Ελέγξτε τον Δείκτη ποιότητας

Όταν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσο σχετική είναι η σελίδα προορισμού και η διαφήμισή σας με τις λέξεις-κλειδιά που έχετε επιλέξει, μπορείτε να ανατρέξετε στον Δείκτη ποιότητας.

Ο τρέχων Δείκτης ποιότητας και οι βαθμολογίες από τις οποίες αποτελείται εμφανίζονται στις τέσσερις στήλες κατάστασης Δείκτη ποιότητας: Δείκτης ποιότητας, Εμπειρία σελίδας προορισμού, Συνάφεια διαφήμισης και Αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR).

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να βρείτε τον Δείκτη ποιότητας και όλα τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα στοιχεία του Δείκτη ποιότητας, εξετάστε το ενδεχόμενο να διαβάσετε Σχετικά με τον Δείκτη ποιότητας προτού ξεκινήσετε.

Οδηγίες

Προσθήκη στηλών στην αναφορά λέξεων-κλειδιών:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα, κάντε κλικ στο εικονίδιο στηλών Στήλες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τροποποίηση στηλών.
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Δείκτης ποιότητας. Για να δείτε τον τρέχοντα δείκτη ποιότητας και τις καταστάσεις των στοιχείων του, επιλέξτε οτιδήποτε θέλετε από τα παρακάτω, προκειμένου να τα προσθέσετε στον πίνακα στατιστικών στοιχείων:
  1. Δείκτης ποιότητας Εμφανίζει μια εκτίμηση για το πόσο συναφείς είναι οι διαφημίσεις, οι λέξεις-κλειδιά και η σελίδα προορισμού για κάποιον χρήστη που βλέπει τη διαφήμισή σας. Συνήθως, οι υψηλότερες τιμές του Δείκτη ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος και καλύτερες θέσεις διαφημίσεων.
  2. Εμπ. σελίδας προορισμού Εκτιμά πόσο συναφής και χρήσιμη είναι η σελίδα προορισμού για τους χρήστες που κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας. Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το κατά πόσο το περιεχόμενο της σελίδας προορισμού αντιστοιχίζεται με τον όρο αναζήτησης ενός χρήστη, καθώς και πόσο εύκολο είναι για τους χρήστες να πλοηγηθούν στη σελίδα σας.
  3. Αναμ. CTR Μετρά πόσο πιθανό είναι να κάνει κάποιος χρήστης κλικ στη διαφήμισή σας, όταν αυτή εμφανίζεται. Η βαθμολογία αυτή βασίζεται στην προηγούμενη απόδοση αριθμού κλικ των διαφημίσεών σας. Εξαιρούνται οι επιπτώσεις από τη θέση διαφήμισης, καθώς και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την προβολή της διαφήμισης, όπως οι επεκτάσεις.
  4. Συνάφεια διαφημίσεων Μετρά κατά πόσο η λέξη-κλειδί αντιστοιχίζεται με το μήνυμα που περιέχουν οι διαφημίσεις σας. Μια βαθμολογία κάτω του μέσου όρου μπορεί να σημαίνει ότι οι διαφημίσεις σας είναι υπερβολικά γενικές ή υπερβολικά συγκεκριμένες για να απαντήσουν στο ερώτημα του χρήστη ή ότι η συγκεκριμένη λέξη-κλειδί δεν είναι συναφής με την επιχείρησή σας.
 3. Για να δείτε προηγούμενους δείκτες ποιότητας και στατιστικά στοιχείων, κάντε τμηματοποίηση κατά ημέρα και επιλέξτε οτιδήποτε θέλετε από τα παρακάτω, προκειμένου να τα προσθέσετε στον πίνακα στατιστικών στοιχείων:
  1. Δείκτης ποιότητας (ιστ.) Εμφανίζει τον τελευταίο γνωστό Δείκτη ποιότητας για την περίοδο αναφοράς. Για να δείτε τους καθημερινούς σας δείκτες, κάντε τμηματοποίηση αυτής της στήλης κατά ημέρα.
  2. Εμπ. σελίδας προορισμού (ιστ.) Εμφανίζει μια εκτίμηση για το πόσο χρήσιμη ήταν η σελίδα προορισμού για τους χρήστες που έκαναν κλικ στη διαφήμισή σας. Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται η τελευταία γνωστή βαθμολογία για την περίοδο αναφοράς. Για να δείτε τις καθημερινές σας βαθμολογίες, κάντε τμηματοποίηση κατά ημέρα.
  3. Συνάφεια διαφημίσεων (ιστ.) Δείχνει πόσο συναφές ήταν το δημιουργικό για τους χρήστες που είδαν τη διαφήμισή σας. Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται η τελευταία γνωστή βαθμολογία για την περίοδο αναφοράς. Για να δείτε τις καθημερινές σας βαθμολογίες, κάντε τμηματοποίηση κατά ημέρα.
  4. Αναμ. CTR (ιστ.) Δείχνει πόσο πιθανό ήταν να κάνουν οι χρήστες κλικ στη διαφήμισή σας με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται η τελευταία γνωστή βαθμολογία για την περίοδο αναφοράς. Για να δείτε τις καθημερινές σας βαθμολογίες, κάντε τμηματοποίηση κατά ημέρα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας