Jämför och spåra dina annonsresultat över tid

Vill du ta reda på om en annons får fler klick på fredagar än på söndagar? Vill du kunna jämföra exponeringar av annonsgrupper per kvartal på ett enkelt sätt? I Google Ads finns det flera metoder att jämföra resultatet över tid. I den här artikeln visar vi dig hur du jämför resultat för två datumintervall. Du läser också om hur du använder segment för att visa detaljer om specifika datamängder.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Jämför resultat mellan två datumintervall

Anta att du vill veta hur det gick för dina kampanjer förra veckan jämfört med förrförra. Eller så kanske du vill se information om innevarande månad jämfört med samma månad förra året. Välj i så fall Jämför datum på rullgardinsmenyn för datumintervall.

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Klicka på nedpilen i datumintervallet högst upp till höger på skärmen.
  Date range box
 4. Se till att Jämför datum är inställt på .
 5. Välj önskat datumintervall upptill på menyn. Välj i avsnittet Jämför datum om du vill jämföra Föregående period eller Samma period förra året eller om du vill skapa en Anpassad jämförelse. (Om du väljer Anpassad blir du ombedd att ange ett datumintervall.)
  Custom date range
 6. Klicka på Använd. Du ser resultat för båda datumintervallen i resultatdiagrammet.

Om du vill se mätvärdena du jämför i statistiktabellen måste du klicka på +-ikonen i motsvarande kolumnrubriker. Då expanderas kolumnen till fyra kolumner med aktuellt datumintervall, föregående datumintervall, numerisk förändring mellan de två datumintervallen och procentuell förändring.
Expanded columns

När du har valt ett datumintervall, antingen separat eller som en del av en jämförelse, används datumen i hela kontot tills du ändrar dem.

Med funktionen Jämför datum kan du jämföra resultatet under två datumintervall, men inte mer. Om du till exempel vill se resultatet per dag under den senaste månaden är det bättre att använda segment (se nedan).

Segmentera data efter tid

När du använder segment kan du se informationen med större detaljnivå. Anta att du har valt Förra veckan i rutan med datumintervall så att du ser det totala resultatet för förra veckan. Sedan vill du också se veckan uppdelad i veckodagar. Det kan du göra med hjälp av segment.

När du har skapat ett segment för veckodag expanderas den enda dataraden till åtta rader – den ursprungliga raden plus en ny rad för varje veckodag.

Day of week segments

Klicka på Segment ovanför statistiktabellen och välj Tid på rullgardinsmenyn. Statistiktabellen delas upp i rader baserat på datumintervallet du har valt.

Tillgängliga alternativ:

 • Veckodag (till exempel måndag, tisdag, onsdag)
 • Dag (till exempel onsdagen den 21 december 2011)
 • Vecka
 • Månad
 • Kvartal
 • År
 • Klockslag

Visa resultat efter tid med Rapportredigeraren

Med Rapportredigeraren kan du fördela och gruppera informationen efter datumintervall över en annonsgrupp, en kampanj, eller hela kontot. Du kan till exempel följa upp resultatet för en annonsgrupp timme för timme om du vill se vad som händer vid olika tidpunkter under dagen. Sedan kan du schemalägga dina annonser de timmar då chansen är störst att de får flest antal visningar och klick.

Till exempel kan du skapa en rapport där du jämför det totala antalet klick i januari för olika annonsgrupper, eller ta reda på om en viss kampanj får bättre klickfrekvens kl. 10.00 eller kl. 14.00. Du väljer själv hur informationen ska visas.

Så här ser du resultatet grupperat efter tid i Rapportredigeraren:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Rapporter.
 3. Klicka på + Rapport och sedan på Tabell på rullgardinsmenyn.
 4. Välj ett datumintervall i datumväljaren ovanför duken.
 5. Dra följande rutor från sidofältet till duken:

  • ett objekt som du vill mäta, som Annonsgrupp
  • ett mätvärde, som CTR
  • en tidsenhet, som Veckodag
 6. Härifrån kan du anpassa informationen ytterligare med hjälp av filter.

  • Du kan till exempel filtrera annonsgrupperna om du vill se en enda annonsgrupp, eller filtrera veckodagarna om du bara vill se data om vardagar.
 7. Klicka på Spara som och spara rapporten. Du kan också hämta rapporten genom att klicka på nedladdningsknappen Hämta.

Läs mer om Rapportredigeraren.

Tips

Du kan visa resultatet efter geografisk plats och se räckvidds- och frekvensdata på fliken Dimensioner.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?