Vylúčenie konkrétnych webových stránok a videí

Vaše reklamy sa teraz budú zobrazovať v obsahu, ktorý sa zhoduje s ktorýmikoľvek z tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, na ktoré zacieľujete, vďaka čomu oslovíte viac potenciálnych zákazníkov. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

V službe Google Ads uvidíte aj to, že kontextové zacielenie sa zobrazuje zjednodušene na jednej stránke, vďaka čomu môžete spravovať všetky typy zacielenia podľa obsahu (témy, umiestnenia, kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a vylúčenia) v jednom zobrazení. Novú stránku nájdete v sekcii Obsah v rámci sekcie Kampane Ikona kampaní v navigačnej ponuke vľavo.

Od marca 2024: vylúčenia umiestnení na úrovni účtu sa budú vzťahovať aj na sieť partnerov vo Vyhľadávacej sieti. Po tejto zmene budú weby v sieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti vylúčené, ak inzerent pridá vylúčenia na úrovni účtu alebo účtu správcu. Ovplyvní to všetky typy kampaní v účte, ktoré zobrazujú reklamy v sieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti vrátane maximálne výkonných kampaní (angl. Performance Max), kampaní na aplikáciu (angl. App campaign), kampaní vo vyhľadávaní (angl. search campaign), nákupných kampaní (angl. Shopping campaign) a inteligentných kampaní.

Zjednodušili sme ovládanie zacielenia a vylúčenia pre Obsahovú sieť pre mobilné zariadenia, aby bolo oslovovanie rastúcej základne používateľov mobilných zariadení jednoduchšie.

Vylúčenie obsahu (vylúčenie možnosti Mobilná aplikácia G‑mob (žiadna intersticiálna reklama)) bolo nahradené možnosťami zacielenia na zariadenia, ako sú počítače, tablety a mobily.

Môžete určovať, u ktorých vlastníkov a v akých typoch obsahu sa vaše reklamy zobrazia, pomocou:

 • tém;
 • zacielenia na zariadenie: počítač, tablet, mobil;
 • kategórie aplikácie;
 • vylúčení individuálnych aplikácií prostredníctvom vylúčení umiestnení pre mobilné aplikácie a vylúčení individuálnych webov;
 • vylúčení obsahu.

Tak, ako môžete zacieliť na umiestnenia na YouTube, v Obsahovej sieti (angl. Display Network) a sieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti (napríklad na konkrétne stránky, weby a videá), na ktorých sa majú zobrazovať vaše reklamy, môžete rovnako vylúčiť umiestnenia, na ktorých svoje reklamy zobrazovať nechcete. Môžete vylúčiť weby alebo domény, ktoré sú pre vašu značku nevhodné alebo sú neúčinné pri propagovaní predaja vašich výrobkov alebo služieb.

Typy umiestnení, ktoré môžete vylúčiť

 • Konkrétne umiestnenia, ktoré nie sú vhodné pre vašu značku.
 • Umiestnenia, v ktorých sa vaše reklamy zobrazujú, ale nemajú tam dobrú výkonnosť.

Príklad

Cestovná kancelária má reklamnú skupinu obsahujúcu balíky služieb pre rodinné kempovanie a zacieľuje na témy, ako je Turistika a kemping. Kancelária si všimla, že niektoré z jej reklám sa zobrazujú v automatických umiestneniach, ktoré sú relevantné pre danú tému, ale nie sú zamerané na rodinu. Tieto umiestnenia môže teda z príslušnej reklamnej skupiny vylúčiť.

Vylúčenie umiestnení z kampane, reklamnej skupiny alebo účtu

Umiestnenia môžete vylúčiť z konkrétnych reklamných skupín a kampaní na stránke Umiestnenia.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Ikona kampaní.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Publiká, kľúčové slová a obsah.
 3. Kliknite na Obsah.
 4. Kliknite na Vylúčené.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu šípku napravo od výrazu Vylúčené.
 6. Kliknite na Umiestnenia.
 7. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
 8. Vyberte, či chcete Pridať vylúčenie umiestnenia alebo Použiť zoznam vylúčených umiestnení.
 9. Zvoľte, či chcete vylúčiť umiestnenia na úrovni kampane, reklamnej skupiny alebo účtu.
 10. Ak ste vybrali Pridať vylúčenie umiestnenia, vykonajte niektorú z týchto možností.
  1. Vyhľadajte slovo, frázu, webovú adresu alebo identifikátor videa, ktoré chcete vylúčiť.
  2. Kliknite na Pridať viaceré umiestnenia a zadajte webové adresy, ktoré chcete vylúčiť.
 11. Ak ste vybrali „Použiť zoznam vylúčených umiestnení“, vyberte existujúci zoznam vylúčených umiestnení.
 12. Po zadaní vylúčení kliknite na Uložiť.

Pridanie webových adries vylúčených umiestnení

Existujú rôzne typy webových adries pre rôzne typy vlastníctiev. Každý typ vlastníctva (od mobilných aplikácií až po stránky konkrétnych výrobkov) má špecifický formát adresy. Rozbaľte sekcie uvedené nižšie a zistite, ako zadať adresy pre jednotlivé typy umiestnení.

Formátovanie vylúčení umiestnení pre weby
Existuje niekoľko spôsobov, ako vylúčiť umiestnenia: na základe domény, subdomény, názvu cesty alebo jednotlivých stránok. Nie je však možné vylúčiť domény s viacerými úrovňami. Všeobecne platí, že vylúčenie domén zabráni zobrazovaniu vašich reklám na stránkach v rámci tejto domény, zatiaľ čo zadanie subdomén alebo ciest zabráni iba zobrazovaniu vašich reklám na stránkach v rámci uvedenej subdomény alebo cesty. Upozorňujeme, že vylúčenia pre subdomény, podriadené weby a podstránky nefungujú v sieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti.

Príklad

Lenina spoločnosť predáva ekologické čistiace produkty do domácnosti, a preto by chcela svoje reklamy zobrazovať v umiestneniach, ktoré s tým úzko súvisia. Zacieli na obľúbený web s recenziami produktov a pridá vylúčenie pre cesty stránok týkajúce sa kuchynských pomôcok a domácich spotrebičov, aby sa jej reklamy na nich nezobrazovali. Spresnením umiestnení, v ktorých sa môžu zobrazovať jej reklamy, ich môže teraz zobrazovať potenciálnym zákazníkom, ktorí prejavujú najväčší záujem.

Formát každej položky v zozname vylúčených webov určuje, akým spôsobom Google Ads weby filtruje. Uvádzame niekoľko príkladov vylúčenia domén a formátov týchto vylúčení:

Úroveň

Vylúčenie

 
Názov domény najvyššej úrovne example.com
Tento formát použite, ak chcete vylúčiť reklamy z určitej domény a jej subdomén, adresárov, jednotlivých stránok a podobne.
 • Reklamy sa nezobrazia na example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/polozky, www.example.com/polozky/stranka.html ani umiestnenie.example.com.
áno, potvrdené Prijateľné
Subdoména prvej úrovne www.example.com
 • Reklamy sa nezobrazia na www.example.com ani www.example.com/polozky.
 • Reklamy sa môžu zobraziť na www1.example.com alebo umiestnenie.example.com.
áno, potvrdené Prijateľné
Subdoména prvej úrovne umiestnenie.example.com áno, potvrdené Prijateľné
Názov jedného adresára www.example.com/polozky
 • Reklamy sa nezobrazia na weboch www.example.com/polozky ani na www.example.com/polozky/stranka.html.
 • Reklamy sa môžu zobraziť na www.example.com.
áno, potvrdené Prijateľné
Názov jedného adresára example.com/polozky áno, potvrdené Prijateľné
Názov druhého adresára www.example.com/polozky/dalsie
 • Reklamy sa nezobrazia na weboch www.example.com/polozky/dalsie ani www.example.com/polozky/dalsie/stranka.html.
 • Reklamy sa môžu zobraziť na www.example.com alebo www.example.com/polozky.
áno, potvrdené Prijateľné
Subdomény s viacerými úrovňami

www.umiestnenie.example.com

 • Reklamy môžu byť vylúčené len z tejto konkrétnej subdomény.
Neodporúča sa
Jednotlivá stránka www.example.com/index.html áno, potvrdené Prijateľné

V dôsledku dynamickej povahy Obsahovej siete nedokážeme zaručiť, že vylúčením určitej kategórie vylúčite úplne všetky súvisiace stránky. V našich testoch sme však zistili, že vylúčením kategórie sa zobrazovanie na súvisiacich stránkach znižuje približne o 90 %.

