Проверете качествения си рейтинг

Когато търсите статистически данни за това, доколко подходящи са целевата страница и рекламата Ви спрямо избраните от Вас ключови думи, можете да разгледате качествения си рейтинг.

Текущият Ви качествен рейтинг и компонентните му резултати могат да бъдат видени в четири графи за състоянието му: „Качеств. рейтинг“, „Практическа работа с целевата страница“, „Уместност на рекламата“ и „Очаквана честота на кликване (CTR)“.

Показваме Ви също и запис за минали периоди за предишния Ви качествен рейтинг и компонентите му в четири графи със статистически данни: „Качеств. рейтинг (мин. периоди)“, „Практ. работа с целева страница (мин. периоди)“, „Уместност на рекламата (мин. периоди)“ и „Очакв. CTR (мин. периоди)“.

В тази статия се обяснява как да намерите качествения рейтинг и всичките му компоненти за минали и настоящи периоди.

Преди да започнете

Ако не сте запознати с компонентите на качествения рейтинг, преди да започнете, прегледайте Всичко за качествения рейтинг.

Инструкции

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Можете да проверите качествения си рейтинг в раздела Ключови думи. Има няколко начина да го направите.

Активиране на колоните за качествения рейтинг

 1. Кликнете върху раздела Кампании в горната част.
 2. Изберете раздела Ключови думи.
 3. Кликнете върху падащото меню Колони в лентата с инструменти над таблицата със статистически данни.
 4. Изберете Промяна на колони.
 5. Изберете Качествен рейтинг.
 6. За да видите текущия качествен рейтинг и състоянието на компонентите му, изберете някое от следните неща, за да го добавите към таблицата със статистически данни.
  1. Качеств. рейтинг
  2. Практ. работа с целевата страница
  3. Уместност на рекламата
  4. Очакв. CTR
 7. За да видите качествения рейтинг и състоянието на компонентите за минали периоди, сегментирайте по дни и изберете някое от следните неща, за да го добавите към таблицата със статистически данни.
  1. Качеств. рейтинг (мин. периоди)
  2. Практ. работа с целевата страница (мин. периоди)
  3. Уместност на рекламите (мин. периоди)
  4. Очакв. CTR
 8. Кликнете върху Прилагане.

Изпробвайте сега

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?