Thêm danh sách tiếp thị lại trang web vào nhóm quảng cáo

Thêm danh sách tiếp thị lại cho các nhóm quảng cáo của bạn để quảng cáo hiển thị với những người đã truy cập trang web của bạn. Bài viết này giúp bạn biết cách thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo.

Hướng dẫn

Để thêm danh sách tiếp thị lại cho các nhóm quảng cáo, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn. 
  2. Chọn Đối tượng
  3. Nhấp vào nút dấu cộng .
  4. Nhấp vào "Tiếp thị lại và đối tượng tương tự".
  5. Tìm kiếm các đối tượng tương tự hoặc nhấp vào "Tiếp thị lại và đối tượng tương tự".
  6. Nhấp vào hộp bên cạnh mỗi danh sách tiếp thị lại mà bạn muốn thêm. Danh sách đã thêm sẽ xuất hiện trong cột bên phải.
  7. Nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm về danh sách tiếp thị lại

Nhiều nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch có thể nhắm mục tiêu cùng một danh sách tiếp thị lại. Nếu bạn có nhiều quảng cáo nhắm mục tiêu cùng một danh sách tiếp thị lại, mỗi quảng cáo sẽ đủ điều kiện để hiển thị. Nếu một khách truy cập có trong nhiều danh sách tiếp thị lại, quảng cáo trong các chiến dịch tiếp thị lại cho các danh sách đó sẽ đủ điều kiện hiển thị. Trong cả hai trường hợp, Google Ads chọn quảng cáo có thứ hạng quảng cáo cao nhất để cạnh tranh trong phiên đấu giá quảng cáo.

Việc thêm các phương pháp nhắm mục tiêu khác vào chiến dịch tiếp thị lại trên Mạng hiển thị có thể thu hẹp đối tượng của bạn. Ví dụ: nếu bạn thêm Từ khóa hiển thị vào một nhóm quảng cáo trong chiến dịch tiếp thị lại của mình và chọn cài đặt "Mục tiêu và giá thầu" cho cả danh sách tiếp thị lại và từ khóa, quảng cáo của bạn chỉ có thể hiển thị cho những người trong danh sách tiếp thị lại khi họ truy cập vào các trang web phù hợp với từ khóa của bạn. Nếu bạn chọn tùy chọn cài đặt "Chỉ giá thầu" cho danh sách tiếp thị và tùy chọn cài đặt "Mục tiêu và giá thầu" cho từ khóa, quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho mọi người khi họ truy cập vào các trang web phù hợp với từ khóa của bạn. Nếu mọi người truy cập vào những trang web trong danh sách tiếp thị lại của bạn, giá thầu danh sách tiếp thị lại của bạn sẽ áp dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố