Zkoumání údajů na kartě Kampaně

Tento článek se týká předchozí verze prostředí AdWords. Zjistěte, které prostředí Google Ads používáte.

  • Karta Kampaně obsahuje vše, co potřebujete k vyhodnocení výkonu reklam.
  • Můžete sledovat statistiky kampaně nebo zobrazení určitých údajů pro reklamní sestavy, reklamy nebo klíčová slova.
  • Můžete upravit způsob zobrazení údajů.

Přejděte do účtu Google Ads a klikněte na kartu Kampaně v horní části obrazovky. Zobrazí se přehled Všechny kampaně se sadou podkaret. Každá z těchto podkaret nabízí odlišný pohled na vaše údaje, takže některé z nich budete pravděpodobně používat častěji než jiné – podle toho, co se chcete dozvědět.

Pokud vás například zajímá výkon konkrétních reklam, naleznete příslušné údaje na podkartě Reklamy, kde můžete výkon samostatných reklam také srovnávat. Chcete-li naopak upravit nastavení s dopadem na celou kampaň, např. rozpočet, druhy nabídek nebo cílení na umístění a zařízení, můžete použít podkartu Nastavení.

Editor přehledů

Editor přehledů je analytický nástroj, ve kterém můžete svoje údaje vyjádřit ve formě vícedimenzionálních tabulek a grafů.

  • Jednoduché rozhraní založené na přetažení myší umožňuje rychle sestavit a upravovat vícedimenzionální tabulky a grafy. Nemusíte tak stahovat množství údajů, abyste provedli jejich hlubší analýzu. 
  • Vícesegmentová analýza umožňuje údaje v tabulkách a grafech podrobně rozčlenit na konkrétnější segmenty.
  • Vlastní grafy umožňují v údajích rychle graficky znázornit typicky se vyskytující situace nebo různé trendy.
  • Rozšířené filtrování a třídění vám umožní filtrovat segmentované metriky (například podle kliknutí z mobilních zařízení) a řadit je podle několika sloupců.

Přečtěte si, jak analyzovat údaje v editoru přehledů.

Zde je přehled toho, co najdete na každé podkartě:

1. Kampaně

Podkarta Kampaně obsahuje vše, co potřebujete k vyhodnocení výkonu kampaní. Stejně jako u většiny podkaret můžete způsob zobrazení údajů upravit. Do tabulky můžete přidávat nové sloupce, a sledovat tak údaje, které vás nejvíce zajímají. Především vás nejspíš budou zajímat prokliky, zobrazení a hodnota CTR, protože umožňují porovnání úspěšnosti kampaní. Chcete-li zobrazit podrobnější údaje, klikněte na jednotlivé kampaně.

Vyzkoušet

2. Reklamní sestavy

Na podkartě Reklamní sestavy naleznete údaje o výkonu samostatných reklamních sestav. Na základě těchto informací můžete zjistit, co u vašich reklamních sestav funguje nejlépe a provést změny nebo lépe naplánovat budoucí kampaně. 

Vyzkoušet

3. Nastavení

Na podkartě Nastavení můžete upravit nastavení, která ovlivňují celou kampaň. Lze měnit rozpočet, síť, druhy nabídek, jazyk, geografické cílení, cílení na zařízení, datum ukončení kampaně a časový rozvrh reklam.

Vyzkoušet

4. Reklamy

Na podkartě Reklamy se zobrazují údaje o samostatných reklamách v účtu. Reklamy zde můžete porovnávat a zjistit, které jsou nejúspěšnější, a na základě těchto údajů pak můžete vytvořit ještě lepší reklamy. Reklamy, které nepodávají uspokojivý výkon, můžete upravit, pozastavit nebo odstranit.

Vyzkoušet

5. Klíčová slova

Podkarta Klíčová slova je místo, kde najdete vše, co potřebujete ke správě klíčových slov. Můžete zobrazit klíčová slova, která jste vybrali pro všechny kampaně, nebo jen ta, která jste vybrali pro jednu reklamní sestavu. Rovněž zde můžete získat údaje o výkonu a kvalitě klíčových slov. Tyto informace vám pomohou při rozhodování, zda přidat další klíčová slova, nebo upravit, pozastavit či odstranit ta stávající.

Vyzkoušet

6. Rozšíření reklamy

Rozšíření reklam poskytují zákazníkům další snadno dostupné informace o  vaší firmě a její nabídce, např. adresu a telefonní číslo, další odkazy na stránky v rámci webu nebo obrázky produktů. Pokud jste se rozhodli zvýšit účinnost kampaně pomocí rozšíření reklam, můžete na podkartě Rozšíření reklam sledovat jejich úspěšnost.

Vyzkoušet

7. Dimenze

Podkarta Dimenze umožňuje rozdělit data do segmentů podle vybrané dimenze pro reklamní sestavu, kampaň či celý účet. Na kartě Dimenze můžete zobrazovat statistiky zasahující do ostatních karet Google Ads. V jednom přehledu můžete například zobrazit celkové statistiky podle měsíce, hodiny nebo geografické oblasti, nebo vytvořit přehled s porovnáním celkového počtu kliknutí za leden u všech reklamních sestav. Můžete se dokonce podívat, ze kterých měst kliknutí pochází.

Vyzkoušet

8. Obsahová síť

Na podkartě Reklamní síť můžete spravovat kampaně pro Reklamní síť a zobrazit údaje o výkonu reklam v Reklamní síti. V rámci správy kampaní pro Reklamní síť můžete přidávat a upravovat metody cílení, např. klíčová slova, umístění, témata, zájmové kategorie nebo remarketingové seznamy a údaje o pohlaví či věku. Můžete zobrazit podrobné informace o výkonu svých reklamních sestav a na základě těchto údajů je optimalizovat, spravovat nabídky a odstraňovat metody cílení, které nepodávají dobrý výkon. Můžete zobrazit metody cílení v rámci jedné kampaně nebo všech kampaní, u nichž jste nastavili možnost cílení na typ kampaně Pouze Reklamní síť nebo Vyhledávací síť s optimalizovanou Reklamní sítí.

Vyzkoušet
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?