Kontrollér kvalitetspoengene dine

Hvis du vil vite noe om hvor relevant landingssiden og annonsen din er for søkeordene du har valgt, kan du se på antallet kvalitetspoeng.

De nåværende kvalitetspoengene dine og verdien for hver enkelt komponent fremgår av disse fire statuskolonnene for kvalitetspoeng: Kval.poeng, Opplevelse av landingssiden, Annonserelevans og Forventet klikkfrekvens (CTR).

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du finner kvalitetspoengene dine og de tilhørende komponentene. Hvis du ikke er kjent med komponentene som kvalitetspoengene er basert på, kan du lese Om kvalitetspoeng før du starter.

Veiledning

Legg til kolonner i søkeordrapporten:

 1. Klikk på kolonneikonet Kolonner øverst til høyre i tabellen, og velg så Endre kolonnene.
 2. Klikk på «Kvalitetspoeng»-delen. For å se de nåværende kvalitetspoengene dine og statusen for de ulike komponentene, legg til et eller flere av de følgende alternativene i statistikktabellen din:
  1. Kvalitetspoeng: Et anslag over hvor relevante annonsene dine, søkeordene dine og landingssiden din er for brukere som ser annonsen din. Jo flere kvalitetspoeng du har, dess lavere blir som regel kostnadene, og dess bedre blir som regel annonseplasseringene.
  2. Oppl. av landingssiden: Et anslag over hvor relevant og nyttig landingssiden din er for dem som klikker på annonsen din. Det tas høyde for hvor godt landingssiden din samsvarer med brukernes søketermer, og hvor enkelt det er å navigere på siden din.
  3. Forv. CTR: Et anslag over sannsynligheten for at annonsene dine blir klikket på når de blir vist. Denne poengsummen er basert på tidligere klikkfrekvens for annonsene dine. Vi utelater effekten av annonseplasseringen og andre faktorer som påvirker synligheten for annonsen din, for eksempel utvidelser.
  4. Annonserelevans: Et mål på hvor godt søkeordene dine samsvarer med budskapet i annonsene dine. En poengsum som er under gjennomsnittet, betyr at annonsene dine er for generelle eller for spesifikke i forhold til kundesøket, eller at søkeordet ikke er relevant for virksomheten din.
 3. For å se tidligere kvalitetspoeng og verdier for komponentene, del inn etter dag og legg til et eller flere av de følgende alternativene i statistikktabellen din:
  1. Kvalitetspoeng (hist.): Inneholder den siste kjente kvalitetspoengsummen for hele rapporteringsperioden. Hvis du deler inn denne kolonnen etter dag, får du se den daglige poengsummen din.
  2. Oppl. av landingssiden (hist.): Et anslag over hvor nyttig landingssiden din var for dem som klikket på annonsen din. Denne kolonnen viser den siste kjente poengsummen for hele rapporteringsperioden. Hvis du deler inn etter dag, får du se den daglige poengsummen din.
  3. Annonserelevans (hist.): Viser hvor relevant annonseteksten din var for dem som så annonsen din. Denne kolonnen viser den siste kjente poengsummen for hele rapporteringsperioden. Hvis du deler inn etter dag, får du se den daglige poengsummen din.
  4. Forventet CTR (hist.): Viser sannsynligheten over tid for at folk kom til å klikke på annonsen din. Denne kolonnen viser den siste kjente poengsummen for hele rapporteringsperioden. Hvis du deler inn etter dag, får du se den daglige poengsummen din.
 4. Klikk på Bruk.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt