Всичко за настройването на сегментите от данни

Ще забележите следните подобрения в Google Ads, чиято цел е да получите изчерпателен и консолидиран изглед на аудиториите си и да се опрости оптимизирането и управлението им:

  • Ново отчитане за аудиториите
    Подробните отчети за демографските данни, сегментите и изключванията за аудиториите вече са обединени на едно място, в раздела „Аудитории“ в навигационното меню вляво на страницата. Също така можете лесно да управлявате аудиториите си от тази страница с отчет. Научете повече за отчитането за аудиториите
  • Нови термини
    В отчета за аудиторията и в Google Ads използваме нови термини. Например „типове аудитории“ (включват подобни, персонализирани и пазарни аудитории и такива по афинитет) вече се наричат „сегменти от аудиторията“, а „ремаркетинг“ вече се нарича „Ваши данни“. Научете повече за актуализациите на термините и фразите за аудитории

Сегментите с Ваши данни включват съществуващи клиенти и хора, които вече са посещавали уебсайта или мобилното Ви приложение. Научете как да използвате данните си в кампании в дисплейната мрежа и кампании в мрежата за търсене.

Добавяне на маркера на Google към уебсайта или приложението Ви

За да започнете да използвате сегментите си от данни, настройте източник на аудитории за уебсайта или приложенията си. Фрагментите с маркер са малки части от код, които получавате, когато маркирате сайта си в източниците на аудитории. Когато разполагате с фрагментите, можете да ги добавите към сайта си. За да насочвате към хора, които са използвали мобилните Ви приложения, настройте данните си, като използвате комплект за разработване на софтуер (SDK), за да сегментирате в зависимост от настроените от Вас събития. Научете повече за динамичния ремаркетинг за приложения

Фрагментът за събитие

След като добавите маркера на Google, можете да изпращате допълнителни данни на Google Ads, за да създавате сегменти с Ваши данни и да проследявате реализациите с помощта на командата „event“. Фрагментът за събитие Ви дава възможност да засичате събития и свързаните параметри за събития, използвани за създаването на сегменти с Ваши данни.
Можете например да използвате фрагмента за събитие, за да насочвате към потребители, които са се регистрирали на уебсайта Ви. В зависимост от типа на бизнеса си, ще трябва да предавате конкретни данни на Google Ads посредством фрагмента за събитие.

Първи стъпки със сегментите от данни

След като настроите източник на аудитории, вече можете да създадете сегмент. Можете да създавате сегменти за различни типове посетители. Например можете да добавите към сегмента си посетителите на уеб страницата с най-популярната Ви продуктова категория. Фрагментът за данни указва на Google Ads да запазва посетителите в сегмента Ви „Сегмент за популярната категория“. Когато хората посещават тази страница, идентификационният номер на „бисквитката“ им се добавя към сегментите с Ваши данни.

Научете как да създавате сегменти с данни с посетителите на уебсайта и потребителите на приложението Ви

Автоматично създадени сегменти

Ако сте настроили източници на аудитории, Google Ads ще създава основни сегменти вместо Вас. Можете незабавно да започнете да насочвате към тези сегменти в рекламните си групи. Научете повече за автоматично създадените сегменти, които са налице за Вас

Популярните основни сегменти, които трябва да вземете предвид, включват:

  • Всички посетители: Този сегмент се попълва, като използва всички стойности от всички параметри от внедреното Ви маркиране и включва „Хора, които са посетили страниците Ви с фрагментите за събитие за данни“.
  • Всички осъществили реализации: Този сегмент се попълва автоматично, като се използва маркерът Ви за проследяване на реализациите. Включва „Всички, осъществили реализация на уебсайта Ви“. Ако не сте настроили проследяване на реализациите, този сегмент ще бъде празен.
  • Оптимизиран от Google Ads сегмент: Това е комбиниран сегмент, съчетаващ различни сегменти от наличните източници на аудитории. За да създадете този сегмент, трябва да свържете поне един източник на данни в страницата „Източници на аудитории“.

Правила за сегментите от данни

След като добавите маркера на Google и незадължителния фрагмент за събитие към уебсайта или приложението си, можете да дефинирате сегменти за различни секции от уебсайта или приложението с помощта на правила. Ако например искате да дефинирате сегмент за уеб страница, на която продавате обувки на висок ток, можете да използвате правилото „URL адресът съдържа tok“. Имайте предвид, че URL адресът на продуктовите страници трябва да съдържа „tok“, напр. www.example.com/tok.

С правилата можете да създавате произволен брой сегменти, без да се налага да добавяте още маркери към уебсайта или приложението си. Най-добрата практика е да започнете със сегментите, които са създадени за Вас автоматично, но ако искате да персонализирате сегмента, можете да използвате правилата за сегменти. Имайте предвид, че само сегменти с повече от 100 активни потребители отговарят на условията за показване на реклами. Подробните сегменти може да не отговарят на условията за показване, тъй като може да не покриват минималните изисквания.

Научете повече за правилата за сегментите с Ваши данни

Персонализирани параметри

Фрагментът за събитие за динамичен ремаркетинг Ви дава възможност да изпращате персонализирани параметри, които можете да използвате за създаването на сегменти от данни.

Можете например да изпратите във фрагмента за събитие цената на продукта и типа страница (като например страница за покупка), за да създадете сегмент с хора, закупили продукт над определена цена. В този случай персонализираните параметри, които ще включите във фрагмента за събитие, ще бъдат „value“ (цената на продукта) и „page type“ (типа страница, указващ колко близо до покупка са клиентите).

Научете повече за това, как да използвате шаблони за предишни сегменти от посетителите на уебсайта.

Забележка: Google Ads не допуска внедряването на маркери на страници, свързани с ограничени от правилата оферти. Научете повече за правилата за персонализирано рекламиране

Деактивиране на събирането на данни

Можете да изберете да деактивирате събирането на данни за персонализирано рекламиране за потребители, които не искат да виждат персонализирани реклами или от съображения за спазване на собствените Ви правила. Можете да промените общия маркер на сайта и да деактивирате събирането на данни за персонализирано рекламиране за конкретни потребители на сайта си или да изберете да изключите всички потребители от Калифорния в секцията „Мениджър на аудитории“ в профила си в Google Ads.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067
false