Vylúčenie jednotlivých aplikácií z obsahových kampaní
Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Ikona kampaní.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Publiká, kľúčové slová a obsah.
 3. Kliknite na Obsah.
 4. Kliknite na Vylúčené.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu šípku napravo od výrazu Vylúčené.
 6. Kliknite na Umiestnenia.
 7. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
 8. Vyberte možnosť Pridať vylúčenie umiestnenia.
 9. V zozname Vylúčiť z vyberte možnosť Kampaň.
 10. Kliknite na možnosť Vyberte kampaň a vyberte kampaň, z ktorej chcete vylúčiť aplikácie.
 11. Kliknite na Pridať viaceré umiestnenia.
 12. Vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
  • Vylúčenie aplikácií pre iPhone:
   • Nájdite v službe iTunes identifikátor aplikácie, ktorú chcete vylúčiť. Tento identifikátor sa zobrazuje na konci webovej adresy aplikácie v službe iTunes. Napríklad identifikátor aplikácie MechaHamster v službe iTunes je zvýraznený červenou:
    • https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.
   • Zadajte mobileapp::1- a následne identifikátor v službe iTunes. Ak chcete napríklad ako vylúčenie umiestnenia pridať aplikáciu MechaHamster, zadajte mobileapp::1-1286046770.
  • Vylúčenie aplikácií pre Android:
   • V Obchode Google Play nájdite aplikáciu, ktorú chcete vylúčiť, a potom skopírujte názov balíčka aplikácie (posledná časť webovej adresy po id=). V prípade aplikácie MechaHamster napríklad skopírujte sekciu webovej adresy, ktorá je zvýraznená červenou farbou:
    • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • V poli na zadávanie umiestnení v službe Google Ads zadajte mobileapp::2- a prilepte webovú adresu, ktorú ste práve skopírovali. V prípade príkladu z predchádzajúceho kroku by vylúčenie aplikácie MechaHamster vyzeralo takto:
    • mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster
Vylúčenie parkovaných domén
Väčšina vylúčení sa vzťahuje len na Obsahovú sieť, pričom výnimku predstavujú weby na parkovaných doménach, ktoré sa vylúčia v Obsahovej aj sieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti pomocou vylúčení obsahu.

Poznámka

Vylúčenie umiestnení je niečo iné ako ich odstránenie. Vylúčením umiestnení blokujete zobrazovanie svojich reklám v týchto umiestneniach. Keď odstránite umiestnenia, na ktoré ste zacielili, vaša reklama sa v nich môže naďalej zobrazovať na základe ďalších spôsobov zacielenia, ktoré používate v danej reklamnej skupine (ako sú kľúčové slová alebo témy).

Plánovanie automatického nahrávania zoznamov vylúčených umiestnení

Plánovanie automatických aktualizácií zoznamov vylúčených umiestnení šetrí čas strávený správou zoznamov a zabezpečuje, aby zoznamy vylúčených umiestnení v službe Google Ads boli aktuálne a synchronizované so zdrojmi zoznamov. Inzerenti sa môžu naučiť, ako si stiahnuť šablónu zoznamu a naplánovať zoznamy vylúčených umiestnení. Poskytovatelia zoznamov sa môžu naučiť, ako vytvárať a testovať zoznamy vylúčení pre inzerentov, ktorí ich môžu následne použiť.

Pre inzerentov

Naplánujte zoznam vylúčení prepojením zoznamu vylúčených umiestnení v podporovanom formáte súboru v službe Google Ads. Tento zoznam sa bude pravidelne sťahovať na správu vylúčení v službe Google Ads. Môžete ich spravovať vy alebo poskytovateľ tretej strany, ktorému dôverujete. Ak chcete zabezpečiť, aby sa zoznam vylúčení automaticky aktualizoval a prejavili sa v ňom aktualizácie vykonané v externom súbore zdroja, naplánujte nahrávania do vylúčení umiestnení.

Pokyny na stiahnutie šablóny a naplánovanie zoznamu vylúčených umiestnení

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Ikona nástrojov.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Zdieľaná knižnica.
 3. Kliknite na Zoznamy vylúčení.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. Kliknite na Naplánovať zoznam.
 6. Ak ste vy alebo vaši dôveryhodní poskytovatelia zoznamov ešte nevytvorili zdroj zoznamu, kliknutím na Zobraziť šablóny zobrazte podporované šablóny a stiahnite si súbor, ktorý môžete pridať a uložiť. Stiahnite si a skontrolujte vzorový súbor CSV. (Prečítajte si viac o tom, ako môžete vylúčiť umiestnenia na úrovni účtu.) Podporované typy vylúčení:
  • Weby
  • Mobilné aplikácie
  • Kanály na YouTube
  • Videá na YouTube

Poznámka: Na vylúčenia sa vzťahujú limity zdieľaných zoznamov vylúčených umiestnení. Ďalšie informácie o limitoch zacielenia účtu Google Ads

 1. Keď už máte zdroj zoznamu uložený v správnom type súboru, môžete naplánovať automatické nahrávanie vylúčení umiestnení, ktoré sa prejavia v zdroji zoznamu.
  1. Zadajte názov plánu.
  2. Zadajte názov zoznamu, ktorý sa zobrazí ako názov v stĺpcoch Zoznam vylúčených umiestnení.
  3. V rozbaľovacej ponuke Zdroj vyberte, ako bude súbor doručený.
   • Tabuľky Google
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Uistite sa, že je súbor verejný, alebo poskytnite povolenia na prístup k súboru.
   1. Tabuľky Google musia byť verejné alebo ich budete musieť zdieľať s účtom Google Ads, ktorý sa zobrazí v zozname, keď ako zdroj vyberiete Tabuľky Google a potom kliknete na Pripojiť existujúcu tabuľku.
   2. Protokol HTTPS/SFTP môže vyžadovať prihlasovacie údaje (používateľské meno/heslo). V prípade potreby zadajte používateľské meno a heslo na prístup k súboru.
    Poznámka: Ak vyberiete SFTP a zobrazí sa chyba „Súbor sa nenašiel“, skúste medzi cestu a názov súboru vložiť dve lomky (//). Príklad: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv.
  5. Pomocou polí Frekvencia a Čas vyberte, ako často a kedy sa má vybraný zdroj nahrávať a použiť vo vašich vylúčeniach umiestnení.
  6. Kliknite na Uložiť.
  7. Skontrolujte, či sa súbor zdroja nahral správne. Skontrolujte, či sa nachádza v stĺpci Zoznam vylúčených umiestnení na stránke Vylúčenia umiestnení, na ktorú prejdete z ponuky Nástroje Google Ads | nástroje [ikona]. Môže trvať až desať minút, než sa zoznam zobrazí.
 2. Ak chcete zrušiť alebo upraviť naplánované vylúčenia umiestnení, postupujte podľa týchto pokynov:
  1. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
  2. V sekcii Hromadné akcie vyberte Nahrávanie.
  3. Kliknite na kartu Rozvrhy.
  4. Umiestnite kurzor myši na farebnú bodku naľavo od plánovanej položky v stĺpci Rozvrh.
  5. Môžete vybrať možnosť Aktivovať, Pozastaviť alebo Odstrániť.
  6. Môžete ju tiež upraviť kliknutím na Upraviť v stĺpci Akcie.

Poznámka:

 • Ak používate súbor vytvorený dôveryhodným poskytovateľom zoznamov, uistite sa, že súbor má podporovaný formát na správne nahranie.
 • Ak sú naplánované nahrávania, všetky vylúčenia v súbore zdroja sa budú priebežne nahrávať do vášho zoznamu. Súbor zdroja aktualizujte priamo alebo spolupracujte s poskytovateľom zoznamu tretej strany, aby aktualizoval súbor zdroja.
 • Po vytvorení zoznamu vylúčení použijete zoznam vylúčených umiestnení v kampani, aby ste začali vylučovať umiestnenia.
Pre poskytovateľov zoznamov

Vytvorte zoznam vylúčení pre inzerentov tak, že si stiahnete súboru z podporovaného externého zdroja v službe Google Ads. Po naplánovaní vašimi inzerentmi sa bude tento zdroj zoznamu používať na správu vylúčení v službe Google Ads. Tento zoznam môžete spravovať aj vy. Vaši inzerenti môžu naplánovať nahrávanie pomocou vášho súboru s vylúčeniami umiestnení. Ich zoznamy sa automaticky aktualizujú tak, aby sa do nich premietli zmeny vykonané v súboroch zdroja.

Pokyny na stiahnutie šablóny súboru a otestovanie súboru s vylúčeniami umiestnení

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Ikona nástrojov.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Zdieľaná knižnica.
 3. Kliknite na Zoznamy vylúčení.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. Kliknite na Naplánovať zoznam.
 6. Kliknutím na Zobraziť šablóny zobrazte podporované typy súborov a šablóny a stiahnite si súbor, ktorý použijete na vytvorenie zoznamov vylúčených umiestnení. Stiahnite si a skontrolujte vzorový súbor CSV. (Prečítajte si viac o tom, ako môžete vylúčiť umiestnenia na úrovni účtu.) Podporované typy vylúčení:
 7. Keď budete mať zdroj zoznamu uložený v správnom type súboru, nahraním súboru do účtu otestujte, či má súbor vylúčení správny formát.
  1. Zadajte názov plánu.
  2. Zadajte názov zoznamu, ktorý sa zobrazí ako názov v stĺpcoch Rozvrh a Zoznam vylúčených umiestnení.
  3. V rozbaľovacej ponuke Zdroj vyberte, ako bude súbor doručený.
   • Tabuľky Google
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Uistite sa, že je súbor verejný, alebo poskytnite povolenia na prístup k súboru.
   1. Tabuľky Google musia byť verejné alebo ich budete musieť zdieľať s účtom Google Ads, ktorý sa zobrazí v zozname, keď ako zdroj vyberiete Tabuľky Google a potom kliknete na Pripojiť existujúcu tabuľku.
   2. Protokoly HTTPS a SFTP môžu vyžadovať prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo). V prípade potreby zadajte používateľské meno a heslo na prístup k súboru.
   3. Tieto povolenia platia aj pre všetkých inzerentov, ktorí získajú prístup k vášmu súboru.
    Poznámka: Ak vyberiete SFTP a zobrazí sa chyba „Súbor sa nenašiel“, skúste medzi cestu a názov súboru vložiť dve lomky (//). Príklad: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv.
  5. Pomocou polí Frekvencia a Čas vyberte, ako často a kedy sa má vybraný zdroj nahrať a použiť vo vylúčeniach umiestnení inzerenta.
  6. Kliknite na Uložiť.
  7. Skontrolujte, či sa súbor zdroja nahral správne. Skontrolujte, či sa nachádza v stĺpci Zoznam vylúčených umiestnení na stránke Vylúčenia umiestnení, na ktorú prejdete z ponuky Nástroje Google Ads | nástroje [ikona]. Zobrazenie súboru zdroja môže trvať až desať minút.

Osvedčené postupy:

 • Pred zdieľaním súboru s inzerentmi je najlepšie naplánovať zoznam pomocou vlastného účtu a otestovať, či sa súbor nahráva správne. Nechajte tento plán spustený niekoľko dní, aby ste otestovali, či sa vaše aktualizácie nahrávajú.
 • Nezabúdajte, že na zoznamy sa vzťahujú štandardné obmedzenia zdieľaných vylúčení umiestnení na úrovni maximálne 65 000 vylúčení na zoznam. Upozorňujeme, že na účty inzerentov sa vzťahujú ďalšie obmedzenia vylúčení na základe ich používania zacielenia. Ďalšie informácie o limitoch zacielenia účtu Google Ads
 • Spolupracujte s inzerentmi na vykonávaní trvalých zmien zoznamov priamo v zdrojových súboroch zoznamov, pretože inzerenti nemôžu vykonávať trvalé zmeny v naplánovaných zoznamoch v službe Google Ads.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka