Nastavenie segmentov údajov

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

  • Nové prehľady publika
    Podrobné prehľady demografických údajov, segmentov a vylúčení publika sú teraz konsolidované na jednom mieste, na karte Publiká v ľavej navigačnej ponuke na stránke. Na tejto stránke prehľadov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Ďalšie informácie o prehľadoch publík
  • Nové výrazy
    V prehľade publika a v ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publika“ (zahŕňajú podobné a vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú segmenty publika a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o novej aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Segmenty údajov zahŕňajú existujúcich zákazníkov a ľudí, ktorí v minulosti navštívili váš web alebo mobilnú aplikáciu. Prečítajte si, ako používať údaje v obsahových kampaniachkampaniach vo vyhľadávaní.

Pridanie značky Google Ads na web alebo do aplikácie

Ak chcete začať používať segmenty údajov, nastavte zdroj publika pre svoj web alebo aplikácie. Útržky značky sú malé bloky kódu, ktoré získate v procese značkovania webu na stránke Zdroje publika. Keď budete mať útržky, môžete ich pridať na web. Ak chcete zacieliť na ľudí, ktorí použili vaše mobilné aplikácie, pomocou súpravy SDK nastavte segmentáciu údajov podľa nastavených udalostí. Ďalšie informácie o dynamickom remarketingu pre aplikácie

Útržok udalosti

Po pridaní globálnej značky webu môžete do služby Google Ads odosielať ďalšie údaje, ktoré umožňujú vytvárať segmenty údajov a sledovať konverzie pomocou príkazu „event“. Útržok udalosti umožňuje zaznamenávať udalosti a ich parametre, ktoré sa používajú na tvorbu segmentov údajov.
Pomocou útržku udalosti môžete napríklad zacieliť na používateľov, ktorí sa zaregistrovali na vašom webe. V závislosti od typu firmy budete musieť prostredníctvom útržku udalosti odosielať do služby Google Ads konkrétne údaje.

Začíname so segmentmi údajov

Po nastavení zdroja publika môžete vytvoriť segment. Môžete vytvoriť segmenty pre rôzne typy návštevníkov. Do segmentu môžete pridať napríklad návštevníkov webovej stránky s najobľúbenejšou kategóriou výrobkov. Údajový útržok prikáže službe Google Ads, aby uložila návštevníkov do zoznamu Obľúbená kategória. Keď ľudia navštívia danú stránku, ich identifikátory súborov cookie sa pridajú do segmentov údajov.

Ako vytvoriť webový remarketingový zoznam

Automaticky vytvorené zoznamy

Ak ste nastavili zdroje publika, Google Ads vám vytvorí predvolené zoznamy. Na tieto zoznamy môžete okamžite začať zacieľovať v reklamných skupinách. Ďalšie informácie o automaticky vytvorených zoznamoch, ktoré máte k dispozícii

Obľúbené predvolené segmenty, ktoré môžete zvážiť:

  • Všetci návštevníci: tento segment sa vypĺňa na základe hodnôt zo všetkých parametrov v implementácii značkovania a zahŕňa ľudí, ktorí navštívili vaše stránky s údajovými útržkami udalostí.
  • Všetci, ktorí konvertovali: tento segment sa vypĺňa automaticky pomocou značky sledovania konverzií a zahŕňa všetkých, ktorí na vašom webe uskutočnili konverziu. Ak ste nenastavili sledovanie konverzií, tento segment bude prázdny.
  • Optimalizovaný segment v službe Google Ads: ide o kombinovaný segment vytvorený na základe viacerých segmentov z dostupných zdrojov publika. Na vytvorenie tohto segmentu budete musieť pripojiť aspoň jeden zdroj údajov na stránke Zdroje publika.

Pravidlá segmentov údajov

Po pridaní globálnej značky webu a nepovinného útržku udalosti na web alebo do aplikácie môžete pomocou pravidiel definovať segmenty pre rôzne sekcie webu alebo aplikácie. Ak chcete napríklad definovať segment pre webovú stránku, na ktorej predávate lodičky, môžete použiť toto pravidlo: webová adresa obsahuje lodicky. Upozorňujeme, že tento výraz musí byť súčasťou webových adries stránok s výrobkami, napríklad www.example.com/lodicky.

Pomocou pravidiel môžete vytvoriť ľubovoľný počet segmentov bez toho, aby ste na web alebo do aplikácie museli pridávať ďalšie značky. Osvedčeným postupom je začať so segmentmi, ktoré sa vytvoria automaticky, no ak chcete segment prispôsobiť, môžete použiť pravidlá segmentu. Pripomíname, že zobrazovanie reklám je možné iba v prípade segmentov s viac než 100 aktívnymi používateľmi. Úzko definované segmenty nemusia byť vhodné na zobrazovanie reklám, pretože nemusia spĺňať minimálne požiadavky.

Ďalšie informácie o pravidlách zoznamu segmentu údajov

Vlastné parametre

Útržok udalosti dynamického remarketingu umožňuje odosielať vlastné parametre, ktoré môžete použiť na tvorbu segmentov údajov.

V útržku udalosti môžete napríklad odosielať cenu výrobku a typ stránky (napríklad stránka nákupu) a vytvoriť tak segment ľudí, ktorí si zakúpili akýkoľvek výrobok nad určitú cenu. V tomto prípade by vlastné parametre zahrnuté do útržku udalosti boli „value“ (cena výrobku) a „page type“ (typ stránky, ktorý informuje, ako blízko k nákupu sa zákazníci dostali).

Ďalšie informácie o používaní šablón pre segmenty minulých návštevníkov webu

Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Ďalšie informácie o pravidlách prispôsobenej reklamy

Deaktivácia zhromažďovania údajov

Zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame môžete deaktivovať v prípade používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy, respektíve ak potrebujete dodržať nejaké pravidlá. Môžete upraviť globálnu značku webu a deaktivovať zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame v prípade konkrétnych používateľov na webe. Prípadne v sekcii Správca publík v účte Google Ads môžete vylúčiť všetkých používateľov z Kalifornie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false