Nastavenie remarketingu

Remarketing vám pomáha osloviť ľudí, ktorí v minulosti navštívili váš web alebo použili vašu mobilnú aplikáciu. Predchádzajúcim návštevníkom alebo používateľom sa vaše reklamy môžu zobraziť pri prehliadaní webov, ktoré sú súčasťou Obsahovej siete Google, alebo pri vyhľadávaní výrazov na Googli, ktoré súvisia s vašimi produktmi alebo službami.

Tento článok obsahuje všeobecný súhrn štyroch krokov potrebných na vytvorenie remarketingových kampaní.

Skôr než začnete

Ak ste značku Google Ads pre remarketing nastavili v novom prostredí Google Ads, uvidíte novú značku Google Ads skladajúcu sa z globálnej značky webu a voliteľného útržku udalosti. Fungovať bude aj stará značka AdWords, ktorú ste na web inštalovali pomocou kódu JavaScript. Odporúčame však používať novú značku Google Ads. Prečítajte si o zmenách v remarketingovej značke Google Ads.

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Ak chcete používať remarketing, musíte vybrať podporovaný typ kampane.

Kampane v Obsahovej sieti

Ak chcete remarketing použiť v Obsahovej sieti, pri vytváraní kampane vyberte položky Iba Obsahová sieť > Marketingové ciele > Dosahovanie akcie > Nákup na webových stránkach.

Kampane vo Vyhľadávacej sieti

Ak chcete použiť remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní, pri vytváraní kampane vyberte typ kampane Iba Vyhľadávacia sieť – všetky funkcie. Ak máte kampaň typu Iba Vyhľadávacia sieť – štandardné alebo Vyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou – štandardné, nebude možné pridávať do nej remarketingové zoznamy.

Pridanie značky Google Ads na web alebo do aplikácie

Ak chcete začať používať remarketing, nastavte zdroj publika pre web alebo aplikácie.

Útržky remarketingovej značky sú malé útržky kódu, ktoré získate pri pridaní tejto značky na web v sekcii Zdroje publika. Po získaní útržkov ich môžete pridať na web. V mobilných aplikáciách môžete remarketing nastaviť prostredníctvom súpravy SDK. V aplikácii tak môžete segmentovať publiká podľa udalostí, ktoré ste nastavili. Prečítajte si ďalšie informácie o dynamickom remarketingu pre aplikácie.

Útržok udalosti

Po pridaní globálnej značky webu môžete pomocou príkazu „event“ odoslať dodatočné údaje o remarketingu a sledovaní konverzií do služby Google Ads. Vďaka útržku udalosti môžete zaznamenávať udalosti a ich parametre na vytvorenie remarketingových zoznamov.
Môžete pomocou neho napríklad vytvoriť zoznam publika a zacieliť ho na používateľov, ktorí sa registrovali na vašom webe. V závislosti od typu firmy budete musieť cez útržok udalosti odoslať konkrétne údaje do služby Google Ads. Zistite, ako používať parametre udalosti pre váš typ firmy.

Začíname s remarketingovými zoznamami

Po nastavení zdroja publika môžete vytvoriť remarketingový zoznam.

Remarketingové zoznamy môžete vytvoriť pre rôzne kategórie návštevníkov. Môžete napríklad vytvoriť remarketingový zoznam pre návštevníkov najobľúbenejšej stránky kategórie výrobkov a pomenovať ho Obľúbená kategória. Remarketingový útržok prikáže službe Google Ads, aby návštevníkov uložila do zoznamu Obľúbená kategória. Keď používatelia túto stránku navštívia, ich identifikátor súboru cookie bude pridaný do remarketingového zoznamu.

Zistite, ako vytvoriť remarketingový zoznam pre web.

Remarketingové zoznamy automaticky vytvorené službou Google Ads

Keď vytvoríte svoju prvú remarketingovú kampaň, Google Ads pre vás vytvorí predvolené remarketingové zoznamy. Tieto vygenerované zoznamy vám umožňujú okamžite začať zacieľovať na zoznamy vo vašich reklamných skupinách. Prečítajte si ďalšie informácie o automaticky vytváraných remarketingových zoznamoch, ktoré máte k dispozícii.

Nižšie uvádzame obľúbené predvolené remarketingové zoznamy, ktoré vám odporúčame zohľadniť v prípade vašej prvej remarketingovej kampane:

  • Všetci návštevníci: Tento zoznam sa vypĺňa na základe hodnôt zo všetkých parametrov vo vašej implementácii remarketingových značiek a obsahuje ľudí, ktorí navštívili vaše stránky s útržkami remarketingových udalostí.
  • Všetci používatelia, ktorí uskutočnili konverziu: Tento zoznam sa vypĺňa automaticky pomocou vašej značky sledovania konverzií a obsahuje akéhokoľvek používateľa, ktorý na vašom webe uskutočnil konverziu. Ak ste nenastavili sledovanie konverzií, tento zoznam bude prázdny.
  • Optimalizovaný zoznam služby Google Ads: Ide o zoznam kombinácií vytvorený z viacerých publík z dostupných zdrojov publika, z ktorých vznikol jeden remarketingový zoznam. Na vytvorenie tohto zoznamu budete musieť na stránke Zdroje publika prepojiť aspoň jeden zdroj dát.

Pravidlá remarketingových zoznamov

Po pridaní globálnej značky webu a nepovinného remarketingového útržku udalosti na web alebo do aplikácie môžete pomocou pravidiel definovať zoznamy pre rôzne sekcie webu alebo aplikácie. Ak chcete napríklad definovať zoznam pre webovú stránku s predajom lodičiek, môžete použiť pravidlo, podľa ktorého bude webová adresa obsahovať výraz „lodičky“. Upozorňujeme, že tento výraz musí byť uvedený vo webových adresách stránok výrobkov (napríklad www.example.com/lodicky).

Pomocou pravidiel môžete vytvoriť ľubovoľný počet zoznamov bez toho, aby ste museli na web alebo do aplikácie pridať ďalšie značky. Osvedčeným postupom je začať so zoznamami, ktoré sú pre vás vytvorené automaticky. Svoj zoznam však môžete prispôsobiť prostredníctvom príslušných pravidiel. Majte na pamäti, že reklamy sa môžu zobrazovať, iba ak je v zozname viac ako 100 aktívnych používateľov. Ak vytvoríte veľa podrobných zoznamov, reklamy sa možno nebudú zobrazovať, pretože zoznamy nemusia spĺňať minimálne požiadavky.

Ďalšie informácie o pravidlách remarketingových zoznamov

Vlastné parametre

Útržok dynamickej remarketingovej udalosti umožňuje odosielať vlastné parametre, pomocou ktorých môžete vytvárať remarketingové zoznamy.

V útržku udalosti môžete napríklad odoslať cenu produktu a typ stránky (napr. stránka nákupu) a vytvoriť tak zoznam pre ľudí, ktorí si zakúpili akýkoľvek produkt nad určitú cenu. V tomto prípade by vlastné parametre, ktoré zahrniete do útržku remarketingovej udalosti, boli value (cena produktu) a pagetype (typ stránky, ktorý označuje, ako blízko k zakúpeniu produktu sa zákazníci dostali).

Ďalšie informácie o používaní šablón pre remarketingové zoznamy webu

Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Prečítajte si viac o pravidlách prispôsobenej reklamy.

 

Deaktivácia zhromažďovania remarketingových údajov

Môžete sa rozhodnúť deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov pre používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy. Stačí použiť parameter allow_ad_personalization_signals. Tento parameter vám umožní deaktivovať používanie údajov pre prispôsobené reklamy a predvolená hodnota parametra bude nastavená na možnosť Pravda. Keď nastavíte hodnotu parametra na možnosť Nepravda, deaktivuje sa používanie údajov pre prispôsobené reklamy. 
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory