčiť domény s viacerými úrovňami. Všeobecne platí, že vylúčenie domén zabráni zobrazovaniu vašich reklám na stránkach v rámci tejto domény, zatiaľ čo zadanie subdomén alebo ciest zabráni iba zobrazovaniu vašich reklám na stránkach v rámci uvedenej subdomény alebo cesty.

Príklad

Lenina spoločnosť predáva ekologické čistiace produkty do domácnosti, a preto by chcela svoje reklamy zobrazovať v umiestneniach, ktoré s tým úzko súvisia. Zacieli na obľúbený web s recenziami produktov a pridá vylúčenie pre cesty stránok týkajúce sa kuchynských pomôcok a domácich spotrebičov, aby sa jej reklamy na nich nezobrazovali. Spresnením umiestnení, v ktorých sa môžu zobrazovať jej reklamy, ich môže teraz zobrazovať potenciálnym zákazníkom, ktorí prejavujú najväčší záujem.

Formát každej položky v zozname vylúčených webov určuje, akým spôsobom Google Ads weby filtruje. Uvádzame niekoľko príkladov vylúčenia domén a formátov týchto vylúčení:

Úroveň

Vylúčenie

 
Názov domény najvyššej úrovne example.com
Tento formát použite, ak chcete vylúčiť reklamy z určitej domény a jej subdomén, adresárov, jednotlivých stránok atď.
 • Reklamy sa nezobrazia na example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/polozky, www.example.com/polozky/stranka.html ani umiestnenie.example.com.
Prijateľné
Subdoména prvej úrovne www.example.com
 • Reklamy sa nezobrazia na www.example.com ani www.example.com/polozky.
 • Reklamy sa môžu zobraziť na www1.example.com alebo umiestnenie.example.com.
Prijateľné
Subdoména prvej úrovne umiestnenie.example.com Prijateľné
Názov jedného adresára www.example.com/polozky
 • Reklamy sa nezobrazia na weboch www.example.com/polozky ani na www.example.com/polozky/stranka.html.
 • Reklamy sa môžu zobraziť na www.example.com.
Prijateľné
Názov jedného adresára example.com/polozky Prijateľné
Názov druhého adresára www.example.com/polozky/dalsie
 • Reklamy sa nezobrazia na weboch www.example.com/polozky/dalsie ani www.example.com/polozky/dalsie/stranka.html.
 • Reklamy sa môžu zobraziť na www.example.com alebo www.example.com/polozky.
Prijateľné
Subdomény s viacerými úrovňami

www.umiestnenie.example.com

 • Reklamy budú vylúčené len z tejto konkrétnej subdomény.
Neodporúča sa
Jednotlivá stránka www.example.com/index.html Prijateľné

V dôsledku dynamickej povahy Obsahovej siete nedokážeme zaručiť, že vylúčením určitej kategórie vylúčite úplne všetky súvisiace stránky. V našich testoch sme však zistili, že vylúčením kategórie sa zobrazovanie na súvisiacich stránkach znižuje približne o 90 %.

Vylúčenie jednotlivých aplikácií z kampaní v Obsahovej sieti

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke vľavo vyberte Umiestnenia.
 3. Na paneli s ponukami hore kliknite na kartu Vylúčenia.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky Optimization.
 5. Vyberte možnosť Pridať vylúčenie umiestnenia.
 6. V zozname Vylúčiť z vyberte možnosť Kampaň.
 7. Kliknite na možnosť Vyberte kampaň a vyberte kampaň, z ktorej chcete vylúčiť aplikácie.
 8. Kliknite na Pridať viaceré umiestnenia.
 9. Vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
  • Vylúčenie aplikácií pre iPhone:
   • Nájdite identifikátor aplikácie, ktorú chcete vylúčiť, v službe iTunes. Tento identifikátor sa zobrazuje na konci webovej adresy aplikácie v službe iTunes. Napríklad identifikátor aplikácie MechaHamster v službe iTunes je zvýraznený červenou:
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Zadajte mobileapp::1- a za ním identifikátor v službe iTunes. Ak chcete napríklad ako vylúčenie umiestnenia pridať aplikáciu MechaHamster, zadajte mobileapp::1-1286046770.

  • Vylúčenie aplikácií pre Android:
   • V Obchode Google Play nájdite aplikáciu, ktorú chcete vylúčiť, a potom skopírujte názov balíka aplikácie (posledná časť webovej adresy za id=). Napríklad v prípade aplikácie MechaHamster skopírujte časť webovej adresy, ktorá je zvýraznená červenou:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • V poli na zadávanie umiestnení v službe Google Ads zadajte mobileapp::2- a prilepte webovú adresu, ktorú ste práve skopírovali. Keď použijeme príklad z predošlého kroku, vylúčenie aplikácie MechaHamster by vyzeralo takto::
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster

Vylúčenie parkovaných domén

Väčšina vylúčení sa vzťahuje len na Obsahovú sieť, pričom výnimku predstavujú weby v parkovaných doménach, ktoré sa vylúčia v Obsahovej aj vo Vyhľadávacej sieti pomocou vylúčení obsahu.

Poznámka

Vylúčenie umiestnení je niečo iné ako ich odstránenie. Vylúčením umiestnení blokujete zobrazovanie svojich reklám v týchto umiestneniach. Keď odstránite umiestnenia, na ktoré ste zacielili, vaša reklama sa v nich môže naďalej zobrazovať na základe ďalších spôsobov zacielenia, ktoré používate v danej reklamnej skupine (ako sú kľúčové slová alebo témy).

Ďalšie kroky

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory