Kontrola skóre kvality

Skóre kvality vám pomôže zistiť, do akej miery sú relevantné vaša vstupná stránka a reklama ku kľúčovým slovám.

Aktuálne skóre kvality a príslušné komponenty si môžete pozrieť v štyroch stĺpcoch so stavom skóre kvality: Skóre kval., Dojem zo vstupnej stránky, Relevancia reklám a Očakávaná miera prekliknutí (CTR).

V tomto článku vám ukážeme, ako nájsť skóre kvality a všetky jeho komponenty. Ak neviete, z akých komponentov sa skladá skóre kvality, pred začatím si prečítajte článok Skóre kvality.

Pokyny

Pridanie stĺpcov do prehľadu kľúčových slov:

 1. V pravom hornom rohu tabuľky kliknite na ikonu stĺpcov Stĺpce a vyberte Upraviť stĺpce.
 2. Kliknite na sekciu Skóre kvality. Ak chcete zobraziť aktuálne skóre kvality a stavy jeho komponentov, výberom niektorej z nasledujúcich možností ju pridajte do tabuľky so štatistickými údajmi:
  1. Skóre kvality je odhad relevancie reklám, kľúčových slov a vstupnej stránky pre osobu, ktorej sa zobrazuje reklama. Vyššie skóre kvality zvyčajne vedie k nižším cenám a vyšším pozíciám reklamy.
  2. Dojem zo vstupnej str. predstavuje odhad, do akej miery je vaša vstupná stránka relevantná a užitočná pre ľudí, ktorí klikli na vašu reklamu. Zohľadňuje rôzne faktory, ako sú zhoda obsahu vašej vstupnej stránky s hľadaným výrazom používateľa a náročnosť orientácie na vašej stránke.
  3. Očakávaná CTR meria, nakoľko je pravdepodobné, že na vašu reklamu pri zobrazení používatelia kliknú. Toto skóre sa zakladá na historickej výkonnosti prekliknutí vašich reklám. Vylučujeme účinky pozície reklamy a iné faktory, ktoré ovplyvňujú viditeľnosť vašej reklamy, ako sú rozšírenia.
  4. Relevancia reklám meria, do akej miery sa kľúčové slovo zhoduje s reklamným posolstvom vo vašich reklamách. Podpriemerné skóre môže znamenať, že vaše reklamy sú príliš všeobecné alebo konkrétne na zodpovedanie dopytu používateľa, prípadne že toto kľúčové slovo nie je relevantné pre vašu firmu.
 3. Ak chcete zobraziť minulé skóre kvality a štatistiky komponentov, segmentujte údaje podľa dňa a výberom niektorej z nasledujúcich možností ju pridajte do tabuľky so štatistickými údajmi:
  1. Skóre kvality (hist.) zobrazuje posledné známe skóre kvality v rámci obdobia prehľadu. Ak chcete zobraziť svoje denné skóre, segmentujte tento stĺpec podľa dňa.
  2. Dojem zo vstupnej str. (hist.) zobrazuje odhad, do akej miery bola vaša vstupná stránka užitočná pre ľudí, ktorí klikli na vašu reklamu. Tento stĺpec zobrazuje posledné známe skóre v rámci obdobia prehľadu. Ak chcete zobraziť svoje denné skóre, segmentujte stĺpec podľa dňa.
  3. Relevancia reklám (hist.) zobrazuje, do akej miery bol váš reklamný text relevantný pre ľudí, ktorí vašu reklamu videli. Tento stĺpec zobrazuje posledné známe skóre v rámci obdobia prehľadu. Ak chcete zobraziť svoje denné skóre, segmentujte stĺpec podľa dňa.
  4. Očak. CTR (hist.) zobrazuje, nakoľko bolo pravdepodobné, že na vašu reklamu ľudia kliknú v priebehu času. Tento stĺpec zobrazuje posledné známe skóre v rámci obdobia prehľadu. Ak chcete zobraziť svoje denné skóre, segmentujte stĺpec podľa dňa.
 4. Kliknite na Použiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory