Nastavenie remarketingu

Remarketing vám pomáha osloviť ľudí, ktorí v minulosti navštívili váš web alebo použili vašu mobilnú aplikáciu. Predchádzajúcim návštevníkom alebo používateľom sa vaše reklamy môžu zobraziť pri prehliadaní webov, ktoré sú súčasťou Obsahovej siete Google, alebo pri vyhľadávaní výrazov na Googli, ktoré súvisia s vašimi výrobkami alebo službami.

Tento článok obsahuje všeobecný prehľad štyroch krokov potrebných na vytvorenie remarketingových kampaní.

Skôr než začnete

Ak chcete používať remarketing, musíte vybrať podporovaný typ kampane.

Kampane v Obsahovej sieti


Ak chcete používať remarketing v Obsahovej sieti, pri vytváraní kampane vyberte ako typ kampane možnosť Obsahová sieť a vyberte cieľ Podnet na akciu > Nákup na vašom webe. Nie je potrebné vybrať marketingový cieľ, kampaň môžete vytvoriť aj bez neho. Pri výbere marketingových cieľov sa však zobrazia špecifické funkcie, ktoré vám majú pomôcť dosiahnuť vaše ciele. Pokračujte v nastavovaní kampane. Potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.


Po nastavení ostatných podrobností kampane vytvorte reklamnú skupinu. V sekcii „Ľudia: koho chcete osloviť“ kliknutím rozbaľte sekciu Publiká a vo výbere publík v sekcii Remarketing vyberte remarketingové zoznamy, na ktoré chcete zacieliť svoju kampaň.

Môžete použiť vami vytvorené remarketingové zoznamy alebo môžete použiť zoznamy, ktoré za vás automaticky vytvorila služba Google Ads. Ak chcete vytvoriť vlastný remarketingový zoznam, v Správcovi publík musíte najskôr pridať zdroj publika prvej strany. Prečítajte si ďalšie informácie o vytváraní remarketingového zoznamu

Kampane vo Vyhľadávacej sieti


Ak chcete použiť remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní, pri vytváraní kampane vyberte typ kampane Vyhľadávacia sieť. 


Po vytvorení kampane:

 1. Kliknite na ikonu kľúča  v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 3. Vyberte zoznam publika, ktorý chcete pridať do kampane.
 4. V modrom pruhu zobrazenom nad zoznamami publík kliknite na tlačidlo Pridať do… a vyberte možnosť Reklamné skupiny.
 5. Zvoľte niektorú kampaň z výberu a do zvolených reklamných skupín pridajte zoznam publika. Na pravej strane výberu môžete zoznam publika odstrániť z ľubovoľných zvolených reklamných skupín. 
 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Vyberte nastavenie zacielenia pre publiká vo vybraných reklamných skupinách.
 8. Kliknite na Pridať publikum.
   

Pridanie značky Google Ads na web alebo do aplikácie

Ak chcete začať používať remarketing, nastavte zdroj publika pre web alebo aplikácie.

Útržky remarketingovej značky sú malé útržky kódu, ktoré získate pri pridaní tejto značky na web v sekcii Zdroje publika. Keď získate tieto útržky, môžete ich pridať na svoj web. V mobilných aplikáciách môžete remarketing nastaviť prostredníctvom súpravy SDK. V aplikácii tak môžete segmentovať publiká podľa udalostí, ktoré ste nastavili. Prečítajte si viac o dynamickom remarketingu pre aplikácie.

Útržok udalosti

Po pridaní globálnej značky webu môžete pomocou príkazu „event“ odoslať dodatočné údaje o remarketingu a sledovaní konverzií do služby Google Ads. Vďaka útržku udalosti môžete zaznamenávať udalosti a ich parametre na vytvorenie remarketingových zoznamov.
Môžete pomocou neho napríklad vytvoriť zoznam publika a zacieliť ho na používateľov, ktorí sa registrovali na vašom webe. V závislosti od typu firmy budete musieť cez útržok udalosti odoslať konkrétne údaje do služby Google Ads. Ako používať parametre udalosti pre váš typ firmy

Začíname s remarketingovými zoznamami

Po nastavení zdroja publika môžete vytvoriť remarketingový zoznam.

Remarketingové zoznamy môžete vytvoriť pre rôzne kategórie návštevníkov. Môžete napríklad vytvoriť remarketingový zoznam pre návštevníkov stránky vašej najobľúbenejšej kategórie produktov a pomenovať ho Obľúbená kategória. Remarketingový útržok prikáže službe Google Ads ukladať informácie o návštevníkoch do zoznamu Obľúbená kategória. Keď ľudia navštívia danú stránku, identifikátor ich súboru cookie sa pridá do remarketingového zoznamu.

Zistite, ako vytvoriť webový remarketingový zoznam.

Remarketingové zoznamy automaticky vytvorené službou Google Ads

Keď vytvoríte svoju prvú remarketingovú kampaň, Google Ads pre vás vytvorí predvolené remarketingové zoznamy. Tieto vygenerované zoznamy vám umožňujú okamžite začať zacieľovať na zoznamy vo vašich reklamných skupinách. Prečítajte si viac o automaticky vytváraných remarketingových zoznamoch, ktoré máte k dispozícii.

Tu sú obľúbené predvolené remarketingové zoznamy, ktoré vám odporúčame zohľadniť v prípade vašej prvej remarketingovej kampane:

 • Všetci návštevníci: Tento zoznam sa vypĺňa na základe hodnôt zo všetkých parametrov vo vašej implementácii remarketingových značiek a obsahuje ľudí, ktorí navštívili vaše stránky s útržkami remarketingových udalostí.
 • Všetci používatelia, ktorí uskutočnili konverziu: Tento zoznam sa vypĺňa automaticky pomocou vašej značky sledovania konverzií a obsahuje všetkých používateľov, ktorí na vašom webe uskutočnili konverziu. Ak ste nenastavili sledovanie konverzií, tento zoznam bude prázdny.
 • Optimalizovaný zoznam služby Google Ads: Ide o zoznam kombinácií vytvorený z viacerých publík z dostupných zdrojov publika, z ktorých vznikol jeden remarketingový zoznam. Na vytvorenie tohto zoznamu budete musieť na stránke Zdroje publika prepojiť aspoň jeden zdroj dát.

Pravidlá remarketingových zoznamov

Po pridaní globálnej značky webu a nepovinného remarketingového útržku udalosti na web alebo do aplikácie môžete pomocou pravidiel definovať zoznamy pre rôzne sekcie webu alebo aplikácie. Ak chcete napríklad definovať zoznam pre webovú stránku s predajom lodičiek, môžete použiť pravidlo, podľa ktorého bude webová adresa obsahovať výraz „lodicky“. Upozorňujeme, že tento výraz musí byť uvedený vo webových adresách stránok výrobkov (napríklad www.example.com/lodicky).

Pomocou pravidiel môžete vytvoriť ľubovoľný počet zoznamov bez toho, aby ste museli na web alebo do aplikácie pridať ďalšie značky. Osvedčeným postupom je začať so zoznamami, ktoré sú pre vás vytvorené automaticky. Svoj zoznam však môžete prispôsobiť prostredníctvom príslušných pravidiel. Majte na pamäti, že reklamy sa môžu zobrazovať, iba ak je v zozname viac ako 100 aktívnych používateľov. Ak vytvoríte veľa podrobných zoznamov, reklamy sa možno nebudú zobrazovať, pretože zoznamy nemusia spĺňať minimálne požiadavky.

Ďalšie informácie o pravidlách remarketingových zoznamov

Vlastné parametre

Útržok udalosti dynamického remarketingu umožňuje odosielať vlastné parametre, pomocou ktorých môžete vytvárať remarketingové zoznamy.

V útržku udalosti môžete napríklad odoslať cenu produktu a typ stránky (napr. stránka nákupu) a vytvoriť tak zoznam pre ľudí, ktorí si zakúpili akýkoľvek výrobok nad určitú cenu. V tomto prípade by vlastné parametre, ktoré zahrniete do útržku udalosti remarketingu, boli value (cena výrobku) a page type (typ stránky, ktorý označuje, ako blízko k zakúpeniu výrobku sa zákazníci dostali).

Ďalšie informácie o používaní šablón pre webové remarketingové zoznamy

Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Prečítajte si viac o pravidlách prispôsobenej reklamy.

 

Deaktivácia zhromažďovania remarketingových údajov

Zhromažďovanie údajov prispôsobenej reklamy môžete deaktivovať v prípade používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy, respektíve ak potrebujete dodržať nejaké pravidlá. Môžete upraviť globálnu značku webu a deaktivovať zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame pre konkrétnych používateľov na svojom webe. Prípadne môžete vylúčiť všetkých používateľov z Kalifornie v sekcii Správca publík v účte Google Ads.

 

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory