Ekskluder bestemte nettsider og videoer

Kontroller for målretting og ekskludering for bannerannonser på mobil er forenklet for å gjøre det enklere å nå ut til den stadig økende kundebasen med mobilbrukere.

Innholdsekskludering («Annonseplass i GMob-mobilapper for annonser som ikke er interstitial-annonser»-ekskludering) er erstattet av forenklede alternativer for enhetsmålretting mot datamaskiner, nettbrett og mobilenheter.

Du kan kontrollere hvilke publisister annonsene dine kan vises med, og i hvilke typer innhold de kan vises i, ved å bruke

 • emner
 • enhetsmålretting, altså mot mobil, nettbrett eller datamaskiner
 • appkategori
 • ekskludering av enkeltapper via ekskludering av plasseringer for mobilapper samt ekskludering av enkeltnettsteder
 • innholdsekskluderinger

På samme måte som du kan målrette annonsene dine mot plasseringer i Google Displaynettverk – for eksempel mot bestemte sider, nettsteder, mobilapper eller videoer – kan du også ekskludere plasseringer der du ikke vil vise annonsene dine. Du kan ekskludere nettsteder eller domener som er upassende for merkevaren din, eller er ineffektive med tanke på å fremme salg av produktene eller tjenestene dine.

Typer plasseringer du kan ekskludere

 • Spesifikke plasseringer som ikke passer sammen med merkevaren din.
 • Plasseringer der annonsene dine vises, men ikke gir gode resultater.

Eksempel

Et reisebyrå har en annonsegruppe med campingpakker for familier, og den er målrettet mot emner som for eksempel Fotturer og camping. Byrået oppdager så at noen av annonsene deres blir vist i automatiske plasseringer som er relevante for emnet, men som ikke er familievennlige. De kan da ekskludere disse plasseringene fra annonsegruppen.

Ekskluder plasseringer fra kampanjer, annonsegrupper eller kontoer

Du kan ekskludere plasseringer fra bestemte kampanjer og annonsegrupper på Plasseringer-siden.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Plasseringer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på Unntak-fanen i sidemenyen til venstre.
 4. Klikk på blyantikonet Optimization.
 5. Velg om du ønsker å ekskludere plasseringer på kampanje-, annonsegruppe- eller kontonivå.
 6. Gjør ett av følgende:
  • Søk etter et ord, en setning, en nettadresse eller en video-ID du ønsker å ekskludere.
  • Klikk på Angi flere plasseringer, og skriv inn nettadressene du ønsker å ekskludere.
  • Velg Bruk liste over ekskludering av plasseringer, og velg listen din.
 7. Når du har skrevet inn ekskluderingene dine, klikker du på Lagre.

Slik legger du til nettadresser for ekskluderinger

Det finnes forskjellige typer nettadresser for ulike typer områder. Hver områdetype har et bestemt adresseformat, eksempelvis for mobil-apper og spesifikke produktsider. I avsnittene nedenfor finner du informasjon om hvordan du angir adressene for hver plasseringstype.

Slik formaterer du ekskluderinger av plasseringer for nettsteder

Det finnes mange måter å ekskludere plasseringer på: etter domene, underdomene, banenavn eller enkeltsider. Du kan imidlertid ikke ekskludere etter domener på flere nivåer. Generelt kan vi si at når du ekskluderer et domene, hindres annonsene dine i å vises på sider som tilhører det aktuelle domenet. Hvis du derimot angir et underdomene eller en bane, hindres annonsene dine bare i å vises på sider som tilhører dette underdomenet eller denne banen.

Eksempel

Siri jobber for et firma som selger økologiske rengjøringsprodukter for husholdninger, og hun ønsker å vise annonser bare på nært beslektede plasseringer. Hun målretter annonsene mot et populært nettsted for produktvurderinger og legger til en ekskludering av banene på nettstedet som fører til innhold om kjøkkenredskaper og husholdningsapparater, slik at annonsene hennes ikke vises på disse sidene. Når hun finstemmer akkurat hvor annonsene kan vises, kan hun nå frem til de mest interesserte potensielle kundene.

Formatet til hver oppføring på ekskluderingslisten over nettsteder avgjør hvordan Google Ads filtrerer nettstedene. Her ser du noen eksempler på ekskludering av domener og hvordan disse skal formateres:

Nivå

Ekskludering

 
Toppdomenenavn example.com
Bruk dette formatet hvis du vil at annonsene dine skal ekskluderes fra et bestemt domene og domenets underdomener, katalognavn, enkeltsider osv.
 • Annonsene blir ikke vist på example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/stuff, www.example.com/stuff/page.html eller placement.example.com
Godtas
Underdomene på førstenivå www.example.com
 • Annonsene blir ikke vist på www.example.com eller www.example.com/stuff
 • Annonsene kan bli vist på www1.example.com eller placement.example.com
Godtas
Underdomene på førstenivå plassering.example.com Godtas
Enkelt katalognavn www.example.com/stuff
 • Annonsene blir ikke vist på www.example.com/stuff eller www.example.com/stuff/page.html
 • Annonsene kan bli vist på www.example.com
Godtas
Enkelt katalognavn example.com/stuff Godtas
Katalognavn nr. 2 www.example.com/stuff/extra
 • Annonsene blir ikke vist på www.example.com/stuff/extra eller www.example.com/stuff/extra/page.html
 • Annonsene kan bli vist på www.example.com eller www.example.com/stuff
Godtas
Underdomener på flere nivåer

www.placement.example.com

 • Annonser kan bare ekskluderes fra dette bestemte underdomenet
Anbefales ikke
Enkeltside www.example.com/index.html Godtas

Ettersom Displaynettverket er dynamisk kan vi ikke garantere at alle relaterte sider ekskluderes når du ekskluderer en kategori. Vi har imidlertid utført tester som viser at ekskludering av en kategori reduserer eksponeringen for relaterte sider med omtrent 90 %.

Ekskluder enkeltapper fra bannerkampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Plasseringer fra menyen til venstre.
 3. Klikk på Ekskluderinger-fanen på menylinjen ovenfor.
 4. Klikk på blyantikonet Optimization.
 5. Velg Legg til ekskludering av plasseringer.
 6. Velg Kampanje under «Ekskluder fra».
 7. Klikk på Velg en kampanje, og velg kampanjen du vil ekskludere apper fra.
 8. Klikk på Angi flere plasseringer.
 9. Gjør ett av følgende:
  • Ekskluder iPhone-apper:
   • Finn iTunes-ID-en for appen du vil ekskludere. Denne ID-en vises på slutten av appens iTunes-nettadresse. ID-en i rødt er for eksempel «MechaHamster»-appens iTunes-ID:
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Skriv inn «mobileapp::1-» etterfulgt av iTunes-ID-en. Hvis du for eksempel vil legge til «MechaHamster»-appen som en ekskludert plassering, skriver du inn mobileapp::1-1286046770.

  • Ekskluder Android-apper:
   • Finn appen du vil ekskludere i Google Play-butikken, og kopiér appens pakkenavn (den siste delen av nettadressen etter «id=»). For appen «MechaHamster» kan du for eksempel kopiere delen av nettadressen som vises i rødt nedenfor:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • I feltet for å legge inn plasseringer i Google Ads skriver du «mobileapp::2-» og limer inn nettadressen du nettopp kopierte. Ved å bruke eksemplet fra forrige trinn ser ekskluderingen for «MechaHamster»-appen slik ut:
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster

Ekskludering av parkerte domener

De fleste ekskluderinger gjelder bare Displaynettverket, med unntak av nettsteder med parkerte domener, som ekskluderes både i Displaynettverket og i Søkenettverket ved bruk av innholdsekskludering.

Merk

Ekskludering og fjerning av plasseringer er ikke det samme. Når du ekskluderer plasseringer, blokkerer du annonsene fra å bli vist der. Når du fjerner plasseringer du målretter annonsen din mot, kan annonsen fortsatt bli vist der som en følge av andre målrettingsmetoder i annonsegruppen din, for eksempel emnemålretting eller søkeordmålretting.

Fremgangsmåten videre

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt