Zacielenie na geografické oblasti

Zacieľte reklamy na ľudí, ktorí sa nachádzajú v konkrétnych geografických oblastiach relevantných pre vašu oblasť podnikania, alebo ľudí, ktorí o tieto oblasti prejavili záujem. Môžete vybrať, či sa má reklama zobrazovať na základe fyzickej polohy používateľa, jeho oblastí záujmu alebo oboch možností. Geografické zacielenie vám môže pomôcť zabezpečiť, aby boli vaše reklamy relevantné pre ľudí, ktorým sa zobrazujú. Môže sa tak zvýšiť hodnota vašej kampane.

Kde sa nachádzajú alebo kde sa pravidelne nachádzajú vaši používatelia (kde sú fyzicky umiestnení)

Systém Google Ads využíva niekoľko faktorov na určenie fyzickej polohy a toho, či sa má reklama zobraziť. Ak je to možné, fyzickú polohu určujeme na základe polohy počítača alebo mobilného zariadenia príslušnej osoby, prípadne inými spôsobmi.

 • Adresa IP:

  Poloha je zvyčajne založená na adrese internetového protokolu (IP) počítača, čo je jedinečné číslo priraďované poskytovateľmi internetových služieb každému počítaču pripojenému na internet.

  V prípade pripojenia zariadenia k sieti Wi-Fi môžeme zistiť fyzickú polohu na základe adresy IP siete Wi-Fi. Ak je mobilné zariadenie pripojené na proxy server mobilného operátora, na určenie polohy zariadenia môže slúžiť adresa IP operátora.

 • Poloha zariadenia:

  V závislosti od nastavení polohy používateľa môžeme dokázať použiť na účely inzercie presnú polohu, ktorú určíme pomocou jedného z týchto zdrojov údajov o polohe:

  • GPS: Presnosť sa líši v závislosti od signálu GPS a pripojenia.
  • Wi-Fi: Presnosť by mala byť podobná rozsahu prístupu typického smerovača Wi-Fi.
  • Bluetooth: Ak je v zariadení povolená technológia Bluetooth alebo skenovanie Bluetooth, verejne vysielaný signál Bluetooth môže poskytnúť presné údaje o polohe.
  • Databáza polôh celulárnych identifikátorov „cell ID“ (vysielač mobilnej siete) Googlu: Používa sa v prípade, že nie je k dispozícii pripojenie Wi-Fi ani určenie polohy cez GPS. Presnosť závisí od toho, koľko vysielačov mobilných sietí sa nachádza v danej oblasti, a od dostupných údajov. Niektoré zariadenia pritom nepodporujú určenie polohy prostredníctvom celulárnych identifikátorov „cell ID“.
Oblasti, o ktoré používatelia prejavili záujem (oblasti záujmu)

Ak systém Google Ads zachytí geografické oblasti, o ktoré má niekto záujem, môžeme zobraziť príslušné reklamy zacielené na túto oblasť alebo okolie (známe ako poloha záujmu).

Niektoré spôsoby zisťovania oblasti záujmu sú založené na týchto skutočnostiach:

 • Výrazy používané pri vyhľadávaniach, ktoré označujú polohu.
 • Minulé vyhľadávania, ktoré označili polohu záujmu.
 • Minulá fyzická poloha osoby.
 • Obsah a kontext webu, kde sa zobrazuje reklama. Majte na pamäti, že zmienka o polohe na stránke nemusí vždy signalizovať záujem o túto polohu.
 • Vyhľadávania v Mapách Google alebo Mapách Google pre mobil.
 • Ak niekto nastaví vlastnú polohu pre výsledky vyhľadávania Google.

Ak si myslíme, že to bude užitočné na zacielenie vašich reklám, môžeme v Obsahovej sieti Google odvodiť polohu priradenú k stránke alebo webu. Oblasť uvedená na stránke nemusí vždy znamenať záujem o túto oblasť. Ak si niekto napríklad číta správy o San Franciscu, nemusí mať nevyhnutne záujem o reklamy na kvetinárstva v San Franciscu. Podobne môžeme odvodiť záujem o polohu, a to aj v prípade, že nie je výslovne uvedená na stránke, ale kontext celého webu signalizuje záujem o dané miesto.

Oblasť záujmu nie je obmedzená na krajinu používateľa ani doménu Vyhľadávania Google, v ktorej táto osoba vyhľadáva. Ak napríklad niekto v Paríži vo Francúzsku hľadá výraz taxi Los Angeles na webe google.fr (Francúzsko), rozpoznáme Los Angeles ako oblasť, o ktorú sa zaujíma.

Rozšírené možnosti oblasti

Predvolená rozšírená možnosť oblasti v službe Google Ads bude na určovanie miest možného zobrazovania reklám používať fyzickú polohu aj oblasť záujmu. Rozšírené možnosti oblasti môžete kedykoľvek aktualizovať.

Súvisiace oblasti

Pri zacielení na oblasť môžeme vašu reklamu zobraziť aj zákazníkom v blízkych, úzko súvisiacich oblastiach, ktoré by za normálnych okolností nemohli byť zacielené pre nízku hustotu obyvateľstva, nedostatočné údaje o geografickej oblasti alebo z dôvodu, že daná úroveň zacielenia nie je k dispozícii. Ak napríklad zacielite na Bratislavu, vaše reklamy môžeme zobrazovať tiež ľuďom v satelitných dedinách okolo Bratislavy.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